Polgármester hivatali autóval mozgáskorlátozottak parkolóját a kórházban

KÉPVISELŐI ÖNÁLLÓ INDÍTVÁNY

ELŐTERJESZTÉS

a polgármester hivatali gépjármű használatától való megfosztása

Határozati javaslat:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a polgármestert, mint a Közgyűlés szervét mandátuma hátralévő idejére megfosztja a hivatali gépjármű használatától, mivel azzal a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyen szándékosan, a jó erkölcsbe ütköző módon parkolt. Ezzel a tettével a Közgyűlésre és valamennyi kaposvári polgárra szégyent hozott. Az adófizetők pénzéből támogatott, kedvezményes hatósági áras üzemanyaggal saját gépjárművét használhatja hivatali célokra a Közgyűlés által határozatban foglalt költségátalány terhére, amely a 2022. január 1. napjától 30%-kal felemelt, 1.300.000, -Ft illetményét alapul véve, havonta 195.000, -Ft.

Felelős: Szita Károly

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2022. augusztus 9.

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a polgármester idős korára tekintettel, mivel betöltötte az öregségi nyugdíjkor-határt biztosítja, hogy Somogy Vármegye közigazgatási területén kívülre, írásban történt hivatalos meghívás esetén, hivatali gépjárművezetőt vegyen igénybe saját gépjárművének használatakor. Ezzel a Közgyűlés a polgármester és mások testi épségét, szabályszerű közlekedését, továbbá Kaposvár jó hírét kívánja védeni.

Felelős: Szita Károly

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2022. augusztus 9.

 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a Közgyűlés döntéséről valamennyi helyi sajtótermék szerkesztőjét, valamint az országos hírügynökséget értesítse a polgármester bocsánatkérésével együtt. Ezzel eleget téve a bocsánatkérés, és a szándékos jó erkölcsbe ütköző magatartása miatt annak a Közgyűlés által elfogadott következményeiről adott minimális tájékoztatásnak.

Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző

Közreműködik: sajtó referens

Határidő: 2022. augusztus 9.

Indokolás

Kaposvár polgármestere elismerte, hogy hivatali gépkocsit saját maga vezette, amikor a kórház területén a mozgáskorlátozottak számára kijelölt parkoló helyen szándékosan, a jó erkölcsbe ütköző módon parkolt. A Közgyűlés az elkövetett tettel arányos intézkedést foganatosított, eleget téve a kaposváriak felháborodásának. Különösen súlyos a polgármester által elkövetett tett, mivel azt hivatali gépjármű használatával, a Kaposi Mór Oktatókórház területén valósította meg.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokat fogadja el.

K a p o s v á r, 2022. augusztus 4.                                        

Dr. Nadrai Norbert József

                                                                                                           képviselő