2020. november 26-I KÖZGYŰLÉS ELŐTERJESZTÉSEINEK VÉLEMÉNYEZÉSE

Általános javaslatok mellett, adott napirendi pontokhoz írt indítványaim a jogszerűséget, a felelős gazdálkodást, és a kaposváriak érdekeit szolgálják.

járvány alatt:

- kétmillió szoboravatási ünnepségre?

- halaszthatatlan rózsaalagutak harmincegymillió-háromszáztízezer polgármesteri döntésként?

sportfinanszírozási koncepcióra vonatkozó tanulmányra egymillió polgármesteri döntésként?

A kaposváriak pénze, érdemes elolvasni mire megy!

 

Javaslom a képviselői véleményeket az előterjesztések kötethez csatolni a polgármesteri döntéseket követően a visszakereshetőség érdekében, mind a nyílt, mind a zárt döntéseknél, hogy a helytörténet iránt érdeklődők kutatásaihoz rendelkezésre álljanak a hiányzó jegyzőkönyvek helyett.

Javaslom a visszacsatolást a képviselők felé, így a különleges jogrend alatt a zárt ülési jegyzőkönyvek zárt anyagok felületén való hozzáférését, feltöltve erre a zárt felületre valamennyi eddigi zárt ülési jegyzőkönyvet.

Javaslom a kitüntetések és kitüntető címek adományozásáról napirendi pontot levenni a napirendről és a rendkívüli jogrend lejárta után egy rendkívüli ülésen tárgyalni, egyben a díjátadásra is nyilvánosan kerüljön sor a pandémia függvényében. Ne egy ember döntsön a kitüntetésekről.

Javaslom a különleges jogrend alatti döntéshozatal speciális helyi szabályait az SZMSZ-ben rögzíteni, és előző javaslatom szerint eljárni a különleges jogrendek alatt.

Javaslom a 2020. június 25-i Közgyűlésen elmondottaknak megfelelően a távdöntéshozatal szabályai lehetővé tételének kezdeményezését az Mötv. szabályozásában.

Csatolmányok: