ALKALMATLAN BIZOTTSÁGI ELNÖK

Marketing és Turisztikai Bizottság ÖNÁLLÓ KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY

ELŐTERJESZTÉS

Előzmény:

A Marketing és Turisztikai Bizottság 2019. októberében való újbóli létrehozásakor a polgármester a nemrég érettségizett, legifjabb képviselőt kérte fel bizottsági elnöknek, a polgármester frakcióján kívüli képviselők közül egyedüliként. A tapasztalattal rendelkezők tudták, mit jelent, ha az ellenzékinek mondott pártok széteső összefogásával mandátumot szerző ifjút a pártokkal történt egyeztetés nélkül jelöli ki a polgármester. Ez a későbbi szavazásokon egyértelművé vált a kevésbé tájékozott ellenzéki szavazók számára is, mivel a sorozatos polgármesteri javaslat megszavazása után, a Turisztikai stratégia többségi szavazásakor nyilvánvaló magatartásával történt szembesítését követően kilépett az ellenzéki pártjából. A polgármester nem javasolta az elnöki tisztségtől való visszaléptetését. Ami az ellenzéki szavazók számára megmagyarázhatatlan, hogy ellenzéki pártok közös jelöltjeként mandátumot nyert képviselők – ebből ketten nem vették át megbízólevelüket, kettő időközben lemondott mandátumáról, ketten pedig kiléptek a pártjukból, egy mandátumról pedig a Pécsi Ítélőtábla döntött két ellenzéki képviselő közötti jogvita eredményeként - és helyi pártvezetők sem szólították fel lemondásra és mandátumának visszaadására, ami ilyenkor elkerülhetetlen egy demokráciában.

Az ifjú polgármesteri kegyből kiválasztott bizottsági elnök alkalmatlansága a bizottsági tagok részére kezdettől nyilvánvaló, amit némileg megmagyarázott tapasztalatlansága, azonban egészséges önkritika mellett nem vállalta volna el azt a feladatot, amit nem képes ellátni.

Az ülésvezetési hiányosságok mellett, az ágazati stratégia idejének lejártát csak javaslatomra vette figyelembe a polgármester. Az újabb stratégia tárgyalásakor hozzá nem értése egyértelművé vált. A bizottsági ülésen megfogalmazott javaslatra először, mint a szakbizottság elnöke nem szavazott, amely az alkalmatlanságának egyértelmű beismerése, majd a Közgyűlésen elvtelenül megszavazta, úgy, hogy még a jelenlévő frakciótagok közül is volt, aki nem támogatta a 10 milliós irományt.

A Közgyűlés 2022. június 16-i ülésén ügyrendi hozzászólásomban javasoltam a Kaposvár és a Zselic térsége Desztinációfejlesztési Stratégia 2022-2030 elfogadásáról előterjesztést levenni a napirendről. Napirend utáni hozzászólásomban a következőket mondtam el: „A 2022. június 8-án Turisztikai Bizottsági ülésére egy 67 oldalas stratégia tárgyalásához se az anyag készítője, se a Turisztikai Kft. ügyvezetője, se az előterjesztő képviselője nem jelent meg. A bizottság tagjai közül egy a többséghez tartozó képviselő fejezte ki a rosszallását és sorolta az anyag hiányosságait. Rákérdeztem az Ön által kiválasztott ellenzékinek mondott bizottsági elnökre, hogy bevonták-e a turisztikai stratégia elkészítésében, amire azt válaszolta, hogy: „Nem vonták be az anyag készítésébe, mert nem ért hozzá.” Javasoltam, hogy ne fogadjuk el a stratégiát. A bizottság elnöke tartózkodott az elutasításkor, majd az elfogadáskor nem szavazott. Egy szakbizottsági elnöknél elképzelhetetlen, hogy ezekután a helyén maradjon. A bizottságot az elnök hívja össze, amelyben a tárgyalandó napirendi pontokat Ő határozza meg. Jelen esetben nem volt képes megítélni, hogy a beterjesztett turisztikai stratégia tárgyalásra alkalmatlan.”

2022. június 17-én, a Közgyűlés ülésén nem, azonban annak másnapján a kapost.hu ( https://www.kapost.hu/bereczki-david-kilepett-momentumbol/#more-14430 ) helyi hírportál oldalán jelent meg egy írás, amelyből megtudhatták a portál követői, hogy kilépett a pártjából és idézem: „Azt is cáfolta, hogy függetlensége közeledést jelentene a Fideszhez: ahogy fogalmazott, minden esetben a konkrét javaslat dönti el, hogy támogat-e egy előterjesztést, vagy sem – szerinte eddig is így volt. Ugyanakkor arra sem lát túl sok esélyt, hogy a ciklus még hátralévő (fél)idejében csatlakozzon egy esetleg megalakuló ellenzéki frakcióhoz. Különösen Nadrai Norberttel nem szeretne semmiképp közös képviselőcsoportban lenni, ahogy az sem lenne számára vállalható, ha a lehetséges ellenzéki frakció pártok nevét viselné.”

A harmadik alkalmatlansági pont az Idegenforgalmi Támogatási Keret (a továbbiakban: keret) kezelésének hiányosságai. A Marketing és Turisztikai Bizottság 2019. októberében való újbóli létrehozásához képest 2020. februárjában nem tett javaslatot a keret felhasználására, a pályázati kiírás megjelentetésére, ahogy tette a többi bizottsági elnök.

A covid világjárvány alatt nem lett felhasználva, sem átcsoportosítva a keret, amely több tucat PCR teszt vagy több ezer maszk árát fedezte volna. Kaposváron több mint 400 ember vesztette életét a járványban. Polgármesteri hozzászólásból kiderült, hogy nem csupán bizottsági keret felhasználásra nem tett javaslatot, hanem képviselőként a véleményezésben sem vett részt, ennek ellenére a polgármester továbbra sem mozdította el a bizottsági elnöki feladatkörből:

„Szita Károly polgármester Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! 9 hónapja, hogy egy rendkívüli Közgyűlést leszámítva nem találkoztak, a veszélyhelyzet miatt a Közgyűlés összehívása nélkül kellett munkát végezniük és döntéseket hozniuk. Fontosnak tartotta, hogy a leglényegesebb előterjesztéseket, amely a város életét sarkalatosan meghatározzák a jövőbe is tekintve kiküldte a képviselőknek, és kérte a véleményüket. Remélte, hogy a járvány elleni védekezésből mindenki kiveszi majd a részét. Szomorúan tapasztalta, hogy két önkormányzati képviselő nem tartotta szükségesnek, hogy a városuk életét alapvetően befolyásoló kérdésekben véleményt nyilvánítsanak, egy LMPs és egy Momentumos. Ez azért is szomorú, mert ugyanakkor a tiszteletdíjukat felvették. Köszönetét fejezte ki – rajtuk kívül – valamennyi képviselőnek, hogy fontosnak tartották és elküldték a véleményüket. Nagyban segítették ezzel a munkáját, a véleményeket figyelembe tudta venni a döntések meghozatalánál.” (2021.06.18. jegyzőkönyv)

Megjegyzendő, hogy miközben a bizottsági elnök arra sem volt képes a polgármester állítása szerint, hogy X-et írjon a szavazási listákra, addig konkrét javaslatokat több oldalas véleményezéseket küldtem a közgyűlési jogkört veszélyhelyzetben gyakorló részére. Javaslataim közel felét támogatta a polgármester.

A covid utáni első bizottsági ülésen tett két javaslatomat a bizottság tagjai egyhangúlag támogatták, így a stratégia tárgyalásáról szóló napirendi ponthoz helyi turisztikai szakmai szereplőinek meghívását és a Dorottya ház bejárását. Az elnök nem tett javaslatot. A két javaslat fontosságát jelzi, hogy a szakmai vélemények alapján dr. Szép Tamás bizottsági taggal nem támogattuk a 67 oldalas irományt, továbbá a Dorottya ház a mai napig nem került végleges átadásra. Utolsó ígéret 2023. november 17-e, talán.

2021. szeptember15-i bizottsági ülésen javasoltam a keret felhasználását, jó példaként említve a Nagy Attila által vezetett Kaposfüredi Teleülésrészi Önkormányzatot, akik a covid védekezésre a részönkormányzati keretből 300.000 Ft-ot biztosítottak. A bizottság kerete azonban ismét nem került felhasználásra.

2021. november 17-i bizottsági ülésen javasoltam a keret felhasználását, amely továbbra sem történt meg.

2022. január 19-i bizottsági ülésen javasoltam, hogy a bizottság legyen aktívabb és turisztikai attrakciók helyszínén is tartson ülést, hogy képet kapjanak a tagok a helyi turisztikai látnivalók állapotáról, ahogy ezt tette javaslatomra a bizottság a Dorottya ház bejárásakor. Az elnök nem tett ekkor sem javaslatot, az indítványomat nem támogatta a bizottság többsége.

2022. február 16-i bizottsági ülésen a Marketing és Turisztikai Bizottság 2019. októberében való újbóli létrehozását követően 27 és fél hónap után először került sor a keret felhasználására pályázati kiírás megtárgyalására.

A felsoroltak totális alkalmatlanságot mutatnak.

A 2022. évi költségvetését megállapító önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a Marketing és Turisztikai Bizottság által kezelt keret összege 1.200.000 Ft volt, amelyből a Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület, Kaposvár és Zselic guide kiadvány nyomtatására 100 000 Ft-ot; a Kaposvári Városszépítő Egyesület, Kaposvári városismereti sétákhoz kapcsolódó eszközbeszerzéshez (kézi projektor) 100 000 Ft -ot; a Kaposvári Sporthorgász Egyesület, a budapesti Ponty Show-n való részvételre 200 000 Ft-ot, összesen 400.000 Ft-ot ítélt oda, az 1,2 mFt-os keretből.

2022. november 16-i bizottsági ülésen javasoltam a brutális infláció miatt a keretből fennmaradt 800.000 Ft felhasználását vagy a Népjóléti Bizottságnak való átengedését, hogy a rászorultaknak juttassuk. A bizottság tagjai a javaslatot elutasították.

2023. február 15-i bizottsági ülésen tárgyalt kiírás szerint a keret felhasználására kiírt pályázati felhívásról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését megállapító önkormányzati rendelet elfogadásakor a Marketing és Turisztikai Bizottság által kezelt keret 100 000 Ft. A bizottsági keret 2022-ről áthúzódó, fel nem használt szabad maradványa 800 000 Ft. Így összesen 900 000 Ft állt rendelkezésre a keretben.

A többször módosított 51/1995. (XII.29.) önkormányzati rendelet 3. §-ában foglaltak alapján az egyes támogatási keretek éves költségvetési pénzösszegének 1/5-ét tartalékképzésre kell fordítani, mely tartalékból különös méltánylást érdemlő esetben támogatás pályázati eljáráson kívül is adható, a keret fennmaradó részéből pályázati úton nyújtható támogatás.

A támogatási keret pályázati feltételeit a támogatási keret kezelője nyilvánosan hirdeti meg. A hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelően a rendelkezésére álló keretből 180 000 Ft tartalékot képezett a bizottság, a fennmaradó keretösszegre (720 000 Ft) pedig pályázatot írt ki.

2023. április 19-i bizottsági ülésen a Kaposvári Városszépítő Egyesület pályázatára Turisztikai applikáció szöveges tartalmának hangrögzítésére 100.000 Ft-ot szavazott meg a bizottság 14/2023.(IV.19) számú határozatában. A fennmaradó 620.000 Ft felhasználására javasoltam a bizottság elnökének, hogy ismételten írjon ki pályázatot, amelyre úgy reagált, hogy „átgondolja legyen-e új pályázati kiírás a megmaradt keretre.”

Mivel a keret nagy része megmaradt, nem megfontolás tárgya az újabb pályázat kiírása. A bizottság feladatának ellátása magában foglalja a költségvetés által biztosított keret meghatározott célra való eredményes felhasználását, így javaslom, hogy a bizottság ismét írjon ki pályázatot, hogy a soron következő ülésen dönthessünk és ez évben a forrást a támogatott pályázók fel tudják használni.

A rendelet 21/B. § (1) alapján a kiemelten támogatható területek:

a./ a térséget bemutató turisztikai, programajánló kiadványok támogatása,

b./ turisztikai kiállításokon, vásárokon való részvétel támogatása, feltéve, hogy a résztvevő a

térséget képviseli,

c./ a térség turisztikai fejlesztését szolgáló termékfejlesztési tevékenység, új vonzerő létesítésének támogatása,

d./ a térség turisztikai kínálatának fejlesztését, minőségének javítását célzó beruházások támogatása,

e./ az önkormányzat által benyújtott, turisztikai célú pályázatok önrészének finanszírozása,

f./ turisztikai szakmai rendezvények, turisztikai szempontból jelentős kulturális, egyéb jellegű rendezvények támogatása.

A pályázat tervezett ütemezése:

1. Pályázati felhívás közzététele: 2023. szeptember 22.

2. A pályázatok beérkezési határideje: 2023. október 20.

3. A pályázatok feldolgozása, egyeztetések: 2023. október 31.

4. Bizottsági ülés: 2023. november 22.

5. Az érintettek folyamatos kiértesítése, támogatási szerződések elkészítése, aláíratása,

támogatások utalása: 2023. november 27.

Civil szervezet (társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány) esetében a pályázat benyújtásának feltétele a www.kaposvar.hu honlap civil oldalán történő regisztráció.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást, részletes pályázati kiírást, pályázati adatlapot és mellékleteit hagyja jóvá.

Kaposvár, 2023. szeptember 11.

Dr. Nadrai Norbert József

képviselő, a bizottság tagja

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága megtárgyalta a hatáskörébe tartozó Idegenforgalmi Támogatási Keret felhasználásra kiírt pályázati felhívásról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy:

Az Idegenforgalmi Támogatási Keretből 620 000 Ft keretösszegének terhére pályázatot ír ki az előterjesztéshez csatolt részletes pályázati kiírásnak megfelelően.

Felelős: Marketing és Turisztikai Bizottság elnöke

Közreműködik: Marketing és Turisztikai Bizottság titkára

Határidő: 2023. szeptember 22. (pályázat megjelentetése)

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága nyilvános

pályázatot hirdet Idegenforgalmi Támogatási Keret terhére történő támogatásra.

A pályázat beadásához szükséges adatlapok a város internetes honlapjáról (www.kaposvar.hu)

letölthetők.

A pályázatok beadási határideje: 2023. október 20. 12.00 óra.

A pályázatok beadásának helye:

Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzője

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Régi épület I. emelet 117. sz. iroda

A pályázatokról a Bizottság a soron következő ülésén dönt.

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága által kezelt Idegenforgalmi Támogatási Keret terhére igényelhető támogatáshoz

1. A Bizottság által kiemelten támogatott területek:

a) a térséget bemutató turisztikai, programajánló kiadványok támogatása,

b) turisztikai kiállításokon, vásárokon való részvétel támogatása, feltéve, hogy a résztvevő a térséget képviseli,

c) a térség turisztikai fejlesztését szolgáló termékfejlesztési tevékenység, új vonzerő létesítésének támogatása,

d) a térség turisztikai kínálatának fejlesztését, minőségének javítását célzó beruházások támogatása,

e) turisztikai szakmai rendezvények, turisztikai szempontból jelentős kulturális, egyéb jellegű

rendezvények támogatása.

2. A Keretből a rendelet alapján támogatásban részesíthető:

a) Kaposvári székhelyű civil szervezet, továbbá Kaposvár Megyei Jogú Város

Önkormányzatának vagy költségvetési szerveinek megbízása alapján Kaposvár érdekében

tevékenységet végző, fellépő civil szervezet;

b) önkormányzati és településrészi, valamint a költségvetésük előkészítése során

megalapozottan nem tervezhető programok, beruházások, rendezvények lebonyolítása kapcsán költségvetési intézmények;

c) nemzetközi kapcsolatok tárgyában költségvetési intézmények;

d) társasházak, lakásszövetkezetek.

Támogatásban az a szervezet részesülhet, amely a működéséhez szükséges nyilvántartásba-vétellel, illetve bejegyzéssel rendelkezik, és azt igazolja.

A pályázatot a pályázati űrlapon (1. számú melléklet) kell benyújtani, a további mellékletekbe szereplő nyilatkozatokkal együtt.

Civil szervezet (társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány) esetében a pályázat benyújtásának feltétele az otthon.kaposvar.hu/lakossági információk/közösségek/civil szervezetek/ oldalon történő regisztráció.

3. A támogatás formái:

a) vissza nem térítendő,

b) kamatmentesen, vagy kamatterhesen visszatérítendő formában kerülhet sor, amelyek

együttesen is alkalmazhatók.

Egy adott tevékenységre csak egyszer és egy jogcímen adható támogatás.

Nyereségérdekelt tevékenységre kizárólag visszatérítendő támogatás nyújtható.

4. A támogatás további feltételei:

(1) A támogatás felhasználásának feltételeiről, pénzügyi teljesítéséről, ütemezéséről, a szükséges visszatérítés időpontjáról, időtartamáról és feltételeiről az önkormányzat szerződésben állapodik meg a támogatást igénylővel.

(2) Ha a támogatásban részesült a szerződésben meghatározott feltételeket nem, vagy csak részben teljesíti, úgy a támogatást a támogatási keret kezelője feladatteljesítés arányában, vagy egészben visszavonhatja. A támogatás visszavonásáról valamennyi érdekeltet tájékoztatni kell.

(3) A támogatás visszavonása esetén a már igénybe vett összeget lejárt követelésként kell kezelni és a támogatás visszavonásának időpontjától számított késedelmi kamattal együtt a kedvezményezett köteles azt visszafizetni.

(4) A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.

A pályázatokat Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez lehet benyújtani (Kaposvár, Kossuth tér 1., régi épület I. emelet, 117-es iroda) 2023. október 20-án 12.00 óráig a felhíváshoz mellékelt űrlap kitöltésével.

A pályázatokat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága soron következő ülésén bírálja el, a döntésről a Polgármesteri Hivatal a döntés követő 15 napon belül értesíti a pályázókat.

Kaposvár, 2023. szeptember 11.

Marketing és Turisztikai Bizottság

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet

P á l y á z a t i ű r l a p

az Idegenforgalmi Támogatási Keretből folyósítandó támogatás igénybevételére

1. A pályázó szervezet neve:

Címe:

E-mail címe:

Telefonszáma:

Számlaszáma:

2. A pályázó tevékenységének bemutatása (különös tekintettel a turisztikai jellegű

tevékenységre)

3. A támogatandó tevékenység

□ a térséget bemutató turisztikai, programajánló kiadványok támogatása

□ turisztikai kiállításokon, vásárokon való részvétel támogatása, feltéve, hogy a résztvevő a

térséget képviseli,

□ a térség turisztikai fejlesztését szolgáló termékfejlesztési tevékenység, új vonzerő létesítésének támogatása,

□ a térség turisztikai kínálatának fejlesztését, minőségének javítását célzó beruházások támogatása,

□ turisztikai szakmai rendezvények, turisztikai szempontból jelentős kulturális, egyéb jellegű

rendezvények támogatása.

4. A támogatandó turisztikai tevékenység részletes leírása:

5. Igényelt támogatás összege: ______________________________

6. Mire kívánja a pályázott összeget felhasználni?

7. A megpályázott feladat megvalósításának

teljes összege: ___________________Ft

saját erőből rendelkezésre álló összeg. ___________________Ft

máshonnan igényelt egyéb forrás: ___________________Ft

önkormányzattól igényelt támogatás ___________________Ft

Kijelentem, hogy a szervezetnek semminemű köztartozása nincs és az itt feltüntetett

adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Civil szervezet pályázó esetén kijelentem, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény 30. § és 75. §-

ának megfelelően a civil szervezet éves beszámolóit letétbe helyezte az Országos Bírósági Hivatalnál.

A pályázathoz csatolandóak az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatok. A pályázat csak a csatolt mellékletekkel együtt érvényes!

 

Kelt: Kaposvár,

                                                                                   Ph.

 ______________________

                                                                                                          aláírás

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

A (cégnév) székhely, adószám, képviselőjeként (képviselő neve) tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bek. szerint kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel ne rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átláthat szervezetnek.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint az általam képviselt szerv átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:

( * = a megfelelőt alá kell húzni!)

a)

aa) nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság, *

ab) köztestület,*

ac) költségvetési szerv,*

ad) külföldi állami vagy helyhatósági szerv,*

ae) egyházi jogi személy,*

af) helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat,*

ag) a társulás,*

ah) gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt

100%-os részesedéssel rendelkezik,*

ai) a külföldi állam vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság;*

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:*

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:*

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §- ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 55.. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Kijelentem büntetőjogi felelősségem tudatában, hogy a fentieknek megfelelő adatok az alábbiak:

ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti szervezet,

ba) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosának természetes személyazonosító

adatai:……………………………………………………………………, tulajdoni

hányada:…………………., befolyásának és szavazati jogának

mértéke:…………………………,**

bb) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve:………………………………………………………………..,

tulajdon hányada:…………………………………., befolyásának és szavazati jogának mértéke:…………………………………….**

bc) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosának természetes személyazonosító adatai:………………………………………, tulajdoni hányada:……………………………....,

befolyásának és szavazati jogának mértéke:…………………….,

bd) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adóilletősége:………………………………….,

be) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet és a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ellenőrzött külföldi társaság jogállásának megítéléséhez szükséges, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott adatok:

..................................................................................................................................................

c) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti szervezet,

 

ca) a civil szervezet, vízitársulat vezető tisztségviselők természetes személyazonosító adatai:……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………**,

cb) a civil szervezet, vízitársulat és a vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni

részesedésével működő szervezet neve:…………………………………………………….**

cc) a civil szervezetnek, vízitársulatnak és a vezető tisztségviselőjének a cb) alpont szerinti

szervezetben fennálló tulajdoni hányadának mértéke:………………………………………**

cd) a cb) alpont szerinti szervezet tényleges tulajdonosának természetes személyazonosító

adatai:…………………………………………………………………………………, tulajdoni

hányada:……………………………………….., befolyásának és szavazati jogának

mértéke:…………………………………………………………………..,**

** ` szükség esetén pótlapon folytatható, vagy bővíthető a sorok száma

Kelt:…………………………………………………………

                                                                                               ……………………………..

                                                                                                           képviselő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

Természetes személy pályázó/támogatott neve: ……………………………………………..,

lakcíme……………………………, születési idő, hely: ………………………………………

Gazdasági társaság pályázó/támogatott cégneve: ……………………………………………,

székhelye:…………………………….……, adószáma: ……………………………………...,

cégjegyzékszáma: …………………………, képviselőjének neve: …………………………..,

nyilvántartásba vételi okirat száma: …………………………………………………………...,

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ……………………………………………………..

Egyéb szervezet pályázó/támogatott neve: …………………………………………………...,

székhelye:…………………………….……, képviselőjének neve: …………………………..,

nyilvántartásba vételi okirat száma: …………………………………………………………...,

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ……………………………………………………..

A pályázott/ igényelt támogatás összege: ………………………………

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként/támogatást igénylőként megjelölt

gazdasági társasággal/szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az …pont alapján

A Knyt. 6. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint 6. § nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban:

a) aki a pályázati (támogatási) eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, b) a kizárt közjogi tisztségviselő, (a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;)

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az …pont alapján

A Knyt. 8. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint az érintettség akkor áll fenn, ha a pályázó az alábbiakban felsorolt pontok közül valamelyiknek megfelel:

a) a pályázati (támogatási) eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő (a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselőtestülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - kizárt közjogi tisztviselők közé nem tartozó - vezetője és helyettesei;)

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.

Az összeférhetetlenség, illetve az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

…………………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetése, illetve az érintettség közzététele érdekében az alábbiak szerint intézkedtem:

………………………………………………………………………………………………….

Kelt: ……………., 20……, ………hó ……

 ………………………………….

aláírás