2021. június 23-I KÖZGYŰLÉS ELŐTERJESZTÉSEINEK VÉLEMÉNYEZÉSE

elfogadott (6 )

elutasított (4 )

későbbi javaslat (0)

 

 Közgyűlés 2021.06.23. előterjesztések véleményezése

Napirendről szavazás

A Közgyűlés ülését megelőző nap 16.58-kor érkezett az 1-3. napirendi pont előterjesztései, ma fél 10 után pedig a Labdarugó Kft. adásvételi szerződése és 680.000.000 Ft-os járványhelyzet miatti állami támogatás felhasználása és sportszervezetek, másik önkormányzat részére kamatmentes kölcsön biztosítása

Az anyagok késedelmes kiküldése mellett a rendkívüli Közgyűlés időpontját sem kapták meg előbb a képviselők, így nem lehetett kérdést benyújtani és napirend utáni hozzászólásra jelentkezni. 

Érthetetlen hiszen az előző Közgyűlésen így sem válaszolt az interpellált a kérdésekre érdemben.

Hányan haltak meg eddig Kaposváron a járvány miatt? Nem válaszolt!!! 333 kaposvári áldozat!!!

Csak tudni kellett volna, amit a viszontválaszomban elmondtam, az anyakönyvezés alapdokumentumán, a halottvizsgálati lapon szerepel. Így végig tudták napra pontosan az áldozatok számát. De szándékosan eltitkolták vagy fogalmuk sem volt róla. Az első megbocsáthatatlan, a másik alkalmatlan.

Ügyrendi javaslat:

Kérem, hogy Közgyűlés a 2021.06.18-i ülésen tárgyalt 4. napirendi pontot - Előterjesztés Kaposvár kulturális-közművelődési intézményhálózatának átalakításáról - ismét vegye fel napirendjére és pótolja a 9. számú mellékletben szereplő a közművelődésről szóló 29/2018. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításának szavazását. Módosító javaslatomat akkor 15-1-0 megszavazta a testület és döntött a határozati javaslatokról 12-4-0, azonban a rendelet módosításáról nem szavazott a testület.

SZMSZ. 23. § (3) bekezdése alapján a polgármester az előterjesztésben szereplő és a napirendi pont tárgyalása során elhangzott javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a módosító és kiegészítő, majd az előterjesztésben szereplő javaslat felett kell dönteni.

Javaslom a sportszervezetek részére nyújtott kamatmentes kölcsönökről, valamint további támogatásokról szóló határozati javaslati pontokat 2.3.4. a sportszervezetek támogatásának határozati javaslatai között szerepeltetni az átlátható finanszírozás érdekében.

1. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek 2021/22-es bajnoki idényre szóló támogatásairól és egyéb sportcélú támogatásokról

A kiemelt sportszervezetek 2021. június 8-ig eljuttatták beszámolóikat. Miért nem sikerült 10 nap alatt az előterjesztést elkészíteni a Közgyűlésre, a képviselők miért egy nappal a Közgyűlés ülése előtti napon este 5 órakor kapták meg az előterjesztést?

Kérdés:

Összesen a kiemelt sportszervezetek támogatása, hány forinttal csökken a járványköltségvetés alapján? A tömegközlekedésből kivont 90-100 millió Ft figyelembevételével lehet felelősen dönteni a sport támogatásokról.

A mellékelt tanulmány megállapításaihoz képest a labdarúgás és a kosárlabda tavalyi támogatásának megfelelő javaslat mivel indokolható?

Kosárlabda ugyanannyi támogatást javasol, mint előző évben:

„Az idei szezonra 241 milliós bevételükhöz 73.533.000.- Ft (nettó 57.900.000.- Ft) önkormányzati támogatás kapcsolódott. A jövő évi szezont 234.280 e Ft kiadással tervezik, a nettó 57.900 e Ft önkormányzati támogatás mellett 55.500 e Ft szponzori és 50.000 e Ft szakági szövetség támogatásával számol a Kft. A tervezett költségvetés tartalmazza a benyújtott TAO pályázat kiadásait és bevételeit is.

Javasolom, hogy a 2021/22-es évadban a Kaposvári Kosárlabda Klub részére szponzori támogatásként mindösszesen 73.000 e Ft-ot (nettó 57.480.315.- Ft + Áfa) támogatást biztosítson a testület, melyből 2021. II. félévben 36.500.000 Ft működési alaptámogatás kerül kifizetésre. Az alábbi táblázat tartalmazza a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft eredményességi támogatás elnyerésének javasolt kritériumait. Az eredményességi támogatás a teljes támogatás 50%-a, melynek fele a januári időszakban, másik fele a bajnokság végén kerülhet kifizetésre a kritériumok megléte esetén. A teljes eredményességi támogatás összege nem léphető túl akkor sem, ha valamelyik szegmensben 150%-ot ér el az egyesület, viszont a másik szegmens alulteljesítése esetén kompenzálni tudja a hiányt.”

Labdarúgás nagyságrendileg ugyanannyi támogatást javasol, mint előző évben:

Tavalyi előterjesztés: „a Kaposvári Labdarúgó Kft. részére az alábbi támogatásokat biztosítja: NB II-es felnőtt labdarúgó csapat működéséhez (szponzoráció) bruttó 63.500.000 Ft (nettó 50.000.000 Ft) a Kaposvári Labdarúgó Kft részére a Kaposvár, Pécsi u. 4. alatti Rákóczi Stadionban a Kft 2019/2020. évi TAO pályázata keretében megvalósításra kerülő pálya felújítás (pályacsövezés, öntözés és fűtés kiépítése) önerejéhez 58.492.050 Ft önkormányzati forrást biztosít,..”

Idei előterjesztés: „A működési TAO pályázat önerejéhez és a szakmai stáb minőségi bértöbbletéhez 2020/21-es bajnoki időszakban biztosított 26.820 e Ft önkormányzati forráshoz képest 27.500 e Ft támogatási igényt jelzett az Akadémia. Emellett változatlan összegű támogatást kérnek a pécsi utcai Rákóczi Stadion üzemetetési kiadásaihoz, illetve a stadion bérleti díjának kompenzációjához.

Javasolom, hogy a közgyűlés az Akadémia utánpótlás feladataihoz és a szakmai stáb minőségi bérezéséhez 25.000.000 Ft, a stadion bérleti díj kompenzálására 28.902.672 Ft, míg a pálya fenntartásával kapcsolatos feladatok elvégzéséhez szükséges személyi létszám, a dologi kiadások, a gyep állapotának megőrzését szolgáló folyamatos zöldfelület karbantartási feladatok pénzügyi fedezetének biztosítására 43.164.000 Ft önkormányzati támogatást biztosítson a Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére.”

Hozzászólás:

A tömegközlekedésből kivont 90-100 millió Ft figyelembevételével lehet felelősen dönteni a sport támogatásokról.

A sportkoncepcióról készített tanulmány fontos megállapításai:

Az Önkormányzat kifejezetten magas hányaddal járul hozzá a klubok költségvetéséhez, aminek egyrészt aggályokat vet fel a hosszú távú fenntarthatósága, másrészt egyértelművé teszi, hogy ezért a városnak megfelelő ellenszolgáltatásban kell részesülnie.                                                               

• A támogatásokban az eredményességi elem aránya rendszerint alacsony, és csak a sportszakmai eredményre fókuszál.

• Láthatóan magas a kiemelt sportszervezetek száma, így a finanszírozási modell fenntarthatósága ebből a szempontból is kérdéses.

3. A támogatások működési hatékonysága az alábbi lépésekkel javítandó:

3.1. A sportszakmai eredményeken kívül további elemeket is be kell vonni az értékelésbe (nézőszámok, marketingaktivitások stb.).

3.2. Növelni kell az eredményességi támogatások arányát.

3.3. Ki kell alakítani a sportszervezetek közös kaposvári arculatát.

3.4. Monitoringrendszert kell kiépíteni az outputok ellenőrzésére és mérésére.

Kaposvár 2001-ben készített átfogó sportstratégiai dokumentumot Kaposvár város közép- és hosszútávú sportkoncepciója 2001. címmel, a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény előírásainak megfelelően. Ez nyilvánvalóan nem naprakész, viszont azóta nem készült olyan dokumentum, amely explicit módon fogalmazná meg a város sportstratégiáját, illetve a sportfinanszírozásra vonatkozó koncepcióját. Így a jelenlegi prioritások felmérésének alapját a Kaposvár polgármesterével, Szita Károllyal készített interjú és kérdőíves felmérés jelentette.

Javaslom a határozati javaslat 10. pontjának utolsó mondatát módosítani:

Eredményességi támogatás a Kft részére kizárólag az NBII-es bajnokságban történő visszajutás esetén jár.

10) A Közgyűlés a Kaposvári Labdarúgó Kft. részére az NBIII-as csapat működéséhez egyéb sport támogatásként legfeljebb nettó 40.000.000 Ft (bruttó 50.800.000 Ft) támogatást biztosít, a támogatás jogcímének függvényében. Ebből: alap támogatás 2021. II. félév: 20.000.000 Ft (25.400.000 Ft) eredményességi támogatás 2022. I. félév: 20.000.000 Ft (25.400.000 Ft) Eredményességi támogatás a Kft részére kizárólag az NBIII-as bajnokságban elért 1. helyezés esetén jár.

Javaslom a határozati javaslat 11. pontjának utolsó mondatának pontosítását a Közgyűlés úgy határozott, hogy a működési célú támogatások az 2-10.) pontban megjelölt részletekben kerülnek kifizetésre a sportszervezetek részére. Ettől a Polgármester rendkívül indokolt esetben eltérhet a Közgyűlés utólagos soron következő ülésén adott tájékoztatása mellett.

11) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a működési célú támogatások az 2-10.) pontban megjelölt részletekben kerülnek kifizetésre a sportszervezetek részére. Ettől a Polgármester rendkívül indokolt esetben eltérhet a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

Javaslom a határozati javaslat 13. pontjában a Közgyűlés elismerését és köszönetét azoknak a kiemelt sportszervezeteknek fejezze ki, amelyek a 2020/2021-es bajnoki évadban ennek megfelelő teljesítményt nyújtott. Teljesítmény nélküli elismerés sérti azokat, akik jól teljesítettek.A részvételt is meg lehet köszönni csak a határozati javaslat a 2020/2021-es bajnoki évadban nyújtott szereplésükért fejezné ki az elismerést, ami nem mindegyiknél siker, sőt bajnokságból való kiesés. Így a kiesővel szemben sértő cinizmus.

13) A Közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki a kiemelt sportszervezeteknek a 2020/2021-es bajnoki évadban nyújtott szereplésükért. Köszönetet mond a szponzoroknak, az elért eredmények támogatóinak.   

Javaslom a kiemelt sportszervezetek beszámolóit a beérkezésükkor azonnal továbbítsák a képviselőknek. Ne a Közgyűlés előtt egy nappal este kapják meg a döntésre jogosultak a két hete megküldött beszámolókat.

2. Előterjesztés a Kaposvári Labdarúgó Kft. üzletrészének megvásárlásáról

TD VAGYONKEZELŐ KFT. Árvay László Rudolf

FŐTEVÉKENYSÉG 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Kaposvári Labdarúgó Kft. Baranyai Sándor ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Cseri Úti Kollégium vezető Gémesi Csaba

 

 

Kérdés:

Miért nem melléklete a főkönyvi kivonat és adófolyószámla az előterjesztésnek?

Mit jelent a szerződés 2. pontjában szereplő „fentieken kívül” nincs tartozás?

Valóban nincs adóssága, kintlévősége a cégnek a szerződés és az előterjesztés nem azonosan fogalmaz? Erről az eladó nyilatkozata és igazolásai miért nem része az előterjesztésnek?

„Köztartozása nincs, kötelezettségeit rendezte, a 2021. június 22-ei nyitott kötelezettségállomány, főkönyvi kivonat és adófolyószámla szerint is.

2) Eladó kijelenti és a Társaság a 2021. 06.22. napi állapotot tükröző főkönyvvel, nyitott vevőszállító folyószámlával, bankszámla kivonattal igazolja a Társaság jelen szerződés megkötésének időpontjában fennálló tartozásait, kötelezettségeit és szavatolja, hogy a Társaságnak fentieken kívül sem az Eladó, sem más személyek felé tartozása nem áll fenn.

A pénzeszközök egyenlege 2021. június 22- én 216.127.019 Ft, amely tartalmazza a Tao támogatások elkülönített bankszámlájának egyenlegét is 127.596.591 Ft értékben.

A 2020/21 évi Tao pályázatban nevesített célok közül nem valósult meg, a pályacsövezés és egy nagybusz beszerzése, amely feladatok együttes támogatása 200.888.244 Ft. A nagybusz beszerzést, mint beruházási célt módosították, a COVID elleni védekezés költségeit finanszírozták belőle.”

Miért nem szerepel a pénzügyi és ügyvédi ellenjegyzés a szerződés tervezeten?

Miért nem szerepel jogvita esetén az eljáró illetékes bíróság kikötése, amely az önkormányzati szerződések állandó eleme?

Két fő alkalmazott (szertáros és a főnöke) havi bérköltsége mennyi a bruttó 6.546.000 Ft-ból, ami nettó 4 353 090 Ft?

Bérköltségnél mit jelent az ÁFA fizetési kötelezettség?

„A két fő alkalmazott bérköltsége, a járulékok befizetése és az áfa fizetési kötelezettségekből eredően előzetesen 6.546.000 Ft összegű kifizetéssel kell számolni 2021. július hónapban.”

 

3. Előterjesztés egyéb vagyonhasznosítási ügyekről Dési H. u. 4. Kontrássy u. 4-6.

2021.június 22-én lett közzétéve a 2021. június 23-án aláírt előterjesztés

Kérdés:

Miért térítésmentesen adjuk az állami szervnek - a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részére 2021. szeptember 1-jétől 2031. március 31-ig - 10 évre az önkormányzati Pécsi u. 45. szám alatti, ingatlan 724,7 m2 részét (földszinti és alagsori rész)?

„általános iskola” megnevezésű, természetben 7400 Kaposvár, Pécsi u. 45. szám alatti, ingatlan 724,7 m2 részét (földszinti és alagsori rész) térítésmentesen a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részére 2021. szeptember 1-jétől 2031. március 31- ig biztosítja.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot a Belügyminisztérium – a kormány felhatalmazásával – 2019. augusztus elsejével hozta létre. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával összhangban a társadalmi felzárkózás, a mélyszegénység megszüntetése és az esélyteremtés terén ellátja a felzárkózás képzési, szervezési és módszertani feladatait, illetve hozzá kapcsolódó mentori támogatást nyújt. A Főigazgatóság központja Budapesten van, és 5 regionális igazgatósággal működik.

Hány lakás kiépítésére kerül sor a Kontrássy u. 6. sz. ingatlan, valamint a Kontrássy u. 4. sz. ingatlan udvari szárnyának épületrészében? 9

A parkolás az ingatlan előtt oldható meg az értékbecslés alapján, hány lakás kialakítására vonatkozik ez az állítás?

Az értékbecsléshez csatolt fotók alapján az Együd elhelyezésekor történt felújítás után teljesen leromlott az épület állapota, miért nem történt állagmegóvás? Kinek a feladata?

Együttes vételár: 67.600.000 Ft 894m2 75.615 Ft/m2 375.000 Ft/m2 a környéken a lakás átlagár

Előzetes befektetői érdeklődés, valamint a lakások iránti növekvő kereslet miatt javaslom a Kontrássy u. 6. sz. ingatlant (hrsz: 234), valamint a Kontrássy u. 4. sz. ingatlan (hrsz: 233) udvari szárnyának 76,47 m-es épületrészét, a tulajdoni hányadának megfelelő arányban, a két ingatlan együttes értékesítésének feltételével nyilvános pályázat útján lakásépítés céljára értékesíteni az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti pályázati felhívás feltételei szerint.

Miért most tárgyalja a Közgyűlés, amikor az értékbecslés 2021.04.19-én kelt több, mint 2 hónapja?

Miért a földterület forgalmi értékének minimálisan becsült m2 árát veszi alapul az ár meghatározásánál, ha a tervvel együtt lehet csak pályázni? Miért nem a megépülő lakások m2-t veszi alapul?

Együttes vételár 102.235.000 Ft 3478,25m2 29.392 Ft/m2 343.000Ft/m2 lakás ár 1,2md Ft

Dési Huber u. 4. sz. alatti ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségét, valamint az ingatlanra tervezett 30 lakásos tárasház engedélyes és kiviteli tervek tulajdonjogát lakásépítés célú hasznosításra Az ingatlan vételára: nettó 64.500.000+ÁFA, bruttó 81.915.000 Ft A tervek vételára: nettó 16.000.000+ÁFA, bruttó 20.320.000 Ft Együttes vételár: nettó 80.500.000+ÁFA, bruttó 102.235.000 Ft

Mi az oka, hogy a Közgyűlés a Noszlopy G. u. 6. szám alatti önkormányzati ingatlan bérlőjének biztosítja, hogy az ingatlant albérletbe adhatja, a Polgármester előzetes hozzájárulása mellett?

Hozzászólás:

Javaslom a határozati javaslat 1.2.3.10.15. pontjairól külön szavazzunk.

4. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését érintő egyes kérdésekről

2021.06.23-án délelőtt fél 10 után tették hozzáférhetővé az előterjesztést

Kérdés:

Mi a forrása a kamatmentes kölcsönnek?

Miért nem a sportfinanszírozási előterjesztésbe kerültek be a sportszervezetek részére nyújtott kamatmentes kölcsönök?

Az MNB alapkamatemelésére is figyelemmel az önkormányzat miért nyújt közpénzből kamatmentes kölcsönöket sport célokra a sporttámogatások mellett?

Hozzászólás:

a huszonötezer fő feletti települési önkormányzatokat érintő, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges további intézkedésekről szóló 1369/2021. (VI. 10.) Korm. határozat szerint:

13.       Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása     680 000 000 Ft önkormányzati ingatlanok felújítása, informatikai eszközök beszerzése, önkormányzati feladatok ellátása támogatás nyújtásával

az 1. mellékletben meghatározott célokra külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújt

határozati javaslat 1.pont

− Önkormányzati fenntartású intézménye felújítási feladatai (50 millió Ft).                                  

 − Önkormányzat informatikai eszközök beszerzése (10 millió Ft).                                          

Településüzemeltetési feladatok, közösségi közlekedés biztosítása, uszoda- s strandfürdő feladatok a közvetett 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásával (620 millió Ft).

Javaslom a 680.000.000 Ft-ot az egészségügyi alapellátását szolgáló ingatlanok felújítására, a közösségi közlekedés forráselvonását pótolni és a 26%-os járatszámcsökkentésből a szükséges járatokat visszaállítani, továbbá tesztelések, védettséget igazoló tesztekre fordítani, hogy az ne a kaposváriakat terhelje.

Javaslom az átlátható pénzfelhasználás érdekében az önkormányzati cégek számára a forrásfelhasználást konkrétan meghatározni, amely szoros kapcsolatban kell legyen a járvány elleni védekezéssel.

Javaslom a sportszervezetek részére nyújtott kamatmentes kölcsönökről szóló határozatokat a sportszervezetek támogatásának határozati javaslatai között szerepeltetni az átlátható finanszírozás érdekében.