Étkezési térítési díjemelés vagy még egy görpark?

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY      

Frissítés:

A bizottsági szakban az előterjesztést szóban kiegészítette a hivatal, ennek alapján:

A rendelet 1.számú melléklete tartalmazza az élelmezési bevételek áfá-val növelt összegét, amely éves 405.150.000. Ebből a visszaigényelt ÁFA összege 109.390.500 Ft.

A 295.759.500 Ft a 20%-os emeléssel számolva 59.151.900 Ft többletterhet jelent maximális igénylés esetén, azonban a tényleges teljesítés mindig alacsonyabb, mivel vannak időszakok, amikor nem igényelnek étkezést.                   

határozati javaslat:

A Közgyűlés az éves többletköltséget 63,6 millió Ft-ot biztosítja, és a térítési díjakat nem emeli fel. Az infláció drasztikus mértéke miatt a gyermekeiken keresztül nem terheli tovább a térítési díjakat fizető gondviselőket, szülőket.

Felelős: Szita Károly polgármester

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2022.09.22.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ……/2022. (………) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

  1. §

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2.1.§

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3.2.§

A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

4.3.§

Ez a rendelet a 2022. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2022. szeptember 22.

 

Szita Károly                                                   dr. Csillag Gábor

polgármester                                                              jegyző

 

  1. melléklet a …/2022. (..…) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez Gyermekintézmény intézményi térítési díj mértéke (az ÁFA-t nem tartalmazza)

1. Oktatási intézmények Ft/nap

1.1. Óvodák (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 513

1.1.1. Tízórai 114

1.1.2. Ebéd 292

1.1.3. Uzsonna 107

1.2. Általános iskola 1-4. évfolyam (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 620

1.2.1. Tízórai 128

1.2.2. Ebéd 364

1.2.3. Uzsonna 128

1.3. Általános iskola 5-8. évfolyam (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 663

1.3.1. Tízórai 128

1.3.2. Ebéd 407

1.3.3. Uzsonna 128

1.4. Középiskola (ebéd) 456

1.4.1. Középiskolai diákotthon (háromszori étkezés) 1.012

1.5. Fogyatékosokat nevelő intézményi ellátás (ötszöri étkezés) 1.209

1.6. Szakmunkásképzők:

1.6.1. Diákotthon munkanapokon (reggeli, tízórai, vacsora) 595

1.6.2 Diákotthon munkaszüneti napokon (reggeli, ebéd, vacsora) 1.075

1.6.3. Iskolai tanműhely (ebéd) 456

1.7. Állami gondozottak tízórai kiegészítése 99

2. Gyermekjóléti intézmények Számított intézményi térítési díj Ft/nap Csökkentett intézményi térítési díj Ft/nap

2.1. Helyettes szülői ellátás 2.010 290

2.2. Bölcsődék

2.2.1. étkeztetés díja 482 –

2.2.2. gondozás díja 95 70

 

Indokolás

 

MÁR JÚNIUSBAN BETERJESZTETT A POLGÁRMESTER EMELÉST EBBEN A RENDELETBEN, AKKOR A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 60FT/ÓRA EMELÉS ELSŐRE NEM TŰNIK SOKNAK, AZONBAN ÓRÁNKÉNTI TÉTELRŐL VAN SZÓ. A PÉNZROMLÁS MIATT MINDEN EMELÉS ÖSSZEADÓDIK AZ ELLÁTOTTAK PLUSZ TERHEINÉL.

A VÁROSVEZETŐK MILLIÓS HAVIJÁNAK TÖBB MINT 300.000 FT-OS EMELÉSE A VÁLSÁG IDEJÉN AZUTÁN, HOGY AZ ÜZEMANYAG MELLETT A CSIRKEFARHÁT IS HATÓSÁGI ÁRAS LETT ERKÖLCSILEG ELFOGADHATATLAN.

EZT AKKOR IS SZÓVÁ TETTEM ÉS NEM TÁMOGATTAM. AZ ÁLTALAM A 2022.  ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ BENYÚJTOTT MEGTAKARÍTÁSI JAVASLATOT A POLGÁRMESTER KÖZGYŰLÉSI TÖBBSÉGE LESZAVAZTA.

„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi II. törvény 115. §. (1) bek. szerint, az intézményi térítési díjat a fenntartó április 1-ig állapítja meg, azonban a vészhelyezettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló XCIX törvény 147. § értelmében, az önkormányzat, továbbá az általa fenntartott költségvetési szerv 2022. június 30 napjáig új díjat nem vezethet be, új díjat nem állapíthat meg, meglevő díjat új kötelezetti körre nem terjesztheti ki.

MAGYARORSZÁGON MOST IS VESZÉLYHELYZET VAN, MÉGHOZZÁ MEGÉLHETÉSI, PÉNZROMLÁSI VESZÉLYHELYZET.

HA A JÁRVÁNY ALATT NEM LEHETETT EMELNI, AMIKOR NEM VOLT 25%-OS ÉLELMISZERÁREMELÉS ÉS 10% FELETTI INFLÁCIÓ. AKKOR A MOSTANI VESZÉLYHELYZET ALATT EZ FOKOZOTTAN ÉRVÉNYES.

A GAZDASÁGBA TÖRTÉNŐ BEAVATKOZÁS ISMÉT VISSZAÜT.

MOST az önkormányzat részéről biztosítandó éves többletköltség 63,6 millió Ft lenne, AMELLYEL SZEMBE ÁLLÍTHATÓ A VÁROSVEZETŐK MILLIÓS HAVIJÁNAK 30%-OS EMELÉSE, EZ HAVONTA SZEMÉLYENKÉNT TÖBB MINT 300.000FT, PLUSZ AZ ÁLTALUK KÉRT 260.000FT CAFETÉRIA. DE A VÁLSÁG ALATT INDÍTOTT VÁROSLIGETI GÖRPARK IS 73 MFT-OT SEM SZABAD FIGYELMEN KÍVÜL HAGYNI, AMIT A VÁLSÁG ALATT INDÍTOTT AZ ÖNKORMÁNYZAT.

MINDEN ALKALOMMAL FIGYELMEZTETTEM A KÖZGYŰLÉS TAGJAIT NE TÁMOGASSÁK A PÉNZSZÓRÁST, MERT NINCS RÁ PÉNZE A VÁROS LAKÓINAK. MOST AZ ITT ÉLŐ RÁSZORULÓKKAL FIZETTETIK MEG A LUXUSBERUHÁZÁSOKAT ÉS AZ ARCÁTLAN VEZETŐI BÉREMELÉSEKET.

HA MINDENKI EGYFORMÁN VESZ RÉSZT A VÁLSÁGBÓL VAN HELYE A HIBÁS GAZDASÁGPOLITIKÁBÓL EREDŐ INFLÁCIÓ MIATT A KÁRMENTÉSNEK. DE JELEN ESETBEN ELFOGADHATATLAN, HOGY A VÁROS VEZETŐINEK EMELÜNK JÁRANDÓSÁGOT, AZ ITT ÉLŐKNEK MEG AZ ÁRAKAT EMELJÜK FEL. ÉRTÉKREND NÉLKÜL NINCS KÖLTSÉGVETÉS. KÉREM NE TÁMOGASSÁK AZ EMELÉST.

A nyersanyagnorma emelés az ellátottak által fizetendő napi térítési díjakat ellátási formától függően 27 - 255 Ft-tal emeli A POLGÁRMESTERI JAVASLAT.

MIT JELENT EZ A MONDAT, AMELY BAGATELLIZÁLNI PRÓBÁLJA AZ EMELÉS MÉRTÉKÉT.

Óvodák (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 513 FT/NAP EDDIG, 427 FT/NAP NAPONTA 86 FT/NAP-OS EMELÉST JELENT EZ HAVI SZINTEN 1.720FT-OS EMELÉS.

Általános iskola 1-4. évfolyam (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 620 FT/NAP EDDIG 517 FT/NAP NAPONTA 103 FT-OS EMELÉST JELENT EZ HAVI SZINTEN 2.060FT-OS EMELÉS.

Középiskolai diákotthon (háromszori étkezés) 1012 FT/NAP EDDIG 843 FT/NAP NAPONTA 169 FT-OS EMELÉST JELENT EZ HAVI SZINTEN 3.030 FT-OS EMELÉS.

Fogyatékosokat nevelő intézményi ellátás (ötszöri étkezés) 1209 FT/NAP EDDIG 1008 FT/NAP NAPONTA 201 FT-OS EMELÉST JELENT EZ HAVI SZINTEN 4.020 FT-OS EMELÉS.

FELHÁBORÍTÓNAK TARTOM, HOGY A RENDELETTERVEZET INDOKOLÁSÁHOZ CSATOLT KIMUTATÁS CSAK A NYERSANYAGNORMA EMELÉSRE VONATKOZÓ ÖSSZEGSZERŰ ÉS SZÁZALÉKOS ÖSSZEHASONLÍTÓ ADATOKAT TARTALMAZZA, AZONBAN AZ ITT ÉLŐKRE RÓT PLUSZ TEHER BEMUTATÁSÁT MÁR ELHALLGATJA.

 

JAVASLOM

Az önkormányzat részéről az éves többletköltség biztosítását a költségvetésből. A 73 m Ft-os újabb gördeszkapálya elhagyását.