Ki kell adni a napi helyi járványadatokat!

ELŐTERJESZTÉS

járványügyi adatok nyilvánosságáról

Határozati javaslat:

1. A Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy a kaposvári koronavírus járványügyi adatokat valamennyi adatkezelőtől napi rendszerességgel kérje meg.

Felelős: Szita Károly polgármester

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: azonnal

 

2. A Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy a kaposvári koronavírus járványügyi adatokat napi rendszerességgel hozza nyilvánosságra a www.koronavirus.kaposvar.hu erre a célra a költségvetésben 200.000 Ft-ért létrehozott honlapon, eleget téve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 32. §-ban foglalt kötelezettségének. A veszélyhelyzet első elrendelésétől kezdve a veszélyhelyzet végleges megszűnéséig valamennyi adat kronológikus sorrendben és grafikusan szerepeljen a honlapon.

Felelős: Szita Károly polgármester

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: adatok rendelkezésére állását követően azonnal

 

3. A Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy a kaposvári koronavírus járványügyi adatokat napi rendszerességgel történő adatközlés érdekében valamennyi adatkezelővel kössön újrahasznosítási megállapodást a veszélyhelyzet első elrendelésétől kezdve a veszélyhelyzet végleges megszűnéséig. Az újrahasznosítási megállapodásban valamennyi napi számszerű adatot kronológikus sorrendben és grafikusan település szinten, az országos és megyei adatokkal összehasonlító módon, valamint az egyes járványhullámok települési szintű összehasonlító módon szerepeljenek.

Felelős: Szita Károly polgármester

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: sürgősséggel 3 napon belül

 

4. A Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy a kaposvári koronavírus járványügyi védekezést szolgáló helyi védelmi tervet tegye közzé a  www.koronavirus.kaposvar.hu erre a célra a költségvetésben 200.000 Ft-ért létrehozott honlapon. A kaposváriak bizalmának visszaszerzése érdekében a védelmi terv egyértelműen tartalmazza, milyen járványügyi adatok esetén, milyen intézkedések lépnek életbe automatikusan segítve ezzel a lakosság felkészülését a végrehajtás érdekében.

Felelős: Szita Károly polgármester

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: azonnal

INDOKOLÁS

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 32. §-a szerint a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a települések koronavírus fertőzöttségi adatainak nyilvánosságáról 2021. november 11. napján kelt közleménye megerősítette a régóta jogszabályban foglalt tájékoztatási kötelezettséget a lakosság felé.

Közleményében a Hatóság ismételten felhívta az adatkezelők és a nyilvánosság figyelmét a települések koronavírus fertőzöttségi adatainak nyilvánosságáról szóló korábbi állásfoglalásaira.

Indítványozom a Közgyűlésnek, hogy a települések koronavírus fertőzöttségi adatainak nyilvánosságáról szóló határozati javaslatokat fogadja el, utasítva a polgármestert, hogy a hatályos jogszabályi előírásokat tartsa be, ennek megfelelően a kaposváriakat a települési napi járványadatokról tájékoztassa a Közgyűlés által 200.000 Ft-ért létrehozott www.koronavirus.kaposvar.hu honlapon.

K a p o s v á r, 2021. november 11.

 

dr. Nadrai Norbert József

                                                                                               képviselő