Költségvetés / polgármesteri megbízottak közel 13 millióért

Polgármesteri megbízottak alkalmazása indokolatlan, 12.918.000 Ft céltartalékban részükre tervezett összeget, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak béremelésére javaslom fordítani, az ő feladatuk jogszabályok által meghatározott, szigorú képesítési követelményeknek és összeférhetetlenségi szabályoknak kell megfelelniük. A 17 fős Polgármesteri Iroda és a 2 alpolgármester közvetlen segítői a polgármesternek, az önkormányzat feladatait a hivatal dolgozói látják el, amelynek összlétszámát 227 főben határozza meg a rendelet. Tavaly 8,8 millió Ft-ot fizetett ki a megbízottaknak az önkormányzat, ami közel 13 millió Ft-ra ugrott 2020-ra. Összeférhetetlenségi szabályok alapján önkormányzati képviselő nem dolgozhat a Polgármesteri Hivatalban. 

Csatolmányok: