2023. június 22-I KÖZGYŰLÉS ELŐTERJESZTÉSEINEK VÉLEMÉNYEZÉSE

 

 

 

Közgyűlés 2023.06.22. előterjesztések véleményezése

Napirendről szavazás

Ügyrendi javaslat:

JAVASLOM levenni a napirendről a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola szakosztályaiban fizetendő sportolói hozzájárulások drasztikus emeléséről szóló előterjesztést, amely havonta 3.000 Ft és 5.000 Ft közötti többletterhet jelent az itt élő fiatal sportolni szeretők családjainak. A versenysport többlettámogatásainak terhére a magyar gazdasági válság végéig támogassuk az egészséges életmódot.

Ha egy közpénzből is fizetett játékosnak havi 12 milliót fizetnek és kocsikat kell bérelni 5 millióért, mert az edző és néhány játékos csak automata váltós kocsit vezet, akkor nem az itt élők gyerekein kell megszorításokat bevezetni.

 1. ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról

KÉRDÉS:

„Az egészségügyi alapellátásról szóló törvény módosításával kezdetét vette az alapellátások átalakítása, melynek keretében a háziorvosi ügyeleti rendszer átszervezése mellett sor kerül az egységes védőnői rendszer kialakítására.”

Mit jelent az orvosi ügyeleti rendszer átalakítása és a védőnői ellátás államosítása? Mi volt az indoka? Van-e pénzügyi megtakarítási indoka az átszervezésnek? Mekkora összeg? Mit jelent az itt élő betegek és orvosok számára rövid- és hosszabb távon?  

2023. július 1. napjától 7,5%-os illetményalap emelés, figyelembe véve a január 1. napjától történt azonos mértéket és az ebben az évben minden hónapban 20%-ot meghaladó inflációt, valamint az ezt a mértéket jóval meghaladó élelmiszer és gyógyszeráremelkedést, hány százalékkal csökkent a dolgozók bérének vásárlóértéke?

 

Emlékeztetőül a 4 városvezető milliós haviját tavaly január 1. napjától 30%-kal emelték meg, ami fejenként havi több mint 300.000 Ft pluszt jelent. Sok dolgozó nem visz havonta haza annyit, mint az emelkedés mértéke. Most is vállalható, erkölcsileg felelős döntésnek tartja a saját bérük emelkedése mellett a dolgozói alacsony béreket?

Hogy várható el a gazdasági szereplőktől a szalag mellett dolgozók bérének emelése, ha a várospolitikai programot szavakban hirdető vezetők bérének emelésé és a dolgozói bérek között ekkora a szakadék?

Közgyűlési többség által adott 200.000.000 Ft-os felhatalmazás alapján hozott polgármesteri egyszemélyi döntések közül:

Volt Pécsi Iskola épületének a Társadalmi és Esélyteremtési Főigazgatóság által birtokolt részére és biztonsági rendszerre, miért az itt élők pénzéből adott közel tízmilliót? Miért nem állami forrás bevonásával valósította meg?

A Töröcskei raktár felújításának költségére 24.215.000 Ft-ot adott, miért volt sürgős a felújítás? Ekkora összeg mire ment el?

10 db új vadkamera beszerzésének költségére 2.275.000 Ft-ot, a meglévő és az új vadkamerák üzemeltetési többletkiadásaira 1.035.000 Ft-ot. A köztéri kamerák korábbi évi 52.054eFt (Rácz Marika adat) milliós üzemeltetési költsége jelentős, ha hozzávesszük, hogy a közbiztonság érzetet és a balesetmentes közlekedést szolgáló közvilágítás közel minden második oszlopát lekapcsoltatta, sötétbe borítva a várost.

Hofi Gézát idézve, mennyi a terv? Miért nem nyilvános a terv, hogy hová kíván eljutni? A 355 kamera mellé hány vadkamerát vett eddig összesen? Milyen konkrét, anyagilag értelmezhető eredményt hozott a 10 újabb kamera?

Út- és járdafelújítások költségeire 200 milliót adott, ezen felül a Kassa utca út- és járdafelújításának többletköltségeire 2.965.000Ft-ot. Adott célra 200 millió a felső határa a felhatalmazásának, miért lépte túl a költségvetési keretét, annak mi a következménye? 260.000.000 Ft zártkerti utakra.

Kaposvár - Kaposújlak összekötő kerékpárút tervezési munkák költségére 3.700.000 Ft-ot adott. Miért nincs a zselici Bőszénfa felé és a Kaposmérő felé, Balaton felé vezető kerékpárút eleve összekötve Kaposvárral?

Újabb tervek előtt nem kellene a balesetveszélyes hiányzó szakaszokat gyorsan pótolni?

KAVÜ Nonprofit Kft. részére a kaposvári közvilágítási hálózat felmérésének költségeire 18.923.000 Ft-ot adott. Mit mértek fel? Azután, hogy az előző évi költségvetés a fénymérésre 1.594.000 Ft-ot adott, amely alapján megállapították, hogy a vizsgált területen – ezt nem hozták nyilvánosságra – a lámpatestek harmadánál a fényerő nem volt megfelelő. Majd tavaly ősszel közel a lámpatestek felét lekapcsolták közel 40 millióért. Kavü-nél a saját térinformatikai rendszerünk ott van. felszín felett nincs hálózati felmérés, később vezetjük. Országos e-közműtérkép nem megbízható.

Kamara Akadémia Egyesület részére a 2023. évi KaposFest rendezvény költségeire 17.000.000 Ft-ot adott. Miért nem a költségvetés része az évente megrendezésre kerülő nagyrendezvényünk?

Kaposvári Közlekedési Zrt részére a 2022. évi bevétellel nem fedezett kiadásainak ellentételezésére 94.600.000 Ft-ot adott. Miért nem a költségvetés része a cégünk hiányának rendezése?

GESZ részére fa kivágások és metszések költségeire (elszállítással és tuskó marással) 30 000.000 Ft-ot adott. Ez csak a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnoksághoz tartozó intézmények területén lévő fákra vonatkozik? Mekkora a város közterületeire biztosított ezen összeg?

Közvilágítás költségei (2022. évi áthúzódó: 46.402 eFt) 535.714.000 Ft milyen időszakra vonatkozik? Az államtól energiaáremelkedés kompenzáció 840 millió erre használható? éves költség késve állítják ki a számlát, januári árakkal, ez alacsonyabb lesz a fixált árak miatt

Egészséges Kaposvár honlap készítése (2022. évi áthúzódó: 1.500 eFt) Kaposvári imázsfilm (2022. évi áthúzódó: 10.570 eFt) hogy áll? Részönkormányzati települési postafiókók üzemeltetési költsége 31.794 eFT, másik két posta végleg bezárt? Az önkormányzati támogatás meddig fedezi a két posta fenntartását? 18 hónapra szól.

 

Kaposvár, Fejedelem utcai lakóterületek infrastruktúra fejlesztésének tervezési feladatai 7.366.000 Ft? Útlezárás ezután megszűnik? utca folytatása mezőgazdasági területen, önköltségi áron telkek

Kaposfüred szélén járda és kerékpárút összekötése 3,5 millió. Ez hol van pontosan?

Turisztika 2.523.244.000 Ft 2,5 milliárd

Deseda Kemping fejlesztési programja 2020. évi üteme és engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció módosítása 2,5 milliárd        közbeszerzés alatt

Homokos strand kialakítása a Deseda tározón- tervezési feladatok 9,6 millió áthúzódó

Konferencia és wellness Hotel fejlesztése Kaposváron tervezés 4,2 millió áthúzódó

KAVÜ részére fasor felújításának költségeire 150 millió HOL? Fák metszése benne van? Miért kell hajolgatni? Pázmány Péter utcában már megvalósult.

 

HOZZÁSZÓLÁS:

Javaslom, hogy a polgármester átruházott hatáskörének 200 milliós átlépésének rendezésére, a Kassa utca út- és járdafelújításának többletköltségeire adott 2.965.000Ft-ról a Közgyűlés külön hozzon egy kiegészítő határozatot.

A rendeletmódosító javaslatomat a Jogi Bizottságon az előterjesztő elfogadta. A már beterjesztett előterjesztések tárgyalása alatti javítása és újrafeltöltése azonban nem átlátható, nem követhető és rossz gyakorlatot rögzít, ellentétes a nyilvánosság elvével. Azt az itt élők nem tudják követni, így a jövőben ez a rossz gyakorlat nem követendő.

Államosítások, semmi nem változik, mindent ugyanott találunk, hatékonyság nő, de nem ez a tapasztalat. Iskolák tízéves tapasztalat, nem jobb, rosszabb lett.

Elvándorlás és nem kaposváriak betelepítése az alacsony bérek miatt van. A városvezetők milliós havija nőt 30%-kal, több mint 300.000 Ft-tal fejenként, a dolgozók, nyugdíjasok jövedelme nem.

 

 1. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

KÉRDÉS:

Hozzászólás: módosítók külön 6db

Támogatás idősek világnapjára

Az idősek világnapja alkalmából települési támogatásban részesíthető az a szociálisan rászoruló személy, aki a 85. életévét betöltötte, vagy tárgyévben betölti feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 400%-át 114.000 Ft, egyedül élő esetén a 500%-át 142.500 Ft nem haladja meg. A támogatás összege személyenként 10.000- Ft, amelyet az önkormányzat tárgyévben egy alkalommal, október hónapban folyósít. Az elszabadult infláció idején ezeket legidősebb polgárainkat az élelmiszer-áremelés, a gyógyszer-áremelés, az energiaáremelés rendkívüli mértékben érinti a, ezért javaslom, hogy a támogatás mértéke 10.000 Ft-ról 20.000 Ft-ra emeljék a képviselők. Kérem a Közgyűlést, hogy a megélhetési válsággal küzdő időseknek, akiknél 114.000 Ft, egyedülállóknál 142.500 Ft vagy ezen összegek alatt kapnak ellátást állapítsa meg az évi egyszeri juttatást, továbbá az életkorhatárt törölje el, mert a rendelet a szociális rászorultságot veszi alapul, amelyhez az életkornak semmi köze. A nyugdíjkorhatár önmagában jelzi, hogy már nehezebben tud valaki munkát vállalni, hogy kiegészíthesse az alacsony jövedelmét. Ezen felül javaslom, hogy emelt szociális vetítési alapot vegyen a jogosultsághoz figyelembe a rendelet, így a 15 éve változatlan nyugdíjminimum 28.500 Ft helyett a 15 éves időszakra összesen 20%-kal emelt 34.200 Ft alapulvételével összegszerűen határozza meg azt, 136.800 Ft, egyedülállók esetén 171.000 Ft. A nyugdíjasnapra évi egy alkalommal adott 20.000 Ft-ot a város ki tudja fizetni, ha 2022. évre a polgármester és már három alpolgármester milliós haviját 30%-kal megemelte, ami havonta fejenként több mint 300.000 Ft emelést jelent. Együtt a polgármesteri meghízottak számára a költségvetésben biztosított 30 millióval, 2022-ben az udvartartás közel 20 fős kabinet nélkül több mint 106.000.000 Ft-ba került az itt élőknek, így a nyugdíjas kaposváriaknak is. A 85. életévüket az itt élők közül kevesen érik meg, ezért irreális ilyen magas életkorhoz kötni az évi egyszeri juttatást. Ha a városvezetés önmagán nem spórol megélhetési válság idején, akkor azt ne az idősek évi egyszeri juttatásánál tegye.

Karácsonyi támogatás

A Kaposvári Szociális Központ Gyöngyfa Napközi Otthon nappali ellátását igénybe vevő fogyatékos személyek tárgyév decemberében, külön kérelem nélkül karácsonyi támogatásra jogosultak. Ezen intézményi ellátás igénybevételét az intézmény vezetője az arra rendszeresített formanyomtatványon személyenként igazolja.

A karácsonyi támogatás összege személyenként képviselői rendeletmódosító-javaslatomra 20 000 Ft-ra emelt a Közgyűlés 2019. évben, az azóta bekövetkezett vásárlóérték-csökkenés miatt az újabb képviselői rendeletmódosító-javaslatomban ezen évi egyszeri karácsonyi juttatás 30.000 Ft-ra történő emelésére kérem a képviselőket.

Beiskolázási segély

A tanévkezdés megkönnyítése érdekében a rendkívüli települési támogatás beiskolázási segély formájában is nyújtható az általános iskolában, gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek és fiatal felnőtt részére a 23. életévének betöltéséig, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át 85.500 Ft nem haladja meg és vagyona a család tagjainak nincs. A beiskolázási segély évente egy alkalommal nyújtható. A segély összege gyermekenként vagy fiatal felnőttenként legfeljebb 10.000 Ft-ig terjedhet. A támogatás összegének felső határát állapítja meg a rendelet, amely egyedi élethelyzet alapján a jelenlegi folyamatos áremelkedések mellett indokolja e határ emelését 20.000 Ft-ig.

Speciális diétára szoruló személyek időszaki támogatása

Települési támogatásként speciális diétára szoruló személyek időszaki támogatása annak a táplálékallergiája vagy más alapbetegsége miatt speciális diétára szoruló kérelmezőnek nyújtható - egészségi állapotához igazodó étkeztetése elősegítése érdekében - a (2) bekezdésben meghatározott időszakonként (a továbbiakban: időszaki támogatás), akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem, családban élő esetén a nyugdíjminimum 350%-át, egyedül élő esetén a 450%-át nem haladja meg, és részére külön jogszabály alapján személyi jövedelemadó kedvezmény nem érvényesíthető.” (2) Az időszaki támogatást tárgyévben három alkalommal a) április, b) augusztus, c) december hónapokban biztosítja az önkormányzat. (3) Az időszaki támogatás összege személyenként és jogosultsági időszakonként 10.000-Ft. Javaslatomra, 2022. január 1-től a Közgyűlés kiterjesztette a támogatási formát az szja adókedvezményből kieső nyugdíjba vonulókra, munkahelyüket elvesztőkre. Az eddigi tapasztalatok alapján az igazolt betegek kb. 10%-a vette igénybe a támogatást, amely azt jelenti, hogy nagyrészt az adókedvezménnyel tudnak élni a betegek, akik évi 120.000 Ft adókedvezményt kapnak. A speciális diéta alapvető élelmiszereire nem terjed ki a hatósági ársapka, azok ára korábban is brutális összeget jelentett, az elszabadult infláció idején ezeket a betegeket rendkívüli mértékben érinti a speciális élelmiszerek áremelkedése, ezért javaslom, hogy a támogatás mértéke 10.000 Ft-ról 20.000 Ft-ra emeljék a képviselők.

Indokolás

A törvényhozás nem tud mit kezdeni a szociális rászorultság meghatározásával. Több alkalommal javasoltam, hogy a féktelen áremelkedések időszakában a Közgyűlés összegszerűen határozza meg a jövedelemhatárokat és azt folyamatosan igazítsa a valós ár- és jövedelemviszonyokhoz. A Közgyűlési többség dacolva a józan ésszel csupán százalékos arányokat vizsgálta felül, és tett minimális emelési korrekciót. Most a központi jogalkotás miatt ismét a jövedelemhatárok meghatározását alakítja át.

 2020 márciusától koronavírus járvány pusztít, amely még nem zárult le, gazdasági hatása minden országot másképp érintett, attól függően milyen egészségvédelmi és gazdaságvédelmi intézkedéseket léptettek életbe az adott államok, tartományok, települések. 2021 őszén Magyarország hatósági árakkal próbálta fékezni az inflációt, sikertelenül. A válság tovább mélyült, az infláció elszabadult, a kamatemelés folyamatos, a hazai valuta leértékelődött. Az itt élők ebben a súlyos gazdasági válságban szembesültek az európai szinthez képest rendkívül alacsony jövedelmek mellett az energiaárak emelkedésével. Az állam a forráselvonásokat az önkormányzatoktól először ideiglenes intézkedésként vezette be, amely állandósult. A meglévő források ésszerű és takarékos felhasználása mellett jelentős önkormányzati támogatás szükséges az itt élők megélhetésének biztosításához. Jelenleg ez az első. A luxusberuházásokat, felelőtlen pénzköltéseket a költségvetés nem bírja el. Az itt élők megélhetésének támogatása és az önkormányzati intézmények, cégek takarékos működtetése a Közgyűlés és szerveinek feladata. A rendkívüli helyzetekben használt felülről nyitott előirányzat szlogen, most valóra válik, hiszen a forrásainkat a túlélésre kell koncentrálni.

A Közgyűlés tavaszi ülésszakán feltett kérdéseimre az energiaellátás kapcsán: Megszorítások, hogy érintik a lakosságot? Van-e terv a lakosság terheinek csökkentésére? Van-e terv esetleges gázellátási probléma esetén?

Az alábbi válaszokat kaptam a város vezetőjétől: "Kaposváron nem lesznek megszorítások, ezért a védelem költségvetése az idei." "A kaposvári gázellátás érdekében annyit tesz, hogy támogatja a Kormányt, hogy tartsa meg a rezsicsökkentést." "A magyar polgárok fizetik a brüsszeli rezsipolitika ellenére is a legolcsóbb gáz- és villanyköltséget, az példátlan. Köszönet jár a Kormánynak, hogy továbbra is biztosítják az olcsóbb rezsit."

A magyar bérek, nyugdíjak és az európaiak nem összehasonlíthatók. A négy városvezető milliós havijának fejenként több mint háromszázezer forintos havi emelése, már összehasonlítható az európai bérekkel, de az itt élők pénzével már nem.

A Közgyűlés 2022. június 16-i ülésén a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazó előterjesztés tárgyalásakor javasoltam:

A ROHAMOS PÉNZROMLÁS MIATT, MÉG ÉVEN BELÜL FELÜLVIZSGÁLNI A JÖVEDELEMHATÁROKAT. Ez bő két hónap alatt most megtörténik.

TOVÁBBÁ JAVASOLTAM AUTOMATIZMUST BEÉPÍTENI VALAMENNYI JÖVEDELEMHATÁRT TARTALMAZÓ RENDELETNÉL. ENNEK MEGFELELŐEN, HA A JÖVEDELEMHATÁR MIATT A MÉLTÁNYOSSÁGBÓL HOZOTT DÖNTÉSEK MEGHALADJÁK A 15%-OT AKKOR AZT AZ ELŐTERJESZTŐ FELÜLVIZSGÁLJA ÉS DÖNTÉSRE A KÖZGYŰLÉS ELÉ TERJESZTI.

Több ilyen rendelete is van az önkormányzatnak, ilyen a lakásrendelet például. A nyugdíjminimum összege 2008. január 1. óta 28.500 Ft, azaz 14 éve nem változott, ezért nem indokolt a jogosultsági szinteket ehhez az összeghez százalékosan meghatározni. A világos és közérthető jogi szabályozás törvényi követelmény, így az összegszerűen megállapított jövedelemhatárok jobban segítik az itt élők, és a jogalkalmazók munkáját. Korábban a százalékosan megállapított összegek azt a célt szolgálták, hogy ne kelljen folyamatosan módosítani a jogszabályokat. Azonban a 14 éve változatlan alapösszeg miatt ez már nem alkalmas a világos és közérthető szabályozásra és a könnyebb jogalkalmazáshoz. A felgyorsult forint értékvesztése miatt kényszerűen a helyi jogalkotónak folyamatosan követni kell a pénz értékét és annak megfelelően módosítani a jogosultsági határokat, amelyet a polgárok is könnyen követni tudnak. A nyugdíjminimumhoz csak a legszűkebb körben szabad - ilyen mértékű forint leértékelődése miatt - jogosultsági feltételeket megszabni. Erre alkalmasabb a minimálbér vagy az előző évi bruttó átlagkereset megfelelő százalékát meghatározni. Az országgyűlési képviselők alapfizetése 2018-ban 750.000 Ft volt, 2022 márciustól már 1.316.000 Ft. A képviselői alapilletményt az előző évi bruttó átlagkereset háromszorosában állapítja meg a jogszabály, ez 2021-ben 438.800 Ft volt. A város négy vezetőjének milliós havija is több mint 300.000 Ft-tal emelkedett 2022.01.01-től, amely a dolgozóknál nem történt meg. Az alacsonyan tartott bérek, a vezetői és dolgozói bérek közötti különbség aránytalan növekedése bizonytalanságot és félelmet kelt a megélhetési válságban. Az egészséges bér és ár aránnyal rendelkező országokban a többszörös energiaárak kifizethetőek a lakosság többsége részéről életszínvonal csökkenése mellett, hazánkban ez a torz ár és bér arány megélhetési válságot okoz széles körben. Ezért folyamatosan követnünk kell összegszerűen a jogosultsági határokat a válság alatt.

A polgármester által összehívott rendkívüli Közgyűlés 2022. szeptember 1. napján fogadta volna el a jövedelemhatárok emelését, - a minél több emberen való érdemi segítés érdekében – azonban két tanácsnoka távolmaradása miatt ez egy hónapot csúszott. Az eltelt félév alatt az áremelkedések miatt a jövedelmek értékvesztése indokolja a jogosultsági jövedelemhatárok további emelését, erre vonatkozóan azonban az előterjesztés nem tartalmaz számításokat, figyelembe véve az elutasított kérelmeket, valamint a jövedelemhatárok miatt nyújtott méltányossági támogatásokat. A normatív szabályozás fenntartása, a jogbiztonság követelménye, amely a jogállamiság alapja. Az infláció mértéke 2022. szeptemberében 20,1%, 2022. októberében 21,1%, 2022. novemberében 22,5%, 2022. decemberében 24,5%, 2023. januárban 25,7%, 2023. februárban 25,4%, 2023. márciusban 25,2%, 2023. áprilisban 24%, 2023. májusban 21,5%. Ezért a szociális vetítési alap korábbi nyugdíjminimum 2008 óta változatlan összegének emelése a megoldás, amennyiben a közgyűlés értékkövetést tűz ki célul, megőrizve a jogosultsági jövedelemhatárok és a támogatások értékkövetését a 2008-tól eltelt 15 év minimum 20%-os emelést indokol, amely a későbbi számítások alapján tovább növelhető az értékkövetések érdekében. Így 34.200 Ft a szociális vetítési alap mértékkel számolva az alábbi összeghatárok jelenthetik az első lépést a vásárlóérték megőrzése felé.

 

Közvilágítás korlátozása miatti egyszeri támogatás

Az itt élők sötétben botorkálnak, mert a közvilágítás közel felét lekapcsoltatta a polgármester, több épületet lezárt a fűtési szezonra. A polgárok fizetnek az önkormányzatnak, mint eddig, de most nem kapják meg érte azt, amit korábban, így az állami kompenzációból nekik is jár. Ezért javaslom, hogy a Közgyűlés az állam által Kaposvárnak adott 840.140.279 Ft energiaáremelkedés miatti támogatásából minden kaposvári háztartásnak 10.000 Ft-ot biztosítson. Nem csupán a városi vezetők milliós haviját kell megemelniük fejenként havonta több mint 300.000 Ft-tal, amelyhez még kapnak 260.000 Ft cafetéria, ingyenes éves parkolóbérletet, a háztartásoknak is jár egyszeri 10.000 Ft az állami támogatásból. Ezt a pénzt az itt élők kapták a kormánytól nem kell, hogy a cégháló ezt is elnyelje, amely válság előtt is folyamatosan a költségvetésből lett kisegítve.

 

 1. ELŐTERJESZTÉS az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról

KÉRDÉS:

Hozzászólás: módosítók külön 6db

 

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY                           

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

………/2023. (…..)

önkormányzati rendelete

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ.) 8/A. §-al egészül ki:

8/A.§ A Közgyűlés a választói akaratot szolgálva az alábbi alapelvek mentén határozza meg működési rendjét:

 1. a bizottsági tagsági és bizottsági elnöki feladatokat az egyéni választókerületben leadott érvényes szavazatok arányában osztja fel a többségi és a kisebbségben lévő képviselők között;
 2. az egyes képviselői, alpolgármesteri tiszteletdíjak, illetmények értékmegőrző meghatározása azonos arányban változhat a képviselői jogegyenlőség biztosításával;
 3. a Közgyűlés által egyes szervezetekbe delegált képviselők feladatait az egyéni választókerületben leadott érvényes szavazatok arányában osztja fel a többségi és a kisebbségben lévő képviselők között.

2. §

A SZMSZ. 9.§ első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9.§ A Közgyűlés tagjai közül egy foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármestert választ, további legfeljebb két társadalmi megbízatású alpolgármestert az önkormányzat feladatainak változatlan színvonalú ellátása esetén választhat.”

3. §

16. § (1) A Közgyűlés éves munkatervének megfelelően évente legalább hat alkalommal ülésezik, ezen kívül szükség halaszthatatlan, indoklást tartalmazó összehívás szerint esetén rendkívüli ülést tart.

4.§

Az SZMSZ. 18. § (2) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A kaposváriak, a Közgyűlés tagjai és a meghívottak részére az ülés munkatervben szereplő előterjesztéseit és a meghívót a Közgyűlés ülése előtt nyolc munkanappal - a bizottság elé nem kerülő előterjesztéseket négy munkanappal - elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni. A munkatervben nem szereplő munkaterv szerinti bizottsági ülések után készített rendkívüli előterjesztéseket – a halaszthatatlan tárgyalás indoklásával - úgy kell hozzáférhetővé tenni, hogy az legalább az ülés előtt egy nappal 24 órával a tárgyaló testületek tagjai rendelkezésére álljon. Késedelem esetén a napirendi pont tárgyalásáról a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés közmeghallgatásának meghívóját tizenöt munkanappal az ülés előtt hirdetményben és a helyi sajtóban is közzé kell tenni.

5.§

A SZMSZ. a következő 41- 44.§-kal egészül ki:

„41. § (1) A településrészi önkormányzat nem önkormányzati képviselő tagjait a Közgyűlés a településrész választópolgárainak jelölése ismeretében választja meg.

(2) A településrészi jelölőgyűlést a településrész egyéni választókerületben megválasztott önkormányzati képviselője hívja össze és vezeti.

(3) A jegyző a jelölőgyűlést megelőzően a jelölőgyűlés helyét és idejét a településrészen közzéteszi. A jelölőgyűlés törvényességi felügyeletét a jegyző látja el.

42. § (1) A jelölőgyűlésen minden a településrészen lakó - vagy tartózkodási hellyel rendelkező - választópolgár ajánlhat jelöltet, illetve jelöltként állítható. A helyben lakás tényének igazolására az önkormányzati képviselőválasztásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(2) A jelölőgyűlésen az (1) bekezdés szerinti résztvevők a jelöltek személyére ajánlásokat tesznek, amelyet a jelölt személy elfogadó nyilatkozatát követően a jelölőgyűlés vezetője egyenként megszavaztat. Jelölt az lesz, akit a jelenlévők több mint egyharmada támogat.

(3) A (2) bekezdés alapján összeállított betűrendes névsorban szereplő személyekre a jelölőgyűlésen az (1) bekezdésben résztvevők nyílt vagy titkos szavazással szavaznak, titkos szavazás tartásához a jelenlévők több mint felének támogatása szükséges.

(4) Nyílt szavazás lefolytatásakor a jelölőgyűlés vezetője egyenként felteszi szavazásra az ajánlott személyek nevét. A szavazás kézfelemeléssel történik.

(5) Titkos szavazás lefolytatására az (1) bekezdés szerinti résztvevők háromtagú szavazatszámláló bizottságot hoznak létre, akik maguk közül elnököt választanak. Az elnök a szavazás eredményéről készített jegyzőkönyv alapján hirdeti ki a jelöltekre leadott érvényes és érvénytelen szavazatok számát.

(6) Az (5) bekezdésben rögzített szavazás szavazólapon, szavazófülke és urna igénybevételével történik, az önkormányzati képviselőválasztásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával.

43. § (1) A jelöltekről a jelölőgyűlés vezetője jegyzéket készít, amely tartalmazza:

a) a jelölt nevét, lakcímét, születési idejét;

b) a kapott szavazatok számát.

(2) A jegyzéket a kapott szavazatok számának csökkenő sorrendjében kell összeállítani.

(3) A jegyzéket és a jelölőgyűlés jegyzőkönyvét a jelölőgyűlés vezetője tizenöt napon belül megküldi a polgármesternek.

(3) A jegyző törvényességi véleményével a polgármester előterjesztést nyújt be a Közgyűlés ülésére a részönkormányzat testülete tagjainak megválasztása érdekében.

44. § (1) A részönkormányzat testületének tagjait a Közgyűlés választja meg a jelölőgyűlés által javasolt jelöltek közül. Az eskü szövegét a legfiatalabb önkormányzati képviselő olvassa elő.

(2) Ha a részönkormányzat testület nem önkormányzati képviselő tagjának megbízatása megszűnik, a polgármester előterjesztést nyújt be a Közgyűlés elé a jelölőgyűlésen készült jegyzéken szereplő jelölt megválasztása érdekében. A jegyzéken szereplő jelölt hiányában a Közgyűlés tagot nem választ.”

6. §

Az SZMSZ. 1. melléklet 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. Bizottsági tagsággal rendelkező önkormányzati képviselő tiszteletdíja az 1. pontban meghatározottakon felül bizottságonként: 60. 000,- forint.

7. §

(1) Ez a rendelet - az 1. és 2.§, valamint 5.§ kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. és 2.§-a, valamint 5.§-a a 2024. évi önkormányzati választás napján lép hatályba.

(3) E rendelet 6.§-a rendelkezését a 2019. évi önkormányzati választás napjától kell alkalmazni.

 

Kaposvár, 2023. június 22.

                        Szita Károly                                                   dr. Csillag Gábor

                        polgármester                                                              jegyző

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

....../2023. (….) önkormányzati rendeletének indokolása

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az önkormányzati működés választói akaratnak való megfelelést szolgálják, rögzítve az alapelveket, így a: bizottsági és egyéb szervezetekbe delegáltak feladatmegosztásait az egyéni választókerületben leadott érvényes szavazatok arányában osztja fel a többségi és kisebbségben lévő képviselők között; az egyes képviselői tiszteletdíjak értékmegőrző meghatározása azonos arányban változhat a képviselői jogegyenlőség biztosítása érdekében; továbbá a településrészi önkormányzatok megválasztásának 20 évig hatályban volt rendszerét emeli vissza.

Részletes indokolás

 1. §-hoz

A Közgyűlés a választói akaratot szolgálva az alábbi alapelveket határozza meg működési rendjében: a bizottsági tagsági és bizottsági elnöki feladatokat az egyéni választókerületben leadott érvényes szavazatok arányában osztja fel a többségi és a kisebbségben lévő képviselők között; a Közgyűlés által egyes szervezetekbe delegált képviselők feladatait az egyéni választókerületben leadott érvényes szavazatok arányában osztja fel a többségi és a kisebbségben lévő képviselők között.

Ezen alapelv rögzítésével a tényleges érvényes szavazatokat kell követnie a Közgyűlésnek, amely jelenleg még a mandátumarányos elvet sem követi. Mivel a törvényi szabályozás hiányzik, az önkormányzati joghagyomány pedig 2019-ben megtört, a „Jaj a legyőzötteknek!” (Vae victis[1]) elv érvényesül. Két testületet egy képviselő vezet, mert a sok főállású alpolgármester és a többség által megbízható ellenzéki képviselő elfogyott.

Az egyes képviselői tiszteletdíjak értékmegőrző meghatározása azonos arányban változhat a képviselői jogegyenlőség biztosításával. 2019-ben csak a polgármester által kijelölt képviselők tiszteletdíja emelkedett, a több képviselő tiszteletdíját a 2014. évi szinten befagyasztotta a Közgyűlés. Egyedül nem szavaztam meg a képviselői jogegyenlőséget sértő javaslatot.

Fontosnak tartom a korábbi önkormányzati gyakorlathoz való visszatérést, szemben a „Jaj a legyőzötteknek!” lelkülettel. Az önkormányzati mandátum félidejében alkalmas az idő egy ilyen alapelvi szintű szabályozásra, amikor még nem ismert a 2024. évi választás eredménye.

 1. §-hoz

Az önkormányzattól elvont hatáskörök és intézmények alapján a Közgyűlés tagjai közül egy foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester, további legfeljebb két társadalmi megbízatású alpolgármester alkalmazására van mód és lehetőség az önkormányzat feladatainak változatlan színvonalú ellátása esetén. Ha az otthoni szakápolás önkormányzati fenntartását nem finanszírozza, akkor 3 főállású alpolgármestert sem. A soha nem látott arcátlan több mint 300.000 forintos fejenként havi emelésekkel, a milliós fizetések az önkormányzat feladatellátását befolyásolhatják, hiszen 30 beteg ember otthoni szakápolását ellátó négy szakápoló elbocsájtásáról döntött szégyenteljes módon a többség, az elégtelen állami finanszírozásra hivatkozva civilekre testálva a feladatellátást. Majd következő döntésként 260.000 Ft-os cafetéria juttatást szavazott meg a városvezetőnek, aki ugyanúgy megkapja ezt közel másfél milliós havija mellé, mint aki 40 éve jelenleg garantált bérminimumot, bruttó 260.000 Ft fizetést kap (nettó 173.000 Ft). A jelenlegi szégyenteljes és pazarló vezetői létszámot még politikai alkuk kényszerítő körülménye sem indokolja, mivel mind a három főállású alpolgármester egy pártfrakció tagja.

3.§-hoz

A módosító indítvány átlátható, nyilvános testületi döntéshozatali rendet tartalmaz.

4.§-hoz

A Közgyűlési előterjesztések késedelmes kiküldése olyan méreteket öltött, hogy a Közgyűlés megalapozott döntéshozatalát veszélyezteti. Nagyságrendileg több a munkatervben nem szereplő előterjesztések száma, ami a jelenlegi szabályozásban az előterjesztőknek túl tág teret nyújt. Ezért a munkatervben nem szereplő megkülönböztetés törlése indokolt.

A munkaterv szerinti bizottsági ülések után készített rendkívüli előterjesztések esetén elengedhetetlen a halaszthatatlan tárgyalás indoklása, továbbá a legalább az ülés előtt egy nappal való közzététel helyett a 24 óra szerepeltetése, ami objektíven számon kérhető. Jelenleg a Közgyűlés közmeghallgatásának meghívójáról nincs külön szabály, így mivel nem előzi meg a testület ülést bizottsági tárgyalás 4 nappal korábban is elég lenne a lakosságot értesíteni, ami tarthatatlan. A közmeghallgatás a Közgyűlés munkatervében szerepel, de ez nem jelent megfelelő nyilvánosságot. 2019. évet megelőzően a költségvetés előtt tartott közmeghallgatást a Közgyűlés, amely jógyakorlattal szakítani súlyos hiba. A korábbi szabályozásban a költségvetés tervezetét 10 nappal korábban közzé kellett tenni. Javaslom, hogy tizenöt munkanappal az ülés előtt hirdetményben és a helyi sajtóban is legyen kihirdetve a közmeghallgatás helye, ideje és napirendje.

5.§-hoz

„Döntsön a nép!” húsz évig meglévő elvvel szemben a „Dönt a polgármester javaslatára a Közgyűlési többség!” elv érvényesül a településrészi önkormányzatok felállításakor. Kaposfüred, Toponár, Töröcske, Kaposszentjakab lakói nagy számban vettek részt a korábbi jelölőgyűléseken és a közterületek jelenlegi állapota miatt bizonyára továbbra is részt vennének a saját részönkormányzatuk létrehozásában. A javaslat a korábbi húsz évet megélt szabályozást javasolja visszaemelni a SZMSZ-be.

6.§-hoz

A mellékelt megyei jogú városi szabályozások, ahogy korábban a kaposvári is különbséget tett a bizottságok számai alapján meghatározott összegek között. Ezt rögzíti a módosítás, amely lényegesen elmarad a most már 3 főállású alpolgármester fejenként több mint havi 300.000 Ft-os és a polgármester havi közel 350.000 Ft-os emelésétől.

  7.§-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg. A Közgyűlés mandátumának félidejéhez érkeztünk. A 2019. évi alakuló ülés tapasztalatai alapján az alpolgármesteri, bizottsági, bizottsági elnöki és az önkormányzati cégek felügyelőbizottsági feladatok felosztását, a településrészi önkormányzatok megalakítását rögzítő javaslatok a 2024. évi választások napján lép hatályba.

A jelenlegi torz rendszert a polgármesterhez hű képviselők hozták létre, így nincs realitása, hogy belássák a hibás döntéseik következményeit, azonban lehetőségük van arra, hogy a következő ciklusban a választói akarat döntsön. 2024-re a polgármester 30 éves, a jelenlegi Közgyűlési többség 26 éves uralma zárul le és vagy folytatódik vagy nem. De ne szolgáljon a következő testületnek példaként a választói akarat semmibevétele és a „Jaj a legyőzötteknek!” kicsinyes bosszúálló hozzáállása. A választás közszolgálatra, nem pedig a közhatalom birtokában aljas ösztönök kiélésére való felhatalmazás. Aki ezt nem látja be annak szakember segítségére van szüksége.

A képviselői tiszteletdíjak és az alpolgármesteri javadalmazások elveinek meghatározása a szervezeti és működési szabályzatban szükséges rögzíteni, mivel a törvényi keretek lehetővé teszik, hogy a többség visszaéljen a jogával, ahogy az először fordult elő a 2019. évi választást követően. A választási eredmények ismerete nélkül objektív szabályozásra nyílik lehetőség, kizárva a sehova nem vezető bosszúvágyat.

Tiszteletdíjak meghatározása az eddigi a 2014-től számított infláció figyelembevételével kerül sor egységesen és arányosan minden tiszteletdíj esetében, figyelembe véve az Alkotmánybíróság által lefektetett és a Kúria által tovább folytatott töretlen és következetes joggyakorlatot.

A képviselői jogegyenlőség tiszteletben tartásával alkalmazott, különböző viszonyítási alapokra néhány példa. Az országgyűlési képviselő fizetésének alapösszegét az előző évi bruttó átlagkereset háromszorosában állapítja meg a jogszabály, így egyes tisztségeknél meghaladja a havi 2.000.000 Ft-ot, amihez albérlet és irodabérlet, alkalmazott foglalkoztatás és számos kedvezmény kapcsolódik. Az önkormányzatok ettől jóval szerényebbek a képviselői tiszteletdíjak esetén, de jóval bőkezűbbek a polgármester és helyettesei havi bérezésénél, ezek milliós havi összegek fejenként, közelítve a parlamenti képviselők fizetését.

Mivel az állam állapítja meg és az önkormányzat fizeti ki a polgármester havi járandóságát, az államnak felel meg és nem az önkormányzatnak. A szavak helyett a tettek számítanak.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

ALAPJA:

POLGÁRMESTER ÁLTAL KIJELÖLT KÉPVISELŐK ELNÖKI POSZTOT KAPTAK AZ ALAKULÓ ÜLÉSEN ÉS 30%-KAL EMELTÉK FEL A TISZTELETDÍJUKAT, A TÖBBI KÉPVISELŐ TISZTELETDÍJA 2014. ÉVI SZINTEN BEFAGYASZTATTA

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1. Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja: 100.000,- forint.

2. Bizottsági tagsággal rendelkező önkormányzati képviselő tiszteletdíja az 1. pontban meghatározottakon felül: 60.000,- forint. 2014-2021.IX.23. 50.000 Ft 2021.IX.24.-től 60.000 ombudsman előtt kezdeményezett vizsgálat eredményeként összesen 160.000Ft

3. A tanácsnok tiszteletdíja az 1. pontban meghatározottakon felül: 160.000,- forint. 2019.X.31.-tól 260.000 Ft

4. A bizottság és részönkormányzat nem önkormányzati képviselő tagjának tiszteletdíja: 2019.X.31.-tól 60.000,- forint.

 

Példák az egyes megyei jogú városok képviselői jogegyenlőséget tiszteletben tartó szabályozására.

ALAPJA: A POLGÁRMESTER ILLETMÉNYE

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2022. (I.28.) önkormányzati rendelete (70.000 fő lakosságszáma, Polgármester: Szalay Ferenc Fidesz-KDNP)

az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek és tagoknak járó tiszteletdíjról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja a mindenkori polgármesteri[2] illetmény 15,4%-ának megfelelő összeg, ha bizottsági megbízatást nem lát el. 200.200 Ft

(2) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja a mindenkori polgármesteri illetmény 22,6%-ának megfelelő összeg, ha egy bizottságnak tagja. 293.800 Ft

(3) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja a mindenkori polgármesteri illetmény 30%-ának megfelelő összeg, ha 390.000 Ft

a) kettő bizottságnak tagja,

b) kettőnél több bizottságnak tagja, vagy

c) bizottság elnöke.

(4) Nem önkormányzati képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíja a mindenkori polgármesteri illetmény 7,5%-ának megfelelő összeg. 97.500Ft

ALAPJA: GARANTÁLT BÉRMINIMUM - MINIMÁLBÉR

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2019. (XI. 15.) önkormányzati rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (140.000 fő lakosságszám Polgármester: Péterffy Attila független)

89. § (1) A Közgyűlés a képviselők, a bizottsági tagok és elnökök, a településrészi testületek vezetői, a tanácsnokok és a bizottságok nem képviselő tagjainak részére az 5. mellékletben meghatározott tiszteletdíjat állapítja meg. A tiszteletdíj összege a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló mindenkor hatályos Korm. rendeletben a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegéhez[3] (a továbbiakban: mindenkori minimálbér) igazodik.

 2.        képviselői tiszteletdíj: alapdíj a mindenkori minimálbér összege 260.000 Ft

 3.        képviselői tiszteletdíj, ha a képviselő egy bizottságnak tagja, vagy albizottság elnöke: alapdíj + az alapdíj 20%-a a mindenkori minimálbér összege + annak 20%-a 312.000 Ft

 4.        képviselői tiszteletdíj, ha a képviselő két vagy több bizottság tagja: alapdíj + az alapdíj 50%-a a mindenkori minimálbér összege + annak 50%-a 390.000 Ft

 5.        képviselői tiszteletdíj, ha a képviselő bizottsági elnök, vagy településrészi testület vezetője:(több tisztség, bizottsági tagság esetén is) az alapdíj + az alapdíj 90%-a a mindenkori minimálbér összege + annak 90%-a 494.000Ft

 6.        tanácsnoki tiszteletdíj:(több tisztség, bizottsági tagság esetén is)az alapdíj + az alapdíj 90%-a a mindenkori minimálbér összege + annak 90%-a 494.000 Ft

 7.        a bizottság nem képviselő tagja: a mindenkori minimálbér összege + annak 20%-a 52.000 Ft

ALAPJA:

EGYEDILEG MEGHATÁROZOTT TISZTELETDÍJ ÉS AZT FELADATONKÉNT NŐVELŐ MEGHATÁROZOTT ÖSSZEGEK

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 57/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról, egyéb juttatásairól (60.000 fő lakosságszám Polgármester: Dr. Farkas Ciprián Fidesz–KDNP)

2. § (1) A képviselő havi tiszteletdíjának mértéke bruttó 130 000,- Ft.

(2) A képviselő állandó bizottsági tag havi tiszteletdíjának mértéke további bruttó 65 000,- Ft, több állandó bizottsági tagság esetén minden további állandó bizottsági tagságért bruttó 25 000,- Ft tiszteletdíjra jogosult. BIZOTTSÁGI TAGSÁGOK

1-195.000 FT

2-220.000FT

3-245.000Ft

(3) Az állandó bizottság elnöke havi tiszteletdíjának mértéke további bruttó 50 000,- Ft.

BIZOTTSÁGI TAGSÁGOK

1-245.000 FT

2-270.000FT

3-295.000Ft

(4) A nem képviselő állandó bizottsági tag havi tiszteletdíjának mértéke bruttó 65 000,- Ft.

(5) A tanácsnok havi tiszteletdíjának mértéke bruttó 350 000,- Ft.

ALAPJA: ALAPDÍJ ÉS FELADATTÓL FÜGGŐ SZÁZALÉKOS NÖVEKMÉNY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról (200.000 fő lakosságszáma Polgármester: Papp László Fidesz–KDNP)

49/A. § (1) A képviselőt megválasztása időpontjától megbízatása megszűnéséig - e minőségben végzett munkájáért - tiszteletdíj illeti meg.

(2) A képviselői tiszteletdíj mértéke 195.000 Ft/hó (továbbiakban: alapdíj).

(3) Ha a képviselő bizottságnak tagja - megválasztásától kezdődően - tiszteletdíja az alapdíjon felül:

a) egy állandó bizottsági tagság esetén az alapdíj 60%-a, 312.000 Ft

b) kettő vagy több állandó bizottsági tagság esetén az a) pontban meghatározott összegen felül további 15.000 Ft, 327.000 Ft

c) állandó bizottság elnöke esetén az alapdíj 100 %-a, függetlenül a betöltött megbízatások számától. 390.000 Ft

ALAPJA: ALAPDÍJ MEGHATÁROZOTT ÖSSZEGGEL NÖVELVE

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2014. (XI. 4.) számú rendelete a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről (150.000 fő lakosságszáma Polgármester: Veres Pál független)

2. § (1) A települési képviselők havi tiszteletdíja 150.000 Ft (alapdíj).

(2) A bizottsági tagságot is betöltő képviselő az alapdíjon felül havi 75.000 Ft összegű, a nem képviselő bizottsági tag összesen havi 75.000 Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. 225.000Ft

(3) Amennyiben a képviselő egyidejűleg két különböző bizottságnak tagja, akkor az alapdíjon felül összesen havi 112.500 Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. 262.500Ft

(4) A bizottsági elnök az alapdíjon felül havi 150.000 Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. Amennyiben a bizottsági elnök egyidejűleg más bizottságnak tagja, akkor az alapdíjon és az elnöki díjon felül havi 30.000 Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. 330.000Ft

(6) A tanácsnok havi tiszteletdíja - az alapdíjon és a bizottsági tagsági díjon felül - havi 150.000 Ft.

