A szavazáson megjelenés és a szavazás dönti el ki és hol áll

            Nem életszerű, hogy a Pénzügyi és a Jogi Bizottság elnökei összehívják három nappal korábban a bizottságuk ülését, majd egyik sem megy el az ülésre.

Az SZMSZ írásakor 1997-ben, a képviselői Közgyűlésen történő ötletelések helyett szövegszerű, írásbeli javaslat a rendelettervezeteknél Jogi Bizottsági és a pénzügyi javaslatoknál Pénzügyi Bizottság megtárgyalás követelmény. Ezt a szabályt kihasználva egyszerűen a Jogi Bizottság határozatképességének megakadályozásával nem dönthet a Közgyűlés az előterjesztő rendeletmódosításáról és az általam benyújtott módosító indítványról. Válság idején a brutális energiaszámlákhoz nyújtott támogatásról volt szó, nem sportegyesület hiányzó 70 milliója után még 38 millió megszavazásáról. Az persze ment.

A polgármester anélkül a közel 30 év alatt nem hívott össze Közgyűlést, hogy előtte a frakció tagok jelenlétéről és a többségről nem győződött meg előre az összes összehívott testületben, így a bizottságokban is. Ez most sem valószínű, hogy másképp történt. Akkor mi történt a módosító indítványom benyújtását követően? Miért nem fújta le a Közgyűlést? Sokan kérdezték a résztvevők közül mire volt ez jó?

Lehetősége van a rezsiemelés miatt adandó támogatásnál egy általa sokat hangoztatott felülről nyitott keretről beszélni szeptember 22-én, mintha Ő javasolta volna, meghosszabbíthatja a fűtési szezont, és 2022. augusztus 1-től rendelheti az az új szabályok alkalmazását. Továbbá elhangzott egy kérdés és nagyon részletes politikai választ adott a közösségi tulajdonban tartandó vízről. A végén hozzátette, hogy közösségi tulajdonon az államot is érti nem csupán a helyi közösséget. Nyitva hagyva a kérdést, lehetőséget biztosított arra, hogy politikai akció induljon.

A Pénzügyi és a Népjóléti Bizottság azonban határozatképes volt és szavazott a módosító indítványaimról. Papírforma szerint ment a szavazás a többségi frakció tagjai és az általuk delegált külső tagok nemmel szavaztak, a másik nem a többséghez tartozó képviselő igennel szavazott a rendelet módosításakor. Megjegyzem köztük volt egy olyan javaslat is, amely magasabb szintű jogszabály által meghatározott fogalom pontos átvételét tartalmazta, amit a jelenlévő jegyző is megerősített, de hát választani kellett: TUDÁS vagy HŰSÉG? A hűség nyert, na nem valami nemes eszméhez, eskühöz, hanem egy személyhez.

A rendeletmódosításhoz kapcsolódó határozati javaslatok* szavazása már nem a papírforma szerint zajlott, a Pénzügyi Bizottságban és a Népjóléti Bizottságban is helyet foglaló nem a többségi frakció tagjaként dolgozó képviselő a Pénzügyi Bizottságon tartózkodott, majd a Népjóléti Bizottsági szavazáson ügyrendi javaslatot tett. Javasolta, hogy a 6. és 7. pontoknál, az önkormányzati cégek, intézmények hivatali gépkocsi-használatra jogosultjai, valamint a polgármester és az alpolgármesterek hivatali gépkocsi helyett saját gépkocsijuk használatát 480 Ft/L kedvezményes üzemanyag-felhasználást előíró határozati javaslatokról külön szavazzon a bizottság. Így a Népjóléti Bizottság szavazásán már csak e két pontnál tartózkodott, a többi javaslatomat támogatta.

„6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a lakosságot terhelő energiaáremelés támogatására felülről nyitott keret biztosítása érdekében az önkormányzat hivatala, intézményei, valamint gazdasági társaságai tulajdonában lévő személygépjármű használatát a hatósági kötelező feladatok ellátásán felül megtiltja. Az adófizetők pénzéből támogatott, kedvezményes hatósági áras üzemanyaggal saját gépjárművüket használhatják az erre jogosultak hivatali célra. A hivatali használat igazolásával, az üzemanyagelszámolás szabálya szerint megtérítésre jogosultak.

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a lakosságot terhelő energiaáremelés támogatására felülről nyitott keret biztosítása érdekében a polgármester és a három főállású alpolgármester az adófizetők pénzéből támogatott, kedvezményes hatósági áras üzemanyaggal saját gépjárművüket használhatják hivatali célokra a Közgyűlés által határozatban foglalt költségátalány terhére, amely a polgármester esetén a 2022. január 1. napjától 30%-kal felemelt, 1.300.000, -Ft illetményét alapul véve, havonta 195.000, -Ft, a három főállású alpolgármester esetén 2022. január 1. napjától 30%-kal felemelt, 1.170.000, -Ft illetményt alapul véve, fejenként havonta 175.500, -Ft.”

Az ügyrendi javaslat miatt egyértelműen nem véletlenről van szó, a polgármester céges autóval drágábban tankol a kaposváriak pénzén, mintha a saját autóját használná és azt a közel 200.000 Ft-os költségátalánya terhére tenné. A kórház területén ezzel az autóval parkolt mozgáskorlátozott parkolóban, amivel szégyent hozott a városra az országos médiában. A helyi sajtó nem közölte felelősségének elismerését és sajnálkozását. Amikor augusztusban önálló előterjesztést nyújtottam be a polgármester hivatali autóhasználattól való megfosztásáról, azt napirendre sem vették. Csupán egy ellenzéki képviselő állt ki a javaslatom mellett, aki már nem tagja a Közgyűlésnek. Az egyik korábban ellenzéki pártból kilépett képviselő támogatta a többségi frakciót, a másik nem szavazott, a harmadik nem jelent meg az ülésen. A polgármester súlyosan elítélendő tettével nem kívántak foglalkozni a képviselők se a frakcióban ülők, sem a kívül lévők.

A Közgyűlés és bizottságainak döntéshozatala mellett a jelenlét kérdése is taktikai elemmé vált az utóbbi években. Talán nem véletlen ki és mikor jelenik meg egy ülésen. A név szerinti szavazáshoz a képviselők ¼-e szükséges a 18 fős testületből 5 fő. Korábban is előfordult, hogy az 5 képviselő közül, akik nem tartoznak a többségi frakcióhoz, valaki nem jelent meg, így arcvesztés nélkül megakadályozta a név szerinti szavazást.

Csak én kezdeményeztem név szerinti szavazást ebben a ciklusban és a 2022. évi költségvetéshez benyújtott módosító indítványaim tárgyalásáig egy esetet kivéve működött is. A többségi frakción kívüli képviselők aláírták. Majd ketten kihátráltak. Egyikük ki is lépett az ellenzéki pártjából és most már június óta függetlenként támogatja a többségi frakciót szavazataival. Az alakuló ülésen, mint diákot őt javasolta a polgármester egyedül bizottsági elnöknek, aki azonnal megszavazta saját tiszteletdíjának 30%-os emelését és közösen indult pártszövetségeseinek 2014. évi szinten való befagyasztását. Azóta támogatta a többségi frakcióhoz tartozó már harmadik főállású alpolgármester megválasztását, az alpolgármesterek milliós havijának több mint 300.000 forintos emelését. Mindezt ellenzéki gúnyában. Miután a júniusi ülésen napirend utáni hozzászólásomban nyíltan kifejeztem a tarthatatlan helyzetét, másnap megjelent, hogy kilépett a pártjából és függetlenként folytatja.  

Az ellenzéki pártból kilépés előtt az általa vezetett Turisztikai Bizottsági ülésen elnökként nem szavazott, kifejtve, hogy nem ért hozzá, de a Közgyűlésen megszavazta azt a több mint tízmilliós turisztikai stratégiát, amelyet rajta kívül csak a többségi frakció támogatott egy képviselőjük kivételével. Aki jogi végzettséggel nem vállalta azt a felelősséget, hogy egy tárgyalásra alkalmatlan anyagot megszavazzon olyan szerződés módosítás után, ahol a jogosult önkormányzat képviseletében eljáró alpolgármester a késedelmi kötbérrel biztosított szerződést egy nappal a határidő lejárta előtt a koronavírus járványra hivatkozva meghosszabbított. Egy dokumentum elkészítésénél a XXI. század kommunikációs eszközei mellett a határidő módosítására vonatkozó hivatkozás képtelenség.

Mindezt azért kívántam rögzíteni, hogy azon kevesek, akik még foglalkoznak közéleti kérdésekkel világosan lássanak és ne a szavakra figyeljenek, hanem a tényekre. Melyik képviselő, hogy szavaz. Ez a lényeg. A szavazások közlésével egy képviselőről lehullott az álarc, hogy nem az, akinek hitték a választói.

 

* Határozati javaslatok a szociális rendelettervezetben megfogalmazott célok eléréséhez 2022.09.01.:

  1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Magyarország súlyos gazdasági válsága időszakában a lakosságot terhelő energiaáremelés támogatására felülről nyitott keretet hoz létre.

Felelős: Szita Károly

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2022. szeptember 1.

 

  1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a lakosságot terhelő energiaáremelés támogatására felülről nyitott keret biztosítása érdekében Magyarország súlyos gazdasági válsága időszakában semmilyen a lakosság ellátásán és a város működtetésén felüli luxusberuházást, nagy költségvetésű tömegszórakoztató programot nem indít, ilyen tevékenységekhez önkormányzati forrást nem biztosít.

Felelős: Szita Károly

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2022. szeptember 1.

  1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a rohamos pénzromlás miatt a jövedelemhatárhoz kötött szabályozások felülvizsgálatát végezze el és terjessze a Közgyűlés soron következő ülése elé.

Felelős: Szita Károly

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2022. szeptember 22.

  1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a lakosságot terhelő energiaáremelés támogatására felülről nyitott keret biztosítása érdekében a kormány rendkívüli intézkedését figyelembe véve valamennyi önkormányzati intézmény, gazdasági társaság gazdaságos energiafelhasználási tervét terjessze a Közgyűlés szeptemberi ülése elé közzétéve a tervet megalapozó felmérést.

Felelős: Szita Károly

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2022. szeptember 22.

  1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a kormány rendkívüli intézkedését figyelembe véve terjessze a Közgyűlés elé az esetleges lakossági energiaellátási zavarok elhárításának vésztervét.

Felelős: Szita Károly

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2022. szeptember 22.

  1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a lakosságot terhelő energiaáremelés támogatására felülről nyitott keret biztosítása érdekében az önkormányzat hivatala, intézményei, valamint gazdasági társaságai tulajdonában lévő személygépjármű használatát a hatósági kötelező feladatok ellátásán felül megtiltja. Az adófizetők pénzéből támogatott, kedvezményes hatósági áras üzemanyaggal saját gépjárművüket használhatják az erre jogosultak hivatali célra. A hivatali használat igazolásával, az üzemanyagelszámolás szabálya szerint megtérítésre jogosultak.

Felelős: Szita Károly

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2022. szeptember 1.

  1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a lakosságot terhelő energiaáremelés támogatására felülről nyitott keret biztosítása érdekében a polgármester és a három főállású alpolgármester az adófizetők pénzéből támogatott, kedvezményes hatósági áras üzemanyaggal saját gépjárművüket használhatják hivatali célokra a Közgyűlés által határozatban foglalt költségátalány terhére, amely a polgármester esetén a 2022. január 1. napjától 30%-kal felemelt, 1.300.000, -Ft illetményét alapul véve, havonta 195.000, -Ft, a három főállású alpolgármester esetén 2022. január 1. napjától 30%-kal felemelt, 1.170.000, -Ft illetményt alapul véve, fejenként havonta 175.500, -Ft.

Felelős: Szita Károly

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2022. szeptember 1.

  1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a Közgyűlés döntéséről valamennyi helyi sajtótermék szerkesztőjét, valamint az országos hírügynökséget értesítse.

Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző

Közreműködik: sajtó referens

Határidő: 2022. szeptember 1.