Napirend utáni felszólalás 2021.09.23. a tiszteletről, jogegyenlőségről, képviselői munkáról

A Közgyűlés mai ülése előterjesztéseinek tárgyalása fontos tapasztalatokkal szolgált a későbbi munkámhoz.

Van értelme indítványokat írni. Lehet, hogy hónapok múlva, de a kaposváriak érdekében lehet eredményt elérni. Ilyen volt 2019-ben a Gyöngyfa Napköziotthon dolgozói karácsonyi juttatásának évek óta nem változó összegének duplára emelése és ilyen ma a speciális diétára szorulók támogatásának kibővítése. Az együttműködés keretében az illegális szemétlerakó felszámolásától a buszjárat bővítéséig mind az itt élők érdekeinek képviselete érvényesül.

A bizottsági munka is új szintre emelkedett az elmúlt héten, amikor nem szavazógépként, hanem nyitottan fordultunk azokhoz a szakemberekhez, akik tudásukkal segíteni tudják a munkánkat. Sok információval gazdagodtunk és tudom, hogy mindenkire hatott, amikor szembesült a valósággal. A novemberi Közgyűlésre javasoltam a 2014-2020 közötti feladatokat meghatározó turisztikai koncepciót a szakmai szereplők bevonásával megújítani. Ehhez a bizottság elfogadta az indítványomat és az érintettek vállalkozások véleményét kikéri a koncepcióalkotás előtt. Aktívabb szerepet kell vállalni a képviselőknek, kezdeményezések nélkül csak egy elaggott saját fontosságában tetszelgő testületet látnak a polgárok.

A költségvetési források észszerűbb és fontossági sorrendben való felhasználása, az önkormányzati vállalatok feladatellátásának hatékonyabb ellenőrzése elengedhetetlen ahhoz, hogy a képviselői munka kedvezőbb megítélés alá essen a választók előtt. Nem az adott tagvállalattal lesznek elégedetlenek működési zavar esetén az itt élők, hanem az önkormányzattal. Klasszikust idézve, ha a csatornafedelek nem illeszkednek a polgármestert szidja minden autós, nem a kivitelezőt.

Ehhez azonban tisztelni kell a választókat, nem rettegni tőlük elzárva őket a helyi népszavazástól adminisztratív eszközökkel. Nem ámítani kell az embereket, hanem tényszerűen beszélni hozzájuk.

A jövő évi országgyűlési képviselők választási kampányának az ellenzéki pártok szereplőválogatása zajlik. Kaposvár mindennapjait nem befolyásolhatja a helyi sajátosságokból adódó furcsa kampány, ahol többségében nem találtak a pártok saját soraikban jelölteket és a pártok országos vezetése és helyi tagsága egyes esetekben az ellenkező jelöltet támogatja. Várhatóan a kampány még hónapokig tart, országos népszavazások, országgyűlési választások és a járvány egészségügyi és gazdasági hatásai még sok kihívást tartogatnak, ebben az időszakban különös jelentősége van a stabilan működő Közgyűlésnek.

Az együttműködéshez tisztelnünk kell egymást, a megbomlott bizalmi légkört helyre kell állítani, ami szükséges a napi munkához. Nem lehet 5 éven keresztül választási harcban élni, az embereknek ebből elegük van. Készen állok a bizalom helyreállítására, ami nem egyoldalú folyamat.  

Köszönöm, hogy meghallgattak.