Szabadság

 

A közmeghallgatás december 7-én megdöbbentő közjátékot hozott a végén. A város vezetőjének kérdésére, hogy akar-e még valaki kérdezni? Egy hölgy jelentkezett a karzaton, ami szokatlannak tűnt, hiszen a mikrofonhoz járultak a teremben lévők.

  • Jöjjenek le – szólt a város vezetője, ha kérdezni akarnak.

Riadtan toporogtak fent, majd elindult a karzaton helyet foglaló kis csapat. Leszaladtak az emeletről a lépcsőn sebészi maszkban és zihálva beléptek a terembe, felsorakozva az ajtó melletti fogasok előtt. (Nem tudtuk, hogy a tömegbe oltatlanokat invitált le a távol lévő karzatról, ami sokat elárul valakiről)

Számunkra, akik nem tudtuk mire véljük ezt a szokatlan kommunikációt, egyre furcsább érzést okozott, az együtt mozgó riadt és feldúlt hölgykoszorú és a város vezetőjének mindentudó modorossága.

A mikrofonhoz lépve egyikük belekezdett kétségbeesett hangon, hogy megszűnik az állásuk, ezért 300 aláírással ellátott petícióval fordultak a város vezetőjéhez, annak védelmét kérve. Aki azonnal magához ragadta a szót türelmetlenül. A megnyúlt beesett arc, mint áldozatát nyugtató tigris nyájas hangon közölte, hogy már el is küldte a válaszát, majd a hintapolitika szabályai szerint 180 fokos fordulatokkal kezdte a kioktatást:

A Kormány oltás párti…Ő is az…megérti és tiszteletben tartja…de van egy döntés… Ő is így döntött az önkormányzati intézményekben…egy hónapig gondolkodott… egyenként próbál segíteni…ez az Önök döntése, amit tisztel…a döntésnek következményei vannak:

Felmondanak vagy egy év fizetés nélküli szabadság után megszűnik a közalkalmazotti jogviszonyuk, ha a kötelező előírást nem tartják be. Itt néhány közforrásból fizetett jelenlévő gyenge tapsot eresztett meg, amelyet egy szemvillanással megsemmisített a termet uraló könyörtelen akarat. (Nem kell, vége van)

A riadt, porig alázott hölgykoszorú, mint a puskalövésre felriadt galambok kiszaladtak a Városháza díszterméből.

A szokatlan közjáték alatt a tudatalatti által kiköhögött információk a fontosak:

Tudja, hányan vannak kórházban.

Tudja, hányan vannak lélegeztetőn.

Tudja, hányan vannak oltottak lélegeztetőn. (egy se)

Vajon a hiteles és naprakész információk között a lélegeztetőn lévők száma, az oltott és oltatlanok a kórházban számszerűen, miért nem jelenik meg a www.koronavirus.kaposvar.hu 200.000 Ft önkormányzati közpénzből létesített honlapon, amelyet a polgármester szerint a már főállású egymilliós havival rendelkező ifjú alpolgármester működtet? (2021. november 25-i Közgyűlésen tűrhetetlennek neveztem a tájékoztatás hiányát, mivel az utolsó bejegyzés júliusban egy ostoba vágyálom propaganda kísérlet volt:… vége a járványnak és a vírus a jövőben elkerüli a várost…, a botrányos adatközlés tűrhetetlenségével a polgármester egyetértett velem és utasította helyettesét az adatok közlésére, amelynek decemberben eleget tett végre…hát havi több mint egymilláért már 8 nap alatt le lehet írni pár számot – akár saját kezűleg is - és megnyomni az Enter gombot)

A kaposvári intézményekben 82%-os az átoltottság.

Kaposvár ma már állami iskolákban dolgozók 90%-a oltott, 10%-a nem, ez körülbelül 100 kaposvári család megélhetését érinti az áldott adventi ünnepen. A távozók miatt a maradóknak jelentősen nő a munkaterhük, amihez pénzt még nem adtak, arról eddig szó se esett. A hírekben csak a polgármesterek és helyben az alpolgármester egymillió feletti havijáról lehetett hallani, ami duplája az előző havinak. Az oktatás színvonala aligha lesz az eddigi, ha amúgy is pedagógus hiány van, tehát nem csak 100 család megélhetése, hanem az iskolások és szüleik életére is komoly kihatással jár a döntés. A helyzet lehetséges megoldásairól egy szó sem hangzott el.

Dixi!

Bíróként, amikor ítéletet hirdettem, a döntés határozott és a jogorvoslati fórum lehetősége világos volt. Mielőtt az ember dönt a szükséges összes lépést megteszi, hiszen emberi sorsokról döntünk.

Nem való ez minden embernek, valaki teljesen alkalmatlan rá.

Nem tudtuk meg a közmeghallgatáson, sem előtte a hírekben, hogy mi volt a petícióban, sem a válaszlevélben.

Ön mit írt volna a válaszlevélbe?

Elfogadhatatlannak nevezte volna, hogy csak az állami iskolákban van kötelezés, az egyháziakban és alapítványok esetében nincs?

Felajánlotta volna, hogy megszervezi és egy kórházi infektológustól (nem kardiológus) kérdezhetnek?

 A hazánkban tiltott, de a határon túli magyar lakta területek kórházaiban készült nyilvánosságra hozott intenzív terápiás osztályokon készült felvételeket lejátszotta volna?

Felajánlotta volna, hogy regisztráció nélkül is mehetnek a kórházba?

A maradéktalan hiteles tájékoztatás után elmondta volna:

milyen álláskeresési támogatást kaphatnak?

milyen szakmákban keresnek munkatársakat a városban?

milyen segítséget kapnak és az mikor várható az államtól?

milyen átmeneti segítséget nyújthat az önkormányzat míg hónapok múlva az államtól kapnak valami?

Kérte volna a szabadon döntő, hivatásukat eddig is alacsony bér mellett végzőket, hogy ha vége a rendkívüli helyzetnek térjenek vissza a katedrára?

Elmondta volna, hogy minden egyes városi polgár fontos az Ön számára, mert minden magyar felel, minden magyarért?

Felajánlotta volna, hogy ingyenes pszichológusi segítségnyújtásban részesülnek a távozók és tanítványaik?

 

2021.12.13-án 17 órakor lesz Polgármester úr online fogadóórája a Facebook oldalán, ezt tette közzé.

Ha érdekli mit írtak a petícióba és Ő mit válaszolt. Itt a lehetőség.

Jó tanács!

Legutóbb februárban tartott online fogadóórát indítványomra, sőt a helyi tv-ben is tartott betelefonálós fórumot. Akkor egy személyben fogadta el a város éves költségvetését, amely nonszensz Európában. Ha utólag is, de eleget tett a képviselői javaslatomnak, amelyet így kommentált a novemberi vitánkban a Közgyűlésen: Megfogadtam a javaslatát, nem?

Nos, februárban fél órán keresztül üres képernyőt nézegettek a választók, egy bejegyzésben elnézést kért, majd hirtelen bejelentkezett. Ez most is előfordulhat, ravasz vén politikus róka.

Ne lepődjünk meg, ha az általa felkért kérdezőknek a szokásos panel válaszokat halljuk, mint "oltás állítja meg egyedül...", "legegészségesebb város...", magasabb bérek...(neki és helyetteseinek %-osan)", "újra iparosítás az ipari parkokban… " stb. Ezek csak az időt veszik el az érdemi kérdések elől, és nem látszik, hogy nincsenek érdemi válaszai a valódi kérdésekre.

A Közgyűlés 2021.06.18-i jegyzőkönyvében olvashatja, hogy mennyire van képben a polgármester az önkormányzati ügyekben, amikor rákérdeztem, miért adott olyan választ, aminek semmi köze a valósághoz az online fogadóóráján:

Javaslom, most a válaszadása után kérdezzen vissza: - Biztos így van polgármester úr? Lehetne írásban is, köszönöm.

https://kph.kaposvar.hu/data/onkorm/kozgyulesijegyzokonyvek/download/20210618.pdf

"dr. Nadrai Norbert József képviselő a kaposváriak érdekében kérdezte, polgármester úr online fogadóóráján 2021. február 15-én a novemberben beadott lakáspályázat elbírálására küldött kérdésre azt a választ adta, hogy egy 19 fős bizottság javaslata alapján márciusban online ülésezik és dönt a Népjóléti Bizottság. Kik a tagjai polgármester úr válaszában említett 19 fős javaslattevő bizottságnak? Volt-e a Népjóléti Bizottságnak 2021. márciusában online ülése? Ki jogosult dönteni a különleges jogrend alatt a lakáspályázatokról? A pályázat beadása után hány nappal később született meg a döntés? Valós, és az önkormányzat jogszerű döntéshozatalának megfelelő tájékoztatást adott-e a kaposvári polgárnak, aki bizalommal fordult polgármester úrhoz?

Szita Károly polgármester az önkormányzati bérlakásokat, hogy pályázat alapján ki kapja meg 9 tagú bizottság, a Népjóléti Bizottság dönti el. Ugyanakkor legalább 19-en dolgoznak azon, hogy a Népjóléti Bizottság megalapozott döntést tudjon hozni. A kollégái kimennek és helyszínelnek az adott területeken. A veszélyhelyzet alatt a polgármester hozta meg ezeket a döntéseket, elfogadva a szakemberek véleményét, amit elé terjesztettek. A levezető elnök zárt ülést rendelt el."

Briliáns süketelés, de ne ezt tanulják meg a fiatalok, akik a közélet iránt érdeklődnek, mert nem így lehet valaki 31 éve városi vezető. Kell hozzá a szinte teljesen kizárólagos helyi nyilvánosság, polgármesteri meghízottak évi több tízmillióért, 19 fős kabinet évi több mint százmillióért, most már 3 főállású alpolgármester több mint havi egymillióért fejenként, udvari fotós, sofőr, hivatali autó, ingyenes parkolás, véleményüket nyilvánosan nem vállaló többségi, kézből lakmározó csapat, átláthatatlan önkormányzati közforrások, cégháló és……Hát igen, akik ezt eltűrik!