Közgyűlés 2022.09.01. előterjesztés véleményezése

 

  1. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

IGEN

Kérdés: A panelban lakóknak biztos nem lesz többletterhe? Hány fokot tud biztosítani a távhő folyamatosan az előttünk álló fűtési szezonban? Ennek többlet költsége mekkora várhatóan és kap-e az önkormányzat teljes megtérítést az államtól? Feltűnően nagy a csönd ezen a területen? De az itt élők tudni akarják mi vár rájuk.

A veszélyhelyzet alatt úgynevezett ideiglenes forráselvonások megszüntetésért és az itt élők pénzének visszaszerzéséért, mit kíván tenni a Megyei Jogú Városok Szövetsége és az egyéb önkormányzati érdekvédelmi szervezetek, amelyeket a kaposváriak pénzéből támogat a költségvetés?  

Mennyi tűzifát vett az önkormányzat a védelem költségvetése jegyében, amikor még nem nőtt brutális mértékben az ára?

Jelenleg mennyit tűzifa áll rendelkezésre? Mennyit és mikor szerez be az önkormányzat? A rengeteg kiszáradt fát a város területén mikor vágatja ki az önkormányzat és azt a rászorultaknak juttatja-e?

Az állam jó ideje 5000 fő alatti településekre ír ki pályázatot szociális tűzifára. Adott-e be a Megyei Jogú Városok Szövetsége javaslatot, hogy a többi településre is terjesszék ki a pályázatot?

Mely gazdasági válságban szükségtelen beruházásokat függeszt fel az önkormányzat és mennyi az azokra szánt összeg, amelyet az itt élők támogatására fordíthat a Közgyűlés? A bringapark 26 milliós önkormányzati önereje közel 50 millióra ugrott egy hónap alatt, amihez még több millióért vizes területet is vásárolt az önkormányzat (a meglévő bringapark kihasználatlan), a közbringa program jó ég tudja hányadik próbálkozása több mint egy milliárdért a hideg hónapokra készül el, a Csokonai Ház több mint egymilliárdért második nyár óta nem hoz bevételt. Ki felelős ezekért a takarékosság idején szükségtelen pénzszórásokért?

Milyen közösségi terek melegedők, templomok, könyvtárak, fürdő, sportcsarnokok, hasznos időtöltést szolgáló terek várják a fűtési szezonban az itt élőket? Mennyivel hosszabbodik meg ezek nyitvatartási ideje, hogy csak este kelljen otthon fűteni?

 

Hozzászólás:

Köszönöm a rendelettervezet írójának a Szociális Iroda vezetőjének, hogy ismét egy számításokkal és az eddigi segélyezési gyakorlatot alapul vevő modellezéssel segítette a jogalkotó munkáját. Utoljára a speciális diétára szorulók támogatásának kibővítésekor és a júniusi szociális rendelet jövedelemhatár felülvizsgálatot tartalmazó anyag tárgyalásakor találkoztam ilyen színvonalas anyaggal.

Az itt élők felháborodása jogos, hogy az idei év első felében eddig 5.175-Ft-ért 11,5 literes gázpalackot tudott vásárolni, most azonban 7.800-8.000-Ft- ért, csak 10,9 literes gázpalackot tud majd venni. Tehát nem csak az ár növekedett, de a kapott érték is egyúttal csökkent. Az állam fogyasztóvédelmi felelőssége itt nyilvánvaló.

 

Az itt élők ebben a súlyos gazdasági válságban szembesültek az európai szinthez képest rendkívül alacsony jövedelmek mellett az energiaárak emelkedésével. Az állam a forráselvonásokat az önkormányzatoktól először ideiglenes intézkedésként vezette be, amely állandósult. A meglévő források ésszerű és takarékos felhasználása mellett jelentős önkormányzati támogatást szükséges az itt élők megélhetésének biztosításához. Jelenleg ez az első. A luxusberuházásokat, felelőtlen pénzköltéseket a költségvetés nem bírja el. Az itt élők megélhetésének támogatása és az önkormányzati intézmények, cégek takarékos működtetése a Közgyűlés és szerveinek mindent megelőző feladata. A rendkívüli helyzetekben használt felülről nyitott előirányzat szlogen, most valóra válik, hiszen a forrásainkat a túlélésre kell koncentrálni.

A Közgyűlés tavaszi ülésszakán feltett kérdéseimre az energiaellátás kapcsán: Megszorítások, hogy érintik a lakosságot? Van-e terv a lakosság terheinek csökkentésére? Van-e terv esetleges gázellátási probléma esetén?

Az alábbi válaszokat kaptam: "Kaposváron nem lesznek megszorítások, ezért a védelem költségvetése az idei." "A kaposvári gázellátás érdekében annyit tesz, hogy támogatja a Kormányt, hogy tartsa meg a rezsicsökkentést." "A magyar polgárok fizetik a brüsszeli rezsipolitika ellenére is a legolcsóbb gáz- és villanyköltséget, az példátlan. Köszönet jár a Kormánynak, hogy továbbra is biztosítják az olcsóbb rezsit."

A magyar bérek, nyugdíjak és az európaiak nem összehasonlíthatók. A négy városvezető milliós havijának fejenként több mint háromszázezer forintos havi emelése, már összehasonlítható az európai bérekkel, de az itt élők pénzével már nem. Azok, akik szolgai módon megszavazták ezeket a szégyenletes jövedelem-különbségeket jelentő vezetői béremeléseket és vezetői létszám növelést, valamint a takarékos gazdálkodást felrúgó beruházásokat, tömegrendezvényeket, továbbá leszavazták vagy a döntés felelőssége elől megfutamodva napirendre sem vették a takarékossági javaslatokat most nézzenek az itt élők szemébe és vállalják döntésüket., megfutamodásukat.

A Közgyűlés 2022. június 16-i ülésén a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazó előterjesztés tárgyalásakor javasoltam:

A ROHAMOS PÉNZROMLÁS MIATT, MÉG ÉVEN BELÜL FELÜLVIZSGÁLNI A JÖVEDELEMHATÁROKAT. Ez bő két hónap alatt most megtörténik.

TOVÁBBÁ JAVASOLTAM AUTOMATIZMUST BEÉPÍTENI VALAMENNYI JÖVEDELEMHATÁRT TARTALMAZÓ RENDELETNÉL, ENNEK MEGFELELŐEN, HA A JÖVEDELEMHATÁR MIATT A MÉLTÁNYOSSÁGBÓL HOZOTT DÖNTÉSEK MEGHALADJÁK A 15%-OT AKKOR AZT AZ ELŐTERJESZTŐ FELÜLVIZSGÁLJA ÉS DÖNTÉSRE A KÖZGYŰLÉS ELÉ TERJESZTI.

Több ilyen rendelete is van az önkormányzatnak, ilyen a lakásrendelet például, aminek semmi köze a nyugdíjminimumhoz.  A nyugdíjminimum összege 2008. január 1. óta 28.500 Ft, azaz 14 éve nem változott, ezért nem indokolt a jogosultsági szinteket ehhez az összeghez százalékosan meghatározni. A világos és közérthető jogi szabályozás törvényi követelmény, így az összegszerűen megállapított jövedelemhatárok jobban segítik az itt élők, és a jogalkalmazók munkáját. Korábban a százalékosan megállapított összegek azt a célt szolgálták, hogy ne kelljen folyamatosan módosítani a jogszabályokat. Azonban a 14 éve változatlan alapösszeg miatt ez már nem alkalmas a világos és közérthető szabályozáshoz és a könnyebb jogalkalmazáshoz. A felgyorsult forint értékvesztés miatt kényszerűen a helyi jogalkotónak folyamatosan követni kell a pénz értékét és annak megfelelően módosítani a határokat, amelyet a polgárok is könnyen követni tudnak. A nyugdíjminimumhoz csak a legszűkebb körben szabad ilyen mértékű forint értékvesztés miatt jogosultsági feltételeket megszabni. Erre alkalmasabb a minimálbér vagy az előző évi bruttó átlagkereset megfelelő százalékát meghatározni. Az országgyűlési képviselők alapfizetése 2018-ban 750.000 Ft volt, 2022 márciustól már 1.316.000 Ft. A képviselői alapilletményt az előző évi bruttó átlagkereset háromszorosában állapítja meg a jogszabály, ez 2021-ben 438.800 Ft volt. A város négy vezetőjének milliós havija is több mint 300.000 Ft-tal emelkedett, amely a dolgozóknál nem történt meg. Az alacsonyan tartott bérek, a vezetői és dolgozói bérek közötti különbség aránytalan növekedése bizonytalanságot és félelmet kelt a megélhetési válságban. Az egészséges bér és ár aránnyal rendelkező országokban a többszörös energiaárak kifizethetőek a lakosság többsége részéről életszínvonal csökkenése mellett, hazánkban ez torz arány megélhetési válságot okoz széles körben. Ezért folyamatosan követnünk kell összegszerűen a jogosultsági határokat a válság alatt.

A fűtési támogatás vonatkozásában elismert fűtési időszakot javaslom kiegészíteni: október és április hónapokkal, mivel ezen időszakban a távfűtést is biztosítja az önkormányzat.

(4) A fűtési támogatás csak a költségvetési rendeletben e célra meghatározott éves keretösszeg erejéig nyújtható. Többször hallottuk a „felülről nyitott előirányzat” kifejezést a kommunikációs fordulatokban. Jelen helyzetben vélelmezhető, hogy a plusz források sem lesznek elegendőek, így módosításra kényszerül a Közgyűlés folyamatosan. A meglévő források ésszerű és takarékos felhasználása mellett jelentős önkormányzati támogatást szükséges az itt élők megélhetésének biztosításához. Jelenleg ez az első. A luxusberuházásokat, felelőtlen pénzköltéseket a költségvetés nem bírja el. Az itt élők megélhetésének támogatása és az önkormányzati intézmények, cégek takarékos működtetése a Közgyűlés és szerveinek feladata. A rendkívüli helyzetekben használt felülről nyitott előirányzat szlogen, most valóra válik, hiszen a forrásainkat a túlélésre kell koncentrálni.

A központi jogalkotás a 2021. augusztus 1. napjától történt fogyasztást veszi alapul, amikor fizetési kötelezettséget tesz terhesebbé. Ebben a kérdésben utólagos normakontroll keretében az Alkotmánybíróság döntése lesz a mérvadó, hogy a formailag nem, de tartalmában fenti tilalomba ütköző jogszabály kiállja-e az alkotmányosság próbáját vagy sem.

Jogosultságot, támogatás bővítését visszamenőlegesen megállapíthat az önkormányzat arra az időpontra, amikor a központi szabályozás a lakosság kötelezettségét terhesebbé tette, azaz árat emelt. Például az energiaár emelését súlyosító adó mértékét a központi jogalkotás visszamenőleg is csökkentheti, ha az állam segítséget akar nyújtani a lakosságnak. Az önkormányzatok a lakók segítségére sietnek, ilyenkor a megszorítások időpontjától kell alkalmazni az új szabályokat.

Határozati javaslatok a rendelettervezetben megfogalmazott célok eléréséhez, amelyet augusztusban nem vettek napirendre:

  1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Magyarország súlyos gazdasági válsága időszakában a lakosságot terhelő energiaáremelés támogatására felülről nyitott keretet hoz létre.

Felelős: Szita Károly

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2022. szeptember 1.

 

  1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a lakosságot terhelő energiaáremelés támogatására felülről nyitott keret biztosítása érdekében Magyarország súlyos gazdasági válsága időszakában semmilyen a lakosság ellátásán, és a város működtetésén felüli luxusberuházást, nagy költségvetésű tömegszórakoztató programot nem indít, ilyen tevékenységekhez önkormányzati forrást nem biztosít.

Felelős: Szita Károly

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2022. szeptember 1.

 

  1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a rohamos pénzromlás miatt a jövedelemhatárhoz kötött szabályozások felülvizsgálatát végezze el és terjessze a Közgyűlés soron következő ülése elé.

Felelős: Szita Károly

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2022. szeptember 22.

 

  1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a lakosságot terhelő energiaáremelés támogatására felülről nyitott keret biztosítása érdekében a kormány rendkívüli intézkedését figyelembe véve valamennyi önkormányzati intézmény, gazdasági társaság gazdaságos energiafelhasználási tervét terjessze a Közgyűlés szeptemberi ülése elé közzétéve a tervet megalapozó felmérést.

Felelős: Szita Károly

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2022. szeptember 22.

 

  1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a kormány rendkívüli intézkedését figyelembe véve terjessze a Közgyűlés elé az esetleges lakossági energiaellátási zavarok elhárításának vésztervét.

Felelős: Szita Károly

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2022. szeptember 22.

 

  1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a lakosságot terhelő energiaáremelés támogatására felülről nyitott keret biztosítása érdekében az önkormányzat hivatala, intézményei, valamint gazdasági társaságai tulajdonában lévő személygépjármű használatát a hatósági kötelező feladatok ellátásán felül megtiltja. Az adófizetők pénzéből támogatott, kedvezményes hatósági áras üzemanyaggal saját gépjárművüket használhatják az erre jogosultak hivatali célra. A hivatali használat igazolásával, az üzemanyagelszámolás szabálya szerint megtérítésre jogosultak.

Felelős: Szita Károly

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2022. szeptember 1.

 

  1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a lakosságot terhelő energiaáremelés támogatására felülről nyitott keret biztosítása érdekében a polgármester és a három főállású alpolgármester az adófizetők pénzéből támogatott, kedvezményes hatósági áras üzemanyaggal saját gépjárművüket használhatják hivatali célokra a Közgyűlés által határozatban foglalt költségátalány terhére, amely a polgármester esetén a 2022. január 1. napjától 30%-kal felemelt, 1.300.000, -Ft illetményét alapul véve, havonta 195.000, -Ft, a három főállású alpolgármester esetén 2022. január 1. napjától 30%-kal felemelt, 1.170.000, -Ft illetményt alapul véve, fejenként havonta 175.500, -Ft.

Felelős: Szita Károly

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2022. szeptember 1.

 

  1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a Közgyűlés döntéséről valamennyi helyi sajtótermék szerkesztőjét, valamint az országos hírügynökséget értesítse.

Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző

Közreműködik: sajtó referens

Határidő: 2022. szeptember 1.