Kik parkolnak a képviselők közül a helyi adófizetők pénzén?

Interpelláció

Tisztelt Polgármester Úr!

A kaposvári nem kiváltságos adófizetők érdekében kérdezem:

Közérdekű adatigénylésre (Huszka Imre) a Városháza közölte, hogy a polgármester jogcímenként, hány ingyenes parkoló engedélyt adott ki a kiváltságosoknak is, akik jövedelmük alapján ki tudják fizetni a parkolási díjat.

A 2021. szeptember 23-i Közgyűlésen felhívtam a figyelmet:

„dr. Nadrai Norbert József képviselő véleménye szerint szakítani kell a privilégiumokkal, a képviselők ne állapítsanak meg maguknak rendeletben ingyenességet, hogy ingyen parkolhassanak a városban. Egyetért azzal a kormánydöntéssel, hogy a pandémia ideje alatt mindenki ingyen parkolhatott.”

„Szita Károly polgármester elmondta, hogy a képviselők ingyenes parkolását rendelet szabályozza, ő nem ad senkinek ingyen parkolási lehetőséget.” „…Meggyőződése, hogy az egyéni képviselők munkájához hozzátartozik ez, a listásoktól elvenné, de nincs rá lehetősége.” „…Szerinte rendjén van, ahogy van.”

Sikerül végre elolvasni a rendeletet a 11 év alatt? Elismeri, hogy kérelemre a polgármester ad ingyenes parkolási kiváltságokat?

Rájött végre, hogy a „listásoktól” elveheti az ingyenes parkolási lehetőséget?

Kiknek adott név szerint a Közgyűlés tagjai közül az adófizető kaposváriak pénzéből ingyenes parkolási engedélyt? 11 fő

Kiknek adott név szerint országos listáról mandátumhoz jutott országgyűlési képviselők részére mandátumuk lejártáig, amennyiben Kaposváron állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek tagjai közül az adófizető kaposváriak pénzéből ingyenes parkolási engedélyt? 2 fő

Kiknek adott név szerint Kaposvár városban kiemelkedő jelentőségű gazdasági, közigazgatási, kulturális, valamint szolgáltató tevékenységet végző személyek, vagy szervezetek közül az adófizető kaposváriak pénzéből ingyenes parkolási engedélyt? 2 fő

Milyen kaposvári lakossággal való kapcsolattartás miatt indokolt az egész város területére az adófizető kaposváriak pénzéből ingyenes parkolási engedélyt adni a Megyei Közgyűlés elnökének?

Kiknek adott név szerint a Csiky Gergely Színház szolgálati lakásaiban tartózkodási hellyel rendelkező színészek közül az adófizető kaposváriak pénzéből ingyenes parkolási engedélyt? 3 fő

Eddig ötször indítványoztam a privilégium eltörlését. Ugorhatnánk végre?

Várjuk tényszerű válaszát.

Kaposvár, 2021. november 20.                                          dr. Nadrai Norbert József

                          képviselő

 

Javaslom, hogy a Közgyűlés ne fogadja el választ és bízza meg a Polgármestert, mint engedély kiadót vizsgálja felül, hogy a Közgyűlés tagjai önkormányzati forrásból (tiszteletdíj, FEB és kuratóriumi, valamint egyéb szerződéses kapcsolat alapján mennyi bevételre tesznek szert és arról tájékoztassa a Közgyűlést. A Közgyűlés tagjainak kaposvári adófizetők pénzén ingyenesen parkolók jogosultságát azonnali hatállyal szüntesse meg, mivel erkölcstelen saját maguknak privilégiumot megállapítani, arra csak a választópolgárok jogosultak helyi népszavazáson. Ha kiváltságokat szeretnének a szolgálat helyett forduljanak a néphez, akit képviselnek és kérjenek.

A politikai, gazdasági szerepet betöltő igénylők jövedelem viszonyai alapján vizsgálja felül az általa kiadott, kaposvári adófizetők pénzén ingyenesen parkolók jogosultságát. Félmilliós fizetés felett vonja vissza az engedélyeket.

Közpénzről van szó, így az információszabadság szerint közérdekű adat, hogy ki részesül ingyenes parkolásban.

Válasza nem elfogadható, a privilégiumok a XXI. században elfogadhatatlanok, különösen, ha valaki jogalkotási jogkörével visszaélve teremti meg saját gazdagodása érdekében és a kaposvári adófizetők pénzén.

********

A fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelete alapján: 11. § (1) A Polgármester írásbeli kérelemre

a) Somogy megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében mandátumhoz jutott országgyűlési képviselő részére mandátuma lejártáig;

b) Országos listáról mandátumhoz jutott országgyűlési képviselők részére mandátumuk lejártáig, amennyiben Kaposváron állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek; 2 db

c) Kaposvár Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői, polgármestere, alpolgármestere részére a megbízatás lejártáig; 11 db

d) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője, aljegyzője, főmérnöke, igazgatói, irodavezetői, főépítésze részére a közszolgálati jogviszonyuk fennállásáig; 11 db

e) Kaposvári Parkolási Kft. ügyvezetője és az általa kijelölt munkatársa részére foglalkoztatási jogviszonyuk fennállásáig;

f) Kaposvár Megyei Jogú Város egészségügyi ellátásában területi ellátási kötelezettséggel foglalkoztatott felnőtt és gyermek háziorvosok és fogorvosok részére a területi ellátási kötelezettség fennállásáig, továbbá a város egészségügyi ellátásában kiemelkedő szerepet betöltő orvosok részére; 54 db

g) Kaposvár Megyei Jogú Város védőnői szolgálatában működő védőnők részére a szolgálat fennállásáig, a munkáltató által igazolt munkavégzési célú saját személygépkocsi használat esetén; 28 db

h) Kaposvár Megyei Jogú Város háziorvosi ellátásához kötődő otthonápolási feladatokat ellátó egészségügyi dolgozók részére az ellátási kötelezettség fennállásáig, a munkáltató által igazolt munkavégzési célú saját személygépkocsi használat esetén; 34 db

i) Somogy Megye Közgyűlésének Elnöke részére; 1 db

j) Kaposvár városban kiemelkedő jelentőségű gazdasági, közigazgatási, kulturális, valamint szolgáltató tevékenységet végző személy, vagy szervezet részére a Polgármester egyedi hozzájárulása alapján összesen 30 db egy gépkocsira vonatkozó, a 14. §-ban foglaltak szerint megújítandó, a Kontrássy közi parkolóház és III. övezeti mélyparkoló kivételével a város minden fizetőparkolójába érvényes díjmentes parkolási jogosultságot adhat. 2 db

(2) A Polgármester írásbeli kérelemre az állandó bejelentett lakása mellett lévő fizetőparkolóra szóló 14. §-ban foglaltak szerint megújítandó díjmentes parkolási jogosultságot adhat annak a kaposvári állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező állampolgárnak a részére aki: a) a személygépkocsi tulajdonosa, vagy üzemben tartója és b) személygépkocsiját lakása mellett csak fizetőparkolóban tudja tartani és c) állandó bejelentett lakóhelyétől számított 500 méteren túl rendelkezik garázstulajdonnal.  954 db

(3) A Polgármester írásbeli kérelemre az önkormányzat lakásrendeletében maghatározott, a Csiky Gergely Színház szolgálati lakásaiban tartózkodási hellyel rendelkező színészek részére az általános szabályok szerint díjmentes parkolási jogosultságot adhat a (2) bekezdésben foglaltak szerint. 3 db

Csatolmányok: