2019/2020. éves képviselői beszámoló

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés k) pontja alapján az önkormányzati képviselő köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

A beszámoló számokban:

Javaslatok száma összesen: 131

Közgyűlés által elfogadott módosító indítványok száma:48

Közgyűlés által elutasított módosító indítványok száma:46

Közgyűlés részére jövőbeni javaslatok száma:24

Benyújtott kérdések/interpellációk száma:10

Napirend utáni hozzászólás száma:3

2019. október 13. napján tartott önkormányzati választás óta eltelt egy év sok érdekes, a rendszerváltás óta eltelt 30 év gyakorlatától eltérő újdonságot hozott.

Először a pozitívumokról érdemes szólni.

Az interpelláció műfajának vegytiszta esete: - Mikor viszik el a szemetet? - kérdésre a válasz: -Holnap! Erről van szó, így kell ezt!

A kaposváriak látják van értelme a Közgyűlésnek. Jó, nem mindig, de most a pozitívumoknál tartunk. De nem csupán erről van szó ennél a kérdésnél. Évtizedek óta a jegyző olvasta fel a polgármester válaszát, aki végre „lealacsonyodott” és ellátja a feladatát. Miért jó ez? Mert, ha személyesen válaszol, akkor az öt hónapja feltett azonos kérdésre, nem tud mást válaszolni.

A kérdéseknek van értelme, látszólag figyelmen kívül hagyott, leszólt felvetések hatnak a döntéshozóra, mérlegeli azok politikai hasznát vagy kárát.

Mi kell a jó kérdéshez? A jogszabály ismerete, a kérdés tárgyának, a kérdezett várható reakciójának ismerete és annak befolyásolása. Fontos műfaj a képviseleti munkában. Lehet népképviselőként is dolgozni, nem kell oldalakhoz tartozni.

A kérdés műfajában a 11-es busz útvonalának, az Állomás utca végén lakók számára is született eredmény további járatok érik el azt a lakóövezetet is. A cégvezető annak ellenére, hogy nem kaposvári, segítőleg állt a lakossági igényhez. Fontos, hogy már lakók, volt képviselők is próbálkoztak, csak a megfelelő formát és tartalmat kellett létrehozni.

A legkedvesebb számomra a Gyöngyfa Napközi Otthon nappali ellátását igénybe vevő fogyatékos személyek részére juttatott karácsonyi egyszeri támogatás összegének megduplázása egy rendelet-módosító javaslattal.

Két dolog miatt is fontos a rendelet-módosítás: egyrészt az emelt 20.000 Ft-os támogatást nem csak 2019-ben, de 2020-ban is megkapják, másrészt még nem kelt életre a féltékeny szűklátókörűség, így a javaslatomat a Népjóléti, Pénzügyi, valamint a Jogi Bizottság is támogatta. A bizottságoknak még nem voltak külső tagjaik, akik közül a többség által delegált tagok egy kijelölt képviselőt követve szavaznak a nyájszellem alapján, ha véletlenül megszavaznak egy javaslatomat, elnézést és új szavazást kérnek.

Fontos megjegyezni, hogy a bizottságokban lassan lehet változtatni az élből elutasító magatartáson. Ez akkor lesz sikeres, ha a többségi frakció szeptemberi napirend utáni hozzászólásom alapján a parlamenti hagyományokat követően meghatározza előre a kötelező szavazások tárgykörét: pl. költségvetés, személyi kérdések.

Ezt követően ehhez kell igazodni a képviselőiknek és delegáltjaiknak a bizottságban. Nem kényszerítik őket megalázó fizetett bábszerepre. Egy évtizedek óta önkéntes véradó nem kényszerül a véradóknak javasolt véradás napján ingyenes parkolás támogatása után új szavazást kérni, majd végén nemmel szavazni.

A bizottsági munka azért árnyaltabb képet mutat. Jogszerűségi és értelemszerű módosításokat, ha nem is minden esetben, de esetlegesen a többséghez tartozók is támogatnak. Különösen a régi képviselők, akik átlátják a javaslatot tapasztalatuk alapján, továbbá emlékeznek arra az időre, amikor még lehetett saját véleményük. Megjegyzem most is lehet, nem kell félni. Egy kis ordítozás elviselése megéri, ha az akaratunk végül érvényesül.

A kitüntetési javaslatok minden bizottságban közös támogatást élveznek, egymás jelöltjeit többnyire megszavazzák a tagok. Ez két dolognak köszönhető, egyrészt zárt ülésen közvetlenebb a hangulat. A polgármesteri megbízottak sem vehetnek részt, így nem jelenthetnek az ott történtekről. Másrészt mindenki tisztában van vele, hogy 22 év óta, amióta minősített többséget élvez a jelenlegi többség, nem a Közgyűlés, hanem ténylegesen a többségi frakció dönti el ki kap városi elismerést. Szomorú, de így van. Azonban nem szabad csüggedni, mert ha egy képviselő olyan embert javasol, aki széles körben elismert, esélyes. Ha nem is az adott évben, de a következőkben elnyeri méltó elismerését. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy Molnár Piroska a Nemzet Színésze, Kossuth-díjas színésznő, a KAPOSVÁR JELENSÉG egyik képviselője nem a mai többség kegyeltje. Az Ő személyének elfogadását is sikerült keresztül vinni. Ami sokaknak nagy öröm. Már ezért megérte!

Fontos tudni Molnár Piroska díszpolgárrá választása nem az egyik vagy másik oldal sikere, hanem egy életút és értékrend győzelme, amelyhez bárki büszkén tartozhat. Egy ilyen döntés valamennyi díszpolgár számára jelentősebbé teszi a kitüntetést, amit birtokol. De egyben felelősség is, hogy akik számára politikai kurzusok kegyként adták e díjat, és a teljes életút ismerete alapján érdemtelenek, hogy Kaposvár kitüntetettjei legyenek, azoktól vissza kell vonni. Hasonlóan a városvezetők emléktábláján is, ha valaki méltatlan szerepet vállalt adott korban, ezt a neve mellett fel kell tüntetni.

Lássuk a Negatívumokat!

E helyen a testület megalakulásával hozott antidemokratikus döntéseket szükséges kiemelni:

Aránytalan bizottsági feladatszétosztás, amely teljesen önkényesen történt, felrúgva a rendszerváltás óta kialakított gyakorlatot. Ez később odáig torzult, hogy két főállású képviselő alpolgármester és egy társadalmi megbízatású alpolgármester, valamint a többségi és baráti ellenzéki képviselő szám alacsony volta miatt egy többségi képviselőnek két testület elnöki posztját is be kell töltenie.

Az önkormányzati ellenőrző testületekbe (felügyelő bizottságok, kuratóriumok, iskolaszékek, társulások) csak többségi képviselő foglal helyet.

A többségi képviselők és az általuk kiválasztott egy ellenzéki képviselő, mint tanácsnokok tiszteletdíja, már nem 50.000 Ft-tal több, mint a többi képviselő tiszteletdíja, hanem 110.000 Ft-tal. Amelyet tovább növel a felügyelő bizottságokban kapott többletjuttatás.

A képviselői módosító indítványokat a bizottságokban szinte lehetetlen átvinni, mert nincs meghatározva kötelező szavazási tárgykör, így egy kijelölt többségi képviselővel együtt lendítik karjukat a külső bizottsági tagok.

A név szerinti szavazást elutasító törvénysértő magatartást csak miután utána néztek a kormányhivatalban változtatták meg.

A személyeskedő megjegyzésekkel próbálják palástolni a jog- és észszerűség alapján nem indokolható javaslatokat.

A napirend utáni hozzászólásra nem az utolsó nyilvános ülésen megtárgyalt napirendi pontként, hanem a zárt ülést követően ad szót az ülés vezetője, ami kicsinyes, átlátszó és felesleges taktikázás.

30 éves hagyománnyal szakítva az írásban benyújtott interpellációra és kérdésre szeptember óta írásban nem válaszol a kérdezett.

A tájékoztatás a Közgyűlésben végzett képviselői munkáról a helyi sajtóban:

A 2019. október 13-i választás után tanulságos a kaposváriak számára, így az újságírók, média munkások számára is:

sonline.hu a megyei napilap online felülete.

2019.11.28.

A helyi adók nem emelkednek jövőre, de buszjegy és a parkolás ára igen

„Nadrai Norbert (Szőlősgazdák) módosító javaslatára a Gyöngyfa napközi otthon gondozottjai 10 ezer forint helyett 20 ezer forint karácsonyi támogatást kaphatnak.”

2020.09.24.

A járvány ellenére stabil Kaposvár költségvetése

„A képviselő-testület leszavazta Nadrai Norbert (Kaposfüredi Szőlősgazdák) módosító indítványát, aki arra szólított fel, hogy forduljanak bírósághoz, ha az állam nem téríti meg a közösségi védekezés költségeit, és növeljék tesztelést. Ezzel kapcsolatban Szita Károly kijelentette: ha teszteket vásárol az önkormányzat, akkor azt a kórházon keresztül teszi.”

Megjegyzés: A Közgyűlési anyagok között megtalálható módosító indítvány. Ennek lényege:

 2020. évi költségvetés módosításához: 

  • Covid-vírus tesztelési keret létrehozása 250.000.000 Ft
  • az önkormányzat által szervezett tesztelések állami megtérítése
  • tesztelési veszélyeztetetti rangsor megalkotása a népegészségügyi hatóság javaslatára

A parkolási privilégiumok eltörléséről, amelyet a kaposváriak fizetnek meg nem szavaztatott az előterjesztő, jegyzői értelmezés alapján, ami ellentétes a Közgyűlés eddigi gyakorlatával, mivel a 2020. évi költségvetés elfogadásakor a költségvetést érintő rendelet-módosításokról jogszerűen szavazott a testület. /Az előterjesztő és a jegyző is az ingyenes parkolási privilégiumra jogosultak közé tartozik. /

A tesztelésről 5 képviselő indítványára név szerinti szavazás volt a Közgyűlés ülésén.

kaposvármost.hu szerkesztőséggel rendelkező hírportál.

Nincs híradás az indítványaimról!!!

kapos.hu a helyi televízió anyagait közlő hírportál.

Közgyűlés percről percre 2019.11.28.

08:45:57

Nadrai Norbert (Szőlősgazdák) bérkiegészítést javasolt a városházán, az önkormányzatnál dolgozóknak, mert szerinte csak így lehet megtartani a jó szakembereket.

09:17:03

Nadrai Norbert (Szőlősgazdák) módosító indítványt nyújtott be az előterjesztéshez. Az értelmi sérültek foglakoztatójában dolgozók egyszeri 10 ezer forint juttatását javasolja.”

Megjegyzés: A javaslatom, amely a Közgyűlési anyagok között megtalálható a bizottsági vélemények között: 10.000 Ft-os juttatást növelje a Közgyűlés 20.000 Ft-ra, amelyet a bizottságok támogattak és a Közgyűlés elfogadta a rendelet-módosító indítványomat.

Erről a fenti tudósítás jelent meg.

09:49:12

„A temetkezés és a temetői szolgáltatások díjai az infláció mértékével, 3 százalékkal növekednek. Nadrai Norbert (Szőlősgazdák) a kaposvári támogatást 20 ezer forintra emelné módosító indítványával.”

Megjegyzés: A Közgyűlés a temetkezési költségek egy részét határozza meg, a szolgáltató díjtételei 10% nagyságrendben emelkedett, ez volt a módosító javaslat alapja. A kaposváriak kedvezményének emelését javasoltam kompenzálásul.

11:24:53

Nadrai Norbert a 67-es úttal kapcsolatban kérdezi: miképp lehetne biztonságosabbá tenni az utat.”

Megjegyzés: Az önkormányzati választás előtt átadott R67-es út épített szakasza teljes egészében nem volt kész, sok baleset volt. Az alapvető hiányosság a sofőrök részére a sávelválasztó „narancs tappancsok” kihelyezésének elmaradása – amely az M7 sávterelésnél mindig segíti a biztonságos közlekedést - és a nem egyértelmű táblázás volt.

Közgyűlés percről percre 2020.01.30.

09:31:12

Dr. Nadrai Norbert (Szőlősgazdák) a városházi köztisztviselők bérének emelését javasolja. Valamint a képviselő-testület tagjainak is egységes, arányos emelést szorgalmaz.

A polgármesteri megbízottak javadalmazását ugyanakkor megszüntetné.

Feleslegesnek tartja a Teleki tömbbelsőben felállítandó parkoló órát, mivel több millió forintba kerül és csak néhány lépés a meglévőhöz elmenni.”

Megjegyzés: A módosító indítványok a Közgyűlés honlapján megtalálhatóak, ezek tartalmazzák:

  • a köztisztviselők illetményalapjának növelését (mivel a korábbi emeléskor az illetménykiegészítésük változásával érdemi béremelést nem kaptam, egy pályázat miatt csak az illetményalap emelkedett korábban, de érdemi fizetésemelés több mint tíz éve nem történt),
  • a képviselői tiszteletdíjak egységes 2014. évi szintre való csökkentése vagy egységes 2019. szintű százalékos növelése alternatív javaslatként,
  • polgármesteri megbízottak 15 milliós keretének eltörlése, mivel munkavégzésük hatékonysága nem átlátható az adófizetők számára
  • 3.175.000 Ft-ért feleslegesen telepítendő parkolóóra határozat visszavonása (egyik irányba 40, a másik irányban 68 lépésre, azaz fél perc távolságra van két parkolóóra),
  • az önkormányzati közszféra dolgozóihoz hasonlóan a tiszteletdíjak ingyenes felvétele házi pénztárból vagy átutalás kérésekor a banki pénzfelvételi átalány megállapítását,
  • a gluténmentes étkezés miatt adókedvezményre jogosultak nyugdíjba vonulásuk, állásvesztésük miatt kapjanak hozzájárulást a magas élelmiszerköltségekhez
  • egy §-nak csak egy bekezdése volt, amit ilyenkor nem jelölünk a jogszabályszerkesztésre vonatkozó rendelet alapján

Megjegyzés: A módosító indítványokról a jogszabály szerint külön kell szavazni, jogsértő módon egy szavazással utasította el a testület, szintén jogsértő módon a név szerinti szavazást elutasította az ülés vezetője. Érdekeség, hogy az utolsó módosításnak megfelelően hirdettek ki a rendeletet, így az a Közgyűlés elutasítása ellenére megvalósult. Ennyiből a többi is megvalósulhatott volna.

2020.01.30.

Iparosítás, családtámogatás, egészség- és klímavédelem

A közgyűlésen a Kaposfüredi Szőlősgazdák színeiben bejutott képviselő, Nadrai Norbert többek között javaslatot tett arra is, hogy a képviselőknek 4 ezer forint bankszámla hozzájárulást biztosítson a város. Pintér Rómeó, a fidesz frakcióvezetője szerint a képviselőknek épp elég a tiszteletdíja ahhoz, hogy ezt ki tudják fizetni maguk is.

Megjegyzés: Valamennyi többségi képviselő és az általuk jelölt – nem az ellenzék által javasolt – egy képviselő (aki a diszkriminatív szabályt meg is szavazta) tanácsnok tiszteletdíja emelkedett 30%-kal, a bizottsági külső tagoké 20%-kal. 4 képviselő tiszteletdíját 2014. évi szinten befagyasztotta a testület. Erre 30 év alatt nem volt példa, sérti a képviselők egyenlőségének törvényi követelményét, és az Alkotmánybíróság több határozatával is ellentétes. A javaslatról név szerinti szavazást kezdeményezett a képviselők ¼-e, amelyet az ülésvezető megtagadott törvénysértő módon, miután szavazással meggyőződött a név szerint szavazási indítvány támogatottságáról.

Közgyűlés percről percre 2020.06.25.

Nincs tudósítás az indítványaimról!!!

Megjegyzés: 5 módosító javaslatomból – más nem javasolt módosítást – a Közgyűlés 4 javaslatot elfogadott.

Közgyűlés percről percre 2020.09.24.

11:29:05

„A közgyűlés a felújított Rákóczi teret, a színház mögötti parkot, átnevezné és a köznyelv által használt Színház park nevet adná. 

Ennek a parknak az átadása ma délután két órakor lesz, így már az új nevén nevezhetnék. 
 
Nadrai Norbert a híres kaposvári színészekről sétányokat nevezne el a parkban. A névváltoztatást 18 igennel fogadták el.”

Megjegyzés: Az előterjesztő gondolkodási időt kért, mert szimpatikus számára a javaslat, ezért nem akarta, hogy esetlegesen elutasítsa a testület. Azonban egy módosító indítványról szavazni kell.

11:45:58

Dr. Nadrai Norbert egy illegális szemétlerakóval kapcsolatban szólalt fel.”

Megjegyzés: Másodszor szólaltam fel a témában – a június Közgyűlés után -, és a válaszadó megígérte, hogy holnap elviszik a szemetet, és úgy is lett.

11:48:44

„Arról is érdeklődött hogy a vírus miatt a színházi előadásokat online módon lehet-e közvetíteni. Szita Károly válaszában elmondta, egyelőre nem tervezik ezt, amíg lehet, nézők előtt tartják meg az előadásokat.”

Megjegyzés: 2020 októberében a színház bezárt fertőzés miatt. Online közvetítésre nem készült fel a Csiky igazgatója (aki egyben helyettes államtitkár is), úgy ahogy az Örkény Színház. Ezzel a felkészületlenséggel a kaposváriak zsebéből vesznek ki pénzt, mivel a költségvetésnek kell pótolni a veszteséget. Ezek után a helyettes államtitkári poszt adta lehetőségeket kihasználva állami forrásból rendezni a veszteséget kutya kötelessége az álláshalmozónak. Ez is közpénz, de azt már nem csak a kaposváriak fizetik meg.

30 évvel a rendszerváltás után, minden magyarázat nélkül, elfogadhatatlan közzététel történt, amely a cenzúra korszakát idézi:

A 2020.09.24-i Közgyűlési felvételt feltöltötte a youtube oldalra a helyi televízió, az előző közvetítés gyakorlatának megfelelően. A youtube felületre feltöltött közvetítés a Közgyűlés után teljes volt, a második rész 2:58:05 perc hosszú. Majd másnap lecserélik a második részt, amelynek 2:26:16 már csak a hossza, a levágott rész polgármester válasza és kérdéseim egy része, valamint a napirend utáni hozzászólásom. A helyi televízió oldalán is a megvágott verzió szerepel.

kapost.hu szerkesztőség nélküli magán portál

2019.11.20.

„Szita Károly és csapata ott folytatja, ahol abbahagyta: közgyűlési jegyzőkönyv a tudatlanság és arrogancia fellegvárából

A szavazáson vesztes Felder Frigyes ezt a megállapodást rúgta fel, ám ő nem a jelölést vonta vissza, ahogy Csillag állította, csupán a tőle származó meghatalmazást. A különbséget azért egy kezdő jogásznak is illene tudni, nekünk viszont azt nem árt észben tartani, hogy a jegyző úr hasonlóan dicstelen szerepet játszott 2016-ban, mikor Szita Károly a törvény semmibe vételével próbált felállni a közel tizenkilencezer kaposvári által rámért megrendítő csapásból.

Az ülésen aztán folytatódott a szórakoztató műsor: az ellenzéki képviselőknek, beleértve Nadrai Norbertet is, a közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatánál eszébe sem jutott felvetni pl., hogy kép- és hangfelvétel nyilvánosságra hozatalával tegyék hitelesebbé a működésüket. Így marad ez is régiben: Szekeres Alán sajtópribék fogja meghatározni, mi marad az utókornak a hajcihőből.”

Megjegyzés: Rendeletmódosítás rendjét az SZMSZ tartalmazza, az alakuló ülésen még nincsenek bizottságok. Így csak a beterjesztett szövegen belül volt mozgástér, ami a közvetítést nem tartalmazta.

2019.11.21

„Holnap 13 órakor dönt a Helyi Választási Bizottság a függő ellenzéki mandátumok sorsáról

Apropó: megfigyelték már, milyen mélyen hallgat a kpsvr.hu a mandátum-vitáról?

Nyilván a kaposvári polgárok hiteles, színvonalas, széles körű tájékoztatásának jegyében, Fejes Istvánnal, Horváth Ákossal és Felder Frigyessel egyetemben, s persze a kezelésükben lévő Kapo(c)s Facebook-oldalon is magasröptű eszmecsere folyik az kérdésben – ja, nem.

Természetesen az összeférhetetlenség észszerű határidőn belül feloldható (így volt ez pl. Nadrai Norbert esetében is: a köztársasági elnök felmentette bírói tisztségéből), ám most még minden bizonnyal fennáll. És, miután Felder Frigyes előszeretettel álcázza magát másnak, mint ami, utólag ez a körülmény is adhat okot vitákra, félreértésekre.”

Megjegyzés: A Bjt. szabályainak megfelelő volt az eljárás, így 2019. augusztus 26-tól a jelöltbejelentéstől, bírói tevékenységem felfüggesztését kértem, amelyről a Fővárosi Törvényszék elnöke, mint munkáltatóm rendelkezett. Mandátumszerzést követően Köztársasági elnök úrtól kértem felmentésemet, addig a bírói hivatalom felfüggesztése volt érvényben, ítélkezési munkát nem végeztem ez idő alatt.

2019.11.26.

„A csütörtöki közgyűlés elé: a Felder-rajongókat türelemre intenénk, egyebekben pedig volna néhány szerény javaslatunk

Csupán Teveliné Horváth Melinda fog esküdni, így, miután az ellenzéki csoport háromtagúra bővül (Nadrai Norbertet ne számítsuk ide, ő a saját meccsét játssza), akár frakciót is alakíthatnak. Lehet napirend előtt szólni például – már, ha van miről.”

2019.11.29.

„Hangulatképek 2019 utolsó közgyűléséről: alpári inszinuáció, gyerekes kirohanások, s persze újabb és újabb beismerések

Szita kontra Nadrai: pávatánc vagy cicaharc?

Ahogy ígértük, a közgyűlésen történteket ezután nem – az amúgy hazug és manipulált – jegyzőkönyv alapján elemezzük, hanem azon melegében. Így viszont azok a hangulati elemek sem maradnak ki, amelyeket a jegyzőkönyv már elhallgatott: Szita Károly gyermeteg műfelháborodását lakbér-ügyben, most kimondottan Nadrai Norbert szőlősgazdának címzett otrombaságait, Borhi Zsombor szavakkal már-már kifejezhetetlen, ordas szellemi sötétségét, s persze azt a színjátékot, amelyet a betöltetlen ellenzéki mandátum körül kavar – minden ellenkező híresztelés ellenére a Fidesz, hogy favoritjuk, Felder Frigyes legen a befutó a kompenzációs listán.”

„Vissza a közgyűléshez: ekkor némította el Bereczkit Szita, és itt jött az első ordas

inszinuáció Nadrai Norbert rovására, aki a köztisztviselők illetményemeléséhez szólt hozzá: nem ért egyet az általa javasolt módosítóval, s közbeszúrta: „ön itt dolgozott, pontosabban itt volt, így fogalmaznék, a polgármesteri hivatalban…”

„Tehát Nadrai Norbert, aki az életéből harminc évet töltött a hivatalban, volt polgármesteri kabinetiroda-vezető, majd igazgató, „nem dolgozott, csak itt volt”. Akkor miért tűrte meg évtizedekig, miért nem rúgta ki? Miért csinált belőle igazgatót? És főleg: miért enged meg magának a pulpitusról alpári, büdös paraszt megnyilvánulásokat, ha nincs lehetőség a válaszadásra?”

Ennél gyávább, alávalóbb dolgot, amit Kaposváron helyi demokrácia címén művelnek,

el sem lehet képzelni. Még egyszer „megtalálta” Szita Nadrait a délelőtt folyamán: mikor a parkolási díjakról volt szó, és a képviselő hozzá mert szólni amiatt, hogy az új Teleki utcai parkolókhoz külön három és fél millióért felesleges újabb jegykiadó automatát venni, mikor ott van a közelben egy, Szita nekiesett: „Van jogosítványa képviselő úr? Van. És mikor vezetett utoljára? Tíz éve.”

Megjegyzés: A belvárosban lakom, ezért gyalogolok. Vonattal, busszal, vagy autó megosztási alkalmazással, repülővel utazom távolabbi célok felé, a főváros tömegközlekedését jól ismerem, ami a leggyorsabb, ezért nincs szükségem autóra. Ami a Városházán töltött évtizedeket illeti, családomból a negyedik generációt képviselem a Városházán. A pályámat a Gyámügyi Csoportban kezdtem bejártam az egész várost a környezettanulmányok során. A minisztériumban folytatott kodifikációs munka után, törvényességi referensként dolgoztam a kaposvári városháza titkárságán, amely a törzskari funkciót látott el. A Titkársági Igazgatóság létrehozásával a hivatal vezetője, jegyző úr nevezett ki igazgatónak, amely kinevezéshez a polgármester egyetértése volt szükséges a hivatal ügyrendje alapján. A Titkársági Igazgatóság törvényességi, testületi, jogszabály-szerkesztési, humánpolitikai, belső ellenőrzési, nemzetközi, főépítészi, iktatási, irattározási, informatikai, sajtó, turisztikai, egészségügyi, szociális intézményi, kulturális, sport, oktatás-nevelési, szervezési, választási irodai feladatokat látott el. A legnagyobb létszáma 45 fő volt, minden a gazdasági, műszaki, hatósági feladatokon kívüli területet felölelt, ezért sok időszakos feladatot is ellátott, mint például a népszámlálás szervezése.

„A továbbiakban minden kiderült, csak az nem, hogy erre a személyeskedésre miért volt szükség: Szita rigorózusan betartatja a napirendet és a tárgyszerűséget a képviselőkkel, magára viszont semmilyen szabályt nem tekint érvényesnek. Locsoghat, összehordhat tücsköt-bogarat, időnként zavaros fejtegetésekbe kezd, és, ahogy korábban beszámoltunk róla, légből kapott adatokkal dobálózik, miközben mások tényekkel alátámasztott érvelését lesöpri az asztalról.”

Megjegyzés: A személyeskedés oka a felismerés volt, hogy pazarló, indokolatlan javaslat került a Közgyűlés elé, amelyet nem tudott érvekkel alátámasztani az előterjesztő. A 2019 novemberi javaslat, ezért nem lett végrehajtva 2020 szeptember végéig sem. A szeptemberi Közgyűlésen gazdasági igazgató szerint 5 hónapja nem tudták beállítani a késve leszállított gépet, az előterjesztőnek fogalma sem volt, hol van a több mint 3 milliós feleslegesen beszerzett eszköz.

2020.02.14.

„Ennyi volt a Nagy Kaposvári Ellenzéki Összefogás: az öt párt közül négy hivatalosan is szakított a Kaposváriakért Egyesülettel

Hogy ennek mekkora a jelentősége – már, ha az ember fia-lánya valóban politizálni akar – azt Nadrai Norbert legutóbbi ülésen megesett sztorija bizonyítja: mint egyéni képviselő, csak napirend utáni felszólalásra volt jogosult, melyet Szita Károly nem engedett a nyilvános ülés végén elmondani neki. Az ülés nyilvános részét zárt tanácskozás követte, melyet már nyilván nem vár meg a jelenlévő média, kikapcsolják a kamerákat, s csak utána, a távozó Fidesz-képviselők cihelődése s persze gúnyos pillantásai közepette, lényegében az üres teremnek mondhatta el felszólalását, a kaposvári demokratikus közélet szégyenére.”

