2021. szeptember 23-I KÖZGYŰLÉS ELŐTERJESZTÉSEINEK VÉLEMÉNYEZÉSE

Közgyűlés 2021.09.23. előterjesztések véleményezése

1. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról

Kérdés:

A tesztelési keretre vonatkozó ismételt indítványom kapcsán kérdezem:

Hányan ellátott volt a 2. és 3. hullám során a Liget Otthonban, valamint hány gondozó és közülük hányan fertőződtek meg koronavírustól? Hányan haltak meg? Erről eddig a helyi tudósítások között nem található információ. A Liget Otthonban megbetegedett gondozók száma miatta a házi gondozásból kényszerült-e az önkormányzat átvezényelni gondozókat? Volt-e olyan eset, hogy a házi gondozás keretében a gondozottat a gondozó fertőzte meg és a fertőzés miatt a gondozott elhunyt? A kormány júniusi döntése a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítésére 680.000 e Ft, míg az elmúlt év utolsó negyedévében kieső idegenforgalmi adó kompenzálására 4.280 e Ft működési központi támogatás realizálódott, mire költötte el ezt a pénzt az önkormányzat? A Közgyűlés a 680.000.000 Ft-os kormányzati támogatásból 620.000.000 Ft-ot a Kapos Holding Zrt.-nek adott. Mire fordították konkrétan ezt az összeget? Ezen időszak alatt volt-e béren felüli személyi kifizetés az önkormányzati vállalatoknál? Az önkormányzati társaságoknál a vevő kintlévőség összességében a 2020. év végi 875,7 millió Ft-ról 2021. június 30-ra 1.044,5 millió Ft-ra növekedett, a Kapos Sport Nonprofit Kft. vevő kintlévősége 37,2 millió Ft. Milyen intézkedéseket tettek a kedvezőtlen folyamat miatt az önkormányzati társaságok?

Jogszerű a Kométa 99 Zrt tőkeemeléshez tett nyilatkozatok és a Kapos Holding Zrt. tőkeemelésére utólagos Közgyűlési jóváhagyás? Hol találhatók a nyilatkozatok, mikor keletkeztek, miért nem értesült róla eddig a Közgyűlés? A tagvállalatok tőkehelyzetének rendezéséről szóló döntés a vagyonrendelet alapján polgármesteri hatáskörbe tartozik. Polgármesteri hatáskörbe tartozó döntést, a hatáskör visszavonása nélkül jogszerűen hozhat-e a testület? Tervezői hiba, hogy a Honvéd utcai aluljáró felújítására szánt közel 41 millió Ft, még közel 4 millióval kellett megemelni? A tervezési szerződés milyen lehetőséget biztosít az önkormányzat számára, hogy ezek a további költségek ne a helyi polgárokat terheljék? A 10%-os eltérés jelentős. A Léva u.-Léva köz sarkán található terület környezetalakítási feladatainak kivitelezése 15.284 eFt szerepel a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztési keret terhére. Mi lesz a 40 éve üresen álló, elrozsdásodott kerítéssel körbe vett gazos terület sorsa? A Deseda kilátó rekonstrukciója és műszaki dokumentáció készítése pótigény 9.000 eFt a KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrastrukturális fejlesztési keret terhére? Mennyibe került a kilátó? A 7 éve épült a kilátó, milyen konstrukciós hibával bír, hogyha a dokumentáció elkészítése 9 millió, mennyi a várható költsége? Felmérték a kilátó látogatottságát mielőtt újabb 10 milliókat költ rá az önkormányzat? A törvény indokolása szerint a polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan ügyben a törvényben meghatározottak szerint döntést hozhat. Közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége, infrastruktúra fejlesztés tervezési feladatai, gyalogátkelőhely létesítése, VKMB keretek emelése, út, járda felújítás tervezése, Dorottya ház koncepcióterv készítése megfelel fenti jogszabályi feltételnek? A kulturális intézmények bevételkiesése miatt milyen intézkedések születtek? A színháznak hány elmaradt előadást kell még pótolni, mikorra teljesül ez?

Hozzászólás:

Módosító indítványban ismét javasolta a tesztelési keret létrehozását és annak az állammal való megtérítését, valamint veszélyeztetetti sorrend felállítását a teszteléseknél. Napi 500 feletti új fertőzött, 400 felett a kórházban ápolt fertőzöttek száma, amely a többi beteg ellátását megnehezíti. A tesztelések során a fertőzöttek aránya 3,5%-ra ugrott pár hete 0,9% alatt volt. Bécs tesztel, maszk használatot írt elő a polgármester, a kórházi kapacitások védelme érdekében. Nincs idő várni. Tavaly a 2. hullám felfutó szakaszában név szerint szavazást tartott a testület. 5 képviselő támogatta 13 elutasította azt. Majd két hónappal később jelent meg a hír, hogy tesztelési sorozat indul a városban. A 2. és 3. hullám során a polgármester júniusi interpellációja után egy héttel közölte csak, hogy több mint 600-an részesültek a fertőzöttek közül kórházi ellátásban és 333-an meghaltak. Az augusztusban feltett kérdésére a több mint 600 helyett 967 ápoltról beszélt a kórházban. Ez is igazolja, hogy a naprakész adatszolgáltatás szükséges. Korábban a polgármester azt mondta csak a kórház tesztel. Az önkormányzati tesztek segítségével a védőnői szolgálat közreműködésével rendszeres szűréseket végeztek az idősotthonok dolgozói és lakói, a hivatal, a bölcsődék, és fenntartótól függetlenül a kaposvári óvodák dolgozói körében. Szinte minden szűrés alkalmával találtak fertőzött dolgozót, kollégát, de az ő kiszűrésükkel csökkentették az átfertőződés esélyét. A polgármesteri beszámoló igazolta, hogy az állami szűk kapacitás mellett szükség van az önkormányzat által szervezett tesztelésre. A két hónapos késlekedése, jóvátehetetlenül hozzájárulhatott a járvány szétterjedéséhez, amely a kórházi ápolásra szorultak és elhunytak számának növekedését eredményezte.

Javaslom az ismét benyújtott módosító indítványom elfogadását, annak súlya miatt ismételten 5 képviselőtársával név szerinti szavazást kezdeményezném, azonban a tavalyi kezdeményezők közül az egyik nem jelent meg.

Javaslom a tagvállalatok tőkehelyzetének rendezéséről szóló döntés esetén a szövegezésben, hogy a polgármester döntéséről tájékoztatja a testületet, mivel a tagvállalatok tőkehelyzetének rendezéséről szóló döntés a vagyonrendelet alapján polgármesteri hatáskörbe tartozik és azt a Közgyűlés nem vonta vissza.

2. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kérdés: A jövedelemhatár feletti rászorulók esetében méltányossági körben nyújt támogatást az önkormányzat?

Hozzászólás: Az önkormányzatiság lényege a felelősségvállalás, akkor is, ha más például az állam saját felelősségi körében nem jár el, igazságtalan szabályt alkot. A 2018.évi országgyűlési képviselők választásán független jelöltként kihasználta a lehetőséget, hogy a helyi termékeket ajánlja a nagy áruházláncok olcsóbb kínálatával szemben. A régi kaposvári pékségek hangulatát idézte fel egy írásában. Marianna, aki gluténérzékeny hozzászólásában jelezte, azt a tarthatatlan helyzetet, hogy számos betegség esetén az adókedvezményre jogosultak nyugdíjba vonuláskor vagy munkájuk elvesztésekor már nem kapnak támogatást a rendkívül magas áron kapható alapélelmiszerekhez. Az Országgyűlés a mai napig ezt az embertelen támogatási rendszert tartja fenn. Az állam hiányosságait az önkormányzatok tudják enyhíteni, ahogy ezt teszik 30 éve. Fontos megjegyezni, hogy az önkormányzat csak enyhíteni tud a betegek terhein, ahogy tette ezt a gyermekek esetében, kibővítve jövőre a felnőttekre is. Köszöni a Népjóléti Bizottság tagjainak, hogy javaslata mellé állt a 2020. évi költségvetéshez beadott módosító indítványai törvénysértő lesöprésének ellenére.  

Javaslom a 2020. évi költségvetéskor leszavazott, majd a Népjóléti és Közgyűlési munkatervben általam indítványozott támogatási forma elfogadását.

Javaslom a Közgyűlés külön köszönetét fejezze ki, - amelyet a Népjólézi Bizottság és a Jogi Bizottság támogatott - a rendelettervezet írójának, Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a Szociális Iroda vezetőjének az adatokkal alátámasztott magas színvonalú gondos munkáját és háziorvosaink közreműködését.

Javaslom a jelenlévő sajtó képviselőinek, hogy a tájékoztatási kötelezettségüknek eleget téve juttassák el a támogatás lehetőségét azoknak a kaposváriaknak, akiknek anyagi nehézséget okoz a rendkívül magas allergiás emberek számára fogyasztható élelmiszerek megvásárlása. Külön kiemelve, hogy a jövedelemhatár nem kizáró tényező, mert méltányossági gyakorlat él a döntéshozatal során.

3. Előterjesztés Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kérdés:

Mi volt az oka, hogy a képviselői jogegyenlőséget súlyosan sértő szabályozást terjesztett be az alakuló ülésen, szakítva a töretlen 30 éves közgyűlési gyakorlattal, a minden tiszteletdíj esetén arányos változtatással? Miért szegte meg azt a töretlen 30 éves közgyűlési gyakorlatot, hogy a tanácsnoki helyek elosztásakor, a nem a közgyűlési többséghez tartozó képviselőktől kér javaslatot az Ön által önkényesen lecsökkentett egy bizottsági elnöki feladat ellátásához? Mi volt a célja azzal, hogy a legfiatalabb képviselőt eszközül használta és tapasztalatlanságát kihasználva a többségi képviselők privilegizált sorába emelte és a jogegyenlőséget megsértő szabályozást megszavaztatta vele? Mi alapján változtatta meg az előterjesztő a képviselői jogegyenlőséget súlyosan sértő alakuló ülésen beterjesztett szabályozást? Miért nem vette figyelembe az alakuló ülésen tett képviselői figyelmeztetést? A képviselői jogegyenlőséget súlyosan sértő szabályozás módosítására tett javaslatot a 2020. évi költségvetés során jogsértő módon miért javasolta elutasítani a többségi képviselőkkel? Miért szavaztatott a név szerinti szavazási indítványról és miért nem tett eleget annak a szavazási eredmény ismeretében? Jelenlegi javaslatában a képviselői jogegyenlőséget súlyosan sértő szabályozást miért nem orvosolja átmeneti rendelkezés megalkotásával?

Hozzászólás:

Legyen egyértelmű az alakuló ülésen megszavazott rendelet közjogi érvénytelensége azt jelenti, hogy olyan mintha nem alkotott volna rendeletet a testület. Joghatás kiváltására alkalmatlan, tehát a kiváltságosok tiszteletdíja a 2014. évi szinten maradt, nem emelkedett 30%-kal. A többség 23 hónapja jogosulatlanul kapja a 30%-kal megemelt tiszteletdíját. Fejenként 1.380.000 Ft kell visszafizetniük. A közjogi érvénytelenség megállapítása és a rendelet megsemmisítésnek nincs időbeli korlátja, így a Közgyűlésnek a polgármesteri javaslat támogatása esetén kötelessége a jogosulatlanul felvett emelt tiszteletdíj különbözetet visszakövetelni a képviselőktől. Az előterjesztésének A változata alapján nem kell visszafizetniük, B változat alapján és a polgármesteri előterjesztés alapján vissza kell fizetniük a jogosulatlanul felvett összeget, jól gondolják meg mire szavaznak. Nem szeretné, ha a leköszönt polgármesterre mutogatnának, hogy csak Ő követett el jogsértést, minden képviselőnek vállalnia kell a döntéséért az erkölcsi és jog felelősséget. Felhívta figyelmüket az eskü szövegére:”… a jogszabályokat megtartom...”

Javaslom a csatlakozó előterjesztés A változatának elfogadását, ha az egyenlő arányú emelést támogatják.

Javaslom a csatlakozó előterjesztés B változatának elfogadását, ha az egyenlő arányú 2014. évi befagysztást támogatják.

4.         Előterjesztés a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda névváltoztatásáról

Kérdés:

Hozzászólás:

Köszöni az óvoda dolgozóinak, szülőknek, hogy Fésűs Éva Kossuth-díjas írónő nevét felveszik. A Palacsintás király mesefilmről az írónő mindig mondta a zene sokkal magasabbra emelte, mint a leírt történet. A királyi éléstár éjszakai kifosztása, a talpnyaló udvaroncok dőzsölése minden korban intő példa. Nézzék sokat a gyerekek, lássák milyen, amikor lezüllik egy ország, Dínom-dánom. Néhány kulcs mondatát érdemes felidézni a mesejátéknak, hogy ne legyen olyan száraz a Közgyűlés. Eltitkolni a valót: „Az ország zsírja, kalácsa, a fő, hogy senki se lássa.” Tékozlás: „Van itt még sült az ebédből, a nép jól lakna feléből.” Talpnyalók: „De surran a sok mihaszna, kikbe bízott a gazda. Tíz tolvaj jut egy igazra!” Protekció: „Zsák, zsák, zsák feneketlen zsák, zsák, zsák, zsák ez a rokonság.” A kapzsiság:” Lapockáné szoknyaránca olyan mintha menne táncba szép szélesre vasalta, ha, ha, ha három kosár meg egy véka el is férnek alatta. Még, még, még hol a maradék, még, még, még soha nem elég.” Egy pozitívum is hangozzék el. A jó gazda gondossága: „Ma mennyasszony, holnap asszony, holnapután jó gazdasszony belenéz a nagyfazékba, bödönbe, bödönbe véget vett a tékozlásnak örökre, örökre.” Példa legyen mindannyiuknak Fésűs Éva.

5. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről

Kérdés:

Hozzászólás:

 

6. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022. évi fordulóhoz való csatlakozásról

Hozzászólás:

7. Előterjesztés Orci, Zimány, Patalom, Magyaregres, Kaposújlak településekkel kötött óvodai feladatellátási szerződések módosításáról          

Kérdés:

Hozzászólás:

8. Előterjesztés távközlési állomások területhasználati ügyeiről

Kérdés: Az előterjesztésben szerepel: „A bérbeadás pályázat útján lehetséges, azonban a bérleti díj minimális mértékét a Közgyűlésnek kell egyedileg meghatároznia, mivel az rendeletben nem lett szabályozva.” Miért nem lett szabályozva rendeletben a bérleti díj minimális mértéke? Miért földhasználati jogot biztosít az önkormányzat a felépítmény fennállásáig egyszeri összegért, miért nem bérleti szerződéssel éves bérleti díjat kér, mint eddig? Melyikkel jár jobban az önkormányzat? Mikortól és mennyi éves díjat fizetett eddig a szolgáltató cég? Miért nem tartalmaz az előterjesztés kalkulációt a bérleti díjak meghatározásához, mi alapján lett meghatározva a bérleti díjak összege?

Hozzászólás:

Javaslom, hogy a Közgyűlés rendeletben szabályozza a bérleti díj minimális mértékét az adótornyok esetében, amelynek meghatározásához kiindulási pontnak kérjük be a megyei jogú városok szabályozását. Novemberi ülésen tudnánk tárgyalni.

Javaslom, hogy az infláció mértékével minden évben emelkedik szöveg helyett a „A bérleti szerződésben meghatározott bérleti díj minden év január 1-jére visszamenőleges hatállyal a KSH által hivatalosan közzétett tárgyévet megelőző év fogyasztói árindexének mértékével emelkedik a szerződés aláírását követően, első alkalommal 2022. január 1-jével.

Javaslom, hogy a Közgyűlési előterjesztés egyedi díjak meghatározása esetén tartalmazza a díjkalkulációt, annak érdekében, hogy a képviselők döntési helyzetben legyenek.

Javaslom, hogy a Közgyűlés az eddigi feltételekkel adja bérbe a területet és ne biztosítson földhasználati jogot.

9. Előterjesztés a Kaposvár, Biczó Ferenc utcai 730 és 739 hrsz-ú ingatlanok használati megosztásáról

Kérdés:

Hozzászólás:

10. Előterjesztés a települések kaposvári fogászati ügyelethez történő csatlakozásáról, valamint az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29. önkormányzati rendelet módosításáról (napirendről levettük)

 

11. Előterjesztés a vízközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről 2022-2036

NEM SZAVAZ

Kérdés:

A forráshiány az egyes célok esetben szerepel, mi volt a kialakított rangsor alapja, ki tett erre szakmai javaslatot?

Hozzászólás:

A forráshiányos egyes célok esetében az volt a kérdés, mi volt a kialakított rangsor alapja, ki tett erre szakmai javaslatot? Erre nem volt választ.

12. Előterjesztés egyéb vagyonhasznosítási ügyekről

Kérdés:

Hozzászólás:

A Közgyűlés június 23-i ülésén tárgyalta a Kaposvár, Noszlopy G. u. 6. szám alatti üzlet bérlő által végzett értéknövelő beruházás bérleti díjba történő beszámítását, amelyet a Közgyűlés támogatott. A közgyűlési döntés értelmében az ingatlan bérlője jogosult a bérleményt albérletbe adni, az Önkormányzat előzetes tájékoztatása mellett. Javasoltam a Közgyűlésnek, hogy ezt a határozati javaslati pontot ne támogassa. Az ingatlan albérletbe adása helyett az önkormányzat adja bérletbe az üzletét, ez valósul meg most.

13. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról

Kérdés: A 23 340 E Ft összegű Rippl-Rónai Fesztivál fel nem használt forrás milyen célra lett átcsoportosítva? A polgármester 4.986.000, -Ft jubileumi jutalmát a 153/2021. (V. 28.) Kaposvár Megyei Jogú Város Alpolgármesterének önkormányzati határozata tartalmazza, amely szerint Kaposvár Megyei Jogú Város Alpolgármestere Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése munkáltatói jogkörében eljárva határozott. A veszélyhelyzet alatt a Közgyűlés jogkörét a polgármester gyakorolja, alpolgármester a Közgyűlés nevében, hogy hozhatna döntést? Jogszabály határozza meg a jubileumi jutalmat, itt nem legfeljebb kötelezettségvállalási szabályzat szerint döntésről lehet szó, ami nem jelenti, hogy a Közgyűlése munkáltatói jogkörében az alpolgármester járna el? A polgármester illetményét az állam állapítja meg és teljes összegében a kaposvári polgárok fizetik, amelyhez az állam nem ad pénzt? Érkezett törvényességi felhívás, amiért a polgármester a Közgyűlés döntésével ellentétesen nem hívta össze a munkaterv szerinti június 17-i ülést, és az SZMSZ helyettesítési szabályait megsértette? A polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármesterek 3 fő, meghatározott sorrendben, amennyiben, mind a 4 vezető egyszerre akadályoztatott a Jogi Bizottság elnöke és ha Ő is akadályoztatott, akkor a korelnök köteles levezetni az ülést? Utólagos, a munkaterv szerinti ülés napját követően ez a döntés jogszerű?

29/2021. (VI. 23.) önkormányzati határozat 15. pont az előterjesztés egyéb vagyonhasznosítási ügyekről első határozati javaslata nem ütközik ezzel a határozati javaslattal? 29/2021. (VI. 23.) önkormányzati határozat 16. pont miről szól?

30/2021. (VI. 23.) önkormányzati határozat. A támogatott tevékenységek részletezését és a költségtervet tartalmazó Adatlap hol érhető el?

Hozzászólás:

Korábban a köztisztviselői illetményalaphoz volt kötve a polgármester illetménye, amelyről a testület döntött. Ha nőtt a polgármester bére, nőtt a dolgozók bére is. Mivel a polgármesteré volt a legmagasabb szorzó, a számára jelentős béremelés egy kezdő adminisztrátornál minimális emelést jelentett, de legalább emelkedett. A jelenlegi rendszerben látszik, hogy a dolgozók bére leszakad évekig nem változik.

Javaslom a határozati javaslat 12. pontjának visszavonását.

14. Előterjesztés a helyi népszavazásról szóló 25/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztői kiegészítés:

Magyarországon aláírásgyűjtési dömping van. A jogon kívüli véleménynyilvánítások korát érjük: nemzeti konzultációk, előválasztások. Míg az előző a kormánypártszövetség, addig az utóbbi az ellenzéki oldal felaprózódott pártjainak eszköze. Nemzeti konzultációk jellemzője a feleletet magában foglaló kérdések, amelyek egy kormányzati döntés társadalmi támogatottságát kívánja csupán indokolni, de valós választást nem kínál. Ez látszik az egyes kérdésekre adott válaszadók támogatottsági arányain, amelyek 90% felettiek, jellemzően 97%-99% között. Mint a szocializmusban. pl. 8. Brüsszel új adókat akar ránk kényszeríteni, hogy a multinacionális vállalatok által okozott környezetszennyezés és a klímaváltozás költségeit magasabb rezsiárakon keresztül a magyar családokkal fizettesse meg. Válasz lehetőségek: A multinacionális nagyvállalatok fizessék meg az ő környezetromboló tevékenységük árát vagy a környezetszennyezés árát a családoknak is meg kell fizetniük. 99% az elsőt választotta, azaz nem Ő, hanem más fizessen. A konzultációk kérdései nem közvélemény-kutatási módszertan alapján kerülnek összeállításra, és a kiértékelésének módjában sem szerepelnek a közvélemény-kutatással kapcsolatos szakmai szempontok. 2015-ben a Miniszterelnökség megtagadta a feldolgozási adatok és a feldolgozás körülményeinek nyilvánosságra hozatalát, a Fővárosi Törvényszék első fokon kötelezte a jogutód Miniszterelnöki Kabinetirodát a közérdekű adatok kiadására, amit a Kabinetiroda a Fővárosi Ítélőtáblánál megfellebbezett. A közvetlen hatalomgyakorlására ez az eszköz alkalmatlan, valódi választási alternatívák nem jelennek meg. Az előválasztás az ellenzéki pártok országos elnökeinek megegyezését hivatott minél szélesebb társadalmi támogatottsággal megerősíteni. Az előválasztási eljárás alatti elnöki alkuk szerinti visszaléptetések, valamint a független jelöltek indulásának megakadályozása a pártfrakciók valamelyikéhez kötelező csatlakozás követelménye, nem szolgálja a legalkalmasabb jelölt kiválasztását. Nem a jelöltek képességéről, törvényalkotáshoz szüksége tudásáról, támogatottságáról, hanem az egyes pártok választókerületenkénti támogatottságának felméréséről szól. Ezt szimbolizálja, hogy a megjelenésekben nem önállóan a jelölt képe szerepel, hanem az országos pártvezetőkkel párban. A politikai ellenfél híveit megszervezve kiválaszthatja a saját konkurensét. Pár száz ellenkező oldali szavazó eldöntheti az ellenzéki jelölt győzelmét. A választási eljárás alapelvei nem érvényesülnek, pártok megegyezése a mérvadó. A jelenlegi kiválasztási feltételek nem a körzetben élő választók, hanem az adott párt országos vezetőjének képviseletét ellátó személy kiválasztásról szól. Szavazógép és nem képviselő lesz a végeredmény. Kaposváron speciális a helyzet egyik előválasztási jelölt sem rendelkezik tudással a törvényhozói munkához, végrehajtó hatalmat még nem ellenőrzött. A közvetlen hatalomgyakorlására ez az eszköz is alkalmatlan, valódi választási alternatívák nem jelennek meg, pártelnöki alkuk jóváhagyását célozza és korlátozza a jelöltek részvételét. A közvetlen hatalomgyakorlás egyetlen eszköze Magyarországon a népszavazás. Kaposvár rendszerváltás utáni hatalomgyakorlását befolyásoló tényező, hogy a Közgyűlési többséget 1998 óta egy politikai erő alkotja. A polgármesteri posztot 1994-től ugyanaz a személy tölti be, amely a jelenlegi mandátum végére 30 év lesz, 7 egymást követő ciklussal. A képviseleti, közvetett hatalomgyakorlásra jelentős hatással volt a választójogi rendszer 1994. évi átalakítása, amely egyfordulós választást vezetett be, majd a 2014 óta az egyéni választókerületi mandátumok és a listás mandátumok aránya jelentősen megváltozott (jelenleg 12:5). Jól mutatja a kompenzáció formális jellegét, hogy 2019-ben a többségi oldalt támogatók és változást akaró polgárok szavazatkülönbsége a tizenkettő egyéni választókerületben mindössze 81 szavazat volt, de ez nem változtatott a képviseleti arányon. A helyi választásokon a kaposvári választópolgárok harmada és fele között szokott általában részt venni, tehát nem a teljes népesség harmada és fele között. Ennek a részvételi aránynak valamivel több mint a fele juttat egyéni mandátumhoz képviselőt és polgármestert. Jól érzékelhető, hogy koránt sincs olyan nagyarányú felhatalmazása a többségi oldalnak, mint az látszik elsőre. A népszavazás primátusa a képviseleti döntéshozatallal szemben széleskörben elfogadott, de kivételessége is. A kormány másodszor kéri a választók véleményét népszavazáson az elmúlt tíz évben, 200.000 választópolgár aláírása alapján nem valósult meg országos népszavazás, amely sokat elárul a magyar hatalomgyakorlásról. Volt olyan év, ahol a Nemzeti Választási Bizottság az összes benyújtott kérdést elutasította. A Nemzeti Választási Iroda elleni fizikai támadás pedig azonnali kormányfői beavatkozást igényelt euró-atlanti szövetségeseink nyomására, ekkor írták ki az ún. migráns népszavazást. Kaposváron az utolsó népszavazási kezdeményezés nem jutott el a népszavazásig, de az aláírásgyűjtés önmagában hatást gyakorolt a széleskörű társadalmi vitát kiváltó környezetvédelmi, és egészségvédelmi érvek ütközése miatt. A felsorolt érvek miatt indítványozom a Közgyűlésnek, hogy helyi népszavazást a kaposvári választópolgárok 10 %-a kezdeményezhessen, a korábbi 25%-os törvényi maximum helyett. A maximum kikötése aránytalan a helyi önkormányzati választásokon általában résztvevők számához képest, különösen az országos népszavazás kiírásához szükséges aláírások száma és az országgyűlési választásokon résztvevők számának arányához kb. 3,5%. Nem szolgálja a békés, demokratikus működést, ha adminisztratív eszközökkel elfolytja a Közgyűlés a népakaratot. Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a rendelettervezetet 2:4 arányban a Jogi Bizottság nem támogatta, a javaslattal kapcsolatos kérdés, ellenérv nem hangzott el.

Javaslom előterjesztőként a rendelettervezet elfogadását.

15.Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2021. I. félév)

Kérdés:

Mennyibe került ez a díjmentes parkolás a kaposvári adófizetőknek? Jelenleg hányan parkolnak ingyen a polgármester engedélyével, ez mennyibe kerül a kaposváriaknak?

Hozzászólás:

Szakítani kell a privilégiumokkal, a képviselők ne állapítsanak meg maguknak rendeletben ingyenességet, amit a kaposváriakkal fizettetnek meg. Erről a kaposváriak dönthetnének, nem a kedvezményezett Közgyűlési tagok polgármesterestül, alpolgármesterestül, képviselőstül. A kormány a járvány alatt egységesen minden polgár számára ingyenes parkolást rendelt el, nem csak a kormánytagoknak, országgyűlési képviselőknek. Az ingyenes parkolásnak a kormányfő jelezte vége.

16.Tájékoztató a 2021. évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról

Kérdés:

Azon hátralékok esetében, amelyeknél a bírósági út feltételei fennállnak mely esetekben nem indítottak a jogosultak eljárást?

Hozzászólás:

17. Előterjesztés Fésűs Éva mellszobor és intézményjelző dombormű képzőművészeti alkotásainak elhelyezéséről

18. Előterjesztés alapítványi támogatásokról

 

+ javaslat fellebbezések csatolását másodfokú hatósági döntéseknél

+ javaslat diktatúrák alatt igazoltan méltatlan magatartás esetén a városi kitüntetés     

   visszavonása

 

Csatolmányok: