30%-os emelés a polgármesternek és a helyetteseinek

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

Előterjesztés az illetményalap emeléséről és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az illetményalap emeléséről és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az illetményalapot 2022. évben 55.000,-Ft-ban kívánja megállapítani és utasítja a polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetési rendeletben ezt az összeget szerepeltesse, valamint ennek pénzügyi fedezetét biztosítja.

Felelős: Szita Károly polgármester

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató

Határidő: 2022. január 27.

Kiegészítő határozati javaslati pont:

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az éves költségvetési rendeletben javasolt illetményalaphoz készítsen elemzést az előterjesztés részeként bemutatva az illetmények vásárlóértékének alakulását. Összehasonlítva a Kormányhivatalban, Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Megyei Igazgatóságán megállapított bérekkel. Az elemzés alapján szerepeltesse az illetményalap változásának szükséges mértékét megjelölve annak forrását.

Felelős: Szita Károly polgármester

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató

Határidő: minden év költségvetésének beterjesztésekor

 

Indokolás

A polgármester részére az országgyűlés által megszavazott 30%-os emelés az egymillió körüli bér esetén több százezer forintos emelést jelent. Hasonló arányú köztisztviselői illetmény változás esetén a bérek alacsony volta miatt az emelkedés nettó értéke ettől lényegesen elmarad.

2020. január 30-i Közgyűlésen javasoltam az illetményalap összegét 2020. január 1-től 46.380 Ft helyett 47.500 Ft-ban állapítsa meg a testület a 2020. évi költségvetésben. A testület 3 igen 12 nem szavazattal nem támogatta a javaslatot. A 2,3%-os illetményalapemelés forrásának a tartalék mellett, a polgármesteri megbízottak alkalmazásának megszüntetését jelöltem meg, ami 12.918.000 Ft megtakarítást jelentett volna akkor. Beszédes, hogy a költségvetésben azóta a polgármesteri megbízottaknak biztosított keret a duplájára nőtt, míg a dolgozóké folyamatosan veszt értékéből. Ami komoly feszültséget jelent, mivel a dolgozók látják, hogy a nyugdíjas alpolgármesterek tevékenysége miben merül ki, amely összegért az ügykezelők és ügyintézők napi 8 órában dolgoznak. További feszültséget okoz, hogy a személyi kifizetések terhére a 30 éves önkormányzati gyakorlattal élesen szembe helyezkedve egy főállású alpolgármester helyett 3 főállású alpolgármester dolgozik a hivatalban, amelyek közül egy felel meg a hivatalban ellátandó munkakörökhöz szükséges végzettséggel, aki nem rendelkezik szakvizsgával és végzettségének megfelelő szakmai gyakorlattal. A polgármester illetményéhez és költségtérítéséhez igazodva, mind a három alpolgármester tapasztalat és korra való tekintet nélkül a fizetési plafont kapja, ami havonta több mint egymillió forint ehhez jön még hozzá a segítő munkatárs, gépkocsihasználat, ingyenes parkolás. Önmagában a havi jövedelmek is feszültségkeltőek, de ha egyes esetekben a köztisztviselőkkel szembeni tisztelet hiánya és az alkalmatlanság palástolására történő vezetői beosztáshoz nem illő stílus is párosul az megnehezíti a napi munkavégzést. Az alpolgármesteri bérek plafonként lettek meghatározva a polgármester illetményének 70-90%-a között. Elfogadhatatlan, hogy ezek a kiemelten magas bérek tovább növekedjenek a polgármesteri 30%-os növekedés miatt. Ahogy a korábbi illetményalap rendezéskor csökkentette az illetménykiegészítés mértékét a dolgozóknál, úgy az alpolgármesterek illetményének meghatározásakor a %-os mértéket csökkenteni kell, annak érdekében, hogy a tényleges illetmény és ezzel a költségtérítés ne növekedjen tovább. Így is havi több mint egymillió, amit a 2021. november 25-i Közgyűlésen először tagadott, majd amikor ismertettem a határozatban foglalt számokat elhallgatott.

A 2021.01.28-i Közgyűlés a pandémia alatti testületet korlátozó döntése alatt a polgármester által számomra megküldött járványköltségvetéshez az alábbi észrevételt és javaslatot tettem: „Az előterjesztés nem tér ki a változatlan - korábban lecsökkentett - illetménykiegészítés és az illetményalap alakulására és annak hatásaira. Korábban általam javasolt illetményalap emelés elmaradásakor jeleztem, hogy az állami és piaci bérekkel a hivatali bérek nem versenyképesek, amely szakember elvándorláshoz vezet. Sajnos több éves tapasztalt kollégák hagyták el az elmúlt évben a hivatalt. Az illetménykiegészítés módosítása nélkül ez a folyamat tovább fog folytatódni. Javaslom, hogy a rendeletek hatályosulásáról szóló előterjesztés tartalmazzon elemzést a hivatali bérek utóbbi 10 évben való alakulásáról, annak értékállóságáról. „

Ez az anyag elemzés nélkül, pár tényadattal 2021.12.15-én a döntés előtt egy nappal került a képviselőkhöz.

Az illetményalap összege 38 650 Ft volt 2008. és 2018. között. Az önkormányzati választások közeledtével 2018-ban 40.000 Ft-ra, majd 2019-ben 46.380 Ft-ra emelte a Közgyűlés. A garantált bérminimum 2008. óta 82.800 Ft-ról 2021-ben 219.000 Ft-ra emelkedett, 2022-ben 260.000 Ft lesz.

A határozati javaslat 2. kiegészítő pontja először jelenik meg a költségvetésben 2022-ben, amikor konkrét számszaki elemzés alapján tudnak a képviselők dönteni.

A képviselők a köztisztviselők munkája nélkül nem lehetnek eredményesek, így tudniuk kell, hogy a szavazáskor figyelő szemek követik, melyik gombot nyomják meg. Tapasztalatból mondom, ne próbálják a polgármesterre kenni a döntésüket, mert a köztisztviselő megtartja magának a véleményét, de nem felejtik el, azt sem, ha segítő kezet nyújtanak feléjük, ami hivatásuk lényege. Azonban, ha beléjük marnak, azt sem felejtik el soha.