BESZÁMOLÓ 2019.X.- 2021.X. frissítés

NADRAI képviselői beszámoló (2021.10.13-ig)

közzétéve www.nadrai.hu

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés k) pontja alapján az önkormányzati képviselő köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

Az egész várost érintő kiemelendő a koronavírusjárvány helyben történő kezelése a 2020/2021 évben. A közérdekű adatok eltitkolása, majd részleges közlése aggasztó. A tesztelési keretről szóló javaslatomat név szerinti szavazáson 5 képviselő támogatta a többségi képviselők elutasították vállalva annak minden következményét, így a járvány szétterjedése következtében a tömeges megbetegedést és nagyarányú halálozást, valamint a gazdaság leállását. A 2. és 3. hullám alatt nem volt napi helyi adatközlés, amely a városvezetés felelőssége és mulasztása. A kaposvári áldozatokról a Városháza napi szinten rendelkezett adatokkal. Hónapokig jeleztem nyilvánosan a közösségi oldalamon, hogy tarthatatlan az az álláspont, mely szerint az állam feladata az adatközlés. Az első megtartható Közgyűlésen interpellációs viszontválaszomban jeleztem, hogy a Városházán van az adatkezelő, mivel a halottvizsgálati lap tartalmazza a halál okát, amely a halotti anyakönyvezés alapdokumentuma. A vállalhatatlan magatartáson kényszerűen változtatott a válaszadó és a Közgyűlésen megtagadott konkrét választ követően pár nap múlva a sporttámogatások után az 5. percben a rádióban elárulta, hogy több mint 600 ember szorult kórházi kezelésre (2021. augusztus 23-án kérdésemre pontosította 967-re) és 333 kaposvári meghalt. Kaposvár az egyik első település, aki így közzétette ezt a minden polgárt joggal érdeklő adatot. A 4. hullám kezelésében semmit nem változtatott magatartásán a városvezetés, a tesztelési keretre ismét nemet mondtak. 1000 tesztet adtak a Vietnámi Szocialista Köztársaság városának, a döntéskor Kaposvárnak 500 teszt maradt, amit írásban közöltek is.

A beszámoló számokban:

Javaslatok száma összesen: 534

Elfogadott módosító indítványok száma: 128

Elutasított módosító indítványok száma: 145

Jövőbeni javaslatok száma: 217

Benyújtott kérdések/interpellációk száma: 37

Napirend utáni hozzászólás száma: 7

2019. október 13. napján tartott önkormányzati választás óta eltelt idő tanulságos, a rendszerváltás óta a demokratikus hagyományok egészítették ki a jogi szabályozást. További tanulságokat hozott a veszélyhelyzet, a Közgyűlés üléseinek hiánya. Az egyes napirendekhez fűzött konkrét javaslataimat a www.nadrai.hu oldal tartalmazza.

A negatív változások:

 • írásban benyújtott interpellációra/kérdésre 2020.09.24. óta nem adnak írásban választ,
 • érdemi válasz sokszor hiányzik (333 kaposvári halt meg a járványban, de nincs válasz)
 • a név szerinti szavazási kérés megtagadása (kisebbségvédelmi szabály),
 • cenzúra, félretájékoztatás,
 • elhallgatás,
 • önkényes, Közgyűlési döntéssel ellentétes ülés összehívás (2021.06.18.)
 • rendkívüli ülés összehívása a képviselői jogok gyakorlásának kizárásával (tudatos megakadályozása interpelláció benyújtásának)
 • már a youtube közösségi videó megosztón nem lehet visszanézni a Közgyűlési felvételeket, mert nem töltik fel, mint korábban
 • személyeskedés keretében nyilvános ülésen különös személyes adatra kérdez rá az előterjesztő, aki nem kérdezhet, mivel a Közgyűlés szerve, ezzel szemben válaszadásra kötelezett
 • az előterjesztő által birtokolt, illetve hozzáférni jogosult adatokat nem osztja meg a képviselőkkel, hanem más szervezethez irányítja pl. tőkealap bizottságba, illetve önkormányzati cégek felügyelő bizottságaiba delegáltak tiszteletdíja
 • interpellációra adott elégtelen válaszok többségi megszavazása
 • a veszélyhelyzet alatt:
 • nem nyilvánosak az előterjesztések csak a képviselők kapják,
 • nincs visszajelzés,
 • nincs módosító indítvány,
 • nincs közzétéve a képviselők véleménye,
 • nem készül emlékeztető sem.

Pozitív változások:

 • a veszélyhelyzet alatt:
 • több képviselői javaslatom került elfogadásra, mint Közgyűlésen (nincs kamera, nem kell szerepet játszani az előterjesztőnek)
 • napirend utáni felszólalásra zárt ülést követően ad szót, most már megvárja a kamerákat, mivel nyílt ülésen hangzik el,

A 2021. második félévben a Közgyűlés munkaterve alapján az alábbi javaslataimról tárgyal a testület:

 • a speciális étrend miatt szja adókedvezménytől elesettek támogatási lehetősége

a 18 év alattiak számára már van ilyen ellátási forma a városban, de a például nyugdíjasok, aki már nem fizetnek szja-t elesnek a 82.000 Ft-tól,

Ezt a problémát a 2018. évi országgyűlési választási kampányom során egy kaposvári nyugdíjas jelezte, amit az első költségvetésnél benyújtottam 2020. januárban, azóta halasztja a testület, szeptemberben tárgyalja a Közgyűlés. Parlamenti döntésig az önkormányzat tud segíteni évi három alkalommal 10.000 Ft adható. A rászorultság mellett méltányossági jogkörben is, így nem a jövedelemhatár határozza meg a jogosultságot.

 • az idegenforgalmi koncepció újratárgyalása az érintettek bevonásával a pandémia hatásait vizsgálva, novemberben tárgyalja a Közgyűlés.

A bizottság javaslatomra szeptemberben meghallgatást is tartott az érintettek számára, hogy novemberben megfelelő döntés szülessen.

 • a Népjóléti Bizottság javaslatomra szeptemberben meghallgatást tartott a pandémiában érintett szervezetek számára, hogy tájékozódjon melyek voltak a tapasztalatok, hiányosságok, a bizottság miben tud segíteni.

A bizottság ülése nyilvános azon bárki részt vehet, ezen meghallgatásokra a sajtó nem volt kíváncsi, pedig a bizottsági meghívók nyilvánosak. A tájékoztatáskor az alábbiak hangoztak el: A Liget Otthonban a 2. és 3. járványhullám időszaka alatt összesen 53 lakó és 16 dolgozó volt COVID-pozitív. Az említett hullámok alatt összesen 6 COVID-pozitív lakó hunyt el, azonban az nem megállapítható, hogy a halál okát közvetlenül a koronavírus-fertőzés okozta-e. A dolgozók helyettesítése céljából a két hullám alatt 8 kolléga került átvezénylésre a házi gondozásból. A házi gondozás során egy gondozó megfertőzött egy idős gondozottat az otthonában, aki elhunyt. Az esetkor erről az önkormányzat nem számolt be.

A tájékoztatás a Közgyűlésben végzett képviselői munkáról a helyi sajtóban:

2021.09.23. sonline.hu

„A közgyűlés egyhangúlag fogadta el azt a módosítást, hogy ezentúl évi 30 ezer forint támogatásban részesüljenek azok, akik nagykorúként ételallergiában szenvednek. Így már a nyugdíjasok is igényelhetik az ennek alapján járó támogatást, amelyet eddig csak dolgozóként szja-jóváírásként kaphattak meg. Kaposváron 530 táplálékallergiában szenvedő felnőttet tartanak nyilván. A szociális támogatásukhoz a város mintaszerű rendeletet alkotott, állapította meg Torma János (Fidesz-KDNP) és Nadrai Norbert (Füredi Szőlősgazdák) képviselő.”

(Megjegyzés: Egy év után leírták a nevemet, a speciális diétára szorulók körének bővítésére tett javaslatom elfogadása helyett csak ennyire telt az említés szintjén, két előterjesztésemről (közjogi érvénytelenségben szenvedő rendelet miatt alapvető jogok biztosának eljárása és helyi népszavazási kezdeményezők számának csökkentése), 5 interpellációmról és a napirend utáni hozzászólásomról, valamint a többi napirendi pontnál feltett kérdéseimről, hozzászólásomról egy szó se)

https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/kaposvar-jarvanyugyi-koltsegveteset-zarojelbe-tette-az-erosodo-gazdasag-4423535/

2021.09.23 kapos.hu (Közgyűlés percről percre)

Nadrai Norbert arról kérdez, hogy zajlottak a Liget Idősotthonban a koronavírus-járvány eddigi hullámai. Érdeklődik turisztikai támogatásról, a Honvéd utcai aluljáró költségeiről és a Deseda-kilátó felújításáról ...”

(Megjegyzés: A Népjóléti Bizottságra javaslatomra meghívott intézményvezetők és írásban a jegyző által megküldött tényszerű válasz: A Liget Otthonban a 2. és 3. járványhullám időszaka alatt összesen 53 lakó és 16 dolgozó volt COVID-pozitív. Az említett hullámok alatt összesen 6 COVID-pozitív lakó hunyt el, azonban az nem megállapítható, hogy a halál okát közvetlenül a koronavírus-fertőzés okozta-e. A dolgozók helyettesítése céljából a két hullám alatt 8 kolléga került átvezénylésre a házi gondozásból.”)

„A közgyűlés elé került a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Ennek oka az volt, hogy Nadrai Norbert a rendeletet megtámadta az alapvető jogok biztosánál, mondván: a korábban elfogadott szabályozás sérti a jogegyenlőség elvét, hiszen nem minden képviselőtestületi tag tiszteletdíja - köztük az övé sem - emelkedett.”

(Megjegyzés: Az alapvető jogok biztosa nem hoz döntést, így nem lehet megtámadni nála semmit, csak fordulni hozzá, hogy a Kormányhivatal kötelezettségének elmulasztását orvosolja és biztosítsa a bírói felülvizsgálatot. Ehelyett a jogsértőhöz fordult a biztos, aki belátta jogsértő előterjesztését és azt módosította.)

Nadrai képviselő előterjesztőként beszél a helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Azt mondja: Magyarországon jelenleg egy sor aláírásgyűjtés, illetve véleménynyilvánító kezdeményezés zajlik. Szól az előválasztás visszásságairól is. Javaslatát a képviselők többsége nem támogatta.”

(Megjegyzés: A többségi képviselők elutasítása mellett a többi képviselő támogatta. Sajátos interpretáció, mivel két jogon kívüli intézményt is bíráltam a nemzeti konzultáció: feleltet magában foglaló válaszadását és az előválasztást, amit a kormánypártok eldönthetnek. A helyi népszavazási rendeletben a 25%-os választói aláírás csökkentését javasoltam 10%-ra, lehetőséget biztosítandó a közvetlen hatalomgyakorlásra. Ellenvetés nem volt csak leszavazták vita nélkül.)

Nadrai Norbert a városban nagyjából 500 ingyenes parkolási jogosultságról kérdez. A jegyző válaszában ismerteti: ezeknek a jogosultságok túlnyomó többsége olyan helyi lakosoké, akik fizető övezetben parkolnak a házuk (lakhelyük) előtt. Ez háztartásonként egy autót jelent.”

(Megjegyzés: A képviselők saját maguknak szavaztak meg ingyenes parkolást, amit ellenzek, ez a lényeg, amiről egy szót se írtak le.

Nadrai képviselő több kérdésben interpellál: hulladéklerakás, közösségi közlekedés, vállalkozásfejlesztés.”

(Megjegyzés: pozitív változás, hogy az egy évvel ezelőtti cenzúrázás után - azóta Közgyűlési videókat a youtube csatornájukra nem töltenek fel - eddigi Közgyűléseken a nevemet se írták le, most tendenciózusan a polgármester véleménye alapján „tudósítanak”, hiányosan, de megemlítették többször a nevemet, a híradó összefoglalójában már csak a polgármester szólalhat meg. 1980-as évek tömegtájékoztatása: rejtve az eltérő vélemény megjelenhet, ez látszat nyilvánosság)

https://kapos.hu/percrol-percre/2021-09-23/osszeult_kaposvar_kozgyulese.html

2021.09.23. kapos-t.hu Közgyűlés: Szita Károly bejelentette, hogy 2024-ben is indul a polgármesterségért, ám a fűtőmű ügyében erősen mellébeszélt

„…Mintha erre rímelt volna a szőlősgazda Nadrai Norbert képviselő határozati javaslata, aki szerette volna csökkenteni a helyi népszavazási kezdeményezés jelenleg érvényes 25%-os limitjét, amely most a törvényi maximum, 10 százalékra. Ez azt jelentette volna, hogy a mostani 13000 helyett nagyjából ötezer aláírással már helyi népszavazást lehetett volna kiharcolni Kaposváron, ami a 2024 után még egy ciklusra készülődő Szita Károlynak – ezt jelentette be ugyanis két, Nadrai Norbertnek címzett pikírt megjegyzés közt – nyilván nem hiányzik. Le is szavazta a kezdeményezést a fideszes többség,…”

(Megjegyzés: egy többségi és az összes jelenlévő ellenzéki támogatta a rendelettervezetet)

https://www.kapost.hu/kozgyules-szita-futomu/

 

Zárszó

A beszámolót tanulságnak írtam azoknak, akik még érdeklődnek a közélet iránt, hogy érzékeljék mivel foglalkozik egy önkormányzati képviselő. Egyben egy korrajz is 2019/2021. választások utáni új korszakról, amely egyre távolodik a rendszerváltás politikai kultúrájától, a polgári demokráciától, egy tekintélyuralmi működés felé. Ez a folyamat jogszabályváltozást igényel, amely vagy az egyik, vagy a másik irányba hat. A világjárvány hatása komoly társadalmi változást indukál, amely felgyorsítja az irányváltást. Végső szót az emberek mondják ki, a kérdés az, hogy az értelem alapján saját akaratuknak megfelelően, vagy befolyásolt érzelmeik szerint, akár saját érdekeikkel szemben teszik meg.