Tisztelet a kornak vagy a tudásnak?

interpelláció

Tisztelt Polgármester úr!

A 2022. szeptemberi bizottsági szakban az alábbi levelet kapták a Jogi Bizottság tagjai, annak titkárától: ”dr. Szép Tamás tanácsnok úr kérésére felhívom szíves figyelmüket, hogy a Közgyűlés 70/2020. (IX.24.) önkormányzati határozata alapján a Jogi Bizottságnak 2022. december 31. napi határidővel az önkormányzati rendeletek hatályosulásának felülvizsgálati módszeréről határoznia kell. A Közgyűlés döntése alapján a módszertan kidolgozása a Jogi Bizottság szakmai feladata. Tanácsnok Úr kéri a bizottság tagjait, hogy javaslataikat a módszertan tekintetében 2022. november 10. napjáig a részére és részemre elküldeni szíveskedjenek, melyet a tagoknak köre-mail formájában megküldünk.” A Közgyűlés - több mint 2 éve! - 70/2020. (IX.24.) önkormányzati határozata 2. pontja az alábbiak szerint rendelkezett:” Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságot, hogy dolgozza ki a hatályos önkormányzati rendeletek hatályosulásának felülvizsgálati módszerét. Felelős: dr. Szép Tamás a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke Közreműködik: a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság titkára Határidő: 2021. február 18. Ezt a határidőt meghosszabbította a Közgyűlés 2022. december 31-ig.

A Jogi Bizottság 2022. november 17-i meghívóját az alábbi szöveggel kapták meg a bizottság tagjai a titkártól: „Tájékoztatom Önöket, hogy az önkormányzati rendeletek hatályosulásának felülvizsgálati módszertana tekintetében a mai napig dr. Nadrai Norbert József bizottsági tagtól érkezett visszajelzés (megjegyzés: a módszertani útmutató), aki a korábbi - a Bizottság által is már tárgyalt - javaslatát fenntartja. A tárgyi módosító indítványt csatolom.”

A Jogi Bizottság ülésén az általam kidolgozott módszertanhoz kérdés, érdemi javaslat nem érkezett, majd a bizottság elnöke jelezte, hogy két döntés lehetséges: a képviselői indítványom elfogadása vagy a bizottság nem képes módszertani útmutatót kidolgozni. A Jogi Bizottság több mint 2 év után nem adott ki módszertant. Ez teljes alkalmatlanság! Van-e következménye, ha a bizottság elnöke alkalmatlan feladata ellátására vagy azt hanyagul végzi? Amikor az alakuló ülésen figyelmen kívül hagyta az alkalmassági tényezőt és egy akkor első éves szociológus hallgatót szemelt ki az egyik bizottság vezetésére, mintha az ellenzéke számára a korábbi bizottsági elnöki helyek felére csökkentésével biztosítana egy helyet, kijelentette, hogy az elvégzett munka alapján, ha úgy látja igazoltnak változtat javaslatán. Az ifjú tanácsnok aláírásával ellátott jegyzőkönyvben vallott alkalmatlanságáról.

Kíván változtatni az egyes bizottságok vezetésén? Vagy továbbra is a tudás helyett az elvtelen hűség embereit hagyja ott, ahol dolgozni kellene? Inkább egy képviselője üljön két tanácsnoki helyen, mert a három alpolgármester miatt már nem maradt embere? Az elmúlt két hónapban ez már a negyedik vállalhatatlan eset (a bizottság elnöke nem jelenik meg az általa három nappal összehívott bizottsági ülésen, amely határozatképtelensége miatt megakadályozza a polgármester által rendkívüli döntéshozatalt igénylő rezsiválság okán a támogatási rendelet elfogadását; a bizottság jegyzőkönyvét a másik bizottsági elnök jegyzőkönyv-hitelsítővel olvasás nélkül írják alá, amit később javítani kell; képtelen két év alatt képviselő kezdeményezésre a Jogi Bizottság és a Közgyűlés által kért módszertani útmutatót a bizottság tagjaival közösen a Közgyűlés ülése elé terjeszteni; illetéktelenül a polgármesterhez címzett interpelláció, annak elhangzása előtt egy nappal tárgyaltatja a Jogi Bizottsággal) Ön szerint ez megfelelő munkavégzés?

Kaposvár, 2022. november 19.            Köszönti:            Dr. Nadrai Norbert József                                                                                                                      képviselő

Viszontválasz:

A Közgyűlés tekintélyét csak úgy tudja megőrizni, ha a két évvel ezelőtti 70/2020. (IX.24.) önkormányzati határozata 2. pontja mellett kitart és felkérés után, most már elrendeli a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság számára, hogy dolgozza ki a hatályos önkormányzati rendeletek hatályosulásának felülvizsgálati módszerét.

A jogi bizottság jelenlegi vezetőjével alkalmatlan a jogalkotói munkánkhoz módszertani útmutatót kidolgozni a bizottsági tagok közreműködésével, szakmai alapon nem képes megkérdőjelezni a képviselői indítványban foglaltakat, azok leszavaztatása a többséggel aláássa a Jogi Bizottság tekintélyét.

Válaszát, azért nem fogadom el.