Női Röplabda Klub plusz 38 millió ?

 

INTERPELLÁCIÓ a Közgyűlés 2021.11.25-i ülésére

Tisztelt Polgármester úr!

A kaposvári sportot kedvelő adófizetők érdekében kérdezem:

A 2021. november 8-i rendkívüli ülésen tárgyalta a Közgyűlés az 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club többlettámogatásáról szóló 2021.november 6-án kelt előterjesztést. Az előterjesztésben nincs megnevezve a hiányzó pénz felelőse, a közpénz visszaszerzésének módja és várható ideje, helyette újabb tíz milliók mennek a kaposváriak pénzéből. Jogi következményekről egy sor sincs, se feljelentésről, se eljárás kezdeményezésről. Milyen garanciákat kötött ki az önkormányzat a 38.100.000 Ft többlettámogatás felhasználására?

Mellékletként sem az elnökség jelzése, sem a tárgyalások eredménye nem szerepelt. A kaposvári vállalkozók bizalomvesztésének helyreállítása szintén nem szerepelt, pedig az üzleti életben ez a legfontosabb mozgatórugó.

Az 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club elnöksége és sportigazgatója mikor jelezte, hogy részben a röplabda sportág TAO finanszírozási rendszerében jelentkező korlátozások, szponzorok hiánya miatt veszélybe került a város egyetlen profi női csapatának bajnoki szereplése?

A Club vezetése milyen megtakarítási intézkedéseket hozott?  Megkapták a szerződésben foglalt összeget a játékosok, edzők?

Az előterjesztésben szerepel, hogy 40 millió Ft-tal csökkentették a kiadásokat, azonban még 70 millió Ft hiányzik a bajnokságban való részvételhez.” Miből lesz meg ez az összeg?

A sportról szóló 19/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 9. § (1) A kiemelt sportszervezetek támogatott pályázatuk alapján alap, és eredményességi támogatásban részesíthetőek azzal, hogy az önkormányzati támogatás mértéke nem haladhatja meg a sportszervezet bajnoki évre vonatkozó teljes bevételének 40%-át. (2) Az alaptámogatás összege nem haladhatja meg az önkormányzati támogatás 50%-át.

Mennyi a sportszervezet bajnoki évre vonatkozó tervezett teljes bevétele és az eddig nyújtott összes jogcímen nyújtott önkormányzati forrás mértéke és a tervezett teljes bevételhez mekkora annak százalékos aránya?

A sport rendelet nem ismeri a kölcsönt, mint finanszírozási jogcímet, a költségvetésben szerepel 1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club részére kölcsön 13,7 mFt összegben. A kölcsön a megállapított támogatás a keretösszegből történt vagy az felett?

1.MCM-Diamant Női Röplabda Club részére az izraeli Maccabi Hadera N Csapattal történő oda-vissza mérkőzések miatti többlet költségekre 6 102 e Ft is szerepel a költségvetési döntések között. A külön megállapított támogatás a keretösszegből történt vagy az felett?

A sport rendelet támogatási rendszer alapja egy külön megfizetett tanulmány. A sport rendeletben meghatározott jogcímeken felül történtek-e kifizetések? Az Ellenőrzési Iroda kapott-e megbízást az önkormányzati támogatás felhasználás ellenőrzésére, ott milyen megállapítások szerepeltek?  Várjuk tényszerű válaszát.

Kaposvár, 2021. november 20.                      Tisztelettel: dr. Nadrai Norbert József                                                                                                                    képviselő

Javaslom, hogy a Közgyűlés ne fogadja el választ és bízza meg az Ifjúsági és Sport Bizottságot a kiemelt sportszervezeteknek adott támogatás időarányos felhasználásának ellenőrzésére.

Válasza nem elfogadható, a kiemelt sportszervezeteknek adott támogatás folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzése indokolt, amelyet a szakbizottságnak kell kidolgoznia, a polgármester által egy személyben elfogadott sportrendelet előírásainak betartatása érdekében.

 

 

 

Csatolmányok: