Égetési szabályok a régiek!

Interpelláció

Tisztelt Polgármester úr!

A 2021. december 7-i közmeghallgatáson, majd a 2022. január 27-i Közgyűlésen is téma volt a zöldhulladék kérdése:

Alpolgármester úr válaszában elmondta, hogy az avar, zöld és egyéb hulladékok ártalmatlanításával, égetésével kapcsolatos szabályokat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet szabályozza. Az avar, zöld és egyéb hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos magatartások szabályozása szerint a 13. § (1) bekezdés alapján, aki belterületen zöldhulladékot és egyéb anyagot éget, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. E § (2) bekezdése szerint, aki Kaposvár város külterületén zöldhulladékot október 1-től április 30-ig terjedő engedélyezett időszakon túl, illetőleg az engedélyezett időszakban 9-17 óra közötti engedélyezett időtartamtól eltérően éget, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

Jelenleg tehát október 1-től április 30-ig külterületen 9 és 17 óra között engedélyezett a zöldhulladék égetése. A Deseda-tó és környéke, mint helyi jelentőségű természetvédelmi területen a gyep, avar és nád égetése egész évben tilos.

A lakosság milyen formában értesül a szabályokról annak érdekében, hogy betartsák azt?

A rendelet 1.§ (8) bekezdése alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy elkövetője 50.000 forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 200.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövetője 2.000.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Az egy éven belül 180 fokos fordulatot vett törvényi szabályozás ismét önkormányzati hatáskörbe utalta a szabályozást, ezért indokoltnak tartja-e a lakosság figyelmét felhívni a hatályos szabályozásra?

Várjuk tényszerű válaszát, amely megfelel a valóságnak.

Kaposvár, 2022. február 20.

Tisztelettel:

dr. Nadrai Norbert József  

        képviselő