ALAPJA:

EGYEDILEG MEGHATÁROZOTT TISZTELETDÍJ ÉS AZT FELADATONKÉNT DIFFERENCIÁLTAN NŐVELŐ MEGHATÁROZOTT ÖSSZEGEK

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelete a városi képviselők, bizottsági elnökök, tagok, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjának, természetbeni juttatásainak megállapításáról (78.000 fő lakosságszáma Polgármester: Dr. Nemény András (Éljen Szombathely!Egyesület-Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-MKKP-Szolidaritás-MMM)

2. § (1) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel - havonta bruttó 250.000, - Ft.

(1a) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig havonta bruttó 225.000, - Ft.

(2) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja valamennyi bizottsági tagsága után havonta bruttó 50.000, - Ft összeggel növekszik.

BIZOTTSÁGI TAGSÁGOK

1-300.000 FT

2-350.000FT

3-400.000Ft

(3) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja havonta bruttó 50.000, - Ft összeggel növekszik bizottságonként, amennyiben az önkormányzati képviselő bizottság elnöke.

BIZOTTSÁGI TAGSÁGOK

1-350.000 FT

2-400.000FT

3-450.000Ft

(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja, amennyiben az önkormányzati képviselő tanácsnok, havonta bruttó 350.000, - Ft összeggel növekszik. 600.000FT

(5) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja, amennyiben frakcióvezetői feladatokat is ellát, havonta bruttó 250.000, - Ft összeggel növekszik. 500.000FT

(6) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja valamennyi bizottsági tagsága után havonta bruttó 60.000, - Ft.

(7) Az önkormányzati képviselő, valamint a bizottság nem képviselő tagja e minőségéből eredő feladatainak ellátásával - így különös tekintettel a közgyűlésen, bizottsági ülésen való részvétellel - összefüggő munkabér-kiesésének megtérítésére a polgármesterhez címzett nyilatkozatával nyújthat be igényt. Az igénybejelentéshez csatolni kell a bérkiesésre vonatkozó munkáltatói igazolást.

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

……/2023. (…..)

önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről szóló 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekjóléti intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak elismeréséről szóló 5/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A hűségjutalom összege:

a) legalább 10 éves jogviszony esetén egy havi

b) legalább 15 éves jogviszony esetén másfél havi,

c) legalább 20 éves jogviszony esetén két havi,

d) legalább 25 éves jogviszony esetén két és fél havi

e) legalább 30 éves jogviszony esetén három havi,

f) legalább 35 éves jogviszony esetén négy havi

g) legalább 40 éves jogviszony esetén öt havi.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Kaposvár, 2023. június 22.

                        Szita Károly                                                   dr. Csillag Gábor

                        polgármester                                                              jegyző

 

 

Általános indokolás

Módosító javaslatom lényege, hogy a dolgozók havi jövedelmének meghatározott hányadában határozzuk meg a juttatás mértékét a kiemelkedően magas infláció miatt, valamint az általános ágazati szabályozásoknak megfelelően. A polgármester legmagasabb jubileumi jutalmának összege 4.986.000, -Ft, (nettó 3.315.690 Ft) míg a szociális és gyermekjóléti ellátásban dolgozóé nettó 232.750 Ft. A polgármester és az ágazati dolgozó bére között jelentős, sokszoros különbség van, ami 2022. január 1. napjától a polgármester járandóságának 30%-os emelésével tovább nőt (összes havija: 1.495.000 Ft, ami 348.220 Ft havi pluszt jelent). A durva bérszakadék miatt indokolt azonos jogviszony időszakokra hónapban meghatározni a havi többletjuttatás mértékét.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A hűségjutalom összege a jelenleg:

a) legalább 10 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 100.000, - Ft, nettó   66.500 Ft

b) legalább 15 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 150.000, - Ft, nettó   99.750 Ft

c) legalább 20 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 200.000, - Ft, nettó 133.000 Ft

d) legalább 25 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 250.000, - Ft, nettó 166.250 Ft

e) legalább 30 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 300.000, - Ft, nettó 199.500 Ft

f) legalább 35 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó: 350.000, - Ft, nettó    232.750 Ft

Ezek a nettó összegek elfogadhatatlanok a polgármester által felvett összeghez képest. A folyamatos pénzromlás miatt az értékmegőrzése nem biztosított évente módosítást igényelne. Ha hosszú távra tervezünk a havi megállapítás indokolt az általánosan elfogadott jogállási törvényeknek megfelelően.

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…/2023. (……) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) - (4) bekezdésében és 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ Az illetménykiegészítés mértéke 2022. évben a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 40 %-a, középfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20 %-a.”

 

 1. §

 

Ez a rendelet 2023. július 1. napján lép hatályba.

 

Kaposvár, 2023. június 22.

 

Szita Károly                                                                          dr. Csillag Gábor

polgármester                                                                                      jegyző

 

 

Általános indokolás

 

Előzmény: 2019. november 28-i Közgyűlésen javasoltam, hogy az illetménykiegészítés mértéke 2020. évben a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 40 %-a, középfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20 %-a legyen. A testület 5 igen 9 nem és 3 tartózkodással nem támogatta, hogy a Városháza köztisztviselői visszakapják a korábban általam kiharcolt illetménykiegészítés mértékét. A polgármesterhez hű képviselők sem voltak egységesek, mivel a 12-ből csak 8 volt a polgármesteri javaslat mellett. (17 képviselő vett részt, mivel egy mandátum kiadása még jogorvoslati szakaszban volt)

Városháza köztisztviselői korábban a felsőfokú végzettségűek 40%, míg a középfokúak 20% illetménykiegészítésre voltak jogosultak, ezt a mértéket fokozatosan vezette be az önkormányzat. Amely az átmeneti időben kevesebb bért jelentet, mint más szervezeteknél.

Az illetménykiegészítés csökkentésére az illetményalap változás miatt került sor. Kaptak is emelést, de még se akkorát.  A 2019. évi indítványomban leírtam, hogy „az önkormányzatnak versenyképes bért kell kínálnia ahhoz, hogy megőrizze az eddigi magas színvonalú közszolgálati szolgáltatásokat.  Az elmúlt időszakban Kaposváron dolgozó tisztviselők jelentős változáson estek át, hiszen a Kormányhivatalban közel száz emberrel kevesebben dolgoznak, a létszámleépítés, valamint a jogviszony változásból adódó nyilatkozatok alapján sokan elhagyták a közszolgálati pályát. Ennek következményeképpen a jó szakemberek már nem a közszolgálatban dolgoznak, illetve egy része nem Kaposváron dolgozik. Kaposváron a legmagasabb színvonalú közigazgatási kar a Városházán dolgozott mindig, ezért célszerű megőrizni ezeket a szakembereket. A szakember hiány következtében az állam béremelésre kényszerül, illetve számos jólét intézkedést vezet be, mint az ügyfélfogadási idő csökkentése, a home office intézményes bevezetése. Az illetménykiegészítés emelésével az önkormányzat hatékonyan tud versenyezni a legjobb szakemberekért a városban.”

 

Az átgondolatlan elutasító döntés miatt többen elhagyták a Városházát, mivel a Kormányhivatalban egy ügyintéző 100.000 Ft-al többet keres. A távozók miatt, az itt maradt dolgozókra többletteher járult, mivel az adott álláshelyek betöltése (amennyiben engedélyezett egyáltalán) időigényes és gyakorlat nélküli pályakezdőket lehet csak felvenni ennyiért, akik betanulás után szintén a magasabb jövedelmet biztosító kormánytisztviselői állások felé veszik az irányt. Ez a folyamat túlterheltséghez, hosszútávon a reménytelenséghez és kiégéshez vezet. Szükségszerűen bekövetkezik a munka színvonalának csökkenése. A képviselők az előterjesztések előkészítettségén, időbeliségén érzékelik a romlást.

 

„Az illetményalap összege 38 650 Ft 2008. és 2018. között volt. Az önkormányzati választások közeledtével 2018-ban 40.000 Ft-ra, majd 2019-ben 46.380 Ft-ra emelte a Közgyűlés. Legutóbb 2022. évben 52.000 Ft-ban állapította meg, amely 12%-os emelést jelentett. A jelenlegi inflációval a pénzromlás miatt a köztisztviselői reálbérek csökkenéséről lehet beszélni. A garantált bérminimum 2008. óta 82.800 Ft-ról 2021-ben 219.000 Ft-ra emelkedett, 2022-ben 260.000 Ft.”

 

Látványosan leszakadtak a köztisztviselői bérek. A köztisztviselőknek szigorú összeférhetetlenségi és etikai szabályoknak kell megfelelniük, a pártatlanság érdekében nem vehetnek részt politikai szerepvállalásban és a közösségi hálón, sajtóban sem nyilvánulhatnának meg szabadon, tartaniuk kellene magukat az etikai előírásokhoz. Nem vállalhatnak másodállást, csak korlátozott körben a munkáltató engedélyével. Megélhetési forrásuk az illetményük, amely jelenlegi szinten a súlyos gazdasági válság miatt a pénz értékvesztése okán veszélyezteti családjuk megélhetését. Az elszabaduló árak, a forint árfolyamának esése és kamatemelési döntés miatt a hiteltörlesztő-részletek is vállalhatatlan mértékben megugrottak.

 

A polgármester bérének 30%-os emelése és az ehhez kötődő 3 főállású alpolgármester több mint egymilliós havijának további több százezres emelkedése végtelen elkeseredést és dühöt váltott ki. Ma már megszűnt az együtt sírunk együtt nevetünk rendszer, amikor a polgármester bére is a helyi illetményalaphoz kötődött, s mivel övé volt a legnagyobb szorzó, minden emelésnél ő kapta a legtöbbet, így érdekelt volt annak emelésében. Ilyen bérkülönbség azonban még soha nem volta a szervezet vezetői és a köztisztviselők között. Ez mellett az önkormányzati gazdálkodás megszorító és egyben pazarló jellege felerősödött, amit közvetlenül tapasztalnak. Rossz munkaköri légkörben pedig nem lehet sokáig dolgozni. A koronavírus járvány alatt a kései tesztelés, az otthoni munkavégzés szűkkörű alkalmazása, az információ áramlás elégtelensége tovább rontott a dolgozók hangulatán. A táppénzen lévő betegek helyettesítése helyettesítési díj azonnali megállapítása rendezi csak a kiszámítható munkavégzést, ennek elmaradása esetén a kihasználtság érzése erősödik.

 

A képviselők a köztisztviselők munkája nélkül nem lehetnek eredményesek, így tudniuk kell, hogy a szavazáskor figyelő szemek követik, melyik gombot nyomják meg. Tapasztalatból mondom, ne próbálják a polgármesterre kenni a döntésüket, mert a köztisztviselő megtartja magának a véleményét, de nem felejtik el, azt sem, ha segítő kezet nyújtanak feléjük, ami hivatásuk lényege. Azonban, ha beléjük marnak, azt sem felejtik el soha. Az eddig elutasított indítványaim támogatása már nem elkerülhető.

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

....../2023. (….) önkormányzati rendelet

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 8.§-a és 8. számú melléklete hatályát veszti.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2023. június 22.

 

Szita Károly                                                  dr. Csillag Gábor

polgármester                                                  jegyző

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

....../2023. ( …) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendelet módosítása hatályon kívül helyezést tartalmaz. 2019-ig az önkormányzat által választási kampányidőszakban kihelyezésre kerülő választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezések helyszínei a helyi választási iroda vezetőjének kompetenciájába tartozott.

A helyi választási iroda vezetője az adott városrész leginkább látogatott helyeire javasolta a plakáthelyek telepítését. A választási kampány kezdetekor egyeztetést hívott össze a jelölő szervezetek képviselőivel és aktualizálta az igényeknek megfelelően a helyszíneket és a plakáthelyek méreteit.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az önkormányzat által választási kampányidőszakban kihelyezésre kerülő választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezések helyszíneinek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelkezés.

A Közgyűlés 2019. február 28-i ülésén az önkormányzat által választási kampányidőszakban kihelyezésre kerülő választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezések helyszíneit beemelte a R. szabályozásába, ezzel a választási iroda vezetője helyett a mindenkori Közgyűlési többség minősített többséggel módosíthat a helyszíneken, amely életszerűtlen. A jelenlegi helyszínek között nem szerepelnek a bevásárló központok, mint legforgalmasabb helyszínek és egyes esetekben eldugott helyeken találhatóak.

A javaslat a közel 30 éves korábbi rugalmas és életszerű helyzetet javasolja visszaállítani.

A R. hatályos rendelkezése szerint közterületen a meghatározottakon kívül választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés nem helyezhető el. Ez olyan általános korlátozás, amely szembe megy a törvényi szabályozással. Egyes területekre hozott eltérő szabály indokoltsága nem tartalmazhat olyan megkülönböztetést a törvényi szabályozáson túl, hogy az csak választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezésekre vonatkozik.

2. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

Önkormányzat által választási kampányidőszakban kihelyezésre kerülő választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezések helyszínei

 s.sz.    Tábla helye db

 1         Bartók Béla u. 23. előtt 2

 2         Táncsics u.-Kandó K. csomópont (ABC előtt) 3

 3         Béla király u. buszforduló 3

 4         Donneri gyalogos felüljáró (D-i oldal) 1

 5         Martyn park 3

 6         Lonkahegyi út 15-ös busz végállomása 3

 7         Rét u. 2. orvosi rendelő 3

 8         Töröcske, Fenyves u-Gyöngyvirág u. csomópont 3

 9         Gilice u. 47.előtt 1

 10       Erdősor u. -Madár u-i ABC előtt 3

 11       Cseri út 16. Előtt (Közl.Központ) 3

 12       Kőrösi Cs.S.u.- Tókaj u. csomópont  3

 13       Madár u.-Fekete I. u. csomópont 3

 14       Hajnóczy u. -Kanizsai utca csomópont 2

 15       Vásártéri u.-dr. Kaposváry G. u.  3

 16       Béke u. 93 előtt 2

 17       Füredi u. -48-as Ifjúság útja csomópont (Déli oldal) 3

 18       Szondi u 2. parkoló bejárat (Béke u. felől) 2

 19       Béke u. (Szondi u-Toldi u csomópont között.) 3

 20       Füredi u-48-as Ifjúság útja csomópont (Északi oldal) 2

 21       Béke u.-i Orvosi Rendelő előtt 2

 22       DOMUS előtti tér 3

 23       Zárda u.,Zárda köz bejárata 3

 24       Somssich P. u-Ezredév u. csomópont 3

 25       Berzsenyi u.-Konrtássy u.csomópont 3

 26       Bajcsy-Zs.u.-Tallián Gy. u. csomópont 1

 27       Petőfi tér Keleti-i része 3

 28       Petőfi téri gyalogos felüljáró mellett 3

 29       Dózsa Gy.u. (Színház előtt) 3

 30       Anna u.- Rákóczi tér csomópont 2

 31       Pécsi u.Rákóczi pálya,Autószalon előtt 2

 32       Kossuth tér (Északi rész) 2

 33       Széchenyi tér burkolaton 2

 34       48-as Ifj. u.- Szent Imre u.csomópont  2

 35       Fodor József tér 3

 36       Munkácsy M. Gimnázium előtt 3

 37       48-as Ifj u. (Aldi áruház előtt) 3

 38       Honvéd utcai aluljáró Déli oldala 3

 39       Honvéd u. 18-24 között 3

 40       48-as Ifj.u.- Honvéd u. csomópont (páros oldal) 2

 41       Sávház u.- Honvéd u. csomópont 2

 42       Petőfi u. 21 számmal szemben  3

 43       Árpád u. -Tallián u. csomópont 3

 44       Németh I. fasor - Tallián u. csomópont 3

 45       Virág u.-Damj.csomópont + Virág u. -Bajcsy csomópont 3

 46       Pécsi u. (Cukorgyár köz bejárat) 3

 47       Árpád u. -Ond vezér u. csomópont 3

 48       Pécsi u.- Gyár u. csomópont 3

 49       Pécsi u. ABC (Nádasdi u.) 3

 50       Pécsi u. 100. (Gazdabolt előtt) 3

 51       Pécsi u. 217. előtt (Bekötő út mellett) 3

 52       Búzavirág u. 7. előtti csomópont 3

 53       Búzavirág u. -Pipacs u. csomópont 2

 54       Füredi u. ABC pavilonsor előtt 3

 55       Kinizsi ltp. bejárata (a 109. sz. Óvoda és volt Leányotthon között) 3

 56       Kinizsi ltp. 1. sz. mellti zöldterület 1

 57       Arany tér Ny, É, K-i része (3 helyszín) 3

 58       Kisfaludy u.- Bem u. csomópont 3

 59       Losonc köz körforgalom 3

 60       Honvéd u-i ABC (öböl É-i fele) 3

 61       Kisfaludy u.-Nagyszeben utcai csomópont  3

 62       Mentőállomás előtt bevezető út 3

 63       Hegyi u.- Pázmány P. u. csomópont 2

 64       Zaranyi lakótelepi ABC előtt 3

 65       Sopron utca 12-es busz fordulója 3

 66       Toponári u.- Kócsa u. csomópont 3

 67       Toponári u.-Kemping u. csomópont 3

 68       Toponári u. 62-vel szemben  3

 69       Répás-puszta (bolt) 3

 70       Fészerlak puszta (harangláb) 3

 71       Kaposfüredi út- Forrás köz csomópont 3

 72       Állomás u.-Alkotmány u. csomópont 3

 73       Kaposfüred Orvosi rendelő (pavilonsor) 3

 74       Szőlőhegyi u.-Tőzike u. csomópont 3

 75       Szőlőhegyi u. -Kisközi u. csomópont 3

 

Változatlanul fenntartom immár hatodik alkalommal benyújtott költségvetési bevételt is nővelő jogegyenlőséget szolgáló rendeletmódosító javaslatomat:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…/2023.(.......) önkormányzati rendelete

a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kt.) 15/A. § (1) bekezdésében és 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) A Polgármester írásbeli kérelemre

a) Somogy Vármegye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében mandátumhoz jutott országgyűlési képviselő részére mandátuma lejártáig;

b) Országos listáról mandátumhoz jutott országgyűlési képviselők részére mandátumuk lejártáig, amennyiben Kaposváron állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek;

c) Kaposvár Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői, polgármestere, alpolgármestere részére a megbízatás lejártáig;

d c) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője, aljegyzője, főmérnöke, igazgatói, irodavezetői, főépítésze részére a közszolgálati jogviszonyuk fennállásáig;

e d)12 Kaposvári Parkolási Kft. ügyvezetője és az általa kijelölt munkatársa részére foglalkoztatási jogviszonyuk fennállásáig;

f e) Kaposvár Megyei Jogú Város egészségügyi ellátásában területi ellátási kötelezettséggel foglalkoztatott felnőtt és gyermek háziorvosok és fogorvosok részére a területi ellátási kötelezettség fennállásáig, továbbá a város egészségügyi ellátásában kiemelkedő szerepet betöltő orvosok részére;

g f) Kaposvár Megyei Jogú Város védőnői szolgálatában működő védőnők részére a szolgálat fennállásáig, a munkáltató által igazolt munkavégzési célú saját személygépkocsi használat esetén;

h g) Kaposvár Megyei Jogú Város háziorvosi ellátásához kötődő otthonápolási feladatokat ellátó egészségügyi dolgozók részére az ellátási kötelezettség fennállásáig, a munkáltató által igazolt munkavégzési célú saját személygépkocsi használat esetén;

i h) Somogy Megye Közgyűlésének Elnöke részére;

j i) Kaposvár városban kiemelkedő jelentőségű gazdasági, közigazgatási, kulturális, valamint szolgáltató tevékenységet végző személy, vagy szervezet részére a Polgármester egyedi hozzájárulása alapján összesen 30 db egy gépkocsira vonatkozó, a 14. §-ban foglaltak szerint megújítandó, a Kontrássy közi parkolóház és III. övezeti mélyparkoló kivételével a város minden fizetőparkolójába érvényes díjmentes parkolási jogosultságot adhat.”

2.§

Ez a rendelet 2023. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2023. június 22.

            Szita Károly                                                              dr. Csillag Gábor

polgármester                                                              jegyző”

Előzmény: 2020. évi költségvetési rendelethez benyújtott módosító indítványt a közgyűlési többség 2020. január 30. napján leszavazta, amelyben a közgyűlés tagjainak ingyenes parkolását javasoltam megszüntetni. Majd ezt követően még három alkalommal nyújtottam be a módosító javaslatomat, amely a Közgyűlés tagjainak saját maguknak biztosított privilégiumának megszüntetésére irányul.

A Közgyűlés tagjai illetményben, illetve tiszteletdíjban részesülnek, így nem indokolt ezen kiváltság fenntartása. Gyalog és tömegközlekedéssel közlekedve találkoznak könnyebben választóikkal. Az eredeti javaslat benyújtásakor az éves általános parkoló bérletek ára (I. övezet) 83.000 Ft + (II. övezet) 66.200 = 149.200x18=2.685.600 Ft. Kaposvár Kártyával a havi nettó buszbérletár 5.259 Ft. Az éves bérletjegy díja a havi bérletjegy tizenegyszerese. A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés igénybevétele a 65. életévüket betöltöttek számára ingyenes, így a képviselők közül már négyen ingyen utaznak, de a ciklus végéig még emelkedik az ingyenességben részesülők száma.

A kormány az egész ország területére ingyenes parkolást írt elő több alkalommal a járvány alatt. Ezen időszak alatt nem volt privilégiuma senkinek, mindenki egyformán vehette igénybe a parkolókat.

Kaposváron általánosan érvényesüljön a jogegyenlőség, ne csupán a különleges jogrend alatt.

Közérdekű adatigénylésre (Huszka Imre) a Városháza közölte, hogy a polgármester jogcímenként, 2021. augusztusában hány ingyenes parkoló engedélyt adott ki a kiváltságosoknak is, akik jövedelmük alapján ki tudják fizetni a parkolási díjat.

A fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelete alapján: 11. § (1) A Polgármester írásbeli kérelemre

a) Somogy megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében mandátumhoz jutott országgyűlési képviselő részére mandátuma lejártáig;

b) Országos listáról mandátumhoz jutott országgyűlési képviselők részére mandátumuk lejártáig, amennyiben Kaposváron állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek; 2 db

c) Kaposvár Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői, polgármestere, alpolgármestere részére a megbízatás lejártáig; 11 db

d) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője, aljegyzője, főmérnöke, igazgatói, irodavezetői, főépítésze részére a közszolgálati jogviszonyuk fennállásáig; 11 db

e) Kaposvári Parkolási Kft. ügyvezetője és az általa kijelölt munkatársa részére foglalkoztatási jogviszonyuk fennállásáig;

f) Kaposvár Megyei Jogú Város egészségügyi ellátásában területi ellátási kötelezettséggel foglalkoztatott felnőtt és gyermek háziorvosok és fogorvosok részére a területi ellátási kötelezettség fennállásáig, továbbá a város egészségügyi ellátásában kiemelkedő szerepet betöltő orvosok részére; 54 db

g) Kaposvár Megyei Jogú Város védőnői szolgálatában működő védőnők részére a szolgálat fennállásáig, a munkáltató által igazolt munkavégzési célú saját személygépkocsi használat esetén; 28 db

h) Kaposvár Megyei Jogú Város háziorvosi ellátásához kötődő otthonápolási feladatokat ellátó egészségügyi dolgozók részére az ellátási kötelezettség fennállásáig, a munkáltató által igazolt munkavégzési célú saját személygépkocsi használat esetén; 34 db

i) Somogy Megye Közgyűlésének Elnöke részére; 1 db

j) Kaposvár városban kiemelkedő jelentőségű gazdasági, közigazgatási, kulturális, valamint szolgáltató tevékenységet végző személy, vagy szervezet részére a Polgármester egyedi hozzájárulása alapján összesen 30 db egy gépkocsira vonatkozó, a 14. §-ban foglaltak szerint megújítandó, a Kontrássy közi parkolóház és III. övezeti mélyparkoló kivételével a város minden fizetőparkolójába érvényes díjmentes parkolási jogosultságot adhat. 2 db

(2) A Polgármester írásbeli kérelemre az állandó bejelentett lakása mellett lévő fizetőparkolóra szóló 14. §-ban foglaltak szerint megújítandó díjmentes parkolási jogosultságot adhat annak a kaposvári állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező állampolgárnak a részére aki: a) a személygépkocsi tulajdonosa, vagy üzemben tartója és b) személygépkocsiját lakása mellett csak fizetőparkolóban tudja tartani és c) állandó bejelentett lakóhelyétől számított 500 méteren túl rendelkezik garázstulajdonnal.  954 db

(3) A Polgármester írásbeli kérelemre az önkormányzat lakásrendeletében maghatározott, a Csiky Gergely Színház szolgálati lakásaiban tartózkodási hellyel rendelkező színészek részére az általános szabályok szerint díjmentes parkolási jogosultságot adhat a (2) bekezdésben foglaltak szerint. 3 db

A 2021. szeptember 23-i Közgyűlésen felhívtam a figyelmet (jegyzőkönyv):

„dr. Nadrai Norbert József képviselő véleménye szerint szakítani kell a privilégiumokkal, a képviselők ne állapítsanak meg maguknak rendeletben ingyenességet, hogy ingyen parkolhassanak a városban. Egyetért azzal a kormánydöntéssel, hogy a pandémia ideje alatt mindenki ingyen parkolhatott.”

„Szita Károly polgármester elmondta, hogy a képviselők ingyenes parkolását rendelet szabályozza, ő nem ad senkinek ingyen parkolási lehetőséget.” „…Meggyőződése, hogy az egyéni képviselők munkájához hozzátartozik ez, a listásoktól elvenné, de nincs rá lehetősége.” „…Szerinte rendjén van, ahogy van.”

A rendelet szövege alapján egyértelmű, hogy a polgármester kérelemre ad ingyenes parkolási kiváltságokat a meghatározott kiváltságok közül, így állítása minden valóságalapot nélkülöz. Többszöri alkalommal bizonyított, hogy nem ismeri az önkormányzatunk döntéshozatali rendszerét (pl. bérlakás kijelölés esetén 19 fős nem létező lakás bizottságot vizionál, és online Népjólét Bizottsági döntéshozatalt, amikor veszélyhelyzetben Ő volt a döntési jogosult)

2021.11.25-i Közgyűlésre benyújtott interpellációmra adott polgármesteri válasz:

„Szita Károly polgármester Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet alapján az adatközlés időpontjában, Nagy Attila, Torma János, Kárpáti Tímea, Perlaki József, dr. Giber Vilmos, Szép Tamás Czimmermanné Németh Andrea, dr. Pintér Rómeó, Borhi Zsombor és Dér Tamás Felder Frigyes és Pintér Attila rendelkezik díjmentes parkolási jogosultsággal. Elvárja, hogy két képviselő visszaadja. A két országgyűlési képviselő: Gelencsér Attila és Mátrai Márta. A Somogy Megyei Közgyűlés elnöke a rendelet 11.§ (1) i. pontja alapján jogosult díjmentes parkolásra. A Csiky Gergely Színház szolgálati lakásaiban tartózkodási hellyel rendelkező színészek nem közszereplők, ezért nevük nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sért. A színházunkban évtizedek óta szereplő színészekről és egy jelmeztervezőről van szó, összesen három fő. Kiemelkedő kulturális és szolgáltató tevékenységük miatt a Kaposvári Püspökség és a KÖTÉL egyesület rendelkezik díjmentes parkolási jogosultsággal. 2021. november 16-a óta pedig a Somogy Megyei Mentőszervezet 4 db COVID tesztelő autója kapott ilyen jogosultságot.” (Közgyűlési jegyzőkönyv 2021.11.25.)

A Közgyűlés tagjainak kaposvári adófizetők pénzén ingyenesen parkolók kérelmezési jogosultságát azonnali hatállyal szüntesse meg, mivel erkölcstelen saját maguknak privilégiumot biztosítani, arra csak a választópolgárok jogosultak helyi népszavazáson. Ha kiváltságokat szeretnének a szolgálat helyett forduljanak a néphez, akit képviselnek és kérjenek.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

../2023. (….)

önkormányzati rendelete

a helyi népszavazásról szóló 25/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 3. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi népszavazásról szóló 25/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) Helyi népszavazást a kaposvári választópolgárok 10 %-a kezdeményezhet.

(2) A Közgyűlés a következő döntéseknél kötelezően kikéri a választópolgárok véleményét:

a) a lakosság egészét terhelő pénzügyi kötelezettség-vállalása, amely a kötelező és az önként ellátott feladatok finanszírozását veszélyezteti,

b) a helyi közszolgáltatások tulajdonosváltása,

c)  a környezetet terhelő beruházások indítása, továbbá

d) a képviselők önmagukra hozott kedvezménye.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2023. június 22.

 

                                      Szita Károly                                                    dr. Csillag Gábor

                                      polgármester                                                          jegyző

Általános indokolás

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdés c) pontja alapján helyi népszavazást kezdeményezhet az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál. Fenti jogszabály ad felhatalmazást az önkormányzatnak jogalkotásra.

Az SZMSZ. 24. § (4) bekezdés alapján az előterjesztés akkor kerülhet napirendre, ha benyújtását megelőzően a jegyzőnek reális lehetősége volt a döntést megalapozó eljárás és a döntési javaslat jogszerűségének ellenőrzésére, aki jogszabálysértés esetén jelezni köteles. Erre hivatkozással a 2022.01.27-i Közgyűlés nem vette napirendjére az ülés előtt egy nappal hajnalban benyújtott 5 soros javaslatot. Amelyet ismételten benyújtok.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 3. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzás joga a települések (települési önkormányzatok) és a megyék (területi önkormányzatok) választópolgárainak közösségét illeti meg.  Ugyanezen szakasz (4) bekezdése alapján a választópolgárok választott képviselőik útján és a helyi népszavazáson történő részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat. A Mötv.41. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat.

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 32. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete helyi népszavazást rendelhet el a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben.  Ugyanezen szakasz (2) bekezdése a) - d) pontjai alapján nem lehet helyi népszavazást tartani: a költségvetésről és a zárszámadásról, a helyi adókról, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésről, a képviselő-testület feloszlásának a kimondásáról. Az Nsztv. 33. § bekezdése alapján a képviselő-testület helyi népszavazást köteles elrendelni abban a kérdésben, amelyben törvény vagy önkormányzati rendelet helyi népszavazás megtartását írja elő.

Az Nsztv. 34. § (1) bekezdése a) - c) pontjai alapján helyi népszavazást kezdeményezhet: a képviselő-testület tagjainak legalább egynegyede, a képviselő-testület bizottsága, az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.

Részletes indokolás

Két alkalommal terjesztettem be rendelettervezetet a Közgyűlés elé, hogy csökkentse a maximumról a minimumra (25%-ról 10%-ra) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges aláírások számát. Első alkalommal 2021. szeptember 23. ülésén a Közgyűlés kérdés és hozzászólás nélkül szégyenteljes hallgatás mellett 5 igen – közülük egy többségi frakcióhoz tartozó képviselő - szavazattal 10 nem szavazattal elutasította indítványomat, mely szerint a helyi népszavazást a kaposvári választópolgárok 10 %-a kezdeményezhessen, a korábbi 25%-os törvényi maximum helyett. Második alkalommal a Közgyűlési többség a bizottság által tárgyalt önálló előterjesztésemet meg sem tárgyalta, nem vette napirendre, ami példátlan arrogancia a rendszerváltás óta. Ékes bizonyítéka a félelemnek, a választók véleményétől.

2021. szeptember 23. ülésén előterjesztőként az alábbi kiegészítést tettem az írásos beadványhoz:

dr. Nadrai Norbert József képviselő részletes indoklást ad, mivel a jogi bizottságon nem volt semmilyen kérdés vagy hozzászólás. Magyarországon aláírásgyűjtési dömping van. A jogon kívüli véleménynyilvánítások korát értjük: nemzeti konzultációk, előválasztások. Míg az előző a kormánypárt-szövetség, addig az utóbbi az ellenzéki oldal felaprózódott pártjainak eszköze. Nemzeti konzultációk jellemzője a feleletet magában foglaló kérdések, amelyek egy kormányzati döntés társadalmi támogatottságát kívánja csupán indokolni, de valós választást nem kínál. Ez látszik az egyes kérdésekre adott válaszadók támogatottsági arányain, amelyek 90% felettiek, jellemzően 97-99% között, mint egy korábbi korszakban. Pl. Brüsszel új adókat akar ránk kényszeríteni, hogy ki fizessen a multinacionális vállalatok vagy a családok. 99% úgy döntött, hogy a multinacionális cégek fizessenek. A konzultációs kérdések nem közvélemény-kutatási módszertan alapján kerülnek összeállításra, és a kiértékelésének módjában sem szerepelnek a közvélemény-kutatással kapcsolatos szakmai szempontok. 2015-ben a Miniszterelnökség megtagadta a feldolgozási adatok és a feldolgozás körülményeinek nyilvánosságra hozatalát, a Fővárosi Törvényszék első fokon kötelezte a jogutód Kabinetirodát, fellebbezés nyújtottak be a Fővárosi Ítélőtáblához. Közvetlen hatalom gyakorlására ez az eszköz alkalmatlan, valódi választási alternatívák nem jelennek meg. A másik jogon kívüli eszköz, ami kezd terjedni az előválasztás, ahol az ellenzéki pártok országos elnökeinek megegyezését hivatott minél szélesebb társadalmi támogatottsággal megerősíteni. Az előválasztási eljárás alatti elnöki alkuk szerinti visszaléptetések, valamint a független jelöltek indulásának megakadályozása a pártfrakciók valamelyikéhez kötelező csatlakozás követelménye okán. Nem a jelöltek képességéről, törvényalkotáshoz szüksége tudásáról, támogatottságáról, hanem az egyes pártok választókerületenkénti támogatottságának felméréséről szól. A politikai ellenfél híveit megszervezve kiválaszthatja a saját konkurensét. Pár száz ellenkező oldali szavazó eldöntheti az ellenzéki jelölt győzelmét. A választási eljárás alapelvei nem érvényesülnek, pártok megegyezése a mérvadó. A jelenlegi kiválasztási feltételek nem a körzetben élő választók, hanem az adott párt országos vezetőjének képviseletét ellátó személy kiválasztásról szól. Ezt plakáton is látni lehet. Közvetlen hatalom gyakorlására ez az eszköz is alkalmatlan, valódi választási alternatívák nem jelennek meg, pártelnöki alkuk jóváhagyását célozza és korlátozza a jelöltek részvételét. A közvetlen hatalomgyakorlás eszköze Magyarországon a népszavazás. A rendszerváltás utáni hatalom gyakorlását befolyásoló tényező, hogy a Közgyűlési többséget 1998 óta egy politikai erő alkotja. A polgármesteri posztot 1994-től ugyanaz a személy tölti be, amely a jelenlegi mandátum végére 30 év lesz, 7 egymást követő ciklussal. A képviseleti, közvetett hatalomgyakorlásra jelentős hatással volt a választójogi rendszer módosítása is, 1994. évi átalakítása, amely egyfordulós választást vezetett be, majd a 2014 óta az egyéni választókerületi mandátumok és a listás mandátumok aránya jelentősen megváltozott (jelenleg 12:5). Jól mutatja a kompenzáció 50 formális jellegét, hogy 2019-ben a többségi oldalt támogatók és változást akaró polgárok szavazatkülönbsége a tizenkettő egyéni választókerületben mindössze 81 szavazat volt, de ez nem változtatott a képviseleti arányon. A helyi választásokon a kaposvári választópolgárok harmada és fele között szokott általában részt venni, tehát nem a teljes népesség harmada és fele között. Ennek a részvételi aránynak valamivel több mint a fele juttat egyéni mandátumhoz képviselőt és polgármestert. Jól érzékelhető, hogy koránt sincs olyan nagyarányú felhatalmazása a többségi oldalnak, mint az látszik elsőre. A népszavazás primátusa a képviseleti döntéshozatallal szemben széles körben elfogadott, de kivételessége is. A kormány másodszor kéri a választók véleményét népszavazáson az elmúlt tíz évben, 200.000 választópolgár aláírása alapján nem valósult meg országos népszavazás, amely sokat elárul a magyar hatalomgyakorlásról. Volt olyan év, ahol a Nemzeti Választási Bizottság az összes benyújtott kérdést elutasította. A Nemzeti Választási Iroda elleni fizikai támadás pedig azonnali kormányfői beavatkozást igényelt euró-atlanti szövetségeseink nyomására. Az ekkor kiírt népszavazás érvénytelen volt. Kaposváron az utolsó népszavazási kezdeményezés nem jutott el a népszavazásig, de az aláírásgyűjtés önmagában hatást gyakorolt a széleskörű társadalmi vitát kiváltó környezetvédelmi, és egészségvédelmi érvek ütközése miatt. A felsorolt érvek miatt indítványozza a Közgyűlésnek, hogy helyi népszavazást a kaposvári választópolgárok 10 %-a kezdeményezhessen, a korábbi 25%-os törvényi maximum helyett. A maximum kikötése aránytalan a helyi önkormányzati választásokon általában résztvevők számához képest, különösen az országos népszavazás kiírásához szükséges aláírások száma és az országgyűlési választásokon résztvevők számának arányához kb. 3,5%. Nem szolgálja a békés, demokratikus működést, ha adminisztratív eszközökkel elfolytja a Közgyűlés a népakaratot. Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a rendelettervezetet 2:4 arányban a Jogi Bizottság nem támogatta, a javaslattal kapcsolatos kérdés, ellenérv nem hangzott el. Kérte a testületet, hogy tárgyalják meg a kérdést és fogadják is el azt.”

Indítványom, mely szerint helyi népszavazást a kaposvári választópolgárok 10 %-a kezdeményezhessen, a korábbi 25%-os törvényi maximum helyett az alapján terjesztettem be, hogy a maximum kikötése aránytalan a helyi önkormányzati választásokon általában résztvevők számához képest, különösen az országos népszavazás kiírásához szükséges aláírások száma és az országgyűlési választásokon résztvevők számának arányához kb. 3,5%.

Az egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló T/17265 törvényjavaslatot 2021. október 12-én elfogadta az Országgyűlés, amelynek értelmében szabadon tartható népszavazás és országos választás egymástól kevesebb mint 41 nap különbséggel, így egy napon is. Sem a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, sem a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, sem pedig más jogszabály nem tartalmaz korlátozó rendelkezést a helyi népszavazás napjára vonatkozóan, ezért a helyi népszavazást az országgyűlési képviselők választásával egy napon, illetőleg azt megelőzően vagy azt követően bármikor meg lehet tartani. Az Országgyűlés döntéshozatala megerősíti azt a gazdaságossági célt, hogy a választásokkal együtt, amely a közvetett hatalomgyakorlás képviselőinek kiválasztását szolgálja egyúttal lehetőséget biztosítson a közvetlen hatalomgyakorlásra is. A veszélyhelyzet alatt viszont indokolatlan különbség alapján helyi nem, országos népszavazás tartható.

„Kaposváron az épül, az történik, amit a kaposváriak akarnak.” Sokat halljuk ezt a frázist. 2022. áprilisában az országgyűlési képviselők választásával egyidejűleg, többletköltséget nem jelentve a kormány kikérheti a választók véleményét. Kaposvár Közgyűlése ingyen az állam által finanszírozott választásokon megtehetné ugyanezt. Indokolt önkormányzati ciklusokon átívelő beruházások megvalósítása, a kaposváriak által működési költségekhez való hozzájárulásra kötelezés esetén valóban megkérdezni az itt élőket. A jelenlegi jogszabályi környezetben országos népszavazás, ami korábban nem volt tartható országgyűlési képviselők választásának napján történt. A korábban ezen a napon tartható helyi népszavazás, nem tartható.

Kaposváron a közvetlen hatalomgyakorlás adminisztrációs korlátjának lebontását indokolja, hogy a Közgyűlési többséget 1998 óta egy politikai erő alkotja, a polgármesteri posztot 1994-től ugyanaz az ember tölti be, amely a jelenlegi mandátum végére 30 év lesz, 7 egymást követő ciklussal. A választójogi rendszer 1994. évi átalakítása egyfordulós választást vezetett be, majd a 2014 óta az egyéni választókerületi mandátumok és a listás mandátumok aránya jelentősen megváltozott (jelenleg 12:5). 2019-ben a többségi oldalt támogatók és változást akaró polgárok szavazatkülönbsége a tizenkettő egyéni választókerületben mindössze 81 szavazat. A helyi választásokon a kaposvári választópolgárok harmada és fele között szokott általában részt venni, tehát nem a teljes népesség harmada és fele között. Ennek a részvételi aránynak valamivel több mint a fele juttat egyéni mandátumhoz képviselőt és polgármestert. Jól érzékelhető, hogy koránt sincs olyan nagyarányú felhatalmazása a többségi oldalnak, mint az látszik elsőre. A népszavazás primátusa a képviseleti döntéshozatallal szemben széleskörben elfogadott, de kivételessége is. A kormány másodszor kéri a választók véleményét népszavazáson az elmúlt tíz évben. Kaposváron az utolsó népszavazási kezdeményezés nem jutott el a népszavazásig, de az aláírásgyűjtés önmagában hatást gyakorolt a széleskörű társadalmi vitát kiváltó környezetvédelmi, és egészségvédelmi érvek ütközése miatt.       

A népszavazási eljárás alatt minden oldal pro és kontra kifejtheti érveit, a választópolgár a döntéséhez információkhoz juthat. A döntést követően pedig békességben folyhat a beruházás vagy a lakossági igénynek megfelelő másik fejlesztés kezdődhet. Hat alkalommal próbáltam elérni, hogy a képviselők maguk számára rendeletben ne határozzanak meg ingyenes parkolást. Saját érdekükkel képtelenek szembe menni a képviselők, ezért, ha a városlakók pénzéből akarnak parkolni kérjék azok döntését, hogy kifizetik-e. Amennyiben a választóikat meg tudják győzni, hogy azok kifizessék a város egész területén a parkolásukat, akkor erkölcsi kérdés nem merülhet fel velük szemben, addig azonban igen.

 

 1. ELŐTERJESZTÉS a köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

KÉRDÉS: Mi a lakosságot érintő eltérés a korábbi szabályozáshoz képest? (54/2001.ör)

 

„A Ht. települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladat ellátási kötelezettségét tartalmazó szakaszai, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 19. pontja hatályát veszti. Ezzel megszűnik a helyi önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladat-ellátási kötelezettsége, azt az állam veszi át és saját hatáskörben látja el az újonnan kialakítandó koncessziós rendszer bevezetésével.”

„Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat magában foglalja az eddig önkormányzati felelősségi körbe tartozó hulladékgyűjtést, szállítást, továbbá ezek mellett az előkezelést és a hulladékkal való kereskedést is. A magyar állam által kiírt hulladékgazdálkodási koncessziós pályázatot a MOL Nyrt. nyerte el, amelynek értelmében 2023. július 1-jét követően az általa kijelölt MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint Koncessziós Társaság végzi a magyarországi települési szilárd hulladék begyűjtését, valamint gondoskodik annak kezeléséről.”

„A MOHU az ország területét 6 régióra osztotta, minden régióba egy régiókoordinátort jelölt ki, melyre az adott régiók jelenlegi közszolgáltatói pályázat útján jelentkezhettek. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel Konzorciumban indult a pályázaton, és megnyerte a Dél-Dunántúli régióra vonatkozó régiókoordinátori feladatok ellátását, így a régióban található 949 település vonatkozásában a mindenkor hatályos jogi szabályozást figyelembe véve a Régiókoordinátori szerződésben foglaltak alapján teljesíti az állami hulladékgazdálkodási közfeladat zavartalan és folyamatos ellátását.”

„Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat megszűnésével megváltozik az önkormányzati rendeleti szintű szabályozás is. A fennmaradó kötelező rendeletalkotási tárgykörök a Ht. 35. § (1) bekezdés h.) pontja alapján az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körének és a Ht. 88. § (4) bekezdés c.) pontja alapján a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályoknak a meghatározása. Az Mötv. 13.§ (1) bekezdés 5. pontja alapján a települési önkormányzatok feladata marad továbbra is a köztisztasági feladatok ellátása, és egyben módosul a Ht. 88.§ (4) bekezdése is, és a felhatalmazó rendelkezések közül csak az alábbi rendelkezés marad hatályban: „(4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben állapítsa meg: c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat”.”

9. § (1) Anyagok szállítását úgy kell végezni, hogy a közterület ne szennyeződjön, és a szállítási útvonalon a szállítmányból semmi ne hulljon ki. Könnyen kihulló anyag (pl. homok, murva, salak, papír stb.) csak olyan járművön szállítható, amelynél a lehullás megakadályozása biztosított. (2) Undort keltő anyagot csak zárt tárolóval felszerelt járművel szabad szállítani. A jármű vezetőjének – külön jogszabály előírása szerint – vizsgával kell rendelkeznie.

Undort keltő anyag mi a fogalma? Eddigi szabályozásban nem volt.

Hozzászólás:

A Jogi Bizottságban ütközött az önkormányzati működés szabadsága és az államosítás utáni szigorú, az itt élőknek sok bosszúságot okozó pénzügyi szemlélet. A hulladékgazdálkodás üzlet, a jövőben az itt élőkre hárul az anyagonkénti osztályozás és mérés feladata. Egy új itt élőket érintő szabályozás megalkotása előtt kell a lakókat tájékoztatni, nem közölni, hogy ez van.

Javaslom az undort keltő anyag fogalmának meghatározást vagy utalást külön jogszabályra.

 

 1. ELŐTERJESZTÉS önkormányzati vagyont érintő jogügyletekről

KÉRDÉS: Miért egy előterjesztés KIEGÉSZÍTÉS tartalmazza a Védőnői egészségügyi alapellátás átadás-átvételét?

A települési önkormányzat 2023. július 1. napjával biztosítja az állam számára a 2023. június 30. napján a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyonnak az ingyenes használatát. Számíthatnak az itt élők, hogy később elveszi a vagyont az állam, ahogy az államosításkor teszi?

Hozzászólás: Javaslom a visszavásárlási jog törlése helyett annak hosszabbítását a szerződés módosításával, a beruházás megvalósulásáig.

 1. ELŐTERJESZTÉS a kiemelt sportszervezetek pályázatairól és a 2023/2024. évi bajnoki idényre szóló támogatásokról

KÉRDÉS: A személyi juttatások mértéke a kiemelt sportegyesületeknél, hogy oszlik meg? Egyesületenként, mennyi a játékosoknak adott személyi kifizetés átlagosan játékosonként és mennyi a vezetői díjazás?

Kosárlabda 170 millió bérköltség.

Férfi röplabda 108 mFt személyi (90mFt volt tervezve)

Női Röplabda 68,9mFT (játékosok) szakmai stáb (39,9mFt) 4mFt (albérletek)

Vizilabda 99,5mFt

Foci 219,4 mFT (8 edző nettó 350.000 bruttó 526.000Ft, 4 vezető nettó 450.000 Ft bruttó 676.000 Ft munkáltatónak 764.000 Ft-ba kerül)

Három alpolgármester 54 mFT-ba kerül polgármesterrel együtt 76 mFt.

Mi az oka, hogy a Női Röplabdánál a szponzorok támogatását letakarva fénymásolják le a beszámolót, majd kézzel vezetik rá az összesen támogatást tervezett 50 helyett 72,2mFt-ot?

Milyen jogi következménye volt a 70 milliós hiánynak? Még mindig a klubbok ügye? Tovább finanszírozunk? E támogatás bizalmi, megbízhatósági kérdés.

HOZZÁSZÓLÁS: Az előterjesztő a többletköltségeket a járvánnyal és a háborúval magyarázza. A klubbok beszámolói ehhez képest reálisabb indokot említenek az elszabadult inflációt, az elértéktelenedett béreket, a forintgyengülést, AZ ÉLELMISZEREK, TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐK ÉS GYÓGYSZEREK ÁREMELKEDÉSE MELLETT AZ ÜZEMANYAG ÁREMELKEDÉST, MIVEL HATÓSÁGI ÁRAS ÜZEMANYAGRA NEM VOLTAK JOGOSULTAK.

Kosárlabdában a 20 mFt többletköltségnél szerepel bér: Az ötödik légiós havi bérezése, járulékokkal ügynöki díjjal terhelve 12 mFt.

A Női Röplabdánál olvasható, hogyha a polgármester tudna segíteni az új beruházások kapcsán névadó szponzort, akkor tudna emelkedni a szakmai célkitűzés. A Közgyűlés az itt élők pénzéből támogatja a kiemelt sportegyesületeket, a szponzor keresés nem az önkormányzat dolga.

Az edző és az amerikai játékosok csak automataváltós kocsit tudnak vezetni, ezért plusz 5 mFt szerepel 3 autó bérlésére.

Foci átlagos nézőszám 125 néző egy meccsen.

Foci beszámoló kritizálja az MLSZ gyakorlatát, hogy 14 éves korban elviszik a legtehetségesebb labdarúgókat, ami évtizedes megoldatlan probléma.

Az eredményesség és a finanszírozás között nincs kapcsolat, így is, úgy is fizetünk. A polgármester tavaly 300-400 milliós támogatásról beszélt, közelebb a 400 m Ft-hoz, most összesen 700 mFt-ot mondott, ami jelentő növekedés.

A költségvetés értékrend kérdése számomra az első az itt élők sportolásának támogatása, azután jön a versenysport.

Nyáron (augusztus 15.) ünnepli a klub a 100. évfordulóját. A kaposvári programok közt nem láttam programot. Isten éltesse és segítse a Rákóczit!

 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére benyújtott pályázat elbírálásáról

KÉRDÉS: Mi a pályázó véleménye arról, hogy egy ilyen híres teátrum vezetésére rajta kívül senki nem adott be pályázatott?

Mennyit keres nettó egy kezdő és egy húsz éve a pályán lévő színész, közművelődési dolgozó, technikai dolgozó? Ehhez képest mekkorák a vezetői bérek? Az igazgatói bér 1.800.000Ft, az előző vezetői cikluskor mennyi volt?

Mit kíván tenni a fenntartó felé, hogy kollégái bére emelkedjen? Milyen mértékű emelést tart szükségesnek ahhoz, hogy ne veszítsenek a bérek a vásárlóerejükből? Mekkora a dolgozói bérek értékvesztése?

A mozi épület felújítását kritizálta pályázatában, hogy a működtetése nem korszerű. Mit javasol a fenntartónak?

Az új turisztikai stratégiából mit sikerült megvalósítani? Milyennek értékeli az anyagot? Mit szól a színházat a fürdővel összekötő gyalogos híd javaslatról?

Tervezi-e a legendás társulat tagjainak meghívását a következő ciklusban vendégszerepelni, rendezni Ascher Tamás, Koltai Róbert, Lukáts Andor, Jordán Tamás, Máthé Gábor, Molnár Piroska, Bezerédi Zoltán, Pogány Judit, Csákányi Eszter, Lázár Kati stb.? Miért hiányzik az Ő támogató nyilatkozatuk a pályázatából?

Közművelődés területén 2023-ben elmaradt Kaposvár legrégebbi hagyományápoló tömegrendezvénye a Farsangi felvonulás. Előzetesen miért nem jelentették be a lakosságnak? Miért a polgármesternek kellett blattolnia, hogy még nagyobb volumenű rendezvényt akarnak? Ha ez a terv miért nem lettek kész 2023 februárjára, ha már egy éve nem beszélnek a covidról, amelyben több mit 400 kaposvári halt meg? Látta a kaposvármost.hu oldalon közzétett 1983-as videót, ami nem a bőség korában készült a karneváli felvonulásról Csákányival, Lukáts Andorral? Mit tervez jövőre Farsangra, hogy eleget tegyen a polgármester hiteltelen utólagos magyarázkodására? Mi az összevonás egyéves tapasztalata?

Az évadzárón polgármester már bejelentette, hogy Ön marad a színházigazgató megelőzve a Közgyűlést, ahogy az országgyűlési képviselő alpolgármester úr tankerületvezetői posztjáról posztolt megelőzve a kinevezésre jogosult és az érintett bejelentését? Mit gondol segíti-e az Ön elfogadottságát ez a személytől való függés demonstrálása, különösen, hogy nem kaposvári?

Hozzászólás:

A bíráló bizottság többsége színházi ember, így a véleményüket fogom támogatni.

A kaposvári színház neve hangzik el legtöbbet a Katona 40 és az Örkény Színház emlékezéseiből. Az elkövetkező 5 év a nyitás éve kell legyen, különben két Kaposvár lesz, egy legendás vágyott, szertehető és egy elszigetelt, nem ismert. Ehhez gesztusok kellenek, párbeszéd, meghívás, együttlét. A POSZT vége nagy vesztesége a hazai színjátszásnak, a KOSZT egy új lehetőség. Ha befogadó lesz és teljes az óriási lehetőség a városnak. Kaposvár Rippl-Rónain keresztül egy szűk réteg számára ismert, a Kaposvári Színház egy szélesebb kulturális ismertség, ezt kell ápolni és újat hozni, hogy ne egy poros legenda legyen, hanem élő hagyomány.

 1. ELŐTERJESZTÉS óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó megbízásról

KÉRDÉS:

Hozzászólás: Köszönet illeti dr. Gyeneseiné Kaszás Hajnalka korábbi óvodavezető munkáját. Támogatom a Fésűs Éva Óvoda vezetői pozíciójára pályázó 26 éve ott dolgozó Bóla Máriát.

 1. ELŐTERJESZTÉS a 2023/2024-es nevelési év előkészítéséről

KÉRDÉS:

 1. ELŐTERJESZTÉS alapító okiratok módosításáról

Kérdés:

 

 1. Előterjesztés a Közgyűlés 2023. évi munkatervének felülvizsgálatáról

 

 1. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról

41/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 2. A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda Sportegyesület részére a 27/2021. (VI. 23.) önkormányzati határozat 13. pontja és a 48/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat 8. pontja alapján nyújtott 10 millió Ft kölcsön visszafizetési határidejét 2023. március 31-re módosítja. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2022. május 31. (kölcsön szerződés módosítás) 2023. március 31. (kölcsön visszafizetés)

Az egyesület kezdeményezte a kölcsön visszafizetési határidő módosítását, illetve a visszafizetési kötelezettség elengedését. Az egyesülettel történő egyeztetések miatt határidő módosítást kérünk: 2023. június 30-ig.

A következő támogatás összegéből kívánja levonni a kölcsön összegét?

68/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 11. A Közgyűlés az 1.MCM–Diamant Kaposvári Női Röplabda Club részére a 27/2021. (VI. 23.) önkormányzati határozat 1. pontja és a 48/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat 9. pontja alapján nyújtott 13.700 e Ft kölcsön kompenzáció érdekében 5 millió Ft de minimis támogatást biztosít a Club működéséhez, és a kölcsön visszafizetési határidejét 2023. március 31-re módosítja. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2022. december 31. (de minimis támogatás) 2023. március 31. (kölcsön visszafizetés)

Az 1MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club kölcsöntartozása miatt fizetési meghagyást nyújtunk be. Határidő módosítást kérünk: 2023.12.31-ig.

Miért kell évvégéig határidőt módosítani? Az itt élők visszakapják a pénzüket? Milyen garanciák szerepeltek a kölcsönszerződésben? ki a felelős azért, hogy az itt élők pénzét kölcsön adta? Több alkalommal előfordult, hogy az önkormányzat kölcsönt adott és azt határidőre nem kapta vissza, miért tesz javaslatot kölcsön adására, az itt élők pénze nem ingyen pénz? mennyi kamatot számított fel az itt élők pénzének kölcsönadásakor?

 

33/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a polgármester 2023. évi, összesen 103 nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 2023. április 3. napjától 2023. május 5. napjáig – 22 nap 2023. június 12. napjától 2023. augusztus 25. napjáig – 55 nap 2023. november 22. napjától 2023. december 29. napjáig – 26 nap Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző Határidő: folyamatos Polgármester úr ebben az évben

01.03. - 01.06.-ig négy napot,

03.03.-án egy napot,

05.23.-án egy napot volt szabadságon.

Mi szükség volt arra a cinikus válaszra, hogy a karácsony előtti napoktól nem fűtött városházára bejárt a polgármester dolgozni?

Most a többi dolgozóhoz hasonlóan kiírta a fűtésszünet miatt meghosszabbított igazgatási szünet idejére a szabadságát, ahogy a dolgozókat kötelezte a munkáltató.

Mindenki kiírta a szabadságát az igazgatási szünet idejére?

Sikerült egyeztetni a főispánnal a polgármesteri szabadságról? találtak olyan eltérő szabályt, amely szerint nem a munkáltató adja ki a szabadságot és annak csak 1/4.-vel rendelkezik a munkavállaló? A munkajogi szabályokban ugyanúgy kell eljárni? Szabadságon levő polgármester, hogyan vezetheti az ülést?

         32/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Informatikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Informatikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság első ügyvezetőjének Marits Istvánt javasolja megbízni munkaviszonyban 1 év határozott időre. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2023. június 30. 6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 148/2019. (XI.28.) önkormányzati határozat 2. pontját alábbi E/ ponttal kiegészíti: „E/ Kaposvári Informatikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak 1. Marits István” Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető Határidő: 2023. június 30.

A társaság ügyvezetésére felkért Marits István nem vállalta a megbízást.

2023.02.23-i Közgyűlésen KÉRDeztem, hogy A motivációs levél az ügyvezetői poszt betöltésre 2022. október 17-én kelt, Miért most küldték ki az anyagot? Miért nincs pályázat kiírva?

Hozzászólásomban Javasoltam a Közgyűlés kezdeményezze a tulajdonosok felé pályázat kiírását az ügyvezetői posztra. Október óta le lehetett volna folytatni a pályázatot és a jelöltek közül lehetne választani.

Mire jó a pályázat nélküli megmízás? a polgármester vejének ügye intő példa lehetett volna, akiről egy nappal a rendes közgyűlés napja előtt rendkívüli ülésen döntöttek, majd 8 hónap múlva érdemi tevékenység nélkül távozott, amit külön határozatban köszönt meg a közgyűlési többség.

Mi lesz a következő lépés a határozat visszavonása után?

 

 1. ELŐTERJESZTÉS kaposvári 3657/116 hrsz-ú ingatlan Kaposvári Tudományos és Innovációs Park Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészére történő cseréjéről

Kérdés:

Két polgármesteri megbízott a Társaság ügyvezetésére képviseleti joggal nem rendelkező ügyvezetője: Uhlig Rita és a cégvezető: Kovács Katalin?

mI AZ AZ ügyvezetésére képviseleti joggal nem rendelkező ügyvezető?

Mitől lesz ez jó üzlet az itt élőknek? Miért nem adjuk el a telket a cégnek? Az üzletrészünk eladásakor, hogy adózunk az ázsiós tőkeemelés következtében? Ha az eladásnál pályázatot kell kiírni magasabb vételárat elérhetünk? Milyen a kereslet a területre?

„A Kaposvári Tudományos és Innovációs Park Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban ázsiós tőemelést hajtott végre a tulajdonos Óbudai Egyetem, így a társaság jegyzett tőkéje 3.000 ezer Ft-ról 5.400 ezer Ft-ra emelkedett és 516.500 ezer Ft tőketartalékba került elhelyezésre. Az alapítóktól a Társaság 25 %-os saját üzletrészt kapott térítésmentesen, melynek értéke 1.350 ezer Ft. Így jelenleg a Társaságban az Óbudai Egyetem 51 %-ban, a Science Pillar Nonprofit Kft. 24 %-ban tulajdonos és a Kaposvári Tudományos és Innovációs Park Nonprofit Kft. 25 %-os mértékben saját üzletrésszel rendelkezik.”

ázsiós tőkeemelésről akkor beszélünk, amikor a tulajdonos vagy tulajdonosok által teljesített vagyoni hozzájárulás egyik része a jegyzett tőkébe, a másik része pedig tőketartalékba kerül. A tőkeemelés dokumentálásának akkor lesz jelentősége, ha bármelyik tulajdonos a későbbiekben megválik a cégbeli részesedésétől.

Az szja-törvény rendelkezései alapján ugyanis a részesedésétől megváló tag adóköteles jövedelme a részesedés átruházása során megszerzett bevételnek az a része, amely meghaladja a részesedés megszerzésére fordított érték és kapcsolódó járulékos költségek együttes összegét. A jogszabály értelmében a részesedés megszerzésére fordított értékének a részesedés átruházásáig igazoltan szolgáltatott vagyoni hozzájárulásnak a létesítő okiratban meghatározott értéke számít.

Egy konkrét példával szemléltetve: ha a társaság tulajdonosa által – a korábban már leadózott jövedelméből – vagyoni hozzájárulásként teljesített 2 millió forintból 1 millió a jegyzett tőkébe, míg a másik 1 millió forint a tőketartalékba kerül, akkor az utóbbi 1 millió forintot nem lehet később a részesedés megszerzésére fordított értéknek tekinteni, amennyiben erről nincs rendelkezés a létesítő okiratban.

A példánál maradva, a NAV egyik friss állásfoglalása szerint amennyiben a tag a későbbiekben 3 millió forint ellenében megválik a korábban megszerzett részesedésétől, akkor nem a 3 millió forint bevétel és a korábban általa vagyoni hozzájárulásként teljesített összesen 2 millió forint közötti különbözet (azaz 1 millió forint), HANEM 2 MILLIÓ FORINT JÖVEDELEM UTÁN KELL ADÓZNIA, hiszen a tőketartalékba helyezett 1 millió forintot nem lehet a részesedés megszerzésére fordított értéknek tekinteni. Annak ellenére sem, hogy ezt az összeget a tulajdonos már korábban leadózott személyes jövedelméből bocsátotta a cég rendelkezésére.

A.N.Z.S.Ó. 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. földszint 2. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-195415) által készített értékbecslés szerint a Kaposvári Tudományos és Innovációs Park Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság piaci értéke 2023. április 30-ai fordulónappal 504.329.559 Ft. A cégértékelést az előterjesztéshez melléklejük (2. számú melléklet). (ennek a 25% egyezik meg a telek nettó értékével)

Ferencz Tamás Nándor egyéni vállalkozó (székhely: 7400 Kaposvár, Teleki u. 8b, nyilvántartási szám: 52247905) által készített (előterjesztés 1. számú melléklete), ingatlanforgalmi értékbecslés szerint az ingatlan piaci forgalmi értéke 126.072.000.- Ft + Áfa, azaz Egyszázhuszonhatmillió-hetvenkettőezer forint + Áfa összeg. A telek bruttó 160 millió (3657/116 hrsz-ú 42.024 m2 nagyságú kivett beépítetlen művelési ágú önkormányzati ingatlan.)

„Javaslom a kaposvári 3657/116 hrsz-ú telek tulajdonjogát a Társaság saját üzletrészére elcserélni, így Önkormányzatunk tulajdonos lesz a kaposvári Tudományos és Innovációs Park 10 Mrd Ft-os projektét lebonyolító gazdasági társaságban. A csereügylethez szükséges értékarányosság követelménye biztosított és az Önkormányzat gazdasági érdekei szempontjából indokolt. Az ingatlan cseréjével az Önkormányzatnak 34.039.440 Ft összegű Áfa fizetési kötelezettsége keletkezik, amely összeget a Kaposvári Tudományos és Innovációs Park Nonprofit Kft. az ingatlan értékesítéséről kiállított számla alapján megfizet Önkormányzatunknak.”

 

Szerződés

„8. A Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Csereszerződés I./6-7. pontjában megállapított piaci forgalmi értékek alapján a jelen csereügylet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 108/A. § (2) bekezdésben rögzített, értékarányosság követelményének megfelel, amelyre tekintettel a Felek lemondanak a jelen Csereszerződés feltűnő értékaránytalanság jogcímén való megtámadásának jogáról.”

Miért szükséges ez a kikötés?

Társasági szerződés

„A Társaság ügyvezetésére képviseleti joggal nem rendelkező ügyvezetője: Neve: Uhlig Rita Születési helye, ideje: Anyja neve: Adóazonosító: Lakcíme: Az ügyvezetők megbízatása határozatlan időtartamra szól. 5.2. Az ügyvezetők a Társasággal kötött munkaviszony keretében látják el feladatukat.

5.4. A Ptk. 3:113. § alapján a taggyűlés jogosult az ügyvezetők munkájának segítése érdekében egy vagy több cégvezetőt kinevezni. A cégvezető feladatait munkaviszonyban látja el. A cégvezető olyan munkavállaló, aki a vezető tisztségviselő rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését. A cégvezetőre a vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos, kizáró és összeférhetetlenségi okokat megfelelően alkalmazni kell.

Általános hatáskörű – képviseleti joggal nem rendelkező – cégvezetőknek kinevezett munkavállalók: Név: Dr. Rajnai Zoltán Anyja neve: Lakcím: Név: Kovács Katalin Anyja neve: Lakcím: A cégvezetők megbízatása határozatlan időtartamra szól.”

 

HOZZÁSZÓLÁS:

 

 1. ELŐTERJESZTÉS a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola szakosztályaiban fizetendő sportolói hozzájárulások módosításáról

KÉRDÉS: Mit szóltak a szülők? Ki ült le velük egyeztetni? Ez is segíti a legegészségesebb város célt valamikor a távoli jövőben? A versenysport helyett nem ezt kellene jobban támogatni?

a sportiskolai szakosztályokban fizetendő sportolói hozzájárulások mértékéről, amely 2011. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint került megállapításra:

hozzájárulás (Ft/fő/hó)

atlétika: 4.000.-          7.000.-  +3000Ft/hó (75%-os emelés)

birkózás: 4.000.-                 7.000.-

judo: 4.000.-                        7.000.-

kosárlabda: 4.000.-             7.000.-

röplabda: 4.000.-                 7.000.-

úszás: 4.000.-                      9.000.-  +5.000Ft/hó (125%-os emelés)

jégkorong: 6.000.-              9.000.-  +3.000Ft/hó (50%-os emelés)

 

 

HOZZÁSZÓLÁS:

Javaslom a családok további terhelése helyett az egészségmegőrzés érdekében ne emelkedjenek a díjak a versenysport támogatásának terhére.

 

 1. ELŐTERJESZTÉS a kaposvári jégcsarnok üzemeltetéséről

KÉRDÉS: (61 millió helyett 30 millióba kerül, a munkavállalók közül négyen nem akartak átmenni)

HOZZÁSZÓLÁS:

 1. ELŐTERJESZTÉS Kaposvár MJV Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája (FVS) és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elfogadásáról

KÉRDÉS: Helytálló az a megállapítás az anyagban, hogy „a Berzsenyi parkban több mint 400 nagy méretű koros díszfa áll?” A park közepén álló kiszáradt fát mikor vágják ki a stratégia részeként és ültetnek újat? (149 oldal első bekezdés)

 1. TÁJÉKOZTATÓ hulladékgazdálkodási feladatellátást érintő megállapodásokról

KÉRDÉS:

Mit kell tennie a lakóknak, ha a 2016 óta beharangozott siker propaganda, zöld város blöff után 7 évvel már nem kér a gyűjtőedényből, mert megszokta, hogy a nagyobb üzletekben benzinkúton leadja és nem akarja, hogy a lépcsőházban büdösödjön a tartály? (többször felhasznált olaj, halsütés utáni olaj) Nem kötelező.

Mennyi igény érkezett az itt élőktől tartályra, mi lesz a maradék tartályok sorsa (tartalék, értékesítés)?

Határozatban a lakosság kötelezhető anyagi kötelezettségvállalásra normatív módon? Miért nem a köztisztasági rendeletben szabályozza ezt az önkormányzat?

Képviselői módosító javaslatomat a bizottság nem támogatta, miért nem tartalmazza azt a bizottsági vélemény, hogy a közgyűlés megfontolhassa?

Önkormányzatunk tulajdonába – pártunk és kormányunk - önkormányzat

(a lakosság köteles neki felróható okból nála esetlegesen megrongálódott edényzet pótlásáról saját költségén gondoskodni és a pótolt gyűjtőedény Önkormányzatunk tulajdonába kerül).

HOZZÁSZÓLÁS:

Szerződésben kötelezzük, ha kéri a tartályt, akkor miért kell határozatba foglalni? Vagy megfelelő formában, normatív módon rendeletben írjon elő az önkormányzat kötelezést vagy mint tulajdonos szerződésben tegye azt, de semmiképpen nem határozatban. A felróhatóság nélküli pótlási kötelezés oroszlán szerződésre utal.

Módosító javaslat:

Javaslom a harmadik határozati javaslati pont lakókat anyagilag kötelező rész törlését.

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a lakossági eredetű használt sütőolaj begyűjtési feladatának ellátásához szükséges Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező gyűjtőedényeket – a hulladékokról szóló törvény 2023. július 01. napjától hatályos rendelkezéseire, valamint a megkötésre kerület koncesszori alvállalkozói szerződésre tekintettel pályáztatás nélküli - 15 éves határozott időtartamra bérbe adja a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére az alábbi feltételekkel: - a Társaság évi 17.000.000,-Ft+ÁFA összegű bérleti díjat köteles megfizetni az Önkormányzatunk részére, a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül; - a Társaság térítésmentesen köteles a sütőolaj begyűjtéséhez szükséges edényzeteket a lakosság számára biztosítani (a lakosság köteles felróható magatartása következtében nála esetlegesen megrongálódott edényzet pótlásáról saját költségén gondoskodni és a pótolt gyűjtőedény az Önkormányzatunk tulajdonába kerül).

 

 1. ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása ügyében

KÉRDÉS:

Magyarországon a tízévenkénti népszámlálást a járvány miatt elhalasztották, ahelyett, hogy online végezték volna el és arányosítottak volna.

Kezdeményezte az önkormányzat a HEP felülvizsgálata időpontjának módosítását a KSH adatainak publikálásáig? Friss adatok nélküli felülvizsgálatnak mi értelme van? Mennyibe került?

Az adatgyűjtésnél az alábbi adatbázisok nyújtottak segítséget:

§ KSH – népszámlálási adatok (sajnos a 2022. évi népszámlálás területi adatai még nem elérhetőek)

§ KSH-TeIR- KSH területi adatok rendszere (2022-es évek adatai még nem állnak rendelkezésre)

Hány észrevétel érkezet a Programra az itt élőktől? Mikor és hol kértek véleményeket?

A fenti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja a lakosság, valamint az esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi önkormányzat illetve egyéb állami vagy önkormányzati intézmények, civil szervezetek, egyházak számára elérhető Kaposvár város (www.kaposvar.hu), valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság honlapján. A magánszemélyek valamint a különböző szervezetek észrevételeket tehetnek az e célra létrehozandó eselyegyenloseg [at] kaposvar.hu e-mail címen, továbbá a lakossági bejelentések fogadására már létrehozott ingyenesen hívható zöldszámon (82/200-427). A helyi esélyegyenlőségi tervben érintett célcsoportok javaslataikkal fordulhatnak érdekképviseleti szerveikhez is, akik azokat továbbítják a HEP Fórum munkacsoportjai felé.

Hányan haltak meg Kaposváron a járványban? Vármegyénk főispánja napi adatokat közölt, amikor interpellációmra polgármesterünk megkereste? Most nem írt főispán úrnak vagy a kabinetfőnöke nem válaszolt?

A KSH közlése szerint Magyarországon 2021-ben mintegy 155 ezer ember halt meg, ami a II. világháború óta a legmagasabb szám. Oka a koronavírus-járvány, aminek a 2. és 3. hulláma a 2021-es év elején, míg a 4. hulláma pedig az év végén okozta nagyon sok ember halálát.

Számítások szerint a koronavírus időszaka alatt -tehát 2020 tavaszától 2022 elejéig- az elhunytak száma mintegy 40 ezerrel haladta meg egy átlagos, pandémiamentes időszak mutatóit. Ennek jelentős része érintette a 2021-es évet.

Hungary

Cases in 28 days: 3 532

Deaths in 28 days: 55

Total cases: 2 196 804

Total deaths: 48 762 (2023.06.15.)

Austria

Cases in 28 days: 148 431

Deaths in 28 days: 197

Total cases: 5 961 143

Total deaths: 21 970

Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)

 

Azt, hogy mekkora jövedelemből lehet megélni egy adott településen, országtól, területi elhelyezkedéstől függően más és más.

A lehet szó helyett a kell vagy a muszáj szavak használatosak.

Mikor teszi közzé végre az itt élők béremelésének konkrét számszerű programját? 2030-ban milyen bérrel mehetnek magán, fizetős egészségügybe az itt élők, hogy egészségesebbek legyenek, mint a többi városban?

Kaposvár 5 éves terve a béremelés, ehelyett folyamatosan csökkenek a reálbérek és a nyugdíjak vásárlóértéke, a Városházán és az intézményekben, cégeinknél dolgozóké is, kivéve, mint Gyeviben, a négy városvezető milliós havija 30%-kal több mint 300.000 Ft-tal nőtt fejenként 2022.01.01-től. Sokan nem keresnek annyit, mint a havi emelés mértéke és rengeteg idős embernek kevesebb a nyugdíja, mint 300.000 Ft? Még mindig nem éreznek szégyent a kapzsiságuk miatt?

Az SZJA adófizetők száma 2021-ben az állandó népesség kevesebb mint a fele. Az SZJA adófizetők közül 2021-ben a 0-1 millió forintos jövedelemsávba tartozók az állandó népesség negyede. Ez tragikus szegénységet mutat.

 

„Jövedelmi helyzet alakulása Kaposváron

Az SZJA adófizetők száma az állandó népesség %-ában 2021. 49,28% Az SZJA adófizetők közül a 0-1 millió forintos jövedelemsávba tartozók az állandó népesség %-ában 2021. 24,09%”

A háziorvosi ügyelet központosítása októbertől várható, hol lesz helyileg? Összevonás esetén a várakozási idő nőhet, mit tesznek ez ellen? Mennyivel nő az ügyeletben az orvosok és szakápolók száma? Ennek hiányában, milyen hosszú várakozásra számíthatnak az itt élők?

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosítása szerint, az ügyeleti ellátás biztosítása 2023-tól az állami mentőszolgálat feladata, mely feladatot városunkban várhatóan októbertől veszi át az OMSZ.

Mikor látogatta meg utoljára a labort? A váró Ön szerint megfelel az itt élők elvárásának? 2021-ben több mint 14.000 mintát vettek le. Napi átlag több mint 50 fő

Az önkormányzat önként vállalt feladata a laboratóriumi mintavételi hely működtetése. A Kaposvári lakosok számára biztosított tevékenységet a Szolgáltatóházban lévő praxislabor végzi. Az ellátás iránt folyamatos az igény.

Tiszta a lelkiismerete, hogy 18 millió miatt (egy autó ára) elküldte a négy ápolót és megszüntette az önkormányzati otthoni szakápolást? 2021-ben 323 ellátott és 4575 esetszám.

 • kanül tisztítása, betét cseréje, illetve ezek megtanítása,
 • katéterezés, illetve hólyagöblítéshez kapcsolódó ápolás,
 • szondán át tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó ápolás,
 • műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása,
 • sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelése
 • fekélyek ápolása,
 • légzésterápia
 • tartós fájdalomcsillapítás
 • intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz nem szájüregen történő gyógyszer beadáshoz kapcsolódó ápolás,
 • baleseti vagy műtétek utáni ápolás, és korlátozott önellátás esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése,

 

„Otthoni ápolási szolgálat: Ez az ellátási forma 1996 óta biztosított a lakosság részére, a háziorvos által indokoltnak ítélt esetekben, a betegek otthonában biztosítva a szakápolást. Az egészségügyi és szociális ellátás komplexitása valósul meg azáltal, hogy a betegek részére a szakápolással egyidejűleg a szükséges szociális szolgáltatások igénybevételére is lehetőség van. A városban a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett szolgáltató és a Nevitt Cindy Otthonápolási és