Közgyűlés 2022.11.24. előterjesztések véleményezése (DÍJEMELÉSEK)

 

elfogadott                      ( 2)

elutasított                        (14)

későbbi javaslat         (6)

 

Közgyűlés 2022.11.24. előterjesztések véleményezése

Napirendről szavazás

Ügyrendi javaslat:

JAVASLOM, hogy a Közgyűlés a 24. napirendi pontot ELŐTERJESZTÉS az Európai Bizottság elnökének küldött levél támogatásáról elkésettsége, okafogyottsága miatt vegye le napirendről. A polgármester az előző Közgyűlés ülése után 5 nappal írt egy levelet, amelyhez nem kérte a Közgyűlés jóváhagyását. 2552-ként a Kaposváriakhoz fordult. Nem Kaposvár az első? Eltelt azóta 2 hónap, kérem küldje el Elnök asszony válaszát. Katalin és Erzsébet közeli két névnap alkalmából, sok boldogságot kívánok az ünneplőknek.

 1. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról

MÓDOSÍTÓ

Határozati javaslat:

Rendelettervezet:

KÉRDÉS:

HÁNY FORINTOT VON EL AZ ITT ÉLŐKTŐL ÉS MENNYI KONKRÉT ÖSSZEGGEL SEGÍTI A KAPOSVÁRIAKAT A KORMÁNY, ERRŐL MILYEN ÍRÁSBA FOGLALT DÖNTÉS RENDELKEZIK. A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉST AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2022. JÚNIUS 19-ÉN FOGADTA EL AZT MEGSZAVAZTA KAPOSVÁR ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE IS.

A KORONAVÍRUS JÁRVÁNYRA HIVATKOZVA KIHASZNÁLVA A VESZÉLYHELYZETET A JOGALKOTÓ JELENTŐS FORRÁSOKAT VONT EL A KAPOSVÁRTÓL 2021-BEN, MAJD EZT 2022-BEN IS FENNTARTOTTA.

HÁNY FORINTOT VONTAK EL KAPOSVÁRTÓL ÖSSZESEN EDDIG?

Mennyi a 4 postafiók energia költsége? Lehet-e rá pénzt szerezni? Meddig lesznek zárva? Mind a 4 kinyit április végén? A környező önkormányzatok beszállnak a finanszírozásba, ha az itt élőknek kell fizetni? Orci Zimány Magyaregres Somogyaszaló

Hány önkormányzati (PH, intézmények, cégek) dolgozó keres bruttó 260.000 Ft-ot vagy az alatt?

A POLGÁRMESTER MILLIÓS HAVIJA 30%-KAL, HAVONTA TÖBB MINT 300.000 FT-TAL EMELKEDETT 2022. JANUÁR 1-TŐL, 2022-BEN AZ ITT ÉLŐKNEK több mint 20 milliójába került. Amelyhez pártjának képviselői és két másik párt képviselői megszavaztak további 260.000 Ft cafetériát. Ennyit kapnak azok is, akiknek nettó 173.000 Ft garantált bérminimum a havi bérük.

A város történetében példátlan, pártjából Ön által javasolt 3 főállású alpolgármester milliós haviját is 30%-kal emelte meg a Közgyűlésben többséggel rendelkező párt és egy másik párt képviselője. Az alpolgármesterek több mint 54 milliójába kerülnek ebben az évben az itt élőknek. Ön további 260.000 Ft cafetériát is adott nekik, amely az itt élők közül sokaknak a havi fizetésük. Összesen 76.047.140 Ft-ba kerül 2022. évben az itt élőknek a négy városvezető és 30 millió szerepel a polgármesteri meghízottakra.

A költségvetési intézmények és valamennyi gazdasági társaság esetében a jelenlegi energiafogyasztás 25 %-os csökkentését írta elő. Ez mit jelent hőfokban, otthoni munkavégzés elrendelésben? Nem tudja, hogy ezzel valójában a hőmérséklet csökkentését rendelte el? Ez egy régi módszer, nem küldenek el senkit csak 4 ember bérét elvonják.

Hány olyan ingatlana van az önkormányzatnak, ahol hatósági áron lehet fűteni, világítani az állam által meghatározott fogyasztásig?

Mennyibe kerül idén a távfűtés díjának emelkedése? Mennyi támogatást kap a távhőszolgáltató? A távfűtött intézményeknek tankerület, kórház stb. van-e hátralékuk? Mi van, ha az állami forrásból gazdálkodók nem fizetnek?

„Eddig évente 172 millió forintba került a közvilágítás, amely a jelenlegi árakon egymilliárd 300 millió forintra emelkedik. Ez kifizethetetlen, sötétben viszont nem maradhat a város. A szakemberek már vizsgálják, hogy a világító lámpák milyen mértékű csökkentése mellett lehet biztosítani a biztonságos közlekedéshez szükséges megfelelő fényt, úgy, hogy a gyalogátkelőhelyeken és a forgalmas csomópontokon a teljes világítás megmaradjon.”

Mennyit terveznek összegszerűen megtakarítani? Ez hány lámpa lekapcsolását jelenti?

„A kiadásaink várható ütemezését figyelembe véve az átmenetileg szabad pénzeszközeinkre a Magyar Állam által kibocsátott tőkegarantált Önkormányzati Magyar Államkötvényt jegyeztünk, melynek kibocsátáskori kedvező 2,5 %-os kamata mára lényegesen elmarad a pénzintézetek által ajánlott rövid távú befektetések kamatától. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a pénzintézeteknél elhelyezett önkormányzati befektetésekre nem vonatkozik az OBA biztosítása. Javaslom, hogy rövidtávon a szabad pénzeszközeink egy részét a legkedvezőbb ajánlatot adó pénzintézetnél helyezzük el, a befektetésre vonatkozó ajánlatkéréshez és döntés meghozatalához szükséges a költségvetési rendelet kiegészítése, melyhez kérem a közgyűlés felhatalmazását.”

Mikor volt a jegyzés? Milyen összeggel? Korábban jeleztem, hogy jelentős hozamtól esünk el, ez a kaposváriak pénze. Mennyin a veszteség a késlekedés, a rossz döntés miatt? Mit jelent Nagy Márton újabb megszorító javaslata a hozam ársapka miatt?

„A Rákóczi stadionbérleti díját az utolsó negyedévben kompenzáljuk támogatás terhére”

Mennyi a bérleti díj?

„Az önkormányzat felhalmozási bevételei a 2022. I-III. negyedévben 18,0 %-ban teljesültek, melyet jellemzően az uniós projektek esetében a kiadások tervezett kifizetéséhez igazodó támogatási előleg lehívása okoz. Hasonló okokból elmarad a teljesítés a felhalmozási célú ÁFA megtérülésnél, mivel a visszaigénylés az adott beruházások pénzügyi teljesítésének ütemében realizálható. A Kavíz Kft. a működési vesztesége miatti likviditási problémák okán nem fizeti a vízi közmű bérleti díjat, emiatt tárgy évi bevétel terhére tervezett beruházások és felújítások megvalósítása csúszik.”

Ez a nettó 150 m Ft.  Korábban is voltak csúszások a fizetéssel. Marad önkormányzati tulajdonban? Lezárultak a tárgyalások? Többi tulajdonos önkormányzat, hogy foglalt állást?

Mely lakossági szolgáltatást nyújtó épületeket, meddig zár be az önkormányzat, gazdasági társaságaink, intézményeink? Ez mekkora összegű megtakarítást jelent?

Átruházott

„Dorottya házban szellőzés terv elkészítésének költségeire 1 918 e Ft”

Ez az 1,2 md felett van önkormányzati forrásból?

A lakossági LED csereprogram szállítási, raktározási feladatainak költségeire 2 000 e Ft

Miért nem a KVGY intézi? Miért kell Szentendréről? Nem volt közelebb energia kereskedő, aki a megújuló energia szabály miatt, azért, hogy ne kelljen befizetni az államnak a hiányzó összeget, inkább ingyen ad, ezért az összegért energiatakarékos lámpákat? Egy olcsó LED izzó 500 Ft, nagyker. ára még olcsóbb. 4000 izzó ára a 2 millió, ami az itt élők pénze. Nincs ingyen. Mennyi izzó igény rögzítettek a mai napig?

Közbringa rendszerben lévő kerékpárok és dokkoló állomások SIM kártyáinak és a havi APN forgalom díjának költsége 3.490.000 Ft Mennyi az össz költsége a közbringa rendszernek és mennyi az éves üzemeltetési költsége?

Könyvvizsgálói díj +800.000 Ft a Labdarúgó Kft. miatt cégérték megállapítás. Mennyi költség volt még a 800.000 Ft felett?

Kiemelt sportegyesületek éves összes támogatása (egyedi döntésekkel együtt pénz, kedvezmények, kölcsön, ingyenesség stb.) mennyi?

HOZZÁSZÓLÁS:

A költségvetés módosítása már előre vetíti a jövő évi, az itt élők védelmének költségvetésének irányát. Pénzt az embereknek, és a pazarlás megszüntetése. Tavaly decemberben már határozatban előre elfogadta a 12%-os emelést a Közgyűlés, ami az inflációt sem fedezte, szemben a 4 vezető milliós havijának fejenkénti több mint 300.000 Ft-os emelése.

Ennek érdekében nyújtottam be javaslataimat:

A Közgyűlés a polgármester illetményének 70-90%-a között jogosult dönteni:

…. A Közgyűlés a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterek számát egy főben korlátozza illetményét a Mötv. 80.§. (1) bekezdése szerint 2022. december 1. napjától a polgármester illetményének 70%-ában, havonta 910.000, - Ft-ban állapítja meg, költségtérítése a Mötv. 80.§. (3) bekezdése alapján havonta 136.500, - Ft. Összesen 1.046.500 Ft.

A döntésünkhöz szükség van adatokra:

…. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az éves költségvetési rendeletben javasolt illetményalaphoz készítsen elemzést az előterjesztés részeként bemutatva az illetmények vásárlóértékének alakulását. Összehasonlítva a Kormányhivatalban, Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Megyei Igazgatóságán megállapított bérekkel. Az elemzés alapján szerepeltesse az illetményalap változásának szükséges mértékét megjelölve annak forrását, biztosítva a Közgyűlés megalapozott döntését.

A döntéshez kell az előzmény ismerete:

…. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy készítsen előterjesztést, amely tartalmazzon elemzést a hivatali bérek utóbbi 10 évben való alakulásáról, annak értékállóságáról az árváltozások összehasonításában.

 

Tűzoltás kell azoknál, akik megélhetési válságban vannak:

 

…. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése azon önkormányzati szférában (intézmények, hivatal, gazdasági társaságok) dolgozók részére, akik 260.000 Ft garantált bérminimumon vagy az alatt keresnek nettó 20.000 Ft inflációs bérkiegészítést állapít meg havonta, melyet minden hónap 15. napjáig utal a minimum jövedelemmel rendelkezők számára.

 

Bértábla nélkül nincs jövőkép:

 

…….. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal azon dolgozói számára dolgozzon ki bértáblát, akiknek a jövedelme nem a köztisztviselői illetményalap alapján képződik és terjessze a Közgyűlés elé. A bértábla elfogadásáig a rendkívüli megélhetési válság miatt inflációs bérkiegészítést állapítson meg a legalacsonyabb bérekkel rendelkezők számára, egyeztetve a dolgozói érdek-képviselettel annak összegéről és formájáról.

Azonnali emelés kell a bérek vásárlóértéke zuhan:

 

A Közgyűlés a 2022. évi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2022. október 1-től 52.000 55.000 Ft-ban állapítja meg.

 

Vissza kell adni, amit a Közgyűlés elvett, a magasan képzett szakemberekre van szükség:

 

Az illetménykiegészítés mértéke 2023. évben a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 40 %-a, középfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20 %-a.”

 

 

 1. Előterjesztés az energia-veszélyhelyzet miatti költségcsökkentő intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról, és a közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti helyi működési rendjéről szóló rendelet megalkotásáról

KÉRDÉS:

A Szociális Központ által fenntartott idősek klubjai korlátozott nyitvatartás mellett működnek igazodva a látogatók igényeihez. A látogatók igényelték a korlátozott nyitvatartást?

A kaposvári közösségeknek otthont adó Polgárok Házból a civil szervezetek a Tüskevári Közösségi Házba költöznek, fűtési időszak végéig a műszakilag szükséges temperálást biztosítjuk az épületben.

Szűrési vizsgálatok mikor? Kórházba megszervezni?

A művelődési házak hetente egyszer nyitnak ki. Településrészek egyetlen közösségi tere, a lakók véleménye?

Hozzászólás:

Javaslom a közvilágításnál a lekapcsolni kívánt lámpák kijelölésének időpontjáról tájékoztassák a lakosságot. Mondhassák el a véleményüket, ez az igazi konzultáció. Ők fizetik a közvilágítást.

 

 1. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

KÉRDÉS:

Hozzászólás:

Módosító indítványt nyújtottam be ismételetlen, miután a júniusi bizottsági ülésen a bizottság jogsértő módon nem tárgyalta. A lényege ne a Közgyűlési többség mondja meg hol legyenek a plakátok, ez abszurd. Térjünk vissza a jogszerű korábbi megoldáshoz a HVI vezetője a jelölőszervezetek meghallgatása után határozza meg ezeket a helyeket. Ezért javaslom a választási plakáthelyekre vonatkozó rész hatályon kívül helyezését.

 

 1. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

KÉRDÉS:

 1. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kérdés:

Közel 38 millió (37.711.000 Ft) a lakbérhátralék, közel 60 millió a távhő hátralék, mit okoz a további lakbér emelés?

A mai napon számos ár- és díjemelésről dönt a Közgyűlés tömegközlekedéstől, a parkoláson keresztül a temetésig. A kiugróan magas inflációs időszakban az önkormányzat átlag mennyi többlet terhet ró az itt élőkre? Mennyivel csökkenti az itt élők jövedelmének értékét a folyamatos általános drágulás mellett?

Nyugdíjasháznál gázszámla 2022. júliusa óta nem érkezett? Kinek a feladata a hiányzó számlát a szolgáltatónak jelezni? Mindenki tapasztalja, hogy bonyolultabb lett az elszámolás, ezért résen kell lenni, hogy az ember csak azt fizesse, amit elfogyasztott.

 

HOZZÁSZÓLÁS:

 1. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KÉRDÉS:

A szolgáltatást igénybevevők terheinek mérséklése érdekében az önkormányzati által megállapított valamennyi díjtétel esetében egységesen 7,0 %-os díjemelés elfogadását javaslom. Így az átlagos temetési számla díjnövekménye koporsós temetés esetén bruttó 28.528, - Ft., hamvasztásos temetés esetén bruttó 21.644, - Ft lenne.

Milyen összegű segítséget kaphat egy itt élő, ha el kell temettetni hozzátartozóját és milyen feltételnek kell ehhez megfelelnie?

Hozzászólás:

Javaslom a kaposváriak kedvezménye ne 917 Ft-tal nőjön. Már tavaly javasoltam a 20.000 Ft támogatást.

 1.             Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

MÓDOSÍTÓ

Hozzászólás:

Javaslom, hogy a júliusi 9%-os, majd a januári 8%-os emelés idején szüntesse meg a képviselők ingyenes parkolását a Közgyűlés. Ez már végképp vállalhatatlan az itt élőkkel szemben.

 1. ELŐTERJESZTÉS a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról

KÉRDÉS:

HOZZÁSZÓLÁS:

 1. Előterjesztés a "150 éve város Kaposvár" emlékév elrendeléséről

KÉRDÉS:

Hozzászólás:

Javaslom a tények rögzítését és az emlékév neve legyen „150 éve rendezett tanácsú város Kaposvár” emlékév. Nagykanizsa idén ünnepli, hogy 150 éve rendezett tanácsú város. A községek három kategóriájának egyike a rendezett tanácsú város. Csak a város megnevezés nem tényszerű. A községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. törvénycikk rendezi az egyes községekre vonatkozó szabályozást.

„1. § A községek:

a) városok, melyek a jelen törvény 64. §-a szerint rendezett tanácscsal birnak;

b) nagy községek (mezővárosok és nagy faluk), melyek rendezett tanácscsal nem birnak ugyan, de a törvény által rájuk ruházott teendőket saját erejökből teljesiteni képesek;

c) kis községek, melyek a törvény által a községekre ruházott teendőket korlátolt anyagi viszonyaik miatt saját erejökből teljesiteni nem képesek és e végből más községekkel kell szövetkezniök.”

 1. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról

KÉRDÉS:

HOZZÁSZÓLÁS:

Az intézményvezetői pályázatok elbírálásakor a Közgyűlés elvárása az volt, hogy a kulturális intézmények a látogatói létszámot növeljék. Csak így lehet többletbevételt elérni, pár százforintos díjemeléssel csak az ellenkezőjét.

 1. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak felülvizsgálatáról

KÉRDÉS:

Az állam által eldöntött kedvezmények kompenzációja idén sem történt meg?

A bankkártyával fizetés, e-jegy rendszer bevezetése mikor várható?

Az intermodalitás jegyében a helyi buszpályaudvaron lévő automatából miért csak MÁV és Volán jegyet lehet venni? Itt lehet kártyával fizetni.

HOZZÁSZÓLÁS:

Ma már a technológia ott tart, hogy a kofák is okos telefonnal tudnak kártyás fizetést fogadni nem kell drága terminál. Javaslom a z ügyvezető dolgozza ki a legolcsóbb megoldást és tárja a Közgyűlés elé, majd döntünk róla. Több mint tíz éve hitegeti a városvezetés a lakosságot, legalább egy lépést tegyenek előre.

 1. Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került ingatlanok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítéséről

KÉRDÉS:

 1. Előterjesztés egyéb vagyongazdálkodási ügyekről

KÉRDÉS:

 1. Előterjesztés a kaposvári 5374/32 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről (városi zöld fűtőmű), illetve a fennmaradó ingatlanrész hasznosításáról
 2. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő döntésekről

Kérdés:

 1.             Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata ügyében

Kérdés:

 

HOZZÁSZÓLÁS:

Az előterjesztő átvezette a bizottsági szakban tett módosításaimat, azonban felhívom a figyelmet ennek a módszernek a veszélyeire. Hogy bízhatunk meg az előterjesztőben, ha átláthatatlanul a kiküldött anyagokat csak úgy átírják a változás jelzése nélkül. A bizottsági véleményekben jelentek meg eddig a módosítások. Ez az út sérti a nyilvánosság alapelvét. Javaslom a végleges anyagban szerepeljen, hányan haltak meg a Covid 19 által okozott pandémia miatt?

Javaslat:

Az Intézkedési Tervnél a Hospice Ház ne az időseknél szerepeljen, mert nem korosztály függő. Az önkormányzat mellett itt nevesítsük a kórházat, hatékony palliatív ellátás csak kórházi háttérrel működik, fájdalom csillapítás, oxigén, lelki felkészítés nem mindenkinél elég a pszichológus segítsége.

Javaslat:

Egészüljön ki az anyag a koronavírus járvány tényadataival, amelyet a Kormányhivatal kezel. Ne csak hivatkozási alap legyen arra, hogy mi nem készült el.

 1. Előterjesztés a 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
 2.             Előterjesztés a kaposvári általános iskolák felvételi körzethatárainak kijelöléséhez tett javaslatról

KÉRDÉS:

HOZZÁSZÓLÁS:

 1. ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

KÉRDÉS:

 1. ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

MÓDOSÍTÓ

KÉRDÉS:

Hozzászólás:

Aktualitás:

A Közgyűlés 2022. szeptember 22-i ülése előtti estén a polgármester ismét előzetes egyeztetés nélkül delegált a bizottságokba, részönkormányzatba tagokat. A jelöltek szakmai életrajzát nem csatolta, azt szóban sem ismertette. A legelemibb udvariasság sem jellemezte a napirendi pont tárgyalását, a jelöltek be sem mutatkoztak a város polgárainak és a Közgyűlés tagjainak. A Töröcskei Településrészi Önkormányzat nem töröcskei lakóval bővült ismételten, a jelölőgyűlési rendszerben ez nem fordult elő, mivel a jelölőgyűlésen csak a településrészen lakó - vagy tartózkodási hellyel rendelkező - választópolgár ajánlhat jelöltet, illetve jelöltként állítható. A korábban önálló települések kezdik érezni, hogy egyre többször a megkérdezésük nélkül a fejük felett döntenek. Elvesztik a jogukat az önállósághoz, majd a részönkormányzat tagjait sem választhatják ki, a polgármester saját jogának tartja azt, végül korlátozásokkal, bezárásokkal szembesülnek pl. buszjárat csökkentés, posta, közösségi terek nyitvatartási rendje.

Javaslom a részönkormányzatok megalakulásakor visszaadnia az itt élők számára, hogy kiválaszthassák a részönkormányzati tagokat saját maguk közül és ne a polgármester válassza ki a tagokat, más lakóövezetből, mint 2022. szeptember 22-én tette a Töröcskeiek megkérdezése nélkül.

https://kph.kaposvar.hu/eloterjesztesek/et20221124/documents/2001.pdf

 

 1. Előterjesztés a Közgyűlés 2023. évi munkatervéről

Hozzászólás:

Javaslat:

A június 22-i ülés napját javaslom előre hozni, mivel az előterjesztő erre a napra javasolja a Közgyűlésnek, hogy az tartson közmeghallgatást. Azonban ekkor már vége a tanévnek és a családok megkezdik a nyaralást. Az időjárás változása miatt ilyenkor már kánikula is lehet, ezért javaslom június 8. napját a tanévzárók előtti hetet, mint régen volt.

Nem javaslom a január 2-a után bezáró színház felfűtését a városnapra ez pazarlás, tartsuk meg az ünnepi ülést itt a díszteremben, ahogy régen volt.

 1. Előterjesztés az elrendelt igazgatási szünet időtartamának módosításáról

Kérdés:

 1. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról

Kérdés:

41/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 5. A Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Egészség Központ szakmai munkájához évi 10 millió Ft-ot biztosít, valamint felhatalmazza a Polgármestert a Kaposi Mór Oktató Kórházzal történő egyeztetésre, és az Egészség Központ üzemeltetésre vonatkozó megállapodás aláírására utólagos beszámolási kötelezettség mellett. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens Határidő: 2022. október 15. A szerződés elkészült, az Egészség Központ várhatóan 2023. áprilisában nyit, így a szerződés aláírására később kerül sor. Határidő módosítást kérünk 2023. április 30-ig.

Mi az oka a későbbi indulásnak, ez hogy érinti a központ vállalásait?

68/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Labdarúgó Kft 100 %-os tulajdonrészét a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (17) bekezdés b) pontja alapján – mivel a labdarúgás sportág megyei utánpótlás feladatai tekintetében az MLSZ által minősített B kategóriás Akadémia - értékesíti a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Kft cégértékelésével meghatározott forgalmi értéken. A közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az üzletrész értékesítésről szóló adás-vételi szerződés aláírására, utólagos beszámolási kötelezettség mellett. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2022. szeptember 30. Végrehajtva. A Kft. 2021/2022-es eltérő üzleti évre szóló beszámolója és mérlegjelentése alapján készült értékbecslésben meghatározott értékben került sor a Kft. üzletrészének értékesítésére. 4. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia részére a Kaposvári Labdarúgó Kft 100 %-os tulajdonrészének megvásárlásához a Kft cégértékelésével meghatározott forgalmi értéknek megfelelő összegű támogatást biztosít.

Mennyi ez összegszerűen? 800.000 Ft Az átvételnek és továbbadásnak mennyi az összköltsége?

82/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a 2022. december 27. és 2022. december 30. közötti munkanapokra igazgatási szünetet rendel el. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az azonnali intézkedést igénylő esetekre a hatósági és az anyakönyvi feladatok csökkentett létszámban való ellátásáról, valamint az ügyfelek tájékoztatásáról gondoskodjon. Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző Közreműködik: Bálizsné dr. Heizler Krisztina (az ügyfelek tájékoztatása) dr. Gróf Regina irodavezető (dolgozók tájékoztatása) Határidő: 2022. december 9. (ügyfelek tájékoztatása) 2022. október 31. (dolgozók tájékoztatása) Végrehajtva

Erről külön előterjesztés van és módosul, igazodva az iskolákban elrendelt ún. szénszünethez. Miért nem tartalmazza a határozat módosítását a határozati javaslat?

A koronavírus idején a biztonság érdekében, most a hideg miatt, de a mai kornak megfelelő munkaszervezés érdekében kívánja-e szabályozni végre az otthoni munkavégzést?

102/2022. (VIII.9.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári Keleti Ipari Park területén lévő 3657/122 hrsz-ú, 6 ha 1049 m2 nagyságú önkormányzati ingatlant pályázati kiírás keretében értékesítésre meghirdeti az alábbi feltételekkel: - az ingatlan vételára nettó 150.000.000 Ft, amit Áfa fizetési kötelezettség terhel, - a telekhatár kitűzés vevő kötelezettsége és költsége, - az ingatlan 40.000 Ft összegű értékbecslési díjának megtérítése a vevőt terheli, - a vételár megfizetésére két részletben kerülhet sor, az első, a vételár 50 %-ának megfelelő összeg az adásvételi szerződés aláírását megelőzően esedékes, a második rész legkésőbb az adásvételi szerződés aláírását követő 365. napon, - az Önkormányzat a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja, egyidejűleg elállási jogot köt ki arra az esetre, ha a vételár megfizetésére határidőben nem kerül sor, - az adásvételi szerződés elkészíttetése és költségei, valamint a tulajdonjog átvezetésének ingatlan-nyilvántartási költségei a vevőt terhelik. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a nyertes pályázóval való szerződéskötésre. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta igazgató Határidő: 2022. szeptember 30. HÉSZ szerinti telekalakítás folyamatban van, ezt követően írható ki a pályázat. Határidő módosítást kérünk 2023. március 31-ig

Még mindig kitart az mellett, hogy a kaposváriak belterületi, összközművesített területét 150 millióért eladja? A területre kíván visszavásárlási jogot kikötni? Mi lesz a földdel, ha nem a sérülékeny gazdasági helyzetben a vevő nem folytatja gazdasági tevékenységét? Hogy akadályozza meg a fölDterület nem a város céljainak megfelelő használatát?

105/2022. (IX. 1.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzőjét, hogy a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést terjessze a 2022. szeptember 22-i ülés napirendjére.

Miért szerepelt a bizottsági vélemények között, hogy a képviselői módosító indítványt elutasította, amikor a szeptember 1-jén tartott ülésre becsatolt módosító indítványom meghatározó részét pl. a fűtési időszakot kibővítését elfogadta és átvezette a rendelettervezeten? Nem gondolja, hogy ez a képviselői jogalkotói munka semmibe vétele?

Javaslom a 82/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat módosítását: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a 2022. december 27. 22. és 2022. december 30. 2023. január 6. közötti munkanapokra igazgatási szünetet rendel el.

 1. Előterjesztés az Európai Bizottság elnökének küldött levél támogatásáról

Kérdés:

 1.             Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2022. III. negyedév)

KÉRDÉS:

 1. Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I-IX. havi önkormányzati hátralékok alakulásáról

Kérdés:

Közel 38 millió (37.711.000 Ft) a lakbérhátralék mit okoz a további lakbér emelés?

Közel 42 millió (41 607.000 Ft) a reklámtábla hátralék, ez hogy fordulhat elő?

 

 Átlépte a 2 milliárdot (2.169.352.000 Ft) az össz adóhátralék, az előző időszakhoz képest is növekedett? Mi az oka? Mennyi a peresített tétel? Mennyi a várható önkéntes befizetés?

 

Kaposvári Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-nek több mint 87 millió hátraléka van.

Közel 60 millió (59.913.000 Ft) a távhő hátralék, ami növekedést mutat az előző időszakhoz képest.

A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft kintlévősége szeptember hónapban 80.130 e Ft volt, melyből a lakossági víz- és csatornadíj hátralék 36.250 e Ft, a közületi kintlévőség 43.880 e Ft. Ez utóbbi tartalmazza a gördülő fejlesztési tervekben nevesített feladatok önkormányzatok felé kiszámlázott összegét, a kintlévőség növekedését egyes önkormányzatok részére nyújtott fizetési halasztás okozza (4. sz. melléklet).

Mennyi a peresített összeg? Mennyi és mikorra várható az önkéntes befizetések?

 1. Előterjesztés a kaposvári tudományos és innovációs parkról
 2.             Előterjesztés alapítványi támogatásról