2019. október 31-I KÖZGYŰLÉS ELŐTERJESZTÉSEINEK VÉLEMÉNYEZÉSE

Ezen a Közgyűlésen szűnt meg az a szabály, hogy az éves költségvetés rendelettervezetét a közmeghallgatást megelőzően 10 nappal bárki számára hozzáférhetővé kell tenni.  A módosítás indoka az volt, hogy az embereket nem érdekli, és idejét múlt a könyvtárban való közzététel. Az önkormányzat honlapján hozzáférhetővé lehet tenni, ha modernek akarunk lenni. A módosítás eredménye a 2020. évi költségvetést a módosító javaslat beadására nyitva álló idő előtt kevesebb mint 2 nappal kapták meg a képviselők, a későbbi költségvetési módosításokat is a többi előterjesztés közzétételéhez képest később kapják meg a képviselők.   

A bizottságban ellátott feladatoknak a díjazása kapcsán a jogegyenlőséget fontos követelmény, nemcsak az aktív részvétel, hanem az ennek megfelelő azonos arányú elismerése a munkának. A bizottságok elnökeinek 30%-os, a külső tagok 20%-os emelést javasolt az előterjesztő. A képviselőknek 2014. évben megállapított 5 évvel korábbi összeget határozott meg, amely ellentétes az Alkotmánybíróság vonatkozó határozataival, és az önkormányzat három évtizedes gyakorlatával. Az előterjesztő a részönkormányzati jelölőgyűlések (1997-2014) korábbi gyakorlatát sem volt hajlandó visszaemelni a szabályozásba, amely ismét lehetővé tette volna, hogy a Kaposfüreden, Toponáron, Kaposszentjakabon, valamint Töröcskén élők javasolhassák a részönkormányzat külső tagjait.

Egyedüliként szavaztam a javaslat ellen. 

Nem valósult meg az a javaslat sem, hogy helyi rendelet szabályozza az önkormányzati testületeiben a feladatkiosztásokat. Ilyen elvek rögzítése célszerű, mint a többséget szerzetteknek a többsége garantált legyen az egyes testületekben (országgyűlési szabály), valamint az egyéni választókerületekben elért összes szavazatoknak a figyelembevételével történhetnének a képviselői és külső szakértői helyek kiosztása. A külső szakértők kiválasztásánál az adott szakmai bizottsághoz kötődő végzettség és szakmai tapasztalat is legyen irányadó. Az 1990-től töretlen gyakorlattal is szakított az előterjesztő, amikor nem az ellenzéktől kért javaslatot, hanem saját javaslatára a legtapasztalatlanabb, előző évben érettségizett képviselőt javasolta bizottsági elnöknek. Ez a lehetőség jogszabály szerint rendelkezésére áll, így kihasználta az ellenzéki oldal szétesését, amely során két megválasztott jelölt nem vette át mandátumát, így az utolsó mandátum a bíróságon dőlt el.

Csatolmányok: