a pályakezdő és a 40 éve itt dolgozó garantált bérminimum hatása

kérdés

Tisztelt Polgármester úr!

Polgármester úr az ügykezelők és a fizikai dolgozók érdekében kérdezem:

A 2022. évi költségvetésben egy szó sem esik az ügykezelők és a fizikai dolgozók béréről, amit a költségvetéssel a Közgyűlés határoz meg.

A minimálbér emelés (200.000 Ft) és a garantált bérminimum (260.000 Ft) érinti őket, amely sokat elárul a megbecsültségükről. A költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról szóló 625/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.) 3. § (2) bekezdése alapján a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével az 1. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult, és jogviszonya a 2010. év decemberében vagy annak egy részében az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt - a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló, 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével - kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített. A Korm. 1. számú melléklete tartalmazza a kompenzációk mértékét, amely az újabb garantált bérminimum emelése magába olvaszt. Az emelés mértébe számítódik, ami külön nem jelenik meg.

Az ügykezelők sokáig a köztisztviselői bérrendszerhez tartoztak, majd életpálya modellként az országgyűlés kivette őket a rendszerből. Különböző megoldásokat alkalmazott korábban a munkáltató, azonban az utóbbi években teljesen az állam által meghatározott minimális bérhez kötődtek. Ennek az lett a következménye, hogy a korábbi szabályozáshoz képest a szolgálati idő szerepe elenyészett. Ha a választási évben négyévenként nagyobb összegben határozzák meg a minimálbért, illetve a garantált bérminimumot, akkor utólag kompenzálják az addig elmaradt béremelést. Ez a szemlélet odavezetett az utóbbi időben, hogy a frissen belépő és a 10, 20, 30, 40 év óta itt dolgozók bére között minimális a különbség. Hiányzik a kiszámítható életpálya a tervezhetőség. Ezekben a munkakörökben a megbízhatóság és az állandóság kiemelt jelentőséggel bír.

Jelenleg garantált bérminimummal számolva 2021-ben 2019.000 Ft, 2022-ben 260.000Ft. A növekedés mértéke 18,7%.

 

 

Fizetési fokozat

Garantált bérmin. szorzója

min.

max.

1.

Tisztségviselők, igazgatók mellett dolgozó titkárnők, ügykezelő osztályvezető

1,1080

Kttv. 242.§ (1) bekezdés szerinti maximum

2.

Irodavezetők mellett dolgozó titkárnők, önálló munkavégzést igénylő munkakörben dolgozó ügykezelők

1,0526

1,1075

3.

Iktató, egyéb ügykezelők

1,0200

1,0525

4.

„Pályakezdő” ügykezelő

1,00

 

 

2021-ben

(bruttó)

2022-ben

(bruttó)

plusz

(bruttó)

pályakezdő

219.000, -Ft

260.000, -Ft

41.000, -Ft

iktató

223.380, -Ft –

230.498, -Ft

265.200, -Ft –

273.650, -Ft

41.820, -Ft

43.152, -Ft

önálló munkavégző

230.519, -Ft –

242.542, -Ft

273.676, -Ft –

287.950, -Ft

43.157, -Ft

45.408, -Ft

vezetők mellettiek

242.652, -Ft –

278.280, -Ft (illetményalap

2019-től 46.380, -Ft)

288.080, -Ft –

312.000, bruttó -Ft (illetményalap

2022-től 52.000,-Ft)

45.428, -Ft

33.720, -Ft

 

A táblázat jól jelzi, hogy a pályakezdő és a 40 éve itt dolgozó nyugdíj előtt álló iktatós között bruttó 5.200 Ft vagy a plafon bruttó 13.650 Ft a különbség a garantált bérminimum emelése okán. Tehát az iktatós 40 év után, amikor nyugdíjba megy 176.358 Ft – 181.977 Ft között vihet haza, míg a pályakezdő 172.900 Ft-ot (ha gyermeket nevel, friss házas akkor 177.900 Ft-ot). A vezető titkárnő is bruttó 28.080 Ft-tal keres többet (191.573 Ft-ot vihet haza), mint a pályakezdő, ami méltánytalan. Az általam javasolt illetményalap, 55.000 Ft esetén a vezető titkárnők bruttó 330.000 Ft-ot kereshetnének. A polgármester bruttója 1.495.000 Ft/hó havonta plusz 348.220 Ft. Nem dupla, nem tripla, ötszörös bérkülönbség.

Kérdezem, hogy terveznek-e az állam által meghatározott minimális bérezéssel rendelkezők számára a szolgálatban eltöltött idő alapján egy tervezhető jövőt biztosító bértáblát alkotni? Annak érdekében, hogy a munkatapasztalat, a szervezetben eltöltött idő megjelenjen a bérezésben?

 

Várjuk tényszerű válaszát.

Kaposvár, 2022. január 23.

Tisztelettel:

dr. Nadrai Norbert József  

        képviselő

Csatolmányok: