Pazarlóóra 3.175.000 Ft-ért a Teleki tömbben

A parkolódíjak emelése mellé egy határozati javaslat is társult a 2019. november 28-i Közgyűlésen: „Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

A Közgyűlés felhatalmazza a Városgondnokságot a Teleki tömbbelsőben létesült fizető parkolóba 1 db PSA1256 típusú parkolójegy-kiadó automata beszerzésére bruttó 3.175 e Ft bekerülési értéken. A beruházással kapcsolatos kiadás a fizetőparkolási tevékenység során megnövekvő saját bevételei terhére számolható el, a 2020. évi bevételi előirányzat bruttó 3.429 e Ft megemelésével egyidejűleg. A beruházás finanszírozásához felhalmozási támogatást biztosít, amely a 2020. évi költségvetésben visszavonásra kerül. Az új automaták üzemeltetésével kapcsolatban a Városgondnokság dologi kiadásainak előirányzata a 2020. évi költségvetésben bruttó 254 e Ft-tal megemelkedik.” 

Mivel a bizottsági hetet követő héten, a Közgyűlés ülése előtt 2 nappal kapták meg a képviselők a munkaterv szerinti – egy évvel korábban tudott – előterjesztést, egy egyszerű kérdést tettem fel a rendkívüli bizottsági ülésen.

Milyen messze van a legközelebbi parkolójegy-kiadó automata? A válasz: 70-80 méterre.

Hétvégén Tóth Mihályék virágboltjába mentem, ha már a Teleki utcában voltam megnéztem, hol van a legközelebbi parkolójegy-kiadó automata. A Teleki parkolóház területén 2 db parkolójegy-kiadó automata is van – egymástól 25 méterre -, a legközelebbi 68 lépésre az új parkolótól, azonban a Teleki utcában az új parkolótól 38 lépésre ismét van egy.

Ez alapján a döntésben részt vett valamennyi képviselőnek lehetősége átgondolni, hogy jó döntés beszerezni méreg drága elavult eszközt, vállalva annak üzemeltetési többletköltségét, amire semmi szükség? A Közgyűlési többség döntését 2020. január 31. napjáig kell végrehajtani a határozati javaslat alapján, azonban addig lesz még Közgyűlési ülés, így a téves információ alapján hozott döntést a képviselők visszavonhatják. Kérem tegyék meg a józan ész nevében.

A Fővárosi Közgyűlés egy nappal korábbi ülésén tárgyalt előterjesztés alapján a kötelezően kiszállítandó automaták számát harmadára csökkentené. Mivel megváltoztak a fizetési szokások, sokkal többen alkalmazzák a mobilfizetési lehetőségeket. A főpolgármester a bankkártyás fizetést lehetővé tévő automaták beszerzését is támogatja. 

Budapesten a jövőben a parkolóhelyektől 250 méterre kerülhet a legtávolabbra egy automata, de azt is úgy, hogy megfelelő információs táblák vezessék oda a parkolni kívánó sofőröket.

Az automaták elhelyezését érintő módosítás értelmében, a várakozóhelyek 80%-ától legalább 250 méteren belül kell elérhetőnek lenniük, valamint a várakozóhelyektől legalább 75 méteren belül olyan információs táblákat kell elhelyezni, amelyek tájékoztatást adnak a legközelebbi parkolójegy-kiadó automata elérhetőségéről, továbbá a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszernek az adott övezetre érvényes kódjáról. Ez minden felhasználó számára kedvezőbb, mivel a parkolójegy-kiadó automatát keresők a táblák információi alapján hamarabb megtalálják az automatákat, a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszert használók pedig hamarabb értesülnek a területen érvényes zónakódról. A parkolójegy-kiadó automaták elérési távolsága 250 méterre nő, amellyel növekszik az automatákhoz történő gyaloglási távolság is. A gépjármű üzemben tartója mentesül a külön jogszabályban meghatározott egyórai várakozási díj és pótdíj megfizetése alól, ha a várakozási díjat e rendelet szabályai szerint megfizette, de az ellenőrzés időpontja és a várakozási díjfelszámítása kezdő időpontja (érvényességi idő kezdete) között nem telt el, parkolójeggyel történő díjfizetés esetén 10 percnél, mobiltelefonos parkolásidíj-fizetés esetén 5 percnél hosszabb idő.

Van jó példa, a változás az idők szavát követi. Tegyük mi is!