2021. december 16-I KÖZGYŰLÉS ELŐTERJESZTÉSEINEK VÉLEMÉNYEZÉSE

 

 

Közgyűlés 2021.12.16. előterjesztések véleményezése

Ügyrendi javaslat: Az SZMSZ 35.§ (1) bekezdés szerint kérem rögzíteni a hozzászólásomat. A Közgyűlési meghívót tegnap délután 3 óra után kapták meg a képviselők. Az ülés összehívásának rendkívüliségét annak összehívója nem indokolta, az az egyes napirendi pontokból sem derül ki. Csak kiküldött 10 napirendi pontot. A testület munkaterv szerint 2021.december 7-én egy hete ülésezett. Kérem a Kormányhivatalt, mint törvényességi felügyeletre kötelezett szervet ez ügyben ismertesse álláspontját a Közgyűlés tagjaival, hogy az önkormányzati törvény és más joganyagok, mely rendelkezéseit sértette meg a polgármester az ez évben összehívott rendkívüli Közgyűlések esetében.

Javaslom levenni napirendről a

3. (Csiky Gergely Színházért Alapítvány kuratórium elnökének 2021.11.22-én mondott le az elnök, azóta volt 2 munkaterv szerinti ülés, ha eddig ráért, ráér még)

7. (Az ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT Kft. Pályázat benyújtására 2021. október 7. napjától 2021. november 15. napjáig volt lehetőség, így a munkaterv szerinti ülésén a Közgyűlés meg tudta volna tárgyalni. A konzorciumi szerződés megkötésének határidejét nem ismerjük. Még a pályázat elbírálására sem került sor, miért kell egy este alatt 10 napirendi ponttal együtt átnézni egy konzorciumi szerződést, amelyen sem jogi, sem pénzügyi ellenjegyzés sincs?)

9. (Hét Határ Önkormányzati Szövetséghez való csatlakozásról 2022. évi költségvetésben döntünk) napirendi pontokat.

  1. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kérdés:

Az indokolás szerint „Az ingyenesen elhelyezhető építési bontási hulladék évi több alkalommal történő beszállítása nagyban visszaszoríthatja az illegálisan lerakott hulladékok mennyiségét.”

Mennyivel nőt ebben az évben az illegálisan lerakott építési és bontási hulladék Kaposváron? Ezt miért nem tartalmazza az előterjesztés?

Ezen többlet illegálisan lerakott építési és bontási hulladék elszállítása forintra mennyivel került többe a városnak?

Hány panasz érkezett a lakóktól, azért, hogy évi 1 alkalommal lehetett csak élni a lehetőséggel? A panaszokat milyen módon kezelte az önkormányzati cég?

A novemberi munkaterv szerinti ülésen, miért nem hozták be a rendeletmódosítást?

Hozzászólás:

Az előterjesztés 2021. december 13-án kerül aláírásra, a rendelet hatálybalépésének dátuma 2022.01.01. így rendkívüli döntéshozatalt nem igényelt, nem indokolt, hogy a képviselők egy nappal korábban kapták meg. A tárgya alapján egy éve hatályban lévő szabályozás módosításáról van szó, ennek megfelelően az év bármelyik munkaterv szerinti ülésén a Közgyűlés meg tudta volna tárgyalni. A mulasztás okát és felelősét az előterjesztés és a rendkívüli ülés meghívója sem tartalmazta.

2021. december 14-én az országgyűlés 30%-kal felemelte a polgármester illetményét, amelyet a kaposváriaknak kell kifizetni. Az illegális hulladéklerakók felszámolása is az itt élők pénzét veszi igénybe.

Javaslom, hogy a Közgyűlés valamennyi illegális hulladéklerakók felszámolásáról döntsön, addig forrást ne biztosítson a polgármester és 3 helyettese havi plusz több százezres illetményemelésére.

A közmeghallgatáson is számos jogos igény jelent meg, amit forráshiányában nem támogatott a polgármester. Szentjakabi harang 8 millió forintra, azt mondta nincs annyi pénze az önkormányzatnak. Az illegális hulladéklerakók felszámolása a zöldváros, legegészségesebb város programot szolgája arra fordítsuk az önkormányzati forrásokat.

Ha a beterjesztő kormány fizeti a polgármester 30%-os emelését lelke rajta, én javaslom, hogy az önkormányzat ezt a pénzt az illegális hulladéklerakók felszámolására költsük.

 

  1. Előterjesztés az illetményalap emeléséről és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kérdés: A novemberi munkaterv szerinti ülésen, miért nem hozták be a rendeletmódosítást, amelyet minden évben tárgyal a Közgyűlés?

A hibáért ki a felelős?

Az elmúlt tíz évben, hogy alakult az illetményalap és az illetmény-kiegészítés mértéke?

A korábbi illetményalap emeléskor, miért csökkentette le az illetmény-kiegészítés mértékét 10 illetve 5 százalékkal? Ezzel a lépésével a tényleges illetményemelés nem követte az illetményalap emelés mértékét, miért kellett csalódniuk a polgármesterben a dolgozóknak?

2020. évi költségvetéshez benyújtott köztisztviselők illetményalapjának emelésére vonatkozó módosító indítványomat, miért utasította el, miután az Önhöz hűséges képviselők tiszteletdíját 30%-kal felemelte, míg a többi képviselő tiszteletdíját 2014. évi szinten befagyasztatta az Önhöz hűséges képviselők asszisztálásával? Az elutasítással a köztisztviselők illetményalapja nem változott, ahogy a többi képviselőé sem?

Egyetért-e azzal, hogy egy szervezetben a vezetők javadalmazásának emelése és a dolgozók javadalmazása szoros összefüggésben kell legyen?

Önnek ennyit érnek csak a munkatársai polgármester úr? Az államnak Ön 30%-kal többet ér, amit velünk kaposváriakkal fizettet ki, ez felháborító. Forduljon az államhoz, ha ők ennyire számítanak Önre ne az itt élőkkel fizettessék ki a milliós havi járandóságát. A járandóságot a gazda fizeti.

Jegyző úrtól kérdezem, hogy alakult 2014-től a polgármesternek és alpolgármestereknek önkormányzati forrásból a havi kifizetések összege, munkáltatói járulékkal együtt? A jelenlegi illetményekkel a 4 vezetőnek, polgármesternek és helyetteseinek mennyit fizet ki a helyi adófizetők pénzéből az önkormányzat?

Polgármeter úr mennyi lesz havonta, amit kap január 1-től, és mennyit egy pályakezdő felsőfokú ügyintéző, valamint egy 10 éve itt dolgozó ügykezelő ?

 

Hozzászólás:

Kérem, hogy a módosító javaslatok szavazásakor először

1.a kiegészítő határozati javaslatról minden évben vizsgálja felül a béreket elemzéssel,

2. illetményalap emeléséről 55.000 Ft

3.illetménykiegészítés visszaállításáról

4. otthoni munkavégzésről szavazunk.

Kiegészítem a bizottsági ülésen kapott információval a határozati javaslataimat:

5. Javaslom, hogy a Közgyűlés tagjai kapják meg az illetményalaphoz készített gazdasági elemzést és a megyei jogú városoktól begyűjtött adatokat.

2019. november 28-i Közgyűlésen javasoltam az illetménykiegészítés mértéke 2020. évben a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 40 %-a, középfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20 %-a legyen. A testület 5 igen 9 nem és 3 tartózkodással nem támogatta, hogy a Városháza köztisztviselői visszakapják a korábban általam kiharcolt illetménykiegészítés mértékét. Az Önhöz hűséges képviselők sem voltak egységesek, mivel a 12-ből csak 8 volt Ön mellett.

2020. január 30-i Közgyűlésen javasoltam az illetményalap összegét 2020. január 1-től 46.380 Ft helyett 47.500 Ft-ban állapítsa meg a testület a 2020. évi költségvetésben. A testület 3 igen 12 nem szavazattal nem támogatta a javaslatot.

2020. január 30-i Közgyűlésen javasoltam az illetményalap összegét 2020. január 1-től 46.380 Ft helyett 47.500 Ft-ban állapítsa meg a testület a 2020. évi költségvetésben. A testület 3 igen 12 nem szavazattal nem támogatta a javaslatot. A 2,3%-os illetményalapemelés forrásának a tartalék mellett, a polgármesteri megbízottak alkalmazásának megszüntetését jelöltem meg, ami 12.918.000 Ft megtakarítást jelentett volna akkor. Beszédes, hogy a költségvetésben azóta a polgármesteri megbízottaknak biztosított keret a duplájára nőtt, míg a dolgozóké folyamatosan veszt értékéből.

Kérem a képviselőket, hogy a munkákat meghatározó módon segítő Városházi dolgozók illetményemelését a gyalázatos bérek miatt jó szívvel támogassák.

  1. Előterjesztés a Csiky Gergely Színházért Alapítvány kuratórium elnökének személyéről

Kérdés: Molnár Piroska Díszpolgárunk vagy Mészáros Tibor két éve Kaposvárra szerződött színész melyik személy képviseli inkább a kaposvári társulat értékeit?

A kaposvári színész és rendező legendák mindegyike visszautasította a felkérést?

Hozzászólás:

Az előterjesztés 2021. december 3-án kerül aláírásra, a határozat végrehajtásának határideje 2022.01.31., így rendkívüli döntéshozatalt nem igényelt, azt munkaterv szerinti ülésén a Közgyűlés meg tudta volna tárgyalni.

Javaslom, hogy kaposvári színész és rendező legendákat keresse meg az hivatal, hogy vállalják-e a megtisztelő felkérést, ezzel is növelve a Csiky Gergely Színházért Alapítvány rangját.

Javaslom, hogy a Csiky Gergely Színházért Alapítvány kuratórium tagjait is kaposvári színész és rendező legendák közül válasszuk ki, mert a jelenlegi igazgatói asszisztens és két nyugdíjas volt képviselőnő tagja a kuratóriumnak.

Olyan személyekre van szükség, akik rangot adnak az alapítványnak a szakmai közegben és új lehetőségekhez juttatják a társulat tagjait. Amennyiben a kaposvári színész és rendező legendák mindegyike visszautasítja az önkormányzat felkérését a társulat titkos szavazással maguk közül válasszák meg a kuratórium tagjait.

Bakos-Kiss Gábor a Győri Nemzeti Színház igazgatója a kuratórium elnöke 2020-ban tavaly rendezett a Csikyben, Mészáros Tibor két éve szerződött Kaposvárra. Ha a társulat titkos szavazással támogatná tagnak az elfogadható.

  1. Előterjesztés háziorvosi körzetek működtetéséhez szükséges asszisztensi/körzeti ápolói helyek jóváhagyásáról

Kérdés:

Mi indokolja, hogy az előterjesztést a képviselők tegnap kapták meg?

Miért nem tárgyalta munkaterv szerinti ülésén a Közgyűlés?

Mennyibe kerül a 3 fő asszisztensi/körzeti ápolói álláshely?

A bérük a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől annak járulékaival együtt teljes egészében lehívható. Kell-e megelőlegezni a bérüket vagy automatikusan az Alapkezelő átutalja? Kell-e kötelezettségvállalásról dönteni?

Hozzászólás:

Az előterjesztés 2021. december 14-én kerül aláírásra, a határozat végrehajtásának dátuma 2022.01.01. így rendkívüli döntéshozatalt nem igényelt, nem indokolt, hogy a képviselők egy nappal korábban kapták meg. A tárgya alapján tartósan fennálló helyzet rendezéséről van szó, így a munkaterv szerinti ülésén a Közgyűlés meg tudta volna tárgyalni. A mulasztás okát és felelősét az előterjesztés és a rendkívüli ülés meghívója sem tartalmazta.

 

  1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését érintő egyes kérdésekről

Kérdés:

Mi indokolja, hogy az előterjesztést a képviselők tegnap kapták meg?

Miért nem tárgyalta munkaterv szerinti ülésén a Közgyűlés?

A tagvállalatok tőkehelyzetének rendezéséről szóló döntés a vagyonrendelet alapján polgármesteri hatáskörbe tartozik. Polgármesteri hatáskörbe tartozó döntést, a hatáskör visszavonása nélkül jogszerűen hozhat-e a testület?

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a polgármester hatáskörébe utalt döntés értékhatárát 200 millió Ft-ban határozta meg a költségvetési rendelet.

A törvény indokolása szerint a polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan ügyben a törvényben meghatározottak szerint döntést hozhat.

Miért nem hozta meg soron kívül a költségvetési döntéseket, ha rendkívüli ülést egy nappal korábban hívta össze? Jogszerű keretek között miért nem látja el a feladatát, különösen, hogy a havi több mint egymillióhoz, meg hozzájön egy 30%-os extra béremelés?

A sport rendeletet a képviselők megkérdezése nélkül egyedül fogadta el a polgármester, hibásnak tartja a májusi döntését?

 

Hozzászólás:

Az előterjesztés 2021. december 14-én kerül aláírásra, a határozat végrehajtásának dátuma 2022.01.31. így rendkívüli döntéshozatalt nem igényelt, nem indokolt, hogy a képviselők egy nappal korábban kapták meg. A tárgya alapján nem a napokban kialakult helyzet rendezéséről van szó, így a munkaterv szerinti ülésén a Közgyűlés meg tudta volna tárgyalni. A mulasztás okát és felelősét az előterjesztés és a rendkívüli ülés meghívója sem tartalmazta.

A kiemelt sportszervezetek 2021. június 8-ig eljuttatták beszámolóikat. A 2021. 06. 23-i rendkívüli ülésen az alábbi kérdést tettem fel: Miért nem sikerült 10 nap alatt az előterjesztést elkészíteni a Közgyűlésre, a képviselők miért egy nappal a Közgyűlés ülése előtti napon este 5 órakor kapták meg az előterjesztést?

A sport rendeletet a képviselők megkérdezése nélkül egyedül fogadta el a polgármester, a sportfinanszírozást sejtők, mert átlátni képtelenség, a kiemelt sportegyesületek támogatásának rendkívüli ülésen való megállapításakor jelezték, hogy életszerűtlen és szakmaiatlan, így alkalmatlan a finanszírozásra.

A sport rendeletet elfogadásának megalapozásához egy tanulmány elkészítéséhez a Közgyűlés több mint egymillió forintot rendelt.

A sportkoncepcióról készített tanulmány fontos megállapításai: Az Önkormányzat kifejezetten magas hányaddal járul hozzá a klubok költségvetéséhez, aminek egyrészt aggályokat vet fel a hosszú távú fenntarthatósága, másrészt egyértelművé teszi, hogy ezért a városnak megfelelő ellenszolgáltatásban kell részesülnie. A támogatásokban az eredményességi elem aránya rendszerint alacsony, és csak a sportszakmai eredményre fókuszál. Láthatóan magas a kiemelt sportszervezetek száma, így a finanszírozási modell fenntarthatósága ebből a szempontból is kérdéses. A támogatások működési hatékonysága az alábbi lépésekkel javítandó:  A sportszakmai eredményeken kívül további elemeket is be kell vonni az értékelésbe (nézőszámok, marketingaktivitások stb.).  Növelni kell az eredményességi támogatások arányát.

Kaposvár 2001-ben készített átfogó sportstratégiai dokumentumot Kaposvár város közép- és hosszútávú sportkoncepciója 2001. címmel, a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény előírásainak megfelelően. Ez nyilvánvalóan nem naprakész, viszont azóta nem készült olyan dokumentum, amely explicit módon fogalmazná meg a város sportstratégiáját, illetve a sportfinanszírozásra vonatkozó koncepcióját. Így a jelenlegi prioritások felmérésének alapját a Kaposvár polgármesterével, Szita Károllyal készített interjú és kérdőíves felmérés jelentette.

Javaslom, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság és az Ifjúsági és Sportbizottság közösen készítsen jelentést a Közgyűlés számára az ez évi sporttámogatási rendszerről az egyes valamennyi önkormányzati kötelezettségvállalás és megfeleltetve a sportrendelethez képest.

A jelentést a képviselők ne előző nap este kapják kézhez.

  1. Előterjesztés egyéb vagyonhasznosítási ügyekről

Kérdés:

Mi indokolja, hogy az előterjesztést a képviselők tegnap kapták meg?

Miért nem tárgyalta munkaterv szerinti ülésén a Közgyűlés?

A kiírás Mellékletei közül miért csak a

- felolvasó lap minta

- átláthatósági nyilatkozat szerepel az előterjesztés mellékleteként

Miért nem csatolta az előterjesztő a

- terület térképmásolatot és

- tulajdoni lapot.

Hol van az értékbecslés? Mi alapján döntenek 2037-ig a bérbeadás feltételeiről a képviselők?

Mi az indoka 3 Közgyűlési cikluson átívelő bérbeadásnak?

A rendőrség szokta megmondani, hogy mire kér támogatást:

Hol lesznek és mi célból közterületi mobil ellenőrzési pontok?

Memóriakártya, festékpatron, QUECHUA összecsukható kempingasztal 4 székkel, és feszültségátalakító. Ez utóbbit értem az előző igények alapján. A „fokozott rendőri közterületi jelenlét biztosítása érdekében” adjuk a határozati javaslat szerint az eszközöket, ezek az eszközök igen erős fantáziával köthetőek a kitűzött célhoz, ezért ezt javaslom törölni.

Régen rendőrkutyát adtunk ajándékba, ha jól emlékszem a Rákóczi meccs után egy tömegoszlatás másnapján.

Miniszter úr tud róla, hogy ilyen alapvető kellékek nincsenek a működési költségvetésükben? Miért nem a Közbiztonságért Alapítványon keresztül juttatunk forrást, amit felhasználhatnak? Ez megalázó.

Hozzászólás:

Az előterjesztés 2021. december 13-án kerül aláírásra, a határozat végrehajtásának dátuma 2021.12.31. így rendkívüli döntéshozatalt nem igényelt, nem indokolt, hogy a képviselők egy nappal korábban kapták meg. A tárgya alapján nem a napokban kialakult helyzet rendezéséről van szó, így a munkaterv szerinti ülésén a Közgyűlés meg tudta volna tárgyalni. A mulasztás okát és felelősét az előterjesztés és a rendkívüli ülés meghívója sem tartalmazta.

Javaslom, hogy a Közgyűlés a 2300 m2 nagyságú ingatlanrészt, intézményi parkoló üzemeltetése céljára éves bérleti díj meghatározása mellett tegye meg, amelyet a piaci viszonyok változása alapján évente felülvizsgál. A 15 évre kiírt 8.061.294 Ft+áfa összeg nem felelős üzleti döntés.

Javaslom a kiírás b) pontját törölni a Közgyűlés ne adjon lehetőséget albérletbe adásra, ha szükséges az új bérlőt az önkormányzat válassza ki, az adott gazdasági év aktuális számai alapján, mivel túl sok a 15 év.

b) A bérelt területre vonatkozó előírások: - a Bérlő a területet kizárólag „intézményi parkoló” funkcióra használhatja, - a Bérlő a bérleményt harmadik személynek albérletbe kizárólag a bérbeadó előzetes jóváhagyásával adhatja,

Javaslom, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság készítsen jelentést a Közgyűlés által bérbeadott ingatlanokról, amelyek albérletbe adásra kerültek. A jelentés térjen ki az albérletbe adó és vevő személyére, valamint az időközben bekövetkezett piaci viszonyokhoz mért a bérleti díjra.

Javaslom törölni a határozati javaslatból a „fokozott rendőri közterületi jelenlét biztosítása érdekében” szövegrészt helyette csak a támogatás szó szerepeljen legalább a közgyűlés maradék tekintélyét óvjuk. A memóriakártya, festékpatron, QUECHUA összecsukható kempingasztal 4 székkel, és feszültségátalakító. ezek az eszközök igen erős fantáziával köthetőek a kitűzött célhoz, ezért ezt.

  1. Előterjesztés Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése a "Megújuló energiát termelő rendszer és energiaközösség létrehozása Kaposváron" projekt megvalósítása kapcsán

Kérdés:

Mi indokolja, hogy az előterjesztést a képviselők tegnap kapták meg?

Miért nem tárgyalta munkaterv szerinti ülésén a Közgyűlés?

Mikor várható döntés a benyújtott pályázatról? Meddig kell a konzorciumi szerződésről döntést hozni?

(Az ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT Kft. Pályázat benyújtására 2021. október 7. napjától 2021. november 15. napjáig volt lehetőség, így a munkaterv szerinti ülésén a Közgyűlés meg tudta volna tárgyalni. A mulasztás okát és felelősét az előterjesztés és a rendkívüli ülés meghívója sem tartalmazta. Még a pályázat elbírálására sem került sor, miért kell egy este alatt 10 napirendi ponttal együtt átnézni egy 11 oldalas konzorciumi szerződést, amelyen sem jogi, sem pénzügyi ellenjegyzés sincs?)

A beérkezett támogatási igények elérték a keretösszeg másfélszeresét, ezért a pályázatbenyújtás november 15-én felfüggesztésre került. Milyen esély van arra, hogy a pályázatot elnyerjük?

Egy újabb Napelem-park létesül? Mekkora lesz?

Hozzászólás:

Az előterjesztés 2021. december 7-én kerül aláírásra, a határozat végrehajtásának dátuma azonnal, ezen a napon munkatervszerinti ülést tartotta a testület, miért nem tárgyaltuk meg a közmeghallgatás előtt, ha ennyire sürgős? Így rendkívüli döntéshozatalt nem igényel, nem indokolt, hogy a képviselők 8 nap helyett egy nappal korábban kapták meg a 11 oldalas konzorciumi szerződést, amelyen sem jogi, sem pénzügyi ellenjegyzés sincs.

            Az előterjesztésben a műszaki tartalomnál szerepel:

„Napelem-parkból és energiatárolóból álló megújuló energiát termelő rendszer megépítése. Energia megtakarítás, és a tagok energiahatékonysági összekapcsolása. Az energiaközösséghez csatlakozási szándékát jelezte: Kométa Kft., Kaposvári Vagyonkelező Zrt., Kaposvári Egyetem, Virágfürdő, Jégcsarnok, Kaposvár Megyei Város Önkormányzata.

Javaslom aktualizálni a Kaposvári Egyetem megjelölést, azóta már többször módosult az elnevezése, szervezete.

  1. Előterjesztés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában röplabda szakosztály indításáról, valamint az intézmény alapító okiratának módosításáról

Kérdés:

Mi indokolja, hogy az előterjesztést a képviselők tegnap kapták meg?

Miért nem tárgyalta munkaterv szerinti ülésén a Közgyűlés?

A határozati javaslat 1. pontjában a Közgyűlés a 2022. évi költségvetési rendeletben 3.305.500.-Ft fenntartói támogatást biztosít, elszámolási kötelezettséggel.

Miért nem a 2021. évi költségvetési rendelet módosítása szerepel? A 2022. évi költségvetési rendeletet majd jövő januárban fogadja el a testület. Miért kell most dönteni egy jövő évi rendeleti szabályozás helyett egy határozattal?

Mit takar az „elszámolási kötelezettséggel” kitétel? Nem kell minden sporttámogatással elszámolni?

A 10 évvel ezelőtti szervezeti modellhez, miért tér vissza az önkormányzat? Akkor hibás döntést hozott?

Újabb 3,3 millió a röplabdának hol tartunk ebben az évben?  Ezt az adófizetőknek joguk van tudni, hiszen az Ő pénzük.

Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában működő röplabda szakosztály, hogy érinti a sportrendeletet és a jövő évi finanszírozást?

Mit szólt a KASI vezetője Fekete Ádám ahhoz, hogy az intézmény a 2021. évi szabad maradványát a 2022. I. félévi kiadásaik fedezetére kell költenie az átalakulás után?

Hozzászólás:

Az előterjesztés 2021. december 14-én kerül aláírásra, a határozat végrehajtásának dátumai 2021.12.31. és 2022.06.30., így rendkívüli döntéshozatalt nem igényelt, nem indokolt, hogy a képviselők egy nappal korábban kapták meg. A tárgya alapján nem a napokban kialakult helyzet rendezéséről van szó, így a munkaterv szerinti ülésén a Közgyűlés meg tudta volna tárgyalni. A mulasztás okát és felelősét az előterjesztés és a rendkívüli ülés meghívója sem tartalmazta.

  1. Előterjesztés a Hét Határ Önkormányzati Szövetséghez való csatlakozásról

Kérdés:

Mi indokolja, hogy az előterjesztést a képviselők tegnap kapták meg?

Miért nem tárgyalta munkaterv szerinti ülésén a Közgyűlés?

Mit tud ez az egyesület, amit nem tud az MJVSZ? Mit kapunk az évi 300.000 Ft-ért egy olyan egyesülettől, amelyiknek még a honlapja sem üzemel és évekkel ezelőtt már elhajtottuk Őket a zavaros brüsszeli lobby terveikkel?

A bírósági nyilvántartás szerint a székhelye Székesfehérváron a Városháza épülete és az ottani polgármester az elnöke?

Miért nem csatolta az előterjesztő az egyesület bírósági bejegyzését és 2021. évi beszámolóját? Amiből kiderül, hogy az egyesület bevétele több mint a felére zuhant, és a bevételt szinte teljes mértékben személyi kiadásra költi.

Hozzászólás: Az előterjesztés 2021. december 9-én kerül aláírásra, a határozat végrehajtásának dátumai 2021.01.31., így rendkívüli döntéshozatalt nem igényelt, nem indokolt, hogy a képviselők egy nappal korábban kapták meg. A tárgya alapján nem a napokban kialakult helyzet rendezéséről van szó, így a munkaterv szerinti ülésén a Közgyűlés meg tudta volna tárgyalni. A mulasztás okát és felelősét az előterjesztés és a rendkívüli ülés meghívója sem tartalmazta.

Az egyesület célja az okos város támogatása. Legyen Kaposvár okos és hajtsa el ismét ezt a forrásgyűjtögető egyesületet, nem ezért bízták ránk a kaposvári adófizetők a pénzüket, hogy kidobáljuk az ablakon. Javaslom oknyomozó riportok olvasását az interneten az egyesület eddigi működése és pénzszórása kapcsán.

Javaslom, amennyiben a polgármester nem veszi le napirendről ezt az előterjesztést, mivel Kaposvár érdekeit nem szolgálja a csatlakozás, nevesítse a határozati javaslatban, hogy kinek az érdekét szolgálja.

Javaslom jó gyakorlatként Kaposvár is hozzon létre forrásgyűjtögető egyesületet és a kaposvári okos megoldásokat ossza meg a többi önkormányzattal. A 2022. évi költségvetésben nem a kiadási, hanem a bevételi oldalon tervezhetnénk. Ez már a kaposvári polgárok érdekeit szolgálná.

  1. Előterjesztés a Városligetben a 9078 helyrajzi számon az Országos Kerékpáros Bringapark Program keretében megvalósítandó kerékpáros pumpapálya kialakításáról

Kérdés:

Mi indokolja, hogy az előterjesztést a képviselők tegnap kapták meg?

Miért nem tárgyalta munkaterv szerinti ülésén a Közgyűlés?

A polgármester két Közgyűlés ülése között jogosult 200 millió forintig indokolt és halaszthatatlan esetben pénzügyi döntést hozni, mivel indokolja rendkívüli ülésen való tárgyalását az előterjesztésnek?

Hozzászólás:

Az előterjesztés 2021. december 14-én került aláírásra, a határozat végrehajtásának dátumai azonnal, illetve tegnapelőtt, így rendkívüli döntéshozatalt már nem igényel, nem indokolt, hogy a képviselők egy nappal később kapták meg, mint végrehajtották és egy nappal korábban, hogy döntöttek róla. A tárgya alapján nem a napokban kialakult helyzet rendezéséről van szó, így a munkaterv szerinti ülésén a Közgyűlés meg tudta volna tárgyalni. A mulasztás okát és felelősét az előterjesztés és a rendkívüli ülés meghívója sem tartalmazta.    

Az előterjesztés szerint: „Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a Városligetben az Országos Bringapark Program keretében megvalósítandó kerékpáros pumpapálya kialakítását, annak megvalósítását jóváhagyja, a szükséges önerőt bruttó 26.872.398, - forintot biztosítja, annak érdekében, hogy a pályázat benyújtásra, megvalósításra kerüljön.  Hát akkor a Közgyűlés majd munkaterv szerinti ülésén megtárgyalja, ezért felesleges volt egy nappal korábban iderángatni a képviselőket.

A mai Közgyűlés napirendi pontjai egyértelművé tették, hogy a polgármester pénzügyi döntéseihez kért asszisztálást, nem pedig Közgyűlés döntést.

A kollégáim illetményalap emelése miatt jöttem csak el, amit tavaly a 2020. évi költségvetésben is javasoltam, de a többség leszavazott, ahogy az illetménykiegészítését eredeti mértékének visszaállítását is, amit a többség 2019-ben szintén leszavazott.

Az anyagokat azért kaptuk meg 2021. december 15-én, mert az országgyűlés 30%-kal előtte nap felemelte a polgármester bérét és nem tudott a köztisztviselők szemébe nézni. Ez a napirendi pont és a többi jogilag nem igényelte a Közgyűlés rendkívüli összehívását. A júniusi ülés összehívása óta teljes káosz uralkodik a Közgyűlési döntéshozatalban, kezdve a rendkívüli ülések összehívásának időpontjával, a képviselői jogok durva megsértésével és a kaposvári polgárok elzárásával a nyilvánosságtól. A törvényességi felügyeletet gyakorló Kormányhivatalra súlyos felelősség hárul, amelyet az elkövetkező hónapokban jobb előbb rendezni, mintha később rendeződnek.   

Javaslom a határozati javaslat végrehajtási határidejét a Közgyűlés ülését követően meghatározni. 2021.12.14 helyett.