2021. november 24-I KÖZGYŰLÉS (rendkívüli) törvénysértő napirend

A napirendet egyhangúlag 15 igennel fogadta el a testület, amely nem jelenti, hogy nem sértették meg valamennyien az önkormányzati törvényt, ez csak a felkészültség, az önkormányzati törvény ismeretének hiányát jelenti, amely alkalmatlanság a képviseleti feladatok ellátására.

A honlapon később módosított napirendi pontok:

 

Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit és a településkép védelmét érintő döntésekrőlElőterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit és a településkép védelmét érintő döntésekről

 

Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit és a településkép védelmét érintő döntésekről

 


 

Előterjesztés települések Kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásáról, az iskolaorvosi körzetek átalakításáról, valamint az ezekhez kapcsolódó egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés települések Kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásáról, az iskolaorvosi körzetek átalakításáról, valamint az ezekhez kapcsolódó egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Előterjesztés települések Kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásáról, az iskolaorvosi körzetek átalakításáról, valamint az ezekhez kapcsolódó egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 


 

Előterjesztés a Kaposvár, 82/2 hrsz-ú ingatlan megosztásárólElőterjesztés a Kaposvár, 82/2 hrsz-ú ingatlan megosztásáról

 

Előterjesztés a Kaposvár, 82/2 hrsz-ú ingatlan megosztásáról

 


 

Előterjesztés a Kaposvári Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződésének meghosszabbításárólElőterjesztés a Kaposvári Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződésének meghosszabbításáról

 

Előterjesztés a Kaposvári Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződésének meghosszabbításáról

 


 

Előterjesztés egyéb vagyonhasznosítási ügyekrőlElőterjesztés egyéb vagyonhasznosítási ügyekről

 

Előterjesztés egyéb vagyonhasznosítási ügyekről

 


 

Előterjesztés a Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításárólElőterjesztés a Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról

 

Előterjesztés a Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról

 


 

Előterjesztés a Tudományos Életért Közalapítvány alapítói jogainak átvételéről és a kuratórium elnökének személyérőlElőterjesztés a Tudományos Életért Közalapítvány alapítói jogainak átvételéről és a kuratórium elnökének személyéről

 

Előterjesztés a Tudományos Életért Közalapítvány alapítói jogainak átvételéről és a kuratórium elnökének személyéről

 


 

Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított alapítványok alapító okiratainak módosításárólElőterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított alapítványok alapító okiratainak módosításáról

 

Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított alapítványok alapító okiratainak módosításáról

 


 

Előterjesztés a kaposvári általános iskolák felvételi körzethatárainak kijelöléséhez tett javaslatrólElőterjesztés a kaposvári általános iskolák felvételi körzethatárainak kijelöléséhez tett javaslatról

 

Előterjesztés a kaposvári általános iskolák felvételi körzethatárainak kijelöléséhez tett javaslatról

 


 

Előterjesztés a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár intézményvezetői munkakörének ellátására vonatkozó pályázati kiírásárólElőterjesztés a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár intézményvezetői munkakörének ellátására vonatkozó pályázati kiírásáról

 

Előterjesztés a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár intézményvezetői munkakörének ellátására vonatkozó pályázati kiírásáról

 


 

Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum intézményvezetői munkakörének ellátására vonatkozó pályázati kiírásárólElőterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum intézményvezetői munkakörének ellátására vonatkozó pályázati kiírásáról

 

Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum intézményvezetői munkakörének ellátására vonatkozó pályázati kiírásáról

 


 

Előterjesztés az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Egészséges Városok Hálózathoz történő csatlakozásrólElőterjesztés az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Egészséges Városok Hálózathoz történő csatlakozásról

 

Előterjesztés az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Egészséges Városok Hálózathoz történő csatlakozásról

 


 

Előterjesztés alpolgármesteri tisztség foglalkoztatási jogviszonyban történő betöltésérőlElőterjesztés alpolgármesteri tisztség foglalkoztatási jogviszonyban történő betöltéséről

 

Előterjesztés alpolgármesteri tisztség foglalkoztatási jogviszonyban történő betöltéséről

 


 

Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019. (X. 31.) önkormányzati határozatának módosításárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019. (X. 31.) önkormányzati határozatának módosításáról

 

Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019. (X. 31.) önkormányzati határozatának módosításáról


 

Előterjesztés tanya elnevezésérőlElőterjesztés tanya elnevezéséről

 

Előterjesztés tanya elnevezéséről

 


 

Előterjesztés Kaposvár, Somssich Pál u. 14. szám alatti (hrsz.: 836) ingatlan felújításáról szóló tervdokumentáció térítésmentes tulajdonba vételérőlElőterjesztés Kaposvár, Somssich Pál u. 14. szám alatti (hrsz.: 836) ingatlan felújításáról szóló tervdokumentáció térítésmentes tulajdonba vételéről

 

Előterjesztés Kaposvár, Somssich Pál u. 14. szám alatti (hrsz.: 836) ingatlan felújításáról szóló tervdokumentáció térítésmentes tulajdonba vételéről

 


 

Előterjesztés a 2021. évi közmeghallgatásrólElőterjesztés a 2021. évi közmeghallgatásról

 

Előterjesztés a 2021. évi közmeghallgatásról


 

Előterjesztés a szennyvíztelepi ingatlanrész bérbeadásárólElőterjesztés a szennyvíztelepi ingatlanrész bérbeadásáról

 

Előterjesztés a szennyvíztelepi ingatlanrész bérbeadásáról

 


 

Előterjesztés a Kaposvár, Kontrássy u. 6. szám alatti ingatlan és Kontrássy u. 4. szám alatti ingatlan 55/250-ed tulajdoni illetőségének jelzálogjoggal, valamint elidegenítési és terhelési tilalommal történő terhelésérőlElőterjesztés a Kaposvár, Kontrássy u. 6. szám alatti ingatlan és Kontrássy u. 4. szám alatti ingatlan 55/250-ed tulajdoni illetőségének jelzálogjoggal, valamint elidegenítési és terhelési tilalommal történő terheléséről

 

Előterjesztés a Kaposvár, Kontrássy u. 6. szám alatti ingatlan és Kontrássy u. 4. szám alatti ingatlan 55/250-ed tulajdoni illetőségének jelzálogjoggal, valamint elidegenítési és terhelési tilalommal történő terheléséről

 


 

Előterjesztés Honty Márta iparművész és Bors István szobrászművész művészeti hagyatékának vásárlásárólElőterjesztés Honty Márta iparművész és Bors István szobrászművész művészeti hagyatékának vásárlásáról

 

Előterjesztés Honty Márta iparművész és Bors István szobrászművész művészeti hagyatékának vásárlásáról

 

 

Zárt ülésen:

1. Előterjesztés Felder Frigyes önkormányzati képviselő ellen indított

összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárás ügyében

Előterjesztő: dr. Szép Tamás tanácsnok

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

 

 

 1. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit és a településkép védelmét érintő döntésekről

Kérdés:

Hozzászólás:

 1. Előterjesztés települések Kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásáról, az iskolaorvosi körzetek átalakításáról, valamint az ezekhez kapcsolódó egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kérdés:

Hozzászólás:

 1. Előterjesztés a Kaposvár, 82/2 hrsz-ú ingatlan megosztásáról

Kérdés:

Hozzászólás:

 1. Előterjesztés a Kaposvári Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződésének meghosszabbításáról
 2. Előterjesztés egyéb vagyonhasznosítási ügyekről
 3. Előterjesztés a Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról
 4. Előterjesztés a Tudományos Életért Közalapítvány alapítói jogainak átvételéről és a kuratórium elnökének személyéről

Kérdés:

Hozzászólás:

 1. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított alapítványok alapító okiratainak módosításáról

Kérdés:

Hozzászólás:

 1. Előterjesztés a kaposvári általános iskolák felvételi körzethatárainak kijelöléséhez tett javaslatról

Kérdés:

Hozzászólás:

 1. Előterjesztés a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár intézményvezetői munkakörének ellátására vonatkozó pályázati kiírásáról

Kérdés: A két kulturális intézményre ugyanazon jogszabály vonatkozik a pályázati feltételek esetén?

Hozzászólás:

Javaslat a két kulturális intézmény vezető pályázati feltételek azonosak legyenek.

Még a látszatát is kerülni kell, hogy meghatározott személyekre írja ki a Közgyűlés a pályázatot

Pályázati feltételek:

1. az ER. 1. számú melléklete alapján támasztott speciális szakmai követelmények

a) szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség;

b) KER (Közös Európai Keretrendszer) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret (ennek igazolása történhet különösen államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga bizonyítvánnyal);

c) végzettségnek, szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt (3) év szakmai gyakorlat;

d) a megbízás időpontjában vezetői gyakorlat;

e) végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végezése, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, továbbá projektben való részvétel igazolásával;

2. államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése (ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának az ER. §. (1) bekezdése szerint. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja;

3. a munkakörben történő alkalmazást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel;

4. büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

 

 1. Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum intézményvezetői munkakörének ellátására vonatkozó pályázati kiírásáról

Kérdés:

Hozzászólás:

 1. Előterjesztés az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Egészséges Városok Hálózathoz történő csatlakozásról

Kérdés:

Hozzászólás: Mindenki ma akar egészséges lenni és nem 2030-ban, a járványban csökken rá az esély. Nem gyógyszeripari cégek sátraiban akarunk akciós szűréseken csodapirulákat felíratni méreg drágán (az első ingyen) orvos kórház a járulékfizetésért.

A város akkor lesz egészséges, ha nem menekülnek el az emberek azon nem tud a WHO segíteni. Nem a városok egészségesek ez értelmetlen szlogen, csak az itt élők lennének egészségesek. A város feladatai ennek biztosítása.

Javaslat: halasztás, amíg a WHO ajánlás szerint 5% alatt lesz a pozitívak aránya és nyilvános pályázat az 500.000 Ft-os állásra, hátha hazajönnének külföldről Számít Rád Kaposvár akcióban.

 1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019. (X. 31.) önkormányzati határozatának módosításáról
 2. Előterjesztés tanya elnevezéséről

Kérdés: Bőszénfa és az Egyetem véleményét bekérte a hivatal? Milyen gazdasági tevékenység valósul meg a területen? A szomszédok mit szólnak a szarvastenyésztő telephez, a trágya elhelyezés megoldott?

Hozzászólás: El kell kerülni, hogy egy konkurens cég ezen címre bejegyezve megtévesztő névvel termékeket forgalmazzon.

Javaslat: Amennyiben szarvastenyésztést végez a tulajdonos és ehhez a szükséges engedélyek meglétét igazolja „Répáspuszta Szarvasfarm tanya”

A KCR 13. §-a alapján: (5) A tulajdonos elnevezésre irányuló javaslatát el kell fogadni, ha az elnevezés a tulajdonos vezetékneve szerepeltetésére irányul és a település közigazgatási területén nincsen másik külterületi ingatlan ugyanezzel a névvel. Minden más esetben a tulajdonos által javasolt elnevezés akkor fogadható el, ha az az adott ingatlan pontos beazonosítását lehetővé teszi és a javasolt elnevezés nem sérti a közízlést, nem kelt megbotránkozást, nem félrevezető és a magyar nyelv helyesírási szabályainak is megfelel.

 

 1. Előterjesztés Kaposvár, Somssich Pál u. 14. szám alatti (hrsz.: 836) ingatlan felújításáról szóló tervdokumentáció térítésmentes tulajdonba vételéről
 2. Előterjesztés a 2021. évi közmeghallgatásról

Kérdés:

Hozzászólás:

HATÁROZATI JAVASLAT: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 35/2021. (I. 28.) önkormányzati határozatával elfogadott és a Közgyűlés 4/2021. (VI. 18.) önkormányzati határozatával módosított 2021. évi munkatervét úgy módosítja, hogy a munkatervet egy december 7-i időpontra meghirdetett közmeghallgatással egészíti ki. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző Határidő: 2021. december 7.

Javaslom a munkatervben szerepeltetés mellet a polgármestert hatalmazza fel a Közgyűlés, hogy a járványadatok ismeretében döntsön a lakosság összehívásáról zárt térbe.

 

Csatolmányok: