Minimálbérek 40 éven át ?

INTERPELLÁCIÓ

Tisztelt Polgármester úr!

Az önkormányzati szférában dolgozók érdekében kérdezem:

A bértáblák alsó soraiban szereplők, ügykezelők és a fizikai dolgozók bérét a minimálbér (200.000 Ft) és a garantált bérminimum (260.000 Ft) határozza meg, amely sokat elárul a megbecsültségükről.

Az ügykezelők sokáig a köztisztviselői bérrendszerhez tartoztak, majd életpálya modellként az országgyűlés kivette őket a rendszerből. Különböző megoldásokat alkalmazott korábban a munkáltató, azonban az utóbbi években teljesen az állam által meghatározott minimális bérhez kötődtek. Ennek az lett a következménye, hogy a korábbi szabályozáshoz képest a szolgálati idő szerepe elenyészett. Ez a szemlélet odavezetett az utóbbi időben, hogy a frissen belépő és a 10, 20, 30, 40 év óta itt dolgozók bére között minimális a különbség. Hiányzik a kiszámítható életpálya a tervezhetőség. Ezekben a munkakörökben a megbízhatóság és az állandóság kiemelt jelentőséggel bír.

 

Fizetési fokozat

Garantált bérmin. szorzója

min.

max.

1.

Tisztségviselők, igazgatók mellett dolgozó titkárnők, ügykezelő osztályvezető

1,1080

Kttv. 242.§ (1) bekezdés szerinti maximum

2.

Irodavezetők mellett dolgozó titkárnők, önálló munkavégzést igénylő munkakörben dolgozó ügykezelők

1,0526

1,1075

3.

Iktató, egyéb ügykezelők

1,0200

1,0525

4.

„Pályakezdő” ügykezelő

1,00

 

 

2021-ben

(bruttó)

2022-ben

(bruttó)

plusz

(bruttó)

pályakezdő

219.000, -Ft

260.000, -Ft

41.000, -Ft

iktató

223.380, -Ft –

230.498, -Ft

265.200, -Ft –

273.650, -Ft

41.820, -Ft

43.152, -Ft

önálló munkavégző

230.519, -Ft –

242.542, -Ft

273.676, -Ft –

287.950, -Ft

43.157, -Ft

45.408, -Ft

vezetők mellettiek

242.652, -Ft –

278.280, -Ft (illetményalap

2019-től 46.380, -Ft)

288.080, -Ft –

312.000, bruttó -Ft (illetményalap

2022-től 52.000,-Ft)

45.428, -Ft

33.720, -Ft

 

A táblázat jól jelzi, hogy a pályakezdő és a 40 éve itt dolgozó nyugdíj előtt álló iktatós között bruttó 5.200 Ft vagy a plafon bruttó 13.650 Ft a különbség a garantált bérminimum emelése okán. Tehát az iktatós 40 év után, amikor nyugdíjba megy 176.358 Ft – 181.977 Ft között vihet haza, míg a pályakezdő 172.900 Ft-ot (ha gyermeket nevel, friss házas akkor 177.900 Ft-ot). A vezető titkárnő is bruttó 28.080 Ft-tal keres többet (191.573 Ft-ot vihet haza), mint a pályakezdő, ami méltánytalan. Az általam javasolt illetményalap, 55.000 Ft esetén a vezető titkárnők bruttó 330.000 Ft-ot kereshetnének. A polgármester bruttója 1.495.000 Ft/hó havonta plusz 348.220 Ft. Nem dupla, nem tripla, ötszörös bérkülönbség.

Kérdeztem, hogy terveznek-e az állam által meghatározott minimális bérezéssel rendelkezők számára a szolgálatban eltöltött idő alapján egy tervezhető jövőt biztosító bértáblát alkotni? Annak érdekében, hogy a munkatapasztalat, a szervezetben eltöltött idő megjelenjen a bérezésben?

Borhi Zsombor alpolgármester válaszában elmondta, hogy „…A kompenzáció igénybevételére természetesen lehetőség van. Ha lehetőség lesz új bértábla kialakítására, akkor olyan rendszer kialakítását fogja támogatni, ahol a fizetés nagyságát elsősorban nem a ledolgozott évek száma, hanem az elvégzett munka mennyisége, az egyéni képességek és a szaktudás határozza meg. Polgármester úr a hivatalban egy ötéves bérfejlesztési programot jelentett be az év elején.”

2022. szeptember 22-én elmondott interpellációmra az alábbi választ kaptam a polgármestertől:amennyiben megszületik a megállapodás a minimálbér összegéről, úgy valamennyiük bére felülvizsgálatra kerül. Erre várhatóan decemberben kerül sor. „

 

2021. december 16-án, mivel a polgármester havija 30%-kal emelkedett, a köztisztviselői illetményalap 2022. évi összegét a polgármester határozatban javasolta felemelni

182/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az illetményalap emeléséről és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az illetményalapot 2022. évben 52.000,-Ft-ban kívánja megállapítani és felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetési rendeletben ezt az összeget szerepeltesse, valamint ennek pénzügyi fedezetét biztosítsa.

 

Miért nem tartalmaz ilyen határozati javaslatot a 2022. november 24-i napirend, nem kíván emelni az illetményalapon?

 

3/2022. (I. 27.) önkormányzati határozat 2. pontja, így rendelkezik: „A Közgyűlés megállapítja, hogy a megyei jogú város polgármesterének illetménye a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71.§. (2) bekezdése szerint 2022. január 1. napjától havonta 1.300.000,-Ft, költségtérítése a Mötv. 71.§. (6) bekezdése alapján havonta 195.000,-Ft.

E határozat 3. pontja így rendelkezik: „A Közgyűlés a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterek illetményét a Mötv. 80.§. (1) bekezdése szerint 2022. január 1. napjától a polgármester illetményének 90%-ában, havonta 1.170.000,- Ft-ban állapítja meg, költségtérítésük a Mötv. 80.§. (3) bekezdése alapján havonta 175.500,- Ft.

A vezetők milliós havija fejenként több mint 300.00 forinttal emelkedett, éves költségük több mit 76 millió. A dolgozók 12%-os emelését a ……infláció elvitte, bérük vásárlóértéke lényegesen alacsonyabb a tavalyinál is.

 

A vezető felelősséggel tartozik a vele dolgozókért. Eltelt 11 hónap alatt megszületett végre az ötéves bérfejlesztési program? Az alacsony jövedelmű dolgozóknak megélhetési problémái vannak tervek helyett pénz kell és most. Egyes munkáltatók inflációs pótlékot vezettek be, amely biztosítja a napi megélhetést, először ez a sürgető intézkedés kell. Ezután egy olyan bértábla, amely nem csupán a napi vegetálást, napról napra való küszködést, hanem méltó megélhetést biztosít, amelyet a Közgyűlés öt éves gazdasági programjában kiemelt célként határozott meg. Sok dolgozó figyeli a válaszát, konkrétan milyen összegre és mikor számíthatnak? A város szégyene, amikor saját alkalmazottai is ott állnak sorban segélyért, mert nem tudják eltartani a családjukat.

Várják tényszerű válaszát.

 

Kaposvár, 2022. november 19.

Tisztelettel:

Dr. Nadrai Norbert József  

        képviselő