A víz az itt élőké marad?

interpelláció

Polgármester úr!

Az itt élők, a tulajdonosok képviseletében kérdezem:

Adott-e ki szándéknyilatkozatot polgármesterként a kaposvári víziközmű vagyon átjátszásáról? Bármilyen nyilatkozatot a kaposvári víziközmű vagyonnal kapcsolatosan?

Mikor történt a szándéknyilatkozat? Mi a szándéknyilatkozat szövege? Mikor teszi azt közzé?

Miért nem tájékoztatta erről a tulajdonosokat, az itt élőket és a Közgyűlést?

Emlékeztetőül, mit jelent egy vár, egy város védelme, ami a XXI. században is érvényes. Sőt!

- Esküszöm az egy élő Istenre - hangzott az ünnepi mormolás. - ...hogy véremet és életemet a hazáért és királyért, az egri vár védelmére szentelem. Sem erő, sem fortély meg nem félemlít. Sem pénz, sem ígéret meg nem tántorít. A vár feladásáról sem szót nem ejtek, sem szót nem hallgatok. Magamat élve sem a váron belül, sem a váron kívül meg nem adom. A vár védelmében elejétől végéig alávetem akaratomat a nálamnál feljebb való parancsának. Isten engem úgy segéljen! - Úgy segéljen! - zúgták egy hanggal. - És most magam esküszöm - szólt Dobó, két ujját a feszületre emelve. - Esküszöm, hogy a vár és az ország védelmére fordítom minden erőmet, minden gondolatomat, minden csepp véremet. Esküszöm, hogy ott leszek minden veszedelemben veletek! Esküszöm, hogy a várat pogány kezére jutni nem engedem! Sem a várat, sem magamat élve meg nem adom! Föld úgy fogadja be testemet, ég a lelkemet! Az örök Isten taszítson el, ha eskümet meg nem tartanám! Nem kételkedett azon senki. (Gárdonyi Géza: Egri csillagok)

Az egri védők esküjének felelevenítése után, Kaposvár polgármestereként átjátszaná-e az itt élők víziközmű vagyonát másnak? Saját vagyonával felel-e, hogy azt az állam később nem juttatja valamelyik közpénzen hizlalt milliárdosnak bármely formában? Az itt élőknek később lesz beleszólásuk a víziközművek, hálózat felújításába és a vízdíj megállapításába? Mi a neve annak, aki szülővárosa közvagyonát átjátssza másnak?  

Az itt élők, a tulajdonosok várják a polgármester őszinte válaszát.

Kaposvár, 2022. november 19.                           Köszönti: 

                                                                   Dr. Nadrai Norbert József                                                                                                                képviselő