Napirend utáni felszólalás 2021.11.25. a képviseleti munkáról

Tisztelet Kaposváriak!

Valamennyi kaposvárit érinti, a képviseletük ellátásának minősége. Törvény kötelezi a képviselőket, hogy évente számoljanak be munkájukról. 2020-ban és 2021-ben is megtettem.

Eddig több mint 500 indítványt (javaslatotokat, interpellációkat, kérdéseket, önálló és módosító rendelet-tervezeteket, napirend utáni felszólalásokat) fogalmaztam meg. A szavazásra bocsájtott javaslatok közel fele elfogadásra került. A mai napig 141 alkalommal szólaltam fel, ez közel annyi, mint az összes többi képviselő együttvéve és itt nem csak a darabszám, hanem a kijelentés is számít.

A tesztelési keretről szóló javaslatomat a 5 képviselő támogatta és kiállt a név szerinti szavazási indítványom mellett. Köszönöm, hogy eleget tettek esküjüknek. Egy indítvány megvalósulása a valódi eredmény, két hónapos késéssel, legalább önkormányzati szinten elkezdődött a tesztelés és a védőnők az iskolákban is teszteltek. A Közgyűlés működésének felfüggesztése alatt is számos olyan javaslatot fogalmaztam meg, amelyet a polgármester elfogadott.

A bizottsági munka során szeretném megköszönni a tagoknak, hogy hozzájárultak a szociális intézmények vezetőinek meghallgatásához, akik hiteles és addig ismeretlen információkkal szolgáltak a járvány elleni küzdelemről. A szociális ágazatban dolgozók joggal érdemlik meg a város háláját.

Ugyanígy kaphatunk átfogó képet Kaposvár valós helyzetéről a vendéglátás területén, amely a legnagyobb károkat szenvedte, szenvedi el a járvány során. A számomra legkedvesebb a speciális étrend miatt korábban kapott szja adókedvezménytől elesettek támogatási lehetősége, amely másfél év után rendeleti szabályozást kapott. Az Országgyűlés döntésig az önkormányzat segít évi három alkalommal 10.000 Ft-tal.

A képviselet ellátásának lényege, a polgárok érdekeinek védelme csak ez lehet sikeres, minden más érdek képviselete félrevisz, irányvesztést okoz. Cél, akarat, munka hoz változást. A lényeg mindig a hatás kifejtése, egy elutasító döntés is mérlegelésre készteti a nemmel szavazót és észrevétlen befolyásolja tetteit. Bíróként tapasztaltam egy értékrend mentén hozott döntés a pervesztes fél számára is közvetít értéket.

Végezetül kérem, hogy Advent kezdetén az örömteli ünnepen a családi, baráti együttlét olyan formáját válasszák, amely a legbiztonságosabb szeretteik számára, hogy jövőre is együtt ünnepelhessünk.

E tragikus időkben a személyes kapcsolatok felértékelődtek. Az elszabadult árak idején inkább a személyre szóló és ne a drága ajándékok felé forduljanak. Tömegben ajándékok után futni, és erőn felül költekezni percnyi öröm csupán. Az együttlét maga az ünnep.

Tanuljunk a megpróbáltatásokból és 2022-ben változtassuk meg azt, ami megérett a változásra. Ne féljünk az újtól, mert az jót hozhat.

Minden polgárunknak áldott, békés karácsonyt kívánok! Köszönöm, hogy meghallgattak!

Csatolmányok: