Költségvetés / jogszabály-szerkesztési hiba

Jogszabály-szerkesztési hiba miatt a 27.§-nál az (1) bekezdés jelölés törlése indokolt, mivel nincs több bekezdése a §-nak. A Jogi Bizottság tárgyalta a módosító indítványt, de az egymással kapcsolatban nem lévő módosításokról egyben szavazott, így a jogilag vitathatatlan tényt sem vette figyelembe. A Jogi Bizottság hibáját a Közgyűlés jogszerűen orvosolhatja az egyes indítványokról történő külön szavazással, elfogadva a módosító javaslatot. (Még ezt sem orvosolta a Közgyűlési többség, mert ellenzéki javaslat. Nem arról van szó, hogy eltér a véleményünk, hanem a tényeket sem veszik figyelembe. Ez a demokratikus politizálás teljes hiánya. Két jogi végzettségű, többségi képviselő még a szakmai minimumot sem tartja be, hát még az esküjüket: Én, …………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kaposvár fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!

Frissítés: net.jogtár.hu oldalon már jól töltötték fel (Leszavazva,de elfogadva)

Csatolmányok: