SZEMÉLYI DÖNTÉSEK DEMOKRATIKUSAN

 

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 113/2019. (X. 31.) és 120/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozatainak módosításáról szóló előterjesztéshez.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés 2022. novemberi munkaterv szerinti ülésén dönt a nem képviselő külső bizottsági, településrész önkormányzati tagok kiválasztásáról. A külső tagokra javasolt személyekről kikéri az érintett testületek és a képviselők véleményét. A javasolt személyek szakmai életrajzát a Közgyűlési anyagok között a polgármester közzéteszi.

Felelős: Szita Károly polgármester

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2022. október 25. (önéletrajzok közzététele)

Indokolás

A tavaly elhunyt Népjóléti Bizottsági külső tag helyére a Közgyűlés 9 hónapig nem választott új tagot. A 2022. áprilisi Közgyűlésen megválasztott új Töröcskei Településrészi Önkormányzati tag pár hónap alatt lemondott. Ez mutatja, hogy az új tagok kiválasztása nem kellően megalapozott vagy időszerű. Egy Közgyűlésben demokratikus működés esetén a külső tagokra javasolt személyekről biztosítani kell az érintett testületekkel és a képviselőkkel való egyeztetést.

A döntés előtti napon késő délután kiküldeni a javasolt ismeretlen személyeket, szakmai életrajzuk nélkül a képviseleti munka lenézése. A képviselet ellátása nem szavazógépként való használatát jelenti a megválasztott képviselőknek.

Az előterjesztés nem tartalmazza a jelöltek összeférhetetlenségi nyilatkozatát, így a Közgyűlés nem dönthet. Továbbá szakmai eddigi munkájuk alapján alkalmasságuk, valamint az önkormányzattal való kapcsolatuk sem tisztázott.

Kérem indítványom támogatását.