Megjegyzés: A napirendi hozzászólás egy hónapos bojkott bejelentéséről szólt az antidemokratikus működés ellen, amely időszakra nem vettem fel tiszteletdíjat sem. Eredménye az lett, hogy a veszélyhelyzet alatt a polgármester az általam javasolt elsősorban jogi- és észszerűségi javaslatokat elfogadta. Továbbá az első Közgyűlési ülésen júniusban 5 javaslatomból 4-et megszavazott a testület, és a szeptemberi javaslataimból is volt, amelyet támogatott a testület, interpellációmnak pedig azonnal eleget tett a polgármester, - amire aligha volt példa azelőtt - főleg, hogy milliós kötelezettség-vállalást jelentett. Igaz egy korábban már szóvá tett illegális hulladéklerakóról volt szó.

2020.02.19.

„Ez már nem is csúsztatás, valódi fekete lesiklópálya: a Népszava gyökérkefével mosdatja a szerecseneket

Mint például a nem létező közgyűlési frakció problémája: bármilyen meglepő, de mi is szoktunk kérdezni. És megkérdeztük a közgyűlés ellenzéki tagjait – kivéve Felder Frigyest – akarnak-e frakciót alakítani?

Írásbeli válaszukban, melyet hárman, Teveliné Horváth Melinda, Bereczki Dávid és Molnár Péter írtak alá, világosan kijelentették, hogy nem akarnak, szó szerint: „az együttműködéshez nincsen szükség frakció alakítására.” Nadrai Norberttel személyesen beszéltünk, más okokból, de ugyanezen az állásponton volt.”

2020.10.11.

„Szinergiák bűvöletében: jövő évtől összevonják az Együd Árpád kulturális központot a Csiky Gergely Színházzal?

június 25-i közgyűlésen döntött arról a közgyűlés, hogy a művelődési központ, a múzeum és a könyvtár alapító okiratát módosítják egyrészt a 2020. évi XXXII. törvényben foglaltak miatt, no meg a belengetett átalakításra sandítva. Közismert, hogy ez a máshol nagy vitát kiváltó rendelkezés kiveszi a kulturális szférában dolgozókat a közalkalmazottak köréből. Kaposváron persze mindenki szó nélkül lenyelte a dolgot, bízva sorsa jobbra fordulásában.

A júniusi közgyűlésen is csupán Nadrai Norbert kérdezett arról, hogy az átalakítás kapcsán a helyi érdekképviseleti szervezetekkel volt-e egyeztetés, tájékoztatás még a parlamenti döntést megelőzően. Csillag Gábor jegyző szerint erre július-augusztus hónapokban kerül sor. Habár ez az idő rég elmúlt, az egyeztetésnek nyomát sem találtuk semmilyen fórumon.”

Zárszó

A beszámolót tanulságnak írtam azoknak, akik még érdeklődnek a közélet iránt, hogy érzékeljék mivel foglalkozik egy önkormányzati képviselő. Egyben egy korrajz is 2019/2020. választások utáni új korszakról, amely egyre távolodik a rendszerváltás politikai kultúrájától, a polgári demokráciától, egy tekintélyuralmi működés felé. Ez a folyamat jogszabályváltozást igényel, amely vagy az egyik, vagy a másik irányba hat. A világjárvány hatása komoly társadalmi változást indukál, amely felgyorsítja az irányváltást. Végső szót az emberek mondják ki, a kérdés az, hogy az értelem alapján saját akaratuknak megfelelően, vagy befolyásolt érzelmeik szerint, akár saját érdekeikkel szemben teszik meg.