Takarékosság

KÉPVISELŐI ÖNÁLLÓ INDÍTVÁNY

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzati személygépjármű-használatról

Határozati javaslat:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az önkormányzat hivatala, intézményei, valamint gazdasági társaságai tulajdonában lévő személygépjármű használatát a hatósági kötelező feladatok ellátásán felül megtiltja. Az adófizetők pénzéből támogatott, kedvezményes hatósági áras üzemanyaggal saját gépjárművüket használhatják az erre jogosultak hivatali célra. A hivatali használat igazolásával, az üzemanyagelszámolás szabálya szerint megtérítésre jogosultak.

Felelős: Szita Károly

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2022. augusztus 9.

 

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az üzemanyag-elszámolás rendjét felügyelje, arról a Közgyűlés tagjait havonta írásban tájékoztassa.

 

Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató

Határidő: 2022. augusztus 9.

 

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az alpolgármesterek az adófizetők pénzéből támogatott, kedvezményes hatósági áras üzemanyaggal saját gépjárművüket használhatják hivatali célokra a Közgyűlés által határozatban foglalt költségátalány terhére, amely a 2022. január 1. napjától 30%-kal felemelt, 1.170.000, -Ft illetményt alapul véve, havonta 175.500, -Ft.

Felelős: Szita Károly

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2022. augusztus 9.

 

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a Közgyűlés döntéséről valamennyi helyi sajtótermék szerkesztőjét, valamint az országos hírügynökséget értesítse.

Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző

Közreműködik: sajtó referens

Határidő: 2022. augusztus 9.

Indokolás

Magyarország kormánya döntésével az adófizetők pénzéből már csak a magánszemélyek üzemanyag fogyasztásához nyújt kedvezményt. A felelős gazdálkodás érdekében fenti döntéseket hozta a Közgyűlés. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokat fogadja el.

K a p o s v á r, 2022. augusztus 4.                                       

Dr. Nadrai Norbert József

                                                                                                           képviselő