Buszbérlet támogatás KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

ELŐTERJESZTÉS a szociális vetítési alap bevezetése miatt egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 4.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

…….. /2023.(……) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, és a 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

4.§

A R. 29/A.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A tömegközlekedési támogatás összege havi 5.000-Ft 6.000 Ft, mely kizárólag a kaposvári helyi tömegközlekedési eszköz igénybevételéhez szükséges autóbuszbérlet megvásárlásához nyújtható.”

indokolás

Buszbérlet támogatás

2022-ben kétszer emelt árat az önkormányzat 2022. július 1. napjától 12,8%-kal és 2023. január 1. napjától 12,5%-kal, ezért javaslom a három vagy több gyermeket nevelő anya, illetve a három vagy több gyermeket igazoltan egyedül nevelő apa számára, amennyiben munkaviszonnyal rendelkezik és a bérlet a munkába járásához szükséges, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 400%-át jelenleg 114.000 Ft nem haladja meg 5.000 Ft helyett 6.000 Ft támogatást kapjanak. Az egyvonalas havi bérlet 2022. január 1-től 5.620 Ft-ba, 2022. július 1-től 6.400 Ft-ba 2023. január 1-től 7.200 Ft-ba kerül. Az áremelkedésekkel együtt a támogatás növelése is szükségszerű.