Költségvetés / jogegyenlőség vagy sem

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselők egynegyedének indítványára. Mivel a képviselői jogegyenlőség a demokratikus működés alapja, ezért a tiszteletdíjakkal kapcsolatos döntés A és B változatáról külön-külön név szerint szavazást javasolt 5 képviselő. Ezt hozzászólásomban bejelentettem, amely indítványt a Közgyűlés jegyzőkönyvéhez csatolom. Az ülés levezetője ezt figyelmen kívül hagyta és „A” változat az egyes módosító indítványokról egyben szavaztatott. Így a különböző költségvetési tételek, különböző rendelettervezetek és az egyes határozati javaslat kiegészítéseket egyben tette fel szavazásra.

A Közgyűlés tagjainak tiszteletdíjai kapcsán a módosító javaslat két változatot tartalmaz az a Közgyűlés tagjai és külső tagok tiszteletdíjának egységes, a 2014. évi választást követően meghatározott szinten történő befagyasztását célozza. A  polgármester bérét az állam határozza már meg, nem az önkormányzat, mint korábban.

„A” változatnál a megtakarítás 2020. évben: 15.224.847 Ft + a munkaadókat terhelő járulékok összege, ezt a kaposvári fiatalok ösztöndíj támogatására javaslom fordítani..

Ez kiegészül a Közgyűlés tagjainak ingyenes parkolásának megszüntetésével, 2.685.600 Ft megtakarítást jelent, a klímavédelem érdekében faültetésre javaslom fordítani. A hivatali gépkocsikat nem érinti a javaslat, csak a magán gépkocsival utazást. Megjegyezni kívánom, hogy Kaposvár Kártyával a havi nettó buszbérletár 5.259 Ft.  Az éves bérletjegy díja a havi bérletjegy tizenegyszerese. A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés igénybevétele a 65. életévüket betöltöttek számára ingyenes, így a képviselők közül már hárman ingyen utaznak, de a ciklus végéig még emelkedik az ingyenességben részesülők száma.  Gyalog és tömegközlekedéssel közlekedve könnyebben találkoznak a választókkal.

 

„B” változat

A költségvetési többlet 2020. évben: 2. 760.000 Ft + a munkaadókat terhelő járulékok összege.

A „B” változat az egységes, valamennyi képviselő esetén, arányos 30%-os tiszteletdíjemelés azt a célt szolgálja, hogy a Közgyűlés emelt tiszteletdíjat maguknak megszavazó képviselők szavazásukkal kifejezhessék véleményüket a jogegyenlőségről a képviselők között. A 2019. októberi SZMSZ módosításnál erre nem volt lehetőségük, mivel az előterjesztő polgármester nem tett erre javaslatot. Egyben korrigálja a többségi képviselők tiszteletdíjemelésének időpontját, mivel az alpolgármesterek tiszteletdíja október 14-től a tanácsnokok díja csak október 31-től került megállapításra. A javaslat a félhavi különbözet biztosítását is tartalmazza a többségi képviselők részére.

Csatolmányok: