Ki a felelős a káoszért?

A kaposvári építési törmelék, inert hulladéklerakót használni kívánó polgárok érdekében kérdezem:

A polgárok jelzései egyre szaporodó zavarokat jeleznek.

Augusztusban a 67-es út forgalmának Kaposfüredi útra terelése miatt 690 helyi lakó aláírásával ellátott petíció kényszere alatt a bejelentéstől számított 60 nap után kezdett intézkedni az önkormányzat.

Szeptemberben az inert hulladék átvételének zavaráról értesülhetett, aki a Kapos Holding Zrt. és két tagvállalata közti feladatátadás híreit követhette a társaság honlapjain, mert a lakosság megfelelő időben tájékoztatáshoz nem jutott.

Értesítette az önkormányzatot a Kapos Holding Zrt. vezérigazgatója, hogy ne hirdesse fennhangon, hogy ingyen be lehet vinni az építési törmeléket, mert épp nem veszik át?

Ön mikor szerzett tudomást a működési zavarról és miért nem tájékoztatta erről a lakosságot?

Az első információ a Kapos Holding Zrt. egyik tagvállalata a Kaposvári INERT Hulladékkezelő és Szolgáltató Zrt. [Takács Tamás vezérigazgató (Nemzeti Cégtár szerint)] honlapján jelent meg:

"Tájékoztatjuk a beszállítókat, lakosságot, hogy az INERT telep ELŐRE LÁTHATÓLAG

2021.09.01–03. között műszaki okok miatt ZÁRVA tart!”

Az „előre láthatólag” megjelölés a hírben magában hordozza, hogy fogalma nincs annak, aki írta, meddig lesz zárva.

Jelezték a jövőben a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemelteti az INERT telepet, így keressék őket web és email címet adva meg.

A tájékoztatással egyidejűleg az alábbi álláshirdetések jelentek meg a Kapos Holding Zrt. honlapján: Inert telepvezető, mérlegkezelő, gépkezelő, hulladékosztályozó, segédmunkás.

A következő hét elején az alábbi tábla fogadta a kaposváriakat, akik a polgármester szavának hittek és vitték a hulladékot a telepre:

„Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Inert Hulladékkezelő Telep technikai okok miatt átmenetileg zárva tart! Vezetőség

Ki a felelős a káoszért?

Kapos Holding Zrt. Gombos Attila vezérigazgató, Balogh Beáta és Szabó Krisztián Ferenc igazgatósági tag, dr. Szontágh Péter, Fülöpné Vaski Vera cégjegyzésre jogosultak (Nemzeti Cégtár szerint)

Kaposvári INERT Hulladékkezelő és Szolgáltató Zrt. Takács Tamás vezérigazgató (Nemzeti Cégtár szerint)

Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szilágyi Ádám ügyvezető (Nemzeti Cégtár szerint)

Egyetért-e azzal a gyakorlattal, hogy a vezérigazgató elhárítva a felelősséget, nem jegyzi saját névvel a tájékoztatást és a kollektív vezetés állampárti szóhasználatát használja VEZETŐSÉG?

Ki felelős a lakosság széleskörű tájékoztatásának elmulasztásáért?

A telep zárva tartása alatt képződtek-e újabb illegális hulladéklerakók, ezt a Holding vagy a feladatellátással megbízott tagvállalata mikor és milyen területen ellenőrizte?

Mennyi a kiesett napok átlag vesztesége a korábbi napi bevételek ismeretében, ki téríti ezt meg?

A Kaposvári Törvényszék 2.G.40.013/2017/204-I számú elsőfokú ítéletére hívta fel a figyelmet a könyvvizsgáló a 2020. évi beszámolóban, ahol a Kaposvári INERT Hulladékkezelő és Szolgáltató Zrt. pervesztes, melynek perértéke tetemes 359.511.602 Ft. Született-e és ha igen milyen tartalommal jogerős ítélet? Továbbá ennek a pernek van köze a cég feladatainak megszűnéséhez? Ez az önkormányzati költségvetést mennyiben érinti és milyen forrása van?

Mi lesz a tagvállalat sorsa?

Kik az önkormányzat által delegált FEB tagok, havonta mennyi a tiszteletdíjuk? Ők mikor és milyen formában jelezték a cégek működési zavarát?

Az elmúlt 5 évben a Kapos Holding Zrt. vezetői és a Kaposvári INERT Hulladékkezelő és Szolgáltató Zrt. és a Kaposvári INERT Hulladékkezelő és Szolgáltató Zrt. vezetői részére hány forint személyi juttatásban került kifizetésre és ennek mi volt a forrása?

Várjuk megtisztelő tényszerű válaszát.

Viszontválasz:

Javaslom, hogy a Közgyűlés ne fogadja el választ és bízza meg a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot, aki az SZMSZ alapján átruházott hatáskörben, dönt az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjai beszámolójáról, hogy kérjen a soron kívüli tájékoztatást és erről tegyen jelentést a Közgyűlés soron következő ülésén.

Válasza nem elfogadható, az önkormányzati tulajdon a kaposváriak vagyona a működési zavar kivizsgálása és a cégek átláthatósága elengedhetetlen.