Humán területen dolgozók elismerése

KÉPVISELŐI ÖNÁLLÓ ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés a humán (pl. szociális, gyermekjóléti és egészségügyi) területen dolgozók megbecsüléséről

Határozati javaslat:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, úgy határozott, hogy a humán (pl. szociális, gyermekjóléti és egészségügyi) területen dolgozók megbecsüléséről rendeletet alkot. Ennek érdekében utasítja a jegyzőt, hogy terjesszen be rendelettervezetet.

Felelős: Csillag Gábor jegyző 

Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző

Határidő: 2022. február 15.

 

Indokolás

A Közgyűlés 2022. január 27-i anyagai között szerepelt egy előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

A Népjóléti Bizottság tárgyalta volna elsőként a tervezetet. Amikor benyújtott módosító indítványaim közzététele iránt érdeklődtem rákérdeztem, hogy az éves költségvetéshez hasonlóan ezt az előterjesztést is az utolsó pillanatban kapjuk meg? Meglepetésemre azt a választ kaptam, hogy nem lesz ilyen előterjesztés. Ez durva sértés az ágazatban dolgozókkal szemben.

Nem a Közgyűlés által munkatervben meghatározott napirendi pontról van szó, így annak közzététele utáni levétele rossz érzést kelt a dolgozókban. Ilyen hibát az előterjesztő még soha nem követett el az elmúlt három évtizedben. Ez nagyfokú érzéketlenségre vall, amely miatt a Közgyűlésnek kell megkövetnie a szociális és gyermekjóléti területen dolgozókat.

Mivel a tervezet kész és a költségvetést 2022. január 27-én tárgyalja a Közgyűlés semmilyen ésszerű oka nincs a napirendről való levételnek, ezért a napirend módosítását a bizottsági üléseken -mivel a bizottsági ülés meghívói tartalmazták – nem szavaztam meg. Mélységesen felháborít és határozottan visszautasítom az ilyen vezetői magatartást.

Rátérve az indítványra, mivel az előterjesztés tartalmáról a felvilágosítást megtagadta az előterjesztő képviselője az alábbi javaslatokat fogalmazom meg a tervezet benyújtásához:

A legfontosabb a rendelet személyi hatálya, amely nem korlátozódhat az önkormányzati közalkalmazottakra a humán (pl. szociális, gyermekjóléti, egészségügyi) területen dolgozók intézményeinken kívül az egyházi, civil, sőt a Városházán dolgozókra is ki kell terjedjen. Természetesen, ha választási kampányígéretnél megszokott 13. havi, sőt 14. havi juttatásról szól, akkor abban a körben lehet az önkormányzatnál dolgozókat preferálni. Külön kiemelendő a humán ágazatban és a hivatalban dolgozók garantált bérminimumon vagy kevéssel az felett ágazati pótlékokkal foglalkoztatottak helyzete. A szociális gondozók, a családsegítők, a középfokú gazdasági területen és adminisztrációban dolgozók helyzete. Tapasztalat és szolgálati jogviszonytól függetlenül a pályakezdő és a nyugdíj előtt álló 40 évet ledolgozó között nincs érdemi bérkülönbség. Ami feszítően méltánytalan helyzet. Ez az országgyűlés feladata, de nem választási évben a korábbi években alacsonyabb garantált bérminimum-emelés felemelésével, hanem az önkormányzat finanszírozásának emelésével érhető el. A fenntartói jogok biztosításával a helyi közösség döntsön a bölcsődétől, az idősek otthonáig minden helyben lévő intézményről, így az iskolákról is. Az államosítás megbukott, ahogy az előre látható volt. Nem lehet a fővárosból irányítani egy országot, mint ahogy a várost sem lehet autóból vezetni.

A koronavírus járvány okozta szociális problémák jól megmutatták, hogy a Szociális Iroda és a humán (pl. szociális, gyermekjóléti, egészségügyi) intézményeinkben dolgozók, sőt az különböző karitatív szervezetek együttműködve, egymásra utalva tudtak csak helyt állni.

Gondoljunk a 2. és 3. hullám alatt a Liget Otthon gondozóinak tömeges megbetegedésére, amikor a házi segítségnyújtásból mentek át segíteni a dolgozók. Mindenesetre az önkormányzat által finanszírozott színház jutalomelőadására a kormányhivatal dolgozói mellett a mi kollégáink nem kaptak helyet, ami a városvezető szégyene és érzéketlensége.

A személyi kör meghatározása után rátérek a megbecsülés kifejezésére. A szervezéstudományban a humániskola elért eredményeinél kiemeli a pszichológia, az emberi magatartás alapulvételét, amely a munkavégzés hatékonyságát eredményezi. Nem ég ki az ember és jó munkakörülmények esetén nagyobb teljesítményre képes.

A megbecsültség érzése a tisztességes munkabér – amely a családfenntartás alapja – mellett a megfelelő munkakörülményt jelenti. Az irodai elhelyezés és az eszközök biztosítását. Ezen a területen különös hangsúlyt kapnak a kommunikációs eszközök pl. mobil telefon internet használat, amelynek költségei Magyarországon a bérekhez képest kiugróan magasak. Egy család mobil, internet, tv előfizetése a háztartási költségek jelentős részét képezi. A szolgáltatók is nyújtanak flotta kedvezményeket, amely a szolgáltatás mellett a készülék vásárlást is támogatja, ezekhez az önkormányzat hozzájárulva tovább csökkentheti a dolgozók költségeit. Ezek az eszközök a munka adminisztrációs terheit csökkentik, így több idő marad az érdemi munkára.

A tiszteséges munkabér és munkaeszköz mellett az odafigyelés is fontos megtartó erő. Ha betegség, családi problémák esetén kiszámítható segítséget kap a dolgozó, így az otthonteremtés, a családfenntartás, a prevenciós szűrések, a szűrés alapján diagnosztizált betegség során a betegút biztosítása, munkaidőkedvezmény, a lehetetlen táppénzfizetési szabályok miatt fizetésielőleg biztosítása, temetési költséghez való hozzájárulás. Ha ezek szabályait előre ismeri, tudja, hogy olyan munkáltatónál dolgozik, ahol számítanak a szakértelmére.

A szélesebb teljes fenntartótól független megbecsültség a humán (pl. szociális, gyermekjóléti, egészségügyi) területen dolgozók bevonása a város szórakozási, kikapcsolódást nyújtó rendezvényeibe. Ortodox gazdasági szakemberek már verik az asztalt, ez is pénzbe kerül. A kamarazenei fesztiválunk szervezője megmutatta annak idején, hogy ez nem feltétlenül igaz. A magas bérlet és jegyárak, amelyek elengedhetetlenek a színvonalas előadókhoz, nem töltötték meg a koncert termeket. Így bevezette itt is a párna rendszert 3.000 Ft-ért vásárolt párnával a padlón, lépcsőn - ha volt üres szék azon - ülve bármelyik koncertre be lehettet ülni. Így a diákok és Magyarországon a tanárok is megengedhették maguknak a zenei élményt. Nem történt más, mint a szabad kapacitásokat okosan használták. Beléptetés először a bérlettel, jeggyel rendelkezők, majd a fesztivál párnát vásárlók. A rendezvényt több tíz millióval támogatja (finanszírozza) az önkormányzat.  

A humán (pl. szociális, gyermekjóléti, egészségügyi) területen dolgozók részére a szabad kapacitások „last minute” rendszerben kedvezményesen értékesíthetők. Színház- és mozijegytől a sportversenyeken át a fürdő szolgáltatásokig. De a kiállítások megnyitói és zárás előtti látogatása is ide tartozhat. A városi rendezvényekre történő meghívás a megbecsülés fontos eleme. A város napján a humán (pl. szociális, gyermekjóléti, egészségügyi) területen dolgozók közül szinte minden évben kap valaki elismerést, ilyenkor nem csupán a hozzátartozók, hanem a kollégák is örömmel részt vennének a színházi eseményen.

A humán (pl. szociális, gyermekjóléti, egészségügyi) területen dolgozók a családjuk megértése és támogatása nélkül aligha tudnának jól dolgozni, ezért fontos, hogy a cégekhez hasonlóan évente családi naphoz, egy szakmai naphoz és egy évvégi találkozóhoz támogatást biztosítson a város, amely lehet helység biztosítástól kezdve a helyi vállalkozók támogatásának kéréséig bármi. Az első városi pedagógus napok erre jó példa, ma már kényszerként élik meg a dolgozók. A korábban egy vezető helyett ma már három, négy ember ad át okleveleket. Az oklevelek számának növekedésével együtt a megbecsültség csökkenését érzik a pedagógusok, gratulációként like a Facebook felületen, mindenki várja, hogy mielőbb hazamehessen.

Ezek a felsorolt elemek különböző formákban itt-ott megvoltak az erős önkormányzati időben, amikor még a város volt a fenntartó, volt gazdája az ágazatoknak, de ma már lélektelen, üres, kötelező, „nemszeretem” eseményekké váltak. Ehhez új szemléletre és szívre van szükség. Az emberek életük nagyrészét munkával töltik, nem mindegy, hogy telik ez az idő és az sem, hogyha vége a munkával töltött éveknek, miként búcsúznak el a kollégáktól, vagy csak becsapják utánuk az ajtót.

Dr. Ozsváth Ferenc alpolgármester úr nyolc éven keresztül dolgozott velünk, nem csupán tisztelet, de szeretet volt közte és a munkatársak között. Egy csoportképet, amit kapott tőlünk kitette otthon a falra és sokszor nézegette. Minden év október 2-án tortával köszöntöttük 85 éves koráig, majd telefonon hívtam és az első mondat a képről szólt. Megkérdezte kivel, mi van. Amikor 90 éves lett, barátai, tanítványai, kollégái szerenádot adtunk az ablaka alatt.

Lesétált hozzánk, mindenkivel kezet fogott, a lányokat megcsókolta. Majd odasúgta: ”Nem felejtettek el! Amikor valaki elkezdi írni a be nem terjesztett rendeletet, ez legyen a mottó.

 Kérem a Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek és soron következő ülésünkön tárgyaljuk meg a rendelet-tervezetet.

A dolgozók felé pedig bocsánatkéréssel tartozunk, mert nem voltunk képesek a kiírás szerint időben az előterjesztő javaslatát megtárgyalni.

Kaposvár, 2022. január 26.                           

dr. Nadrai Norbert József

             képviselő

Csatolmányok: