Ki kell adni a napi helyi járványadatokat!

A Fővárosi Törvényszék bírái, kollégáim két ügyben is a hatályos jogszabályok betartására kötelezték a járványügyi adatok kezelőit. A NAIH elnöke ismételten felhívta az adatkezelők és a nyilvánosság figyelmét a települések koronavírus fertőzöttségi adatainak nyilvánosságáról szóló korábbi állásfoglalásaira.

Döntsön a nép! Népszavazást a választók 10 %-a kezdeményezhessen.

Megtört a jég egy többségi képviselő is, és valamennyi jelenlévő ellenzéki képviselő támogatta az indítványomat. Az elfogadásig még párszor be kell terjeszteni. A kaposváriak támogatásával menni fog, ha végre sorsukat a kezükbe veszik az itt élők.

Képviselői jogegyenlőség alkotmányos alapelvének megsértése

Szavazások a képekre kattintva: első szavazás minden képviselőnek egyenlő arányban növekszik, a második szavazás minden képviselőnek egyenlő arányban 2014-es szinten befagyasztva a tiszteletdíja, harmadik szavazás a polgármester jogsértő javaslatát konzerválja. Tanulságos szavazás! Súlyos törvénysértés demokratikus jogállamban a képviselői jogegyenlőség alkotmányos alapelvének megsértése. Alakuló ülésen erre figyelmeztettem az előterjesztőt, majd 2020. januári Közgyűlésen módosító indítvány benyújtásával próbáltam a képviselőket jobb belátásra bírni. A Kormányhivatal mulasztása miatt végül az alapvető jogok biztosához fordultam. Ennek eredményeként terjesztett be a polgármester új javaslatot, amely nem tesz eleget a képviselői jogegyenlőségnek, sőt az eltelt két évet figyelmen kívül hagyja.