Szabados Péter polgármester

Nem szokásom egy zárt ülésre beterjesztett javaslatomat megosztani a nyilvánossággal, most a 2021. évi kitüntetési indítványom vonatkozó részét, melyet 2022. szeptember 22-én ismét előterjesztettem mégis közzéteszem. Eszembe jutott Őze Lajos: Búcsú Latinovits Zoltántól. Amikor Őze felháborodik az álszent megemlékezőkről és egy rögtönzött beszédet mond, ami így kezdődött: Én nem szeretem és nem szerettem Latinovits Zoltánt. Érdemes meghallgatni újra, amikor Szabados Péter Kaposvár egykori polgármesteréről halljuk a megemlékezőket.

Íme a felterjesztés és visszaemlékező sorok:

„Tisztelt Polgármester Úr!

Az alábbiakban küldöm az általam tett kitüntetési javaslatokat és életrajzokat.

Kaposvár Díszpolgára

         45 Díszpolgára van Kaposvárnak, ebből csak 4 nő, 2020-ban kapott utoljára Dr.             Kerekesné Pytel Anna elismerést, így hát a hölgyek felé van még adóssága a                 városnak. Adott kor képviselőinek felelőssége, hogy életükben elismerjék azokat,         akiket megillet e cím…/Megjegyzés ebben a ciklusban már három női díszpolgára         van a városnak és idén a Pro Urbe Kaposvár díj mindhárom birtokosa hölgy./

 

Szabados Péter, polgármester

A rendszerváltás polgármestere, akit a képviselő-testület tagjai közül választottak. A rendszerváltás 30. évfordulója alkalom lett volna arra, hogy a legszélesebb autonómiával rendelkező önkormányzat vezetőjének személyén keresztül értékrendet fejezzen ki a Közgyűlés az erős helyi önkormányzat szükségessége mellett. A különlegesen pusztító és rémisztő világjárvány idején megtapasztalhattuk, hogy erős önkormányzat nélkül kiszolgáltatottak vagyunk. Csak a helyi önkormányzat képes megszervezni a hatékony védekezést, önmagában az állami rendelkezések követése rengeteg veszélyt, indokolatlan késedelmet jelent. Évszázadok óta a járványokkal szemben izolációval, karanténnal védekeznek a települések, ezt követte az első hullámban Kaposvár. A rendszerváltáskor képviselt értékrend az állampárti gondolkodással szemben a helyi közösségekre bízta az oktatási- és nevelési intézményeket, felszámolva a centralizált állampárti irányítást. Hasonlóan az egészségügyi alap- és szakellátás, valamint a kulturális- és közművelődési, továbbá a helyi közigazgatást. Szabados Péter személye, elvégzett munkája ezt az értékrendet követi, amely a decentralizáció kényszerű újabb korát vizionálja, a központosított államhatalom személytelen, kaotikus, elégtelen működésének megszüntetésével. 1995-től Kaposvár Városért kitüntetésének birtokosa. A demokratikus ellenzék számára Prof. Dr. Horn Péter javasolta polgármesternek, aki 1990-ben a rendszerváltás első Díszpolgára lett, dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző, akivel az önkormányzat megalakulásától együtt dolgoztak 2017 óta Díszpolgár. Szabados Péter szerénysége város szerte tiszteletet vívott ki. Fia dr. Szabados Péter 2013-ban kapta meg a Város Szolgálatáért kitüntetést, aki mentőorvosként édesapja szerénységét örökölte. Aki a Honvéd utcában jár láthatja, ahogy az első szabadon választott polgármester kis éthordóban viszi fiának a mentőállomásra a meleg ebédet a szülői lakótelepi lakásból, ahol polgármesterségét megelőzően a mai napig lakik. A polgári értékrend képviselője egész életútja alatt, sok diplomás köszönheti neki, hogy az állampárti időben munkáltatói ajánlással lehetővé tette az egyetemi felvétel politikai feltételét, amelyet egyes tanárok nemhogy megtagadtak, de egy életre megpróbáltak elvenni a gimnázium szabad gondolkodó diákjaitól. 2022-ben a Díszpolgári cím átadásakor még 75 éves…

…A javaslattevőnek nem kötelessége elkészíteni a javasolt személy rövid méltatását, de 30 éves hagyomány, amit nem kívánok megszakítani, annak ellenére sem, hogy az interpellációra, kérdésre adott válasz 30 éves hagyományát 2020. szeptember 24-i Közgyűlés után egy időre megszüntette valaki. Bízom benne, hamarosan visszatér demokratikus hagyományainkhoz és nem a jelenlegi rendszert örökítjük az újak számára, akik azt folytatják, amit tapasztalnak.

Kaposvár, 2021. szeptember 12.

Köszönti:

dr. Nadrai Norbert József

              képviselő”

Kaposvár 1990-ben polgármesterré lett polgára a Szabadságért Kaposvár Emlékérmet kapta meg halála előtt másfél hónappal, amelyet személyesen már nem tudott átvenni. A díszpolgári cím adományozása elhunytnak nem adományozható a rendeletünk értelmében, így a város adóssága örökre megmarad. 

A díszpolgári címet 1931 után először 1973-ban a rendezett tanácsú várossá nyilvánítás 100. évfordulóján adták át. Jövőre már a 150. évforduló alkalmával emlékévet hirdetett a Közgyűlés.

A lelkiismeretével mindenkinek magának kell szembenéznie, mit, milyen megfontolásból tett. Az emberi jellemvonások harca mutatkozik meg egy döntés hátterében emberi nagyság és kicsinyesség, önzetlenség és irigység, bizalom és féltékenység.

A város vezetői közül Boór István 1945-1948 közötti polgármester kapta meg e címet, Bernáth Aurél festőművésszel, Csere Lászlóné ruhagyári munkással, Kaposvár első női díszpolgárával és Takáts Gyula íróval együtt. 1975-ben Rostás Károly leköszönő városvezető kapta meg az elismerést, aki 1948-1950 között polgármester, majd 1967-1975 között tanácselnök volt. A rendszerváltást követően dr. Ozsváth Ferenc egykori alpolgármester, a katolikus gimnázium alapító igazgatója 2007-ben, Juhász Tibor leköszönő kormánymegbízott, korábbi alpolgármester 2015-ben, dr. Kéki Zoltán leköszönő címzetes főjegyző 2017-ben kapta meg a legmagasabb helyi kitüntetést.

           Péter szüleim kortársa, jól ismerték egymást, édesapám évfolyamtársa volt, bátyám a jogi karra való felvétele előtt az SMK füredi úti csomópontnál lévő lakótelepi művelődési házban dolgozott. A gimnáziumi osztályfőnöke a jogi és pedagógusi pályára politikai megbízhatatlansága, felforgató gondolkodásmódja miatt nem javasolta, ez akkor eldöntötte egy fiatal sorsát. Bűne az volt, hogy a szovjet atomrakéták Taszárra telepítésének támogató nyilatkozatát nem írta alá több évfolyamtársával, és ezt a döntését Ő nem volt hajlandó a tanárai aljas kényszerítései ellenére sem megtenni. Nem politikai ellenállás volt ez, hanem a történelem ismerete, ha Kaposvár mellett lesznek rakéták, akkor háború idején ide fognak lőni először és így a város, lakóival, a családjával együtt biztos elpusztul. A gyáva, ostoba felnőttek egy diákon álltak bosszút saját gerinctelen gyávaságuk miatt, mert nem azt harsogta a nyitott gondolkodású, történelemből legkiválóbb diák, amit az aktuális propaganda rákényszerít az országra. Megjegyzendő 7 évvel később tört ki a délszláv, jelenleg pedig zajlik a keletszláv háború. Taszárra a szovjetek helyére az amerikaiak érkeztek. Szabados Péter az SMK igazgatója, mint munkáltató javasolta jogi- vagy bölcsészkarra a felvételét, megsemmisítve a gimnáziumi tanár aljas gyalázatát. Történt ez a rendszerváltás előtt két évvel, amikor gyakornokként kezdtem el dolgozni a Városházán.

            A Városházán a családból a negyedik generációt képviseltem, izgalmas időkben érkeztem. Jártuk a várost a gyakornokokkal, a romló gazdasági helyzet miatt egyre több volt a segélykérő, majd az erdélyi menekültek elhelyezése, étkeztetése, álláskeresése, gyerekeik táboroztatása. Jó korban érkeztem a közigazgatásba, sok volt a munka és mindenki változást akart. Csak az állampárt bukását kellett megérni, mindenki tudta, hogy a szólamok helyett ténylegesen mit kell tenni az adott szakterületen. 1989-ben az Éva napi köszöntőm, így hangzott: „Kitört a forradalom, Éva! Megbukott Ceaușescu, és a kedves felesége is! (Schwajda: Legényanya) Isten éltessen! Soha nem volt olyan ünneplés a Városházán, a Fő utcai boltokban és az otthonokban.

Az első szavazásom az 1989. évi „négy igenes” népszavazás, majd a rendszerváltás országgyűlési és önkormányzati választása volt. Ez meghatározta későbbi tudományos pályámat. 1989-ben úgy vettek fel a pécsi jogi karra, hogy tanulmányaimat csak 1990 őszén kezdhetem meg. Bátyám után én is vesztettem, illetve nyertem egy évet. A polgármesterrel egyetemi éveim alatt legtöbbször az Országházban találkoztam, de négyszemközt hosszan csak később párszor ültünk le beszélni, amikor nyugdíjba mentek azok a kollégáim, akik vele dolgoztak, meghívtam a nyugdíjas-búcsúztatóra. Ültünk az irodámban és nézte a falon a csoportképeket. Egy az ünnepelté, egy az igazgatói iroda falára, szép hagyományt teremtettél - mondta, majd végig kérdeztük egymás családját, ki, hogy van.

            A tudományos kutatásom idején meghívtam ebédelni. Emlékszem babgulyást kért, majd az ebéd utáni beszélgetés során éreztem, hogy az előre gondosan kidolgozott kérdések csak hátráltatnának csupán egy táblázatot mutattam meg neki, a választási eredményeiről 1998-ban az első fordulóban 721 szavazatot kapott az MDNP színeiben, és a második fordulóban 100 szavazat különbség döntött a két női jelölt között, aki tagjai voltak az első Közgyűlésnek; 2002-ben az első fordulóban 639 szavazatot kapott a Centrum Párt színeiben, így a másik két konzervatív párttal megakadályozták a jelenlegi polgármester győzelmét, aki a második fordulóban 1.362 szavazattal, közel 4,5%-kal alulmaradt az újrázó képviselő asszony mögött. A győzelme után miniszter lett a megválasztott képviselőnő. Ő és a jelenlegi polgármester az első Közgyűlés alatt vált profi politikussá. Amikor a választási rendszer összefüggéseiről és a későbbi változásairól beszélgettünk, elmondta, hogy soha nem gondolta át ezeket az törvényszerűségeket, most lett számára sok minden világos. Főleg az emberi reakciók kaptak új értelmet számára. Ő csupán egy értékrend mellett állt ki mindig, ahogy tette ezt a polgármesterré történő jelölésekor is.

            Nem Ő volt az első számú polgármesterjelölt, de még a második sem, azonban, amikor rámaradt a feladat, elvállalta és rengeteget dolgozott. Nehezen szembesült azzal a ténnyel, hogy elődje titkárnőjének elbocsátása, milyen lelki sebet jelentett Marikának, aki a Kossuth teret is elkerülte, ha a belvárosban járt. Kiváló ember és magas szaktudású kolléga volt, későbbi munkahelyén is találkoztam vele és megtisztelt azzal, hogy régi képeket kölcsönzött a nyugdíjas búcsúztatókhoz, de soha nem jött el. Akkor sem, amikor személyesen mentem el érte. Más legyintett volna rá, de Szabados Pétert megérintette a történet.

            Miért írtam meg ezeket a sorokat? Mert soha többé nem írnám le. A részleteket, majd egy helytörténész megírja, ha lesz még olyan, és nem úgy íratják meg a múltunkat, ahogy arra épp az adott korban kell gondolni.

            Szabados Péter, népművelő, néptáncos, az SMK igazgatója és a város első rendszerváltás utáni polgármestere, aki végig kitartott az értékrendje mellett, a szelíd erő embere, méltó arra, hogy Kaposvár Díszpolgára legyen. Számomra az.