2021. június (17)18-i Közgyűlés (az első 2021.évi ülés, megszűnt a polgármester egyszemélyi döntése)

elfogadott javaslat (4) 

elutasított javaslat (2)

későbbi javaslat (4)

Közgyűlés 2021.06.17./18. előterjesztések véleményezése

Napirendről szavazás

Ügyrendi javaslat:

Kérem, hogy Közgyűlés a 13. napirendi pontról külön szavazzon késedelem miatt. Az SZMSZ. 18.§ (2) bekezdés alapján. az ülés munkatervben szereplő előterjesztéseit a Közgyűlés ülése előtt 8 nappal elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni.

Továbbá javaslom, hogy a 10. napirend pont határozati javaslatának 3. pontjáról szavazzon elsőként a testület, mivel későbbi szavazás értelmetlen.

Nem kaptunk értesítést a tegnapi Közgyűlés által meghatározott ülés halasztásának okáról, amelynek jelenlegi módja jogszabálysértő az SZMSZ 20. § (2) bekezdése meghatározza az ülésvezetés jogosultjait, jelen testületben ez 6 fő. A Közgyűlés ülését, a polgármester, a 2 főállású és 1 társadalmi megbízatású alpolgármester akadályoztatása esetén is dr. Szép Tamás a Jogi Bizottság elnöke, illetve őt követően a doyen dr. Giber Vilmos tanácsnokok is jogosultak vezetni. Az ülésen az 5 ülésvezetésre jogosult távolléte esetén is biztosítható a határozatképesség. Ezen jogszabályi hely megsértésével összehívott Közgyűlés értelmetlenné teszi az SZMSZ-ben az ülés vezetése rendjének a szabályozását.

Kérem polgármester urat adjon tájékoztatást a Közgyűlés felé mi az a konkrét jogszabályi hely, ami alapján a polgármester felülírta a Közgyűlés által meghatározott munkatervi ülés időpontját?

1. Tájékoztató a veszélyhelyzet fennállása alatt hozott polgármesteri döntésekről, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a kaposvári polgárok egészségének és életének megóvása érdekében tett intézkedésekről

Kérdés:

A Kaposváron koronavírusban megfertőzőtek és elhunytak magas száma alapján milyen változtatások szükségesek a védekezésben?

Mikor és hol teszik közzé a lakosság számára a védelmi tervet és a járvány eddigi adatait napi bontásban?

Hányan fertőzöttek meg és hunytak el Kaposváron a mai napig igazoltan koronavírus fertőzésben?

Hány kaposvári gyermek lett árva vagy félárva, továbbá hány időskorú maradt támasz nélkül a járvány következtében? A város milyen segítséget nyújt számukra?

Belátja-e végre, hogy tévedett, amikor azt mondta a szeptemberi Közgyűlésen, „…A legfontosabb, amivel a legtöbbet tudnak tenni annak érdekében, hogy járványt megfékezzék, az nem a tesztelés. A leghatékonyabb a maszkviselés, a távolságtartás és a kézmosás. A tesztelés önmagában mindig csak egy adott helyzetet mutat, az csak a mintavételkor meglévő állapotot tükrözi…” (megjegyzem ilyen minden diagnosztikai esemény a vérnyomás méréstől a CT-ig) ?

Fenntartja-e fenti álláspontját, amit azután fejtett ki, amikor szeptemberi utolsó munkatervi ülésünkön javasoltam, hogy 250 millió FT-os tesztelési keretet hozzon létre a város, annak költségeit térítesse meg az állammal, és a tesztelés veszélyeztetetti sorrendben történjen. Mindhárom javaslati pontról annak jelentősége és felelőssége miatt név szerint szavazást tartott a testület. 5 képviselő támogatta 13 elutasította azt. Majd két hónappal később jelent meg a hír, hogy tesztelési sorozat indul a városban.

Mikor és miért változtatta meg korábbi álláspontját, miszerint csak a kórház tesztel? A tájékoztatóban az szerepel, hogy „A tesztek segítségével a védőnői szolgálat közreműködésével rendszeres szűréseket végeztünk az idősotthonok dolgozói és lakói, a hivatal, a bölcsődék, és fenntartótól függetlenül a kaposvári óvodák dolgozói körében. Szinte minden szűrés alkalmával találtunk fertőzött dolgozót, kollégát, de az ő kiszűrésükkel csökkentettük az átfertőződés esélyét.

Az önkormányzati idősotthonában lakók közül - a látogatási korlátozás és rendszeres tesztelés mellett – hányan fertőződtek meg, hány fő került kórházba? A lakók közül halt-e meg valaki koronavírus fertőzés következtében?

Tudomása szerint általános volt-e a város valamennyi pedagógusa számára a tájékoztatóban szereplő példaértékű és természetes megoldás, mely szerint: „Azokat a dolgozókat, akik önként alávetették magukat a rendszeres szűrésnek és pozitív eredményt produkáltak, a munkáltató mentesítette a munkavégzés alól, így nem kellett táppénzre menniük és megkapták alapbérüket (235 fő volt ilyen), vagy munkakörüktől és állapotuktól függően lehetőséget kaptak az otthoni munkavégzésre?

Az iskolákban is így történt-e ez, amelyeknek már nem a város a fenntartója?

Mikor kezdtek el az iskolákban tesztelni és mikor az önkormányzati intézményekben?

Fentiek alapján most is úgy gondolja, hogy mindegy ki a fenntartója egy intézménynek?

Helytálló-e az alábbi állítás, ami a tájékoztatóban szerepel?

„A veszélyhelyzet alatti 39 db polgármesteri határozatot, és 258 db polgármesteri rendeletet alkottam.”

Hozzászólás:

Köszönet a város intézményei, vállalatai, a hivatal dolgozóinak, kiemelten a Szociális Iroda kollégáinak munkájáért.

A tájékoztató anyag nem tartalmazza a legfontosabb járványadatokat, tényeket, így az elfogadhatatlan.

Az „Egyéb rendelkezések” 2. bekezdése, amely a veszélyhelyzet alatti vezetői kinevezések után következik a legfontosabb része a tájékoztatónak, ezzel kellett volna kezdeni:

„A koronavírus világjárvány második és harmadik hullámának sajnos már kaposvári áldozatai is voltak. A város közössége részvéttel adózik minden tagjának, aki valamely hozzátartozóját elveszítette a járvánnyal folytatott küzdelemben.”

A város közössége a kezdetek óta részvéttel adózott minden tagjának, aki valamely hozzátartozóját elveszítette. Tették ezt a hallgatás ideje alatt személyesen, telefonon, és a közösségi hálón. Itt az ideje, hogy a Közgyűlés is megtegye ezt.

Javaslom a határozati javaslat 1. pontja ez legyen.

„A Közgyűlés részvéttel adózik Kaposváron minden polgárnak, aki valamely hozzátartozóját elveszítette a járvánnyal folytatott küzdelemben.” Mód 16-0-0 Et.15-1-0

Javaslom végül, hogy az előterjesztés melléklete kerüljön fel a veszélyhelyzeti döntésekhez a honlapra a könnyebb kereshetősége érdekében, mivel a határozat rövid tárgyát is tartalmazza az eddigi csak számmal való nyilvántartás mellett. A jövőben is ennek megfelelően szerepeljenek a honlapon a határozatok.

2. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Kérdés:

A veszélyhelyzet június 15-éig tartó szakaszában a polgármester gyakorolta a Közgyűlés döntési jogosultságait, mi értelme van az átruházott döntéshozatalnak?

A rendes és rendkívüli jogrendben a döntési jogosultságokat javaslom elválasztani.

Az alábbi feladatok esetén az átruházott döntéshozatal halaszthatatlanság címén milyen indokokat tartalmaz?

KOMETA részvények visszavásárlásából megvalósuló infrastrukturális fejlesztések

Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel, tervdokumentáció korszerűségének felülvizsgálata és közműegyeztetések lebonyolítása és kivitelezése 13 063 eFt (a 2021. évi módosított előirányzat még csak 200.000 Ft volt. Mi az oka a drasztikus növekedésnek?

Havária terv (Természeti csapás vagy emberi tevékenység során előállt vészhelyzet): csapadék okozta kár elhárítására vonatkozó szakmai szolgáltatások és tanulmány elkészítésének költségeire 19 495 eFt

Mi indokolja a polgármesteri megbízottak költségkeretének növekedését veszélyhelyzet alatt?

Labdarúgás utánpótlás fejlesztés polgármesteri megbízott Illés János foglalkoztatásának költségeire megállapított 1. 600 eFt  

Polgármesteri megbízottak díjazása (2020. évi áthúzódó 5.431 eFt) 24.254.000 Ft 25.854.000 Ft

Polgármesteri megbízottak díjazása, 2019-ben 8,8 millió, 2020-ban közel 13 millió forint. A jelentős kiadás növekedés alapján a feladatellátás a Közgyűlés számára láthatatlan és ellenőrizetlen.

KMJV sporttámogatási koncepciójára vonatkozó tanulmány elkészítése 1.207.000 Ft egy dokumentumról készített másik dokumentum több mint egy millióért Milyen hatékonyabb forrásfelhasználással, kézzel fogható haszonnal járt Kaposvár sporttámogatásában? Külső források bevonásának növelésével a tanulmány javaslatai alapján mennyivel csökkent az önkormányzati pénzkiáramlás?

Kaposvári imázsfilm (2020. évi áthúzódó 3000 eFt) 10.570.000 Ft korábban 7 millió forinttal szerepelt. Mi az oka az erre a célra szánt forrás növelésének?

Hivatali események fénykép és videó felvételének készítése (2020. évi áthúzódó 120 eFT) 1.320.000 Ft Hivatali alkalmazott, hivatali eszköz rögzíti az Ön szerepléseit, Mi az indoka még 1,3 milliót kidobni erre a célra, különösen, hogy a pandémia alatt eddig a 17 képviselő sem lehetett együtt zárt térben?

Dorottya ház turisztikai feladatai, külső szakértői megbízás (kurátori terv.) (2020. évi áthúzódó: külső szakértői díj 2000 eFt, szakmai feladatellátás 1500eFt) 11.452.000 Ft

Mi a szakmai tartalma? A 120 milliós TOP forrás terhére történt a kifizetés vagy önkormányzati saját forrás?

TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése című felhívásra Dorottya ház kulturális turisztikai célú hasznosítása és rekonstrukciója, belvárosi Látogatóközpont kialakítása (2020. évi áthúzódó 121062 eFt) 121.062.000 Ft

Kaposvári Labdarugó Kft. az NB I. felnőtt bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez I. félév szponzoráció (2020. évi áthúzódó 6750 eFt) 80.375.000 Ft

Bizottsági ülésen kapott tájékoztatás alapján a csapat az NB III.-ban van a tabellán.

Az NB II.-ben kötelező pályafűtésre kapott önkormányzati forrást miért nem vonta vissza az önkormányzat a veszélyhelyzetben és engedte átcsoportosítani azt?

2018 óta 4 éven keresztül hallják a városlakók, hogy összegyűjtik a háztartási használt sütőolajat online fogadóóráján is lakossági kérdést tettek fel, hogy mikor lesz már az ígéretekből valóság? Akkor az volt a válasz, hogy 2 eredménytelen pályázat után talán a 3. sikeres lesz, hogy áll a program?

KEHOP 3.1.1-17-2018-00002 Lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtése Kaposváron projekt (2020. évi áthúzódó 20371 eFt) 20.371.000 Ft

Mi a forrása a határozati javaslat 2. pontjának módosításával a határozatlan idejű foglalkoztatás esetén?

Hozzászólás:

Az átruházott hatáskörben hozott pénzügyi döntéseknél a szokásos felsorolásoknál javaslom igazolni a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan indokokat. A különleges jogrend alatt a polgármester dönt, de rendes eljárási rendben szűk lehetősége van, csak a halaszthatatlan ügyekben vállalhat pénzügyi kötelezettséget az összeghatárig. Tervezhető kiadásokról a Közgyűlés jogosult dönteni, illetve meghatározott körben a bizottságok, részönkormányzatok. Ez alapján fenti feltétel hiányában tervezési, kivitelezési, beszerzési kérdésekben nem hozhat döntést, nem csak az összeghatár jelent korlátot.       

Átruházott hatáskörben hozott döntések Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.11.) rendelet 13. § (2) és (3) bekezdése a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a hatáskörömbe utalt döntés értékhatárát 200 millió Ft-ban határozta meg. Ezen felhatalmazás alapján az elmúlt időszakban az alábbi döntéseket hoztam:

A magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdéséhez fűzött kommentár szerint:… a hatékony működést szolgálja, hogy a polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan ügyben a törvényben meghatározottak szerint döntést hozhat.”

Mód.13-2-1 hat.13-3-0 R.12-4-0

 

 

3. Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kérdés:

A városi kitüntetések, oklevelek, elismerések száma mennyi volt 1991-ben és mennyi 2019-ben?

Összesen évente körülbelül hány elismerést (kitüntetés, oklevél, emléklap stb) kerül kiosztásra? Ezek költsége az átadási ünnepségek költségeivel évente mennyibe kerül?

Hozzászólás:

Javaslat

A rendeletmódosítást az előterjesztő vonja vissza, mivel az jogszabályba ütközik (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja, SZMSZ. 26. § d) pontja, SZMSZ. 27. § (3) bekezdés)

Ha okleveleket, emléklapot akar osztogatni tegye, de nem városi kitüntetésként, nincs helye ebben a rendeletben.

Nem javaslom a kitüntetések további bővítését, mert értékvesztést okoz, Brezsnyev korszakot idézi, egyre több oklevél és kitüntetés odaítélése történik. A 10-nek javasolt kitüntetési fajta túl azon, hogy jogszabálysértő nem határozza meg pontosan a kitüntetés odaítélésének követelményeit, így az eddigi kitüntetések közül lehet találni olyat, amely alkalmas az elismerés kifejezésére. Továbbá nem rögzíti az évente legfeljebb adományozható darabszámot.  

Külön határozati javaslatként: Kérem, hogy döntsön arról a Közgyűlés, hogy veszélyhelyzet alatt különleges jogrend idején nem adományoz kitüntetéseket. nem fogadták el, de nem is szavaztak róla

Ez az időszak nem azt jelenti, hogy a halasztható döntéseket is meg kell hozni és méltánytalan a kitüntetettek felé, hiszen nem részesülnek ugyanolyan ünneplésben, mint ahogy hagyományaink szerint tesszük.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (189) törvény

42. § 3. pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:

a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása…

Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint a képviselő-testület zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;

Az SZMSZ. 26. § d) pontja szerint a Mötv-ben meghatározottakon túl minősített többség kell a következő döntéshez: kitüntetés adományozás;

Az SZMSZ. 27. § (3) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, megbízás és kitüntetés adományozása ügyében, ha a határozati javaslatban több személy szerepel, a Közgyűlés többlépcsős szavazással dönt oly módon, hogy minden képviselő mindegyik jelöltre szavazhat. Az egyes szavazási fordulókban a legkevesebb szavazatot kapott személyre a következő szavazási fordulóban nem lehet szavazni. A végszavazás során a két legtöbb szavazatot kapott személyről a Közgyűlés együttes szavazással dönt. A kitüntetés adományozásáról a Közgyűlés vita nélkül szavaz.

A Közgyűlés 9 fajta kitüntetést adományoz:

  1. „Kaposvár Város Díszpolgára” kitüntető cím 1991
  2. Pro Urbe Kaposvár” kitüntető cím 1991
  3. „Kaposvár Szolgálatáért” kitüntetés 1991
  4. A „Szabadságért Kaposvár Emlékérem” 2012
  5. Kaposvár Nagykövete” 2012
  6. Az „Év Kaposvári Munkáltatója” 2015
  7. Az „Év Sportolója” díj 1991
  8. Virágos Kaposvárért” díj 2006
  9. Virágos ház” díj 2006

 

10-nek „A „Kaposvár Emlékérem – a Közösség Szolgálatáért” 10/D. § (1) A (Melyik?) Megyei Jogú Város Polgármestere a város közössége szolgálatában végzett tevékenységének elismerésére „Kaposvár Emlékérem – a Közösség Szolgálatáért” kitüntető címet adományoz annak a személynek, aki a város lakossága érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett és áldozatos munkájával hozzájárult a közösség fejlődéséhez, az összetartozás erősítéséhez.

(2) A „Kaposvár Emlékérem – a Közösség Szolgálatáért” kitüntetés a Polgármester döntésével adományozható.

(3) A „Kaposvár Emlékérem – a Közösség Szolgálatáért” kerek, 6,5 cm átmérőjű porcelán érem. Az adományozásról oklevelet kell kiállítani.”

R.15-1-0

4. Előterjesztés Kaposvár kulturális-közművelődési intézményhálózatának átalakításáról

Kérdés:

Hatástanulmányt végeztek, anélkül, hogy lehet dönteni?

Mik a tapasztalatok az eddigi átszervezéseknél az elmúlt években? A munkavállalók biztonságban folytatják az átszervezés után munkájukat?

Hozzászólás:

A színház igazgató és helyettes államtitkár nyakába nem célszerű további feladatokat akasztani. Amióta kinevezték és már nem megbízott, még egy teljes évadot sem tudott végig csinálni a járvány miatt. Online előadásokat nem sikerült megoldania. A jóval kevesebb forrással rendelkező Kaposvári Roxínház és a budapesti színházak jelentős hányada igen.  A szervezetátalakítási korlátot feszegetve a költségvetési forrásokat a nagy rendezvényeknél már egyszemélyi döntésként megkapta a színház. Az átszervezéssel nehezebb lesz kimutatni a bezárásra adott helytelen válasz következményeit, nemcsak gazdaságilag, szakmailag is. A kaposvári színészek más társulatok előadásait nézhették online, de ők nem játszhattak. Hatástanulmány nélkül egy régi kaposvári intézményt beolvasztani egy a kaposvári hagyományokat nem ismerő vezető alá kerüljenek, aki kormányzati munkát végez nem támogatható.

Javaslom az ad hoc pénzügyi hátterű döntések helyett áttekinteni a teljes intézményhálózatott és hosszútávú döntést hozni. Az utóbbi években összevonásokkal, közalkalmazotti jogviszony megszűnésekkel találkozunk hatástanulmánnyal az érintettek és a lakosság véleményével nem.

            a közművelődésről szóló 29/2018. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. § A Rendelet 5. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 5. § Az Önkormányzat és a közművelődési feladatokat ellátó szervezetek hatékony feladatellátásuk érdekében kapcsolatot tartanak fenn és együttműködnek: „f) Szent István Egyetem Kaposvári Campusával”

Részletes indokolás szerint A Kaposvári Egyetem névváltozása került átvezetésre. Ennek alapján egy több hónappal ezelőtt készült rendelettervezetről van szó.

Javaslom:

Szent István Egyetem helyett Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) szerepeljen 2021. február 1-jétől ez az egyetem neve.

Jogi Bizottságon kapott tájékoztatás szerint munkavállalói döntés kíván-e valaki az új szervezetben dolgozni

ha nem, végkielégítés jár

ha igen szerzett jogai 5 évig fennmaradnak

M.15-1-0 Hat.12-4-0 R. nem szavazott a testület

5. Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

A 2021. június 9-én kelt előterjesztés, amit június 14-én hétfőt tettek közzé egysoros rendeletmódosítást tartalmaz:

az Agrárminisztériumhoz "Ebrendészeti telepek korszerűsítése" pályázatra, a beruházás és eszközbeszerzéssel kapcsolatban felmerült kiadásokat a 042180 Állategészségügy kormányzati funkció kódon kell nyilvántartani. Az új kormányzati funkció SzMSz-ben történő megjelenítéséhez a rendelet 9. mellékletének a módosítására van szükség.

Hozzászólás:

Az SZMSZ a különleges jogrend alatti működés szabályozását igényli azonban ehhez az Országgyűlés törvénymódosítása szükséges. Jelenleg ilyen tartalmú törvényjavaslat nincs benyújtva, javaslom, hogy forduljon a jogalkotóhoz a Közgyűlés és teremtse meg a helyi szabályozás jogszabályi kereteit. A kor technikai lehetőségeihez kell igazítani az elavult szabályokat. A veszélyhelyzet elrendelésének alapjául szolgáló események között differenciálni kell és határidőket meghatározni. Egy természeti csapás azonnali döntést igényelhet, amelyre felhatalmazható a polgármester, védelmi opperatív döntések közül is lehet olyan, amelyik gyors döntést igényel. De hónapokig minden közgyűlési, így az át nem ruházható döntések meghozatalával felruházni egy személyt indokolatlan. 18 fős testület online ülésezése megoldható, ahogy annak közvetítése is.

A polgárok választása alapján létrejött legitim testületek döntéshozatala nemcsak jog, de kötelesség is. Ha egy szabályozás idejét múlt, akkor a Közgyűlésnek kötelessége az önkormányzati autonómia védelmében a jogalkotóhoz fordulni.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felkéri a Kormányt, hogy nyújtson be törvénymódosítást az Országgyűlésnek annak érdekében, hogy az önkormányzatok képviselőtestületei a különleges jogrend idején mely esetekben és milyen módon hozhassák meg a helyi döntéseket.

R.16-0-0

6. Előterjesztés a Kaposvár számít rád program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról    

R.16-0-0

7. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról       

R.16-0-0

8. Előterjesztés a 2021/2022-es nevelési év előkészítéséről

 Kérdés:

A tavaszi beiratkozás alapján a 2021. decemberig prognosztizált adatok szerint a csoportalakításnál figyelembe vehető számított létszám az önkormányzati intézmények esetében 1804 fő.

A tavaszi - rendhagyó - jelentkezések alapján a 2020. decemberig prognosztizált adatok szerint a csoportalakításnál figyelembe vehető számított létszám az önkormányzati intézmények esetében 1917 fő.

113 gyerekkel kevesebb az előző évhez képest (6.2%). Mi a csökkenés oka? Népességfogyás, elvándorlás stb?

Hat.16-0-0                

9. Előterjesztés Baptista Tevékeny szeretet Misszió működtetésében pszichiátriai betegek nappali intézménye kialakításáról

R.16-0-0

10. Előterjesztés a Közgyűlés 2021. évi munkatervének felülvizsgálatáról

Hozzászólás:

Csak jelezni kívánom azoknak, akik megkerestek a gluténmentes költséges éttrendhez kapott a nyugdíjba vonulásukkal megszűnő 84.000 Ft-os Szja. adókedvezmény miatt, hogy 2020. január 22-i Népjóléti Bizottságon tettem a javaslatot, amelyet a bizottság jegyzőkönyve tartalmaz.

Bízom benne, hogy a szeptemberi Közgyűlésen hasonlóan a 18. életév alattiaknál biztosított önkormányzati hozzájárulást alapul véve megalapozott döntés születik.

Álláspontom szerint az Országgyűlés feladata lenne ezt a méltánytalan helyzetet felszámolni, de mint korábban az önkormányzat a központi szabályozásig hozhat helyi rendeletet a kérdésben.

Szeptemberig lehetőség van a NAV, a háziorvosok és a szakmai szervezek megkeresésére, illetve az érintettek is jelezhetik a hivatal felé véleményüket, problémájukat. Az egészségügyi helyzetük miatt a speciális éttrend költsége többszöröse a hagyományos élelmiszerek költségének, amelyeknek az ára szintén drasztikusan emelkedett, ezeket a nyugdíjak kiegészítései nem fedezik.

„dr. Nadrai Norbert József … határozati javaslattal élt, hogy a speciális diétára szorult nyugdíjasok érdekében - akik semmilyen állami támogatásra e körben nem jogosultak, és szja kedvezményre már nem jogosultak -, 2020. június 30. napjáig speciális élelmiszerek árának kompenzációjára a Hivatal dolgozzon ki rendeletmódosítási javaslatot. Torma János hozzátette, hogy ebben a kérdéskörben döntés előtt alapos előkészületre és vizsgálatra lenne szükség, és szerinte érdemes lenne megvárni, míg erről szakmai anyag készülne az év egy további ülésére.

„A fentieken túlmenően még a június 17-i ülés időpontjának egy nappal történő elhalasztására teszek javaslatot.”

Június 18-án visszamenőleges javaslatról van szó az SZMSZ nem nyújt lehetőséget halasztásra 6-an jogosultak sorrendiség alapján ülést vezetni.

Mi a jogszabályi alapja ennek a javaslatnak?

Javaslat a határozati javaslat 3. pontjáról külön szavazást kérek.

Követhetetlen szavazás, külön pont szavazás nem teljesült

11. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról

Kérdés: 6/2019. (I. 31.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az R67-es gyorsút Kaposvár-Kaposfüred részén lévő kerékpáros aluljáró térvilágításának kiépítése után a térítés mentes tulajdonba vételről szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 2.) A Közgyűlés a megépítésre kerülő kerékpáros aluljáró térvilágítását szolgáló, az előterjesztés melléklete szerinti „Együttműködési megállapodás”-ban meghatározott beruházást – annak átadását követően – ingyenesen tulajdonába és kezelésébe veszi. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta igazgató Kovács Katalin igazgató Szirják Imténé igazgató Határidő: 2020. szeptember 30.

Az Építtetővel együttműködési megállapodás került aláírásra, amely szerint a kivitelezési munkák befejezését követő 90 napon belül kerülhet átadásra az érintett közmű. A beruházás elkészült, az Építtetőt megkeressük a közmű átadás kapcsán Határidő módosítást kérünk: 2021.10.31-ig

Mikor fejeződött be a kivitelezés? + 90 nap

128/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatási ágazat 2019. évi gördülő fejlesztési tervének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta. 5. A Közgyűlés felhívja a figyelmet, hogy az út- és járdafelújítások előtt minden esetben történjen meg az alattuk lévő víziközművek felülvizsgálata, szükség esetén azok cseréje. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Szirják Imréné igazgató Tóth István főmérnök Határidő: folyamatos

Folyamatosan zajlik

Mit keres a lejártban ilyen jelentés?

34/2020. (II. 27.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a polgármester 2020. évi, összesen 44 nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 15 2020. március 25. napjától 2020. április 9. napjáig – 12 nap 2020. július 28. napjától 2020. augusztus 31. napjáig – 24 nap 2020. december 18. napjától 2020. december 31. napjáig – 8 nap Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző Határidő: folyamatos

Megvalósult: 2020.12.28. – 12.31.(4) nap

40 nap szabadságnak mi a sorsa, ami nem került kiadásra? A következő évre átvitel jogszabály rendelkezését alkalmazza a testület?

57/2020. (VI. 15.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati határozata:

11) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a Kaposvári Labdarúgó Kft részére a Kaposvár, Pécsi u. 4. alatti Rákóczi Stadionban a Kft 2019/2020. évi TAO pályázata keretében megvalósításra kerülő pálya felújítás (pályacsövezés, öntözés és fűtés kiépítése) önerejéhez 58.492.050 Ft önkormányzati forrást biztosít, amennyiben a feladathoz szükséges TAO támogatás feltöltését a tulajdonosok és üzleti partnereik teljesítik. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik Balogh Beáta gazdasági igazgató Péterné Szarka Klára sport referens Határidő: 2020. november 30.

A Kft. kezdeményezésére a támogatási cél módosításra került a 76/2020.(III.26.) KMJV Polgármesterének önkormányzati határozatával. A módosítás alapján hangosításra, LED-fal beszerzésre, játékos kijáró, öltöző felújításra, térkő és vakolat felújításra bruttó 41.875.349 Ft önerőt biztosít az önkormányzat. A beruházás megvalósult, az önerő kiutalása megtörtént.

A 2020. június 11-i Közgyűlés előterjesztésben az alábbi indok szerepelt a fenti forrás biztosítására:

Kaposvári Labdarúgó Kft várhatóan a pálya felújításhoz szükséges TAO forrást (136 millió Ft) a tulajdonosok tudják biztosítani, az ehhez kapcsolódó 58.492.500 Ft önerő biztosítását kérték az önkormányzattól. Az NBII-es bajnokságban is kötelező előírás a pályafűtés megoldása. Javasolom, hogy a közgyűlés az önkormányzati tulajdonú labdarúgó pálya felújításához a szükséges TAO forrás megléte esetén biztosítsa az 58.492.050 Ft önerőt.

Kötelező a pályafűtés vagy sem NB III-ban? Az után, hogy a felhasználási cél módosításával a forrásigény célja nem teljesült.

68/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat:

8.) A Közgyűlés a Sávház felújítására bruttó 330 millió Ft-ot jóváhagy a céltartalékban lévő KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósuló infrastrukturális fejlesztések terhére és felhatalmazza a Polgármestert eredményes közbeszerzési eljárást követően a kivitelezési szerződés aláírására. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta igazgató Határidő: 2020. október 31.

A közbeszerzési eljárás még nem zárult le. Szerződéskötésre nem került sor. Határidő módosítást kérünk: 2021.12.31-ig.

2020. február 4-i tudosítás alapján a Sávház harmadik emeleti függőfolyosóról, az úgynevezett kopolit üvegek közül nyolc darab kiesett. Egy ott parkoló autóban okoztak kárt. Azóta több kopolit tábla is kivételre került, a körbekerítés tartósan nem nyújt biztonságot a legnagyobb kaposvári lakóépületnél.

Mikor lehetnek biztonságban a Sávházban élők és a környéken közlekedők? Milyen rendszerességgel vizsgálják a meglévő üveg stabilitását?

128/2020. (XII. 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati határozata: „Kaposvár Város Díszpolgára” kitüntető címet adományoz: Kerekesné Pytel Anna részére. 2.) „Pro Urbe Kaposvár” kitüntető címet adományoz a következő személyeknek és szervezetnek: Prof. Dr. Csapó János, dr. Csillag Gusztáv, Lőrincz Sándor, továbbá Kaposi Mór Oktató Kórház részére 3.) „Kaposvár Szolgálatáért” kitüntetést adományoz a következő személyeknek: Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető Végrehajtva Gyönyörűné Pleck Krisztina irodavezető Határidő: 2021. január 23. (kihirdetésre és a kitüntetések átadására)

Javasoltam, hogy a veszélyhelyzet után szavazzon a Közgyűlés a kitüntetésekről és méltó körülmények között legyen átadva. Javaslom, hogy Közgyűlés veszélyhelyzet alatt ne adományoz kitüntetéseket. A veszélyhelyzet után a döntés és az átadás méltó módon történhet.

151/2020. (XII. 4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati határozata a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képző nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények szerződés szerinti bérleti díjából 2020. november 1-től a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 12. §-ban meghatározott védelmi intézkedés megszűnésének napjáig: 69 a.) a vészhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.(XI.10.) Korm. rendelet 8. §-ában meghatározott vendéglátó üzletek esetében az önkormányzati bérlemények bérleti díjából 90 %-os díjkedvezményt biztosít, b.) a vészhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.(XI.10.) Korm. rendelet 12. §-ában meghatározott szabadidős tevékenységet végző szolgáltatók esetében az önkormányzati bérlemények bérleti díjából 70 %-os díjkedvezményt biztosít A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a bérlemény üzemeltetője a 2020. november 1. napján már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz, és a munkaszerződéseket a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdése szerinti felmondással nem szünteti meg a díjkedvezmény ideje alatt. A fennálló jogviszonyok igazolására a tárgyhavi, valamint az előző havi az állami adóhatósághoz az adóés társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról és egyéb adatokról szóló bevallást köteles benyújtani a bérlemény üzemeltetője. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2020. december 15. Végrehajtva

A kedvezmények meddig tartanak? Hányan teljesítették a feltételt nem küldtek el munkavállalót és nem csökkentették a bérüket, kevesebb munkaórára bejelentéssel sem?

70/2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott:

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságot, hogy dolgozza ki a hatályos önkormányzati rendeletek hatályosulásának felülvizsgálati módszerét. Felelős: dr. Szép Tamás a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke Közreműködik: a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság titkára Határidő: 2021. február 18. Veszélyhelyzet alatt nem volt lehetőség bizottsági ülés tartására, ezért határidő módosítást kérünk 2022.03.31-ig.

Mi az oka közel másfél évvel elhalasztani a végrehajtást?

Javaslom, hogy a bizottság elnöke a tervezetet juttassa el a bizottsági tagokhoz, hogy elinduljon a munka.

71/2021. (III. 12.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati

határozata Lakáspályázati határozatok

Novemberben beadott lakáspályázat kapcsán 2021. február 14-én tartott online fogadóóráján adott válasz szerint egy 19 fős bizottság javaslata alapján online ülésen márciusban a Népjóléti Bizottság dönt.

Kikből áll a 19 fős bizottság?

Volt-e a Népjóléti Bizottságnak online ülése márciusban?

Mi volt az oka, hogy hónapokat kellett várni a döntésre az ügyfélnek?

Hozzászólás:

Javaslom a lejárt idejű határozatokról szóló jelentést, minden egyes közgyűlés napirendjén szerepeltetni, hogy a Közgyűlés képes legyen ellenőrizni döntéseinek végrehajtását. 2020. szeptemberi Közgyűlés óta a határozatok végrehajtásáért felelős nem jelentette az időközben végrehajtott határozatokat 9 hónap telt el.

Tavaly 7 hónapról márciustól-szeptemberig a lejárt határozatokat 95 oldalon sorolta fel az előterjesztés, amelyet a Közgyűlés előtt 2 nappal kapott meg a testület.

Most 134 oldalon keresztül sorolja a határozatokat az előterjesztés, ezzel a tényleges ellenőrzési jogkört a végrajtásra kötelezett ismét ellehetetlenítette.

Hat.14-1-1

12. Előterjesztés utca elnevezéséről

Javaslom levenni a napirendről és kérni a városlakók véleményét a terület elnevezéséről. A Városliget elnevezésénél is ennek megfelelően járt el az önkormányzat. A Színház park elnevezése formális volt hiszen évtizedek óta így nevezték a városlakók, és ott látható a színház.

400 éve lerombolt vár nem köthető sehogy a jelenhez, a Vár utca létező közterület elnevezés, ami még az idősebbek emlékeiben létezik.

Taszári Fésűs Éva Általános Iskola viseli Kossuth-díjas kaposvári meseíró nevét, Kaposváron nem állítottunk emléket számára. Van még törleszteni valónk elhunyt köztiszteletben álló barátaink felé.

Tér átnevezés kapcsán Takáts Gyuláról Díszpolgárunkról a lakókörnyezetében neveztünk el teret, de Papp Árpád, költő, műfordító, aki a környéken a Berzsenyi utcában lakott az utóbbi évtizedekben, vagy Juan Gyenes világhírű fotóművészről nincs elnevezve közterület.

A Városliget elnevezés a Szokola-berek és Malom tó korábbi elnevezések helyett a terület funkciója szerint kapott elnevezést a városlakók szavazati alapján.

Az új parkban 11 évvel ezelőtt még a kaposvári fiatalok számára „Ifjúsági Központ a Nostrában” néven szerepelt (mászófal, szórakozó negyed távol a lakókörnyezettől. Kaposváron volt Ifjúsági park, ahol a 70-es években még Beatrice koncerteken tomboltak a fiatalok, ők ma már nyugdíjasok. Az Ifi Park, a Jövő generációja park funkció szerinti elnevezés mellett nosztalgiát és egyben a jövőt is képviselné. Legyen következetes a Közgyűlés a hagyományainkhoz és adja meg a lehetőséget, hogy dönthessenek a kaposváriak! Én az Ifi parkot javaslom a nosztalgiát érző örök ifjak, valamint a mai és a jövő kaposvári fiatalok javára.

13. Tájékoztató a 2021. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról

Hat.15-1-0

14. Előterjesztés alapítványi támogatásokról

 

Hat.16-0-0

Zárt ülés

 

Csatolmányok: