2021. november 25-I KÖZGYŰLÉS ELŐTERJESZTÉSEINEK VÉLEMÉNYEZÉSE

Ügyrendi javaslat:                           

Ügyrendi javaslatom, hogy a 6. (adó) és 7. (parkoló) napirendi pontokról külön szavazzon késedelem miatt (SZMSZ.18. § (2) bekezdése alapján.

A Közgyűlés előtt közzétett munkaterv szerinti előterjesztés késedelmét semmivel nem indokolta az előterjesztő. Katalin napján, Isten éltessen valamennyi Katalint!

 1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról

Kérdés:

A mai Közgyűlésen tárgyalt díjmegállapító javaslatok eredetileg jelentős áremelkedési kérelmeket tartalmaztak, azonban a Kormány javaslata alapján elfogadott törvény meghosszabbította az áremelést tiltó moratóriumot az önkormányzatoknál. Előzetes számítás alapján nagyságrendileg ez milyen bevétel kiesést jelent összesen a korábbi adóbevétel elvonásokkal együtt?

A bevétel kiesésére mennyi kompenzációt kaptak a kaposváriak, hiszen ez az Ő pénzük? Mi a bevétel kiesés és a kompenzáció aránya?

Az országgyűlési választások után felálló új kormány indulásáig meghirdetett az áremelést tiltó moratórium lejárta után milyen emeléssel kell szembenéznie az itt élő polgároknak, akiknek így is egyre nehezebb a megélhetése a drasztikus áremelkedések, a kevesebbet érő jövedelem, illetve a forint zuhanása miatt megugró törlesztőrészletek miatt? Amelyet tovább ront a járvány egészségügyi és gazdasági hatása?

Veszélyhelyzeti tartalék 33,4 mFt

Mennyi tesztet tudnak végezni az önkormányzati szférában? Kik végzik? Az előző járvány hullámok alatt a védőnők állami iskolákban is teszteltek? Mennyi tesztet végeztek eddig és mi a pozitívok aránya az elmúlt hetekben? A tesztelők mennyi juttatást kapnak munkájuk elismeréseként?

Alpolgármester illetmény emelés pénzügyi kötelezettségvállalás több mint 500.000 Ft-ról, több mint 1.000.000 Ft-ra nőt a havi juttatása, ami duplája a korábbinak. Az SZMSZ 32.§ (3) bekezdése alapján érvényes döntés csak a Pénzügyi Bizottság döntésével hozható. Tárgyalta-e a Pénzügyi Bizottság?

Polgármesteri megbízottak díjazása (2020. évi áthúzódó 5431 eFt) 25,8 mFt

Kik a polgármesteri megbízottak és mennyi a havi tiszteletdíjuk?

Kaposvár, Sávház északi homlokzaton üvegfal cseréjének kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásának költségeire 2 600 e Ft

Ez nem szerepelt a felújítási tervben? Mikor lesz kész a teljes felújítás?

Kaposfüreden 2 db trafibox beszerzésének és telepítésének költségeire 10 244 e F

Szeptemberben a költségvetésben miért nem szerepelt? 2021. június 15-én jelentette be a forgalomtereléssel járó építkezés indulását. Miért nem szerezte be az önkormányzat ezeket az eszközöket időben? A téli iskolai szünetre meglesz?

A tagvállalatok tőkehelyzetének rendezéséről szóló döntés vagyonrendeletünk alapján polgármesteri hatáskörbe tartozik.

Átruházott hatáskör visszavonása nélkül hozhat erről érvényes döntést a Közgyűlés?

Polgármesteri Hivatal részére a Taszári Polgári repülőtér Polgári Termináljának használatához szükséges szolgáltatások ellátásának költségeire 1 448 e Ft

Mikor és mennyiért épült a Polgári Terminál? Mennyi az épület hasznosításából befolyt bevétel?

Hozzászólás:

A kaposváriak általános, ingyenes tesztelésére szolgáló javaslatomat harmadszor nyújtom be.

Hazánkban és külföldi városokban is az önkormányzatok kiveszik a részüket a járvány elleni védekezésből. Hazánkban 5 milliárd közpénzen vett PCR tesztet semmisítettek meg, mert nem használták fel és lejárt a minőségi idejük. Jó hír a házi orvosok és gyermekorvosok kapnak tesztet és tesztelnek.

Hiteles helyi adatokat közölnek naponta a településük honlapján és tesztelnek. Az egyik fővárosi kerület tesztelése során a múlt héten + 7,5% volt a pozitívok aránya. A WHO ajánlása alapján addig kell tesztelni, amíg ez 5% alá nem megy, mert különben a járvány nincs kontroll alatt.

A Jogi Bizottságon elhangzott, hogy HIT kérdésében szavazunk. Ez fejezi ki legjobban a magyar járványügy legégetőbb problémáját. Nem HIT kérdése, tapasztalata, tudása van az itt élőknek.

Évezredek óta küzd az emberiség járványokkal, amely lényege a szelekció, nem lehet megmondani pontosan mi alapján. Van, aki nem kapja el a vírust, valaki könnyen átvészeli, valaki belehal.

Az emberi tapasztalat, hogy a fertőző beteg elkülönítése az egyedül hatékony eszköz a járvány terjedése ellen (rubeolás gyerek otthon marad).

Az elkülönítés időben a tudomány mai állása szerint tesztekkel segíthető elő.

Ebben a munkában a helyismeretük alapján az önkormányzatok helyi védelmi bizottságai a leghatékonyabbak.

Ha nem tartjuk kontroll alatt a járvány terjedését elvesztjük saját akaratunkat, nem mi döntünk, hanem a vírus, akinek egy célja van életben maradni, szaporodni.

A HIT kérdése, valójában a hitelességről szól, olyan embertől, aki már hazudott nem fogadnak el az emberek életüket befolyásoló döntéseket. Nem akarnak regisztrációt, tömegével vették fel az oltást. Meg kell érteni, hogy a jelenlegi védekezésen változtatni kell, modern eszközök és tudósaink kutatási és a generációk által gyűjtött tapasztalatát nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A képviselő feladata a polgárok védelme különbségtétel nélkül, jelzők nélkül.

Ehhez kérem hozzájáruló szavazatukat. A szakbizottságokban az elutasítás helyett, a járvány súlyosbodó hatása miatt már csak tartózkodtak a korábbi ellenzők. Bízom benne az elmúlt napok adatai alapján nem helyezkednek szembe a kaposvári polgárokkal.

Hozzászólás: (+1 perc) konkrét számok, amiről valótlant állított a polgármester az előbb. 112/2019.(X.31) önkormányzati határozat főállású alpolgármester 897.500,-Ft illetmény + 134. 625,-Ft költségtérítés = 1 032 125 Ft munkáltatói járulékkal az önkormányzat 1 207 586 Ft-ot fizetett ki.

A mai járvány adatok 185 honfitársunk halt meg koronavírusban egy nap alatt, 12165 új fertőzött, 6858 fő kórházban 680 ember lélegeztetőn. Tegnap a tesztelések 32%-a pozitív lett. Addig kell tesztelni, amíg 5% alá nem kerül, különben nincs kontroll alatt a járvány. A két törvényességi kérdésre nem kaptam választ alpolgármester illetmény emelését tárgyalta-e a Pénzügyi Bizottság? Átruházott hatáskör visszavonása nélkül hozhat-e érvényes döntést a Közgyűlés?

 

 1. Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
 2. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról        
 3. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kérdés:

Hozzászólás: A módosító indítványommal kapcsolatban a Népjóléti Bizottságban is volt szavazás, ahol a többség tartózkodott, és a Jogi Bizottság állásfoglalását kérte.

Tény, hogy a benyújtott rendelettervezet szövegezése alapján a MATE főigazgatójának javaslatára hozhatna az eredeti javaslat szerint döntést a Népjóléti Bizottság a fecskeházba történő bérlőkijelölésnél. A Közgyűlés SZMSZ-ében, amikor e döntést átruházta a bizottságnak ilyen korlátozást nem szabott.

 

A módosító indítványom tárgyalása kapcsán tanácsnok úr jelezte, hogy még nem találkozott sem a mostani alapítványi formában működő, sem a jogelődök (Szent István, ill. Kaposvári Egyetem vezetőjének javaslatával az eddigi döntéseknél. A Hivatalt képviselők sem emlékeztek ilyenre az utóbbi 5 évben.

 

Fentiek alapján teszem meg a deregulációs javaslatomat, amely a már nem élő jogi rendelkezés törlésére irányul. Ezzel a többéves gyakorlatot rögzítheti a jogalkotó.

 

Köszönöm a Jogi Bizottság tagjainak, hogy egy 5 éve nem létező javaslattételi jog törléséről szóló egyszerű módosítójavaslat elfogadását felvállalták.

 

 

 1. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról
 2. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
 3. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kérdés:

Milyen jogszabály biztosítja a zöld rendszámos gépjárművek ingyenes parkolását? Ezen általános szabályozás alóli kivétel szabály alkotására milyen jogszabály hatalmazza fel az önkormányzatokat?

Hozzászólás:

Változatlanul fenntartom immár ötödik alkalommal benyújtott költségvetési bevételt is nővelő jogegyenlőséget szolgáló rendeletmódosító javaslatomat.

A 2021. szeptember 23-i Közgyűlésen felhívtam a figyelmet (jegyzőkönyv):

„dr. Nadrai Norbert József képviselő véleménye szerint szakítani kell a privilégiumokkal, a képviselők ne állapítsanak meg maguknak rendeletben ingyenességet, hogy ingyen parkolhassanak a városban. Egyetért azzal a kormánydöntéssel, hogy a pandémia ideje alatt mindenki ingyen parkolhatott.”

„Szita Károly polgármester elmondta, hogy a képviselők ingyenes parkolását rendelet szabályozza, ő nem ad senkinek ingyen parkolási lehetőséget.” „…Meggyőződése, hogy az egyéni képviselők munkájához hozzátartozik ez, a listásoktól elvenné, de nincs rá lehetősége.” „…Szerinte rendjén van, ahogy van.”

A rendelet szövege alapján egyértelmű, hogy a polgármester kérelemre ad ingyenes parkolási kiváltságokat a meghatározott kiváltságok közül, így állítása minden valóságalapot nélkülöz. Többszöri alkalommal bizonyított, hogy nem ismeri az önkormányzatunk döntéshozatali rendszerét (pl. bérlakás kijelölés esetén 19 fős nem létező lakás bizottságot vizionál, és online Népjólét Bizottsági döntéshozatalt, amikor veszélyhelyzetben Ő volt a döntési jogosult)

A Közgyűlés tagjainak kaposvári adófizetők pénzén ingyenesen parkolók kérelmezési jogosultságát azonnali hatállyal szüntesse meg, mivel erkölcstelen saját maguknak privilégiumot biztosítani, arra csak a választópolgárok jogosultak helyi népszavazáson. Ha kiváltságokat szeretnének a szolgálat helyett forduljanak a néphez, akit képviselnek és kérjenek.

 1. Előterjesztés az egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jegy- és bérletárak felülvizsgálatáról
 2. Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak felülvizsgálatáról

Hozzászólás:

Javaslom a határozati javaslat kiegészítését a vezérigazgató által leírt kedvezményrendszer átalakítása kapcsán történt bevétel elmaradást okozó 3 pont szerepeltetésével, kérve a jogalkotásra jogosultat a kompenzációra.

 • helyi bérletek munkáltató által a munkavállalónak biztosított juttatásának adómentességét hasonlóan a MÁV és Volán bérletekhez,
 • Tanuló/Nyugdíjas bérletek utáni szociálpolitikai menetdíj támogatása 2006-tól változatlan, annak a 15 év alatti inflációval való emelését,
 • a díjmenetesen utazók MÁK hatósági igazolvánnyal rendelkezők és kisérőik ingyenesen utazhatnak annak kompenzálását.

Állami döntések következményeit ne a kaposváriak fizessék meg, hanem az állam kompenzálja. Ha az itt élők döntenek kedvezményekről, akkor tudják, hogy mit vállalnak és fizetnek.

 1. Előterjesztés térítésmentesen önkormányzati tulajdonba/vagyonkezelésbe került ingatlanok és ingóságok kapcsán beszámolási kötelezettség teljesítéséről
 2. Előterjesztés a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról                                               
 3. Előterjesztés a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról                                                                         
 4. Előterjesztés a Közgyűlés 2022. évi munkatervéről                        

Kérdés: Milyen módon tervezi a Közgyűlés által tartott közmeghallgatás összehívását a Közgyűlés napján 2022. június 16-án?

Korábban 30 éven keresztül a költségvetés elfogadása előtt tartott a Közgyűlés közmeghallgatást, hogy a lakossági igényeket figyelembe vehesse a döntésnél? Ez a cél milyen módon teljesül a jövőben?

A járvány helyzet alatt az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a veszélyhelyzet a Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve a polgármester egyszemélyben döntött 2021. január 28-án. Véleményemben javasoltam, hogy a jelenléti közmeghallgatás helyett a közgyűlés hatáskörét veszélyhelyzetben gyakorló polgármester szervezze meg online módon a Kapos Tv úgynevezett „betelefonálós” és az internet és közösségi hálók nyújtotta lehetőségeket kihasználva közmeghallgatást. Online fogadóóra tartására már volt példa, de az internet használattal nem rendelkezők a Kapos Tv élő adásába be tudnának telefonálni, és választ kaphatnak kérdéseikre, javaslataikra.

Javaslataimat polgármester úr elfogadta és a költségvetés elfogadása után egy hónappal online fogadóórát tartott a közösségi hálón keresztül, majd a helyi televízióban úgynevezett „betelefonálós” fórum műsor keretében kérte ki a polgárok véleményét.

Hozzászólás:

Javaslom, hogy a JÚNIUS 16-i KÖZMEGHALLGATÁS-t csütörtöki munkanap lévén a munkaidő után, az esti órákban javaslom megtartani, azzal, hogy a Közgyűlést előtte tartsuk meg a délutáni órákban, a termet előre a közmeghallgatásnak megfelelően rendezzék be, az ülés nyilvános folyamatosan érkezhetnek a polgárok. A személyes meghallgatás mellett legyen biztosított az online bejelentkezés és írásbeli megkeresés is a különböző platformokon.

Ha már új megoldásokat választunk legyenek azok korszerűek, a polgárok véleményének megismerését minél szélesebb körben biztosítottak.

Javaslom, hogy a költségvetés elfogadása előtt a polgármester szervezze meg online módon a Kapos Tv úgynevezett „betelefonálós” és az internet és közösségi hálók nyújtotta lehetőségeket kihasználva közmeghallgatást. Ahol a polgárok nyilvánosan választ kaphatnak kérdéseikre, javaslataikra.

 

 1. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról

Kérdés:

35/2021. (VIII. 23.) önkormányzati határozat:

A Kaposvár, Fő u. 1. szám alatti látógatóközpont turisztikai célú hasznosítására legfeljebb 10 éves időtartamra minimum 2.260.000 Ft+ÁFA/hó bérleti díj ellenében.

Az épület tetőterében lévő játszóházba múzeumpedagógia foglalkoztatót kell üzemeltetni a fenntartási időszak alatt, ezt figyelembe véve, valamint az épület hasznos alapterülete (amely a bruttó alapterület 54 %-a) alapján nettó 800 e Ft+ÁFA/hó összegű bérleti díjjal új ajánlattételi felhívás megjelentetésére teszünk javaslatot.

Szakmailag nem volt megalapozott az augusztusi határozati javaslat? Akkor is javasoltam elhatárolható funkciónkként adjuk ki az épületet, több bevételt célozhatunk meg vele?

37/2021. (VIII. 23.) önkormányzati határozat:

Vietnámi Szocialista Köztársaság városa részére a koronavírus járvány leküzdéséhez 1000 db Covid-19 Antigén rapid tesztet adományozott a közgyűlési többség.

Kiket szűrtek ezekkel a tesztekkel? Kommunista pártmunkások vagy a dolgozók is részesültek belőle? Milyen tesztelési tapasztalatokról számolt be a város? A Magyar Kormány oltóanyagot is küldött nekik az oltás mellett szükség van a tesztelésre is?

Vietnám közel 100.000 milliós ország, 23 951 áldozata volt a járványnak (2021.11.23). Az esetek többsége az elmúlt hónapban történt. Magyarország 9,7 milliós ország, tegnap adat szerint 33. 519 halott volt eddig és egy nap alatt 176-tal nőtt az áldozatok száma.

39/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat:

23.) A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Sportegyesület részére 27.500 e Ft kamatmentes kölcsönt biztosít 2022. március 31-i visszafizetési határidővel a 2021. évi költségvetés működési célú általános tartalék kerete terhére. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2021. október 31. A határozati pont visszavonását kérjük.

Indokolás nem szerepel, miért?

11) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 29/2021. (VI 23.) önkormányzati határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Kontrássy u. 6. sz. alatti (hrsz.: 234) önkormányzati tulajdonú ingatlanát 60.900.000,- Ft, valamint a mellette lévő, Kaposvár, Kontrássy u. 4. (hrsz.: 233) sz. alatti, részben önkormányzati tulajdonú ingatlan udvari szárnyában elhelyezkedő 76,47 m2 -es épületrészét, - az értékesítendő épületrészre vonatkozó 55/250-ed tulajdoni hányad részt -, mely a Kaposvár, Kontrássy u. 6. sz. épület udvari épületével határos, 6.700.000,- Ft vételárért együttesen, egyidőben lakásépítés céljára értékesíti a 2. számú mellékletben meghatározott pályázati feltételek szerint. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert érvényes és eredményes pályázati eljárást követően az adásvételi szerződés aláírására. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2021. június 30. (pályázat kiírására)”

Harmadszor kerül vissza ez a döntés, miért?

 1. Előterjesztés Kaposvár középtávú turisztikai fejlesztési irányairól

Kérdés: A szakbizottság ülésén kaptunk tájékoztatást, hogy a Közgyűlés most hozandó döntése előtt már ki is választották a céget, aki a koncepciót készíti.

Milyen referenciái vannak a tavaly októberben alakult cégnek, mert a honlapján minimális információ szerepel?

Hozzászólás:

Javaslatomra kezdett el foglalkozni az önkormányzat a 2020-ig szóló korábbi koncepció felülvizsgálatával.

A szeptemberi szakbizottsági ülésre eljött a meghívottak közül két vendéglátással foglalkozó cég vezetője Limbek Csaba és Hernesz Andrea az ágazat problémáit vázolták a járvány alatt, a dolgozók megtartásának anyagi nehézségeit, majd a munkaerőhiányt, a távozó munkavállalók miatt. A városi rendezvények kapcsán a legfontosabb kérésük azok koordinálása és előre közzététele. A szállás kapacitások kapcsán elmondták, hogy vannak holt szezonok és ha egyszerre több nagy rendezvény van a városban akkor meg nem tudnak annyi vendéget egyszerre elhelyezni.

A szolgáltatók az önkormányzattól szervezettséget várnak el. Egy közzétett rendezvény-adatbázist, ami alapján tudnak tervezni és együttműködni, mert kicsi a torta, amelyen osztozniuk kell. A rendezvények idején él igazából a város, akkor mennek jól az éttermek, amelyekhez tematikus étlappal tudnának készülni.

Gondoljunk csak a Kaposfeszt Kamarazenei hétre, a legjobban fizető vendégeink, de Bősze Ádám fantasztikus felkonferálásaiban szereplő Rigó Jancsi és Rippl-Rónai torta nem kapható.

A Desegroup Kft. nem kaposvári cég. Honlapjuk szűkszavú.

Szolgáltatásaik:

Fűtelepítés, Fűnyírás, Parkrendezés

Bozótirtás, Kaszálás, Erdőtisztítás

Ipari létesítmények, telephelyek takarítása

Játszóterek felújítása, karbantartása

Rendezvények előtti és utáni takarítás

Egyéb területrendezési feladatok kezelése

Szálloda-, apartman-, és kastélykertek karbantartása

Hóeltakarítás, síkosságmentesítés

Egyedi feladatok kezelése

 

 1. Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2021. III. negyedév)

Kérdés:15/2021. (IX. 22.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága megtárgyalta a helyi építészeti értékek támogatására kiírt 2021. évi pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága a helyi építészeti értékek védelmére kiírt pályázatra beérkezett igényt az alábbiak szerint, vissza nem térintendő támogatásban részesíti a számlával igazolt kivitelezési összeg legfeljebb 50%-ig, de maximum a megítélt támogatási összeg erejéig: Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 38/A. Társasház – 370/1 hrsz, védelem: H2 (utcafronti homlokzat), nyilvántartási szám: 20 támogatott: Kaposvár Bajcsy-Zs. u. 38/A. Társasház támogatott tevékenység: épület védett, utcafronti homlokzatainak teljes felújítása támogatási összeg: 13.000.000, - Ft Felelős: Dr. Csillag Gábor jegyző Közreműködik: Boa Árpád városi főépítész Határidő: 2021. október 20. (támogatási szerződés megkötésére)

A 2021.évi költségvetésben mennyi volt helyi építészeti értékek védelmére szolgáló keret összesen?

 1. Tájékoztató a 2021. évi költségvetés I-IX. havi önkormányzati hátralékok alakulásáról
 2. Előterjesztés járványügyi adatok nyilvánosságáról

Tisztelt Kaposváriak!

A Fővárosi Törvényszéken bíró kollégáim két tanácsban is azonos tartalmú döntést hoztak a közelmúltban a koronavírus járvány települési adatainak kötelező kiadásáról. Demokratikus országokban természetes, hogy a járvány napi helyi adatai közérdekűek, hiszen a járvány elleni védekezés alapja a hiteles tájékoztatás.

Csak hiteles tájékoztatás alapján tudnak a védekezésben részt venni a helyi döntéshozók és maguk a polgárok.

A fertőzöttek száma alapján dönt a maszkhasználatról, a fertőtlenítés mértékéről, kell-e alkoholos fertőtlenítés vagy elég a kézmosás, át kell-e öltözni, ha hazaérkezik, kell-e fertőtleníteni egyes ruhadarabokat pl. cipő? A háztartásba bevitt dolgokat kell-e fertőtleníteni? Közösségi rendezvényen való részvételről, utazásról is ez alapján dönt.

A kórházban ápoltak, a lélegeztetőn lévők és az elhunytak száma alapján döntenek a legtöbben a veszélyhelyzeti vakcinák felvételéről, nem várnak azok végleges engedélyeztetésére, amíg védőoltás lesz belőlük. Szintén ezen számok alapján döntik el egyéb egészségügyi intézni valójuk programozását. Egészségügyi kockázatot jelentő tevékenységük halasztását, mivel nem számíthatnak teljes, azonnali ellátásra.

Az oltás felvételének időpontjáról döntenek, amikor nem kell regisztrálni.

Az oltások közötti választásnál dönt a járványügyi szakemberek jelentése alapján, melyik oltás milyen hatásfokkal nyújt átmeneti biztonságérzetet. A munkavégzése, családtagjainak országa által előírtak alapján melyik vakcina felvétele esetén van szabad mozgása.

A mindennapi tevékenységtől a munkavállalásig és szabadidő eltöltéséig mindenkinek szüksége van a helyi járványadatokra.

Ez nem kegy, ez közérdek. A hitelességet növeli, ha nem egy más ügyekben is megnyilvánuló ember, legyen az politikus vagy celeb közli az adatokat, hanem egy meghatározott internetes felületen, vizuálisan könnyen értelmezhető és követhető módon hozzáférhető.

Az önkormányzati költségvetés, erre a célra költött el 200.000 Ft-ot. „Hiteles és naprakész információk a koronavírusról” ezzel a kijelentéssel indul az oldal, amelyen az utolsó bejegyzés 2021.11.24-én:

2021. július 22. Kedves Kaposváriak! A koronavírus-járvány harmadik hullámát magunk mögött hagytuk, a magas átoltottságnak köszönhetően pedig bízunk benne, hogy a negyedik hullám elkerüli az országot és Kaposvárt. Éppen ezért az alportál frissítését egyelőre befejezzük, bízva abban, hogy többet nem is lesz rá szükség. A koronavírus.gov.hu oldalon továbbra is meg fognak találni minden fontos információt a járvánnyal kapcsolatban. Arra kérünk mindenkit, hogy továbbra is vigyázzunk egymásra, és továbbra is javasoljuk mindenkinek, aki még nem tette meg, hogy oltassák be magukat, hiszen mára már egyértelműen látszik, hogy a védőoltás a leghatékonyabb fegyver a koronavírus-járvány megfékezéséhez!

Ez tűrhetetlen egy önkormányzati adatközlésnek tartalmaznia kell a személy nevét és beosztását, aki tájékoztat, illetve az adatszolgáltató személyét és az adatszolgáltatás idejét.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 32. §-a szerint a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a települések koronavírus fertőzöttségi adatainak nyilvánosságáról 2021. november 11. napján kelt közleménye megerősítette a régóta jogszabályban foglalt tájékoztatási kötelezettséget a lakosság felé.

Közleményében a Hatóság ismételten felhívta az adatkezelők és a nyilvánosság figyelmét a települések koronavírus fertőzöttségi adatainak nyilvánosságáról szóló korábbi állásfoglalásaira.

Indítványozom a Közgyűlésnek, hogy a települések koronavírus fertőzöttségi adatainak nyilvánosságáról szóló határozati javaslatokat fogadja el, utasítva a polgármestert, hogy a hatályos jogszabályi előírásokat tartsa be, ennek megfelelően a kaposváriakat a települési napi járványadatokról tájékoztassa a Közgyűlés által 200.000 Ft-ért létrehozott www.koronavirus.kaposvar.hu honlapon.

Határozati javaslat:

1. A Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy a kaposvári koronavírus járványügyi adatokat valamennyi adatkezelőtől napi rendszerességgel kérje meg.

2. A Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy a kaposvári koronavírus járványügyi adatokat napi rendszerességgel hozza nyilvánosságra a www.koronavirus.kaposvar.hu erre a célra a költségvetésben 200.000 Ft-ért létrehozott honlapon, eleget téve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 32. §-ban foglalt kötelezettségének. A veszélyhelyzet első elrendelésétől kezdve a veszélyhelyzet végleges megszűnéséig valamennyi adat kronológikus sorrendben és grafikusan szerepeljen a honlapon.

3. A Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy a kaposvári koronavírus járványügyi adatokat napi rendszerességgel történő adatközlés érdekében valamennyi adatkezelővel kössön újrahasznosítási megállapodást a veszélyhelyzet első elrendelésétől kezdve a veszélyhelyzet végleges megszűnéséig. Az újrahasznosítási megállapodásban valamennyi napi számszerű adatot kronológikus sorrendben és grafikusan település szinten, az országos és megyei adatokkal összehasonlító módon, valamint az egyes járványhullámok települési szintű összehasonlító módon szerepeljenek.

4. A Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy a kaposvári koronavírus járványügyi védekezést szolgáló helyi védelmi tervet tegye közzé a  www.koronavirus.kaposvar.hu erre a célra a költségvetésben 200.000 Ft-ért létrehozott honlapon. A kaposváriak bizalmának visszaszerzése érdekében a védelmi terv egyértelműen tartalmazza, milyen járványügyi adatok esetén, milyen intézkedések lépnek életbe automatikusan segítve ezzel a lakosság felkészülését a végrehajtás érdekében.

           

Csatolmányok: