Augusztus 20.

Augusztus 20.

Szent István és utódainak törvényei építették a magyar államiságot.Ünnep és feladat is az államalapításra emlékezés ünnepe.

Vajon mit jelent ma az ezeréves állam építése?

Folyamatos jogalkotói munkát, amely szabályozással reagál korunk változásaira. A kiinduló pont az ember és környezete. Magyarországon élni egy alapvető kihívást jelent: ugyanannyi munkával, nagyságrenddel hosszabb idő alatt lehet elérni az emberek által vágyott biztonságos életet, mint tőlünk nyugatra. Önálló lakhatás, és családalapítás ma is olyan terhet jelent, amely minden más célt alárendel ezek megvalósításához.

Az ember élete véges, így egyre többen döntenek úgy, hogy nem kívánják a korábbi generációk ma is fennálló kiszolgáltatottságát. ÉLNI AKARNAK!

A kivándorlás alapja ma nem valamely elnyomó rendszer elől történő menekülés, hanem a jólét megteremtése. Ugyanannyi munkával gyorsabban elérni a lakhatás megteremtését és az utódok felnevelését, a jólétet. A kivándorlás elsősorban a dolgozó embereket érinti, amely gazdaságilag munkaerő-hiányhoz, az adó- és járulékbefizetés és ezáltal a nyugdíjak értékének csökkenéséhez vezet. Tragédia a nemzet számára a családok szétesése, az idősek tovább erősödő kiszolgáltatottsága. Nálunk az érzelmi, lelki problémákat a szőnyeg alá söpörjük. A nagyszülők, szülők várják haza nyáron pár hétre a gyerekeiket, unokáikat. Takarítanak, főznek, sütnek, ajándékokat vásárolnak és a boldogságtól repes a szívük, amikor átölelhetik szeretteiket. A búcsúzáskor pedig meghasad a szívük. Komoly lelki megterhelés ez számukra, de szeretteiknek is. A külföldről a gyerekek által juttatott anyagi támogatás tovább rombolja az itthon maradtak tartását és egyre nyilvánvalóbbá válik eddigi kiszolgáltatottságuk. Megoldatlan problémák tornyosulnak előttük: Ki visz el az orvoshoz? Ki ápol, ha beteg leszek? Ki gondoz, amikor nem tudom ellátni magam?

Az Országgyűlésre kettős törvényhozási feladat vár. Megoldást kell kínálnia a jelenleg uralkodó kilátástalan helyzetre és meg kell teremtenie azokat a feltételeket, amellyel megállítja a kivándorlást az állam újjáépítésével.

A legutóbbi csapás megmutatta, hogy nem lehet csak a jövőre koncentrálni feladva a jelent. A koronavírus világjárvány 30.000 magyar halálát okozta, amely szám tovább növekszik. A beoltottak számának növelése a jövőt szolgálja, a jelen a járvány terjedésének megakadályozása teszteléssel, kontaktkutatással, karanténnal, és nem csupán a koronavírusban szenvedő betegek gyógyítása. Ha csak a jövőre koncentrál az állam, meglévő generációkat áldoz fel.

A törvényalkotók, országgyűlési képviselők a választók érdekeinek képviseletét kell ellátniuk erre esküsznek, nem különböző manipulációkkal, alkukkal felemelt pártelnökök kiszolgálását. Nem a választók- és szalagok átvágása a feladatuk.

A jogalkotói feladathoz a jogrendszer, a parlamenti munka, a központi döntéshozatal ismerete elengedhetetlen. Aki csupán a felszínt érzékeli, az ott is marad, nem gyakorolhat hatást a jogalkotásra, csak szavazógép lesz egy pártelnököt markában tartó gazdasági erő kezében. Jogalkotói munkához szükséges tudással sok kudarc mellet jelentős eredményeket lehet elérni a hétköznapi emberek életében. Ezért a munkáért nincs köszönet, hamis ünneplés. Önbecsülés és jóérzés marad.

A FELADAT

Számomra első a jelen. Az idősek elmagányosodásának lelki problémáját az újjáépített, kiszámítható, és a mai nyugdíjak értékéhez igazodó, állam által támogatott idősekről gondoskodást végző hálózat kiépítését. Az elsődleges cél a saját otthonban való biztonságos élet biztosítása, az otthoni gondoskodásban dolgozók számának és jövedelmének növelésével. Számos egészségügyi és szociális területen nyugdíjba vonulók részére hasznos munkát és többletjövedelmet jelent, amelyet csak állami hozzájárulással és önkormányzati szervezéssel lehet megoldani. A gondoskodásra szorulók terheit ezzel nem csupán anyagilag, de referencia oldalról is támogatja az állam. Az idős otthonok elszeparált világa a megszokott ma, azonban összetettebb lehetőség, ha a fiatalabb generációk lakáshoz juttatási támogatásával együtt kezeljük a kérdést. A generációk egymáshoz közel élése fontos a társadalom egészséges működése érdekében. Ne rejtsük el az időseket, mintha nem lenne rájuk szükség!

A jövő szabályozási célja egyértelmű, olyan jövedelmek biztosítása, amely lehetővé teszi, hogy ne hosszú évtizedekre határozza meg az emberek életét a lakhatás, és családalapítás. A lakáspolitika még mindig a szocialista jegyeket viseli, külön szociális tömblakások építésével, ami a jövedelem különbségre épül, így elkerülhetetlenül gettók felépítéséhez vezet. A modern szemlélet a társadalmi különbségek felszámolását kell szolgálja, a magasabb jövedelemmel rendelkezők lakókörnyezetében vásárolt lakás, a szomszédság kedvező hatása, jobb és újabb lehetőséget nyithat meg az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők számára. Ez hosszabb távon a különbségek megszüntetéséhez vezethet.

Bízni és ösztönözni kell a jogalkotással az emberi jóság kiteljesedését ez a jogalkotási filozófiám alapja. Én készen állok a feladatra. Konkrét jogalkotási javaslatok kidolgozása kodifikátori tudással.

K  É  P  V  I  S  E  L  E  T

A képviselő és az általa képviseltek viszonyának újra szabályozása demokratikus jogállamban kiemelt feladat.

A jelölő szervezeteknek, így pártoknak csak közvetítői szerepe lehet képviselő és az általa képviseltek között. Mára azonban vannak pártokat képviselők és választókat képviselők. A pártok számára az önálló gondolkodású, jogalkotói tudással rendelkező jelöltek azt a veszélyt jelentik, hogy a választókat és nem a pártot finanszírozó gazdasági kört szolgálja képviselőként. A jelenlegi tarthatatlan állapotot jelzi, hogy megnőtt a pártokat folyamatosan váltó politikusok száma.

A következő országgyűlési választás eldönti, hogy két pólusú, kétpártrendszer szilárdul meg vagy a magyar joghagyományokhoz hűen visszatér a többpártrendszer. A pártokat markukban tartó gazdasági erők számára a kétpártrendszer egyszerűbben befolyásolható, amely magában hordozza az egypárt által meghatározott társadalmat. A választók számára a többpártrendszer a kedvező, könnyebben tudják érdekeiket képviseltetni.

Az előválasztásként indult kihívói oldal jelöltek kiválasztásának alku folyamata, a visszaléptetésekkel a választói akarat ellen hat. Nem a választóké a főszerep, a választókerületeknek nincs szerepe, hanem a pártok elnökei döntenek a finanszírozó gazdasági kör érdekében. A választók csak a pecsétet üthetik rá az alkukra. Az előválasztáson a magas részvételi arány és a győztes megnyerő fölénye nélkül nem lesz választói pecsét a döntésen. Nem borítékolható a valódi választás eredménye.

ÜNNEP

Tömegrendezvények a világjárvány idején. Az emberek igénylik az együttlétet, a boldog, felhőtlen örömöt. Nem gondolni a hétköznapok problémáira. Az ünneplés után munka jön. Az ünneplés végén az ember átgondolja a következő feladatokat. Van feladat bőben. A képviselő számára már a hétfői rendkívüli ülés napirendi pontjai adnak feladatot. Ez a vállalt feladat. Ha valaki a választók képviselete érdekében elfogadja a jelölést, megbízólevél átvételétől őket, csak őket kell, hogy képviselje. Emlékezzünk a magyar állam alapítására és tegyünk annak fejlődéséért! Boldog Szent István ünnepet!