Öntől begyűjtik a háztartási használt sütőolajat?

INTERPELLÁCIÓ

Tisztelt Polgármester úr!

Az itt élő környezetükre figyelő polgárok és a Közgyűlés maradék méltóságának megóvása érdekében kérdezem:

Melyik napon osztják a lakóknak a használt sütőolaj gyűjtőedényeket?

2017-ben jelentette be a tesztprogramot a Városháza. 5 éve számos nyilatkozatot, beszédet hallgathattak a kaposváriak: a jövőre meglesz, idén megvalósul, hamarosan időtávlatok említésével.

Korábbi interpellációimra az alábbi válaszok születtek: A jegyző válaszában elmondta, hogy „a gyűjtőedények szállítására a szerződés megkötésre került. Ebben az évben (2021) az edények kiosztásra kerülnek, és ezzel párhuzamosan a Közszolgáltató elkészíti a begyűjtési tervét, beilleszti a közszolgáltatási naptárába, melyről a lakosságot időben tájékoztatni fogja.”

Polgármester úr megismételt interpellációmra az alábbi gúnyos választ adta: „…amikor megérkeznek gyűjtőedények, akkor indul a gyűjtés, és országos példaként fognak a városról beszélni.” A gúny a humor legalantasabb formája és kudarc esetén visszaüt.

2022 júniusában ismét rákérdeztem: „Mit lát, melyik napon jönnek meg gyűjtőedények? Ha már így fogalmazott a válaszában. Feltételezem nem a gyűjtőedények hibája, hogy nem értek ide, esetleg van elképzelése, hogy ki felel a csúszásért? A hitelessége megőrzése érdekében kérdezem: A szerződés alapján melyik napon és kinek kell szállítani a gyűjtőedényeket? Ennek elmaradása esetén a szerződés alapján, milyen következményeket határozott meg, mint szerződő fél és ezeket mikor érvényesítette?

Polgármester úr eltávozott, helyette Borhi Zsombor alpolgármester az alábbi választ adta: „a gyűjtőedények szállítására a szerződés megkötésre került. A családi házas övezetben kiosztandó háromliteres edényzet teljes mennyisége leszállításra került, ez 13738 db. Az okos edények, melyek a társasházakhoz kerülnek kihelyezésre, műszaki próbája megtörtént, a gyártást megkezdték, de a kivitelező az orosz-ukrán háború okozta piaci helyzetre hivatkozva akadályközléssel élt. Kérte, hogy a szállítási határidőt módosítsák 2022. augusztus végére. A Khg. Nonprofit Kft. kidolgozta az edények lakosságnak történő kiosztásának rendjét, mely szeptemberben megkezdődhet. A közszolgáltató elkészítette a begyűjtési tervét is, mely alapján ő fogja a lakosságot kiértesíteni a pontos begyűjtési napról és a gyakoriságról.”

Legutóbbi interpellációmra az alábbi választ adta a polgármester: „a használt sütőolaj házhoz menő begyűjtésének programja valóban csúszik, aminek legfőbb oka, hogy olyan programot vezetünk be, amit előttünk még senki sem csinált. A Közszolgáltató folyamatosan egyeztet az NHKV Zrt-vel, akivel megegyeztek a finanszírozásról. Jelenleg a szerződések véglegesítése történik. Amint pontosan látjuk a tevékenység mögötti pénzügyi biztosítékot, attól a pillanattól kezdve indul az edények kiosztása, és a gyűjtés is.

Melyik napon kezdik el a háztartási sütőolaj házhoz menő begyűjtését? Hol és mennyiért tárolja a 13.738 db edényt? Mennyibe került eddig ez a program? Várják tényszerű válaszát.

Kaposvár, 2022. november 19.                     

Tisztelettel:

Dr. Nadrai Norbert József

                                                                                                              képviselő