2021. november 8- i rendkívüli KÖZGYŰLÉS

Rendkívüli Közgyűlés 2021.11. 8. előterjesztések

Miért kell rendkívüli ülés?

A Közgyűlés maga határozza meg mikor ülésezik. Rendkívüli összehívása a képviselőknek különösen indokolt esetben történhet.

Eddig az idén összehívott 3 rendkívüli ülés (2021.06.23., 2021.08.23., 2021.11.08.)  egy közös pontja van a helyi sport finanszírozásának problémája.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.28.) önkormányzati rendelete 13. § (2) bekezdése szerint a Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Polgármester a Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt döntésenként 200 millió Ft-ban állapítja meg.

Két testületi ülés között döntésenként 200 millió Ft-ig hozhat a polgármester döntést, amiről később (jelen esetben két hét múlva) tájékoztatást kell adnia. 38.1 mFt-nál magasabb kiadásokat is felvállalt eddig, azonban sporttámogatási döntésekben a Közgyűlés döntéséhez ragaszkodik. Vajon miért?

Miért pénteken délután jelzik, hogy szombaton közzéteszik az ülés meghívóját, így a tárgyalt napirendi pontokat is a hétfői rendkívüli ülésre?

Ezzel nem kell a napirenden kívül választ adni a járvánnyal kapcsolatos kérdésekre. Így például:

Halt-e meg covid fertőzött beteg a kórházban a 4. hullám idején?

A kaposvári fertőzöttek kiszűrése, hány elvégzett teszt alapján történt?

Mennyi a pozitív tesztek aránya?

A szeptemberben elutasított tesztelési kerethez képest, idén végre mikor kezdtek el tesztelni és milyen körben?

Mikor lesz általános ingyenes (tb. által finanszírozott, amit a járulékfizetők már kifizettek) tesztelés?

Mennyi teszt van a város birtokában miután a Vietnámi Szocialista Köztársaságba 1000 db-ot adott Kaposvár ajándékba szeptemberben, úgy, hogy a kaposváriaknak maradt 500 db szeptember elején?

Interpelláció az ülésnapot megelőző harmadik munkanapon 16.00 óráig (SZMSZ. 30. § (2) bek.),

Kérdés az ülésnapot megelőző munkanapon délig (SZMSZ. 31. § (2) bek. a) pont),

Napirend utáni felszólalás az ülésnapot megelőző munkanapon délig (SZMSZ. 21. § (1) bek.) lehet benyújtani.

„Tisztelt Tanácsnok/Képviselő Asszony/Úr!

Ezúton szeretném tájékoztatni, hogy polgármester úr hétfő (november 8.) 17.00 órára rendkívüli Közgyűlést hív össze, melynek napirendjén szereplő előterjesztés sajnos a mai napon még nem került végleges formába, ezért a meghívó és az előterjesztések csak holnap fognak felkerülni a honlapra, amelynek megtörténtéről külön értesítést fogok a holnapi nap folyamán küldeni.”

2021.11. 5. 14.12 órakor küldött email-ből értesültek a képviselők, hogy rendkívüli Közgyűlés lesz. Pénteken délután jelzik, hogy szombaton küldenek valamit, még az előterjesztés címét és a rendkívüli ülés okát sem közlik.

Szombaton 11.52 órakor küldenek üzenetet, hogy az előterjesztések elérhetőek, hogy miért nem várhat a novemberi munkatervi ülésig (november 25) nincs információ.

A Giro d'Italia kerékpáros körverseny befogadásáról szóló előterjesztés kelte 2021. november 4.

A Nemzeti Sport már 2021.11.03 14:56 órakor közzétette a hírt.

https://www.nemzetisport.hu/kerekpar/giro-ditalia-bemutattak-a-2022-es-verseny-magyar-szakaszait-2858353

 

Valószínűtlen, hogy pénteken délután tudták csak, hogy össze kel hívni a Közgyűlés ülését.

azonban a képviselői jogok semmibevételére és korlátozására alkalmas, amíg a képviselők ezt engedik.

a kaposváriak képviseletét így biztos nem lehet ellátni, saját pártjuk érdekeit talán.

 

augusztusi rendkívüli ülésen ugyanez ment:

"dr. Nadrai Norbert József képviselő főkapitány úrtól kérdezett elsőként, mikor dőlt el, hogy a jelöltet kéri fel a Kaposvári Rendőrkapitányság vezetésére? Július 1-től megbízott kapitány vezető és utoljára június 23-án volt rendkívüli ülésük. … Polgármester úrtól kérdezte, mikor kapták ezt a kérelmet, hogy most tárgyalják ezt a kinevezést?

Szita Károly polgármester válaszában elmondta, 1-1,5 hónapja kapta meg tábornok úr levelét."

                                                                                                                                           (2021.08.23. jegyzőkönyv)

Megjegyzés:2021.08.23-i ülés összehívásának indokoltsága sem volt tényszerűen megindokolva. Molnár Gábor dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány javaslatára Balogh János altábornagy, országos rendőrfőkapitány november 1-jei hatállyal Peternel Péter alezredest nevezte ki a Kaposvári Rendőrkapitányság vezetőjének. https://www.sonline.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/kineveztek-az-uj-kaposvari-rendorkapitanyt-4508744/

napirend:

1. Előterjesztés az 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club többlettámogatásáról (2021.november 6-án kelt előterjesztés)

Felelősen ezen előterjesztés alapján nem lehet dönteni.

Nincs megnevezve a hiányzó pénz felelőse, a közpénz visszaszerzésének módja és várható ideje, helyette újabb tíz milliók mennek ellenőrizetlenül a kaposváriak pénzéből. Jogi következményekről egy sor sincs, feljelentés, eljárás kezdeményezés. Hiányzik a garancia 38.100.000 Ft többlettámogatás felhasználásáról. Mellékletként sem az elnökség jelzése, sem a tárgyalások eredménye nem szerepel. A kaposvári vállalkozók bizalomvesztésének helyreállítása szintén nem szerepel, pedig az üzleti életben ez a legfontosabb mozgatórugó. A Club vezetése milyen megtakarítási intézkedéseket hozott? Játékosok pénzével mi van?

„40 millió Ft-tal csökkentették a kiadásokat, azonban még 70 millió Ft hiányzik a bajnokságban való részvételhez.” Miből lesz meg ez az összeg?

„HATÁROZATI JAVASLAT: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club részére a 2021/2022-es bajnoki időszak biztonságos befejezéséhez szponzori támogatásként bruttó 38.100.000 Ft többlettámogatást biztosít. A Közgyűlés felhívja a Club Elnökségének a figyelmét arra, hogy a még fennálló hiányt szponzorok felkutatásával rendezze. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta igazgató Péterné Szarka Klára sportreferens Határidő: 2021. december 31”.

„A testület 2021. június 23.-án döntött a módosított sport rendelet alapján, pályázati úton a kiemelt sportszervezetek 2021/2022-es bajnoki időszakra szóló támogatásáról. A sportról szóló 19/2021.(V.21.) önkormányzati rendelet a pénzügyi kikötések mellett eredményességi elvárásokat és marketing kötelezettségeket is tartalmaz.

Az 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club elnöksége és sportigazgatója jelezte, hogy részben a röplabda sportág TAO finanszírozási rendszerében jelentkező korlátozások, szponzorok hiánya miatt veszélybe került a város egyetlen profi női csapatának bajnoki szereplése.

A Club elnökségével és sportigazgatójával folytatott egyeztetés során elsődleges szempontként fogalmazódott meg az elmúlt bajnoki időszakban a története legeredményesebb időszakát teljesítő csapat további szereplésének biztosítása.

Első lépésként a Club vezetése megtakarítási intézkedéseket hozott, melynek eredményeként 40 millió Ft-tal csökkentették a kiadásokat, azonban még 70 millió Ft hiányzik a bajnokságban való részvételhez.”


1. MCM-Diamant Kaposvár Facebook oldal

"Tisztelt szurkolók és kaposvári röplabdabarátok!

Segítségkérő szavunkra gyorsan reagált Kaposvár városa.
Hétfő este rendkívüli ülésen Kaposvár közgyűlése arról döntött, hogy 38 millió forintos többlettámogatással segíti csapatunk 2021/2022-es bajnoki szereplését.

Köszönjük Szita Károly Polgármester Úr és Dér Tamás Alpolgármester Úr fáradozásait és segítő szándékát. Megháláljuk a bizalmat.

A csapat minden játékosa, a szakmai stáb és a klub valamennyi dolgozója ahogy eddig is, mindent megtesz majd a kitűzött célok elérése érdekében.
Szívvel-lélekkel készülünk a bajnoki, magyar kupa és nemzetközi meccseinkre, de minden eddiginél nagyobb szükségünk van a kaposvári közönség buzdítására is.

Nem utolsó sorban pedig köszönjük névadó szponzorunknak, az 1. Magyar Cukor Manufaktúra Kft. vezetőinek a hosszú évek óta tartó támogatást és azt, hogy ebben a nehéz helyzetben ők is segítő kezet nyújtanak a klubnak.

Sportbaráti üdvözlettel,
Lacombe Zsófia
Sportigazgató
1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club"

https://www.facebook.com/1mcmvolley/posts/396891705411191

 

sonline.hu

„Az 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club vezetése jelezte, hogy segítség nélkül az idei bajnokságot sem tudnák befejezni, mert 71 millió forint forráshiány keletkezett a sportegyesületnél. A klubnál meghúzták a nadrágszíjat és a névadó szponzor segítségével most előteremtettek 40 millió forintot a folytatásra, ám a többit az önkormányzattól várták.

– A város segítő kezet nyújt, annak ellenére, hogy nem nálunk volt a baj forrása – jegyezte meg Szita Károly polgármester, aki szerint a klubnál a gazdálkodás ellenőrzése elkerülte a korábbi vezetés figyelmét, és olyan játékosigazolások történtek, amelyekre nem volt elég keret. – A klub elnöke lemondott, más lehetősége nem volt. A hiba nem maradhat felelős nélkül. Szita Károly azt a tanácsot adta a sportegyesület jelenlegi vezetésének, hogy tárgyalják újra a tartozásokat, ha kell, részletekben is, de tudjanak törleszteni. A polgármester zárszavában kifejtette, méltánytalannak tartja, hogy ilyen helyzetbe került a város, de a sportot szerető kaposváriak kedvéért segítenek, ezután a testület egyhangúlag megszavazta a támogatást.”

https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/mentoovet-kapott-a-kaposvari-roplabda-egyesulet-4530467/

"...gazdálkodás ellenőrzése elkerülte a korábbi vezetés figyelmét,..." azért ezt máshogy nevezik.

2. Előterjesztés a Giro d'Italia kerékpáros körverseny befogadásáról (2021.november 4-án kelt előterjesztés)

Ezen előterjesztésnél együgyűbbet még nem láttam: „Kaposvár városmarketing növelésén túl a kerékpáros kultúra javítását, az egészséges életmód népszerűsítését, az „Egészséges Kaposvár 2030” célkitűzéseinek erősítését is jelenti."

Nem a kerékpáros kultúrát kell javítani, hanem biztonságos kerékpárutakat építeni, ami nem a sárga festék szűk városi utakon (lsd. Kossuth Lajos utca stb.) Össze kell kötni Kaposfüredet és Kaposvárt végre a kerékpárúttal is, hogy ne haljon meg senki, ugyanez kell Toponár és az egyetem között.

A versenykerékpározás és az egészséges életmód nem igazán hozható kapcsolatba a dopping ügyek miatt sem (pl. Lance Armstrong). Dopping az, ami már tiltó listán van. A verseny előtt két órával nem szabad enni. A táv alatt az éhség hirtelen törhet rá a versenyzőre, leeshet a vércukorszint és elájul, ezért édességet, izotóniás italokat és hideg kólát kapnak közben. A bukások okozta sérülésekről nem is szólva. 

200 ország több mint 800 millió tévénézője közül, várhatóan hányan nézik a verseny 3. etapjának indulását? ez lenne az érdemi információ (és ebből hányan nézik a várost és hányan a versenyzőkre koncentrálnak)

Egy dolog miatt érdemes támogatni egy ilyen előterjesztést, kerékpárverseny alatt aszfaltoznak leggyorsabban Kaposváron. Reméljük minél hosszabb városi útszakasz újul meg.

Egy ilyen előterjesztésbe azért nem árt bele írni, mit kell a városnak adni érte, útjavítás, szervezés, forgalomkorlátozás stb.

 

„HATÁROZATI JAVASLAT: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése befogadja a Giro d’Italia kerékpáros körversenyt, hozzájárul a sportrendezvény Kaposvár területén történő 2022. évi megrendezéséhez, felkéri Szita Károly polgármestert, hogy a hozzájárulásról értesítse a szervezőket. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző Határidő: azonnal”

A 105. Giro d'Italia olasz kerékpáros körversenyt 2022. május 6. és 29. között rendezik meg, az első három szakaszának Magyarország ad otthont. Ez páratlan lehetőség hazánknak bemutatkozásra, hogy megmutassuk csodálatos tájainkat a nagyvilágnak, hiszen az esemény mintegy 200 ország több mint 800 millió tévénézőjéhez jut el. Kaposvárt az a megtiszteltetés érte, hogy a világ második legrangosabb kerékpárverseny 201 km hosszú, harmadik etap rajtjának adhat helyszínt. 2022. május 8-án Kaposvárról indulva Nagykanizsa, Badacsony és Tihany érintésével érkezik a mezőny Balatonfüredre. Ez Kaposvár városmarketing növelésén túl a kerékpáros kultúra javítását, az egészséges életmód népszerűsítését, az „Egészséges Kaposvár 2030” célkitűzéseinek erősítését is jelenti.