Napirend utáni 2020.01.30./ vissza a demokráciához

Köszönöm azoknak a képviselőknek, aki jóindulattal álltak hozzá a korábbi és jelen közgyűlési ülésen tett javaslataimhoz. (A Gyöngyfa Napköziotthon karácsonyi juttatása 10.000 Ft-ról 20.000 Ft-ra emelkedett és idén is így szerepel a költségvetésben. Jó érzés, hogy végre ismét egy hölgy a Díszpolgárunk a Nemzet és a Kaposvár színésze: Molnár Piroska.)

A költségvetés tervezetének közzétételi idejének drasztikus csökkentésekor - 2019. október 31-én – jeleztem, NEM szavazatommal és hozzászólásommal, hogy ez sérti az önkormányzat döntéshozatalának átláthatóságát. Több bizottság munkaterv szerinti ülését el kellett halasztani az elnököknek, a költségvetési rendelettervezet késedelmes kiküldése miatt. Január 21-én munkaidő után lett hozzáférhető a tervezet. Másnap reggel már tárgyalták a bizottságok, módosítási indítványra egy nap maradt.

A Pénzügyi Bizottságon az előterjesztő, azt mondta nem kell foglalkozni a képviselői módosító indítvánnyal. Köszönöm a bizottság tagjainak, hogy a jogszabályokat tiszteletben tartva, esküjükhöz híven tárgyalták a javaslataimat, bár egy képviselő támogatása mellett leszavazták.

Tényszerű, jogszabály-szerkesztési hibát sem korrigálta a Jogi Bizottság.

A speciális étkezésre kényszerült nyugdíjasok támogatásának megvizsgálását, határozati javaslatként elutasította a Népjóléti Bizottság többsége. De köszönet illeti elnök urat és leköszönt alpolgármester asszonyt, hogy a bizottsági munkatervbe azért bevették.

Látható, hogy képviselőtársaim próbálnak együttműködni a jó javaslatok érdekében, erre a belső emberi jóságra alapozhatunk. De ez kevés!

Februárban tiltakozásként a költségvetés kései beterjesztése, a bizottsági színjátékra, a vita teljes ellehetetlenségének érzésére, a név szerinti szavazás elutasítására, nem veszek részt a munkában. Nem lesz módosító javaslatom, nem zavarom Önöket.

Ezek a példák azt mutatják, nem is érzékelik már, hogy kirekesztésükkel, milyen károkat okoznak a város közéletében, ahonnan menekülnek a demokráciában élni szerető emberek.

30 évvel a rendszerváltás után, a jelen testület két tagja képviselőként részt vett az első szabadon választott demokratikus szabályok szerint működő Közgyűlés munkájában. Kérem gondolják át az elmondottakat, cinizmus nélkül, sziporkázó válasz helyett, inkább hallgatásukkal adjanak lehetőséget a változásra.

Vannak fiatal képviselők a testületbe, nem mindegy, milyen közegben tanulják meg a politikusi magatartást, az idősek mintáját fogják követni. Ne legyen nektek ez minta, amit most elszenvedtetek.

Tisztelt Képviselőtársaim térjenek vissza a polgári demokráciához méltó képviselői magatartás útjára. Ott, találkozunk! Köszönöm, hogy meghallgattak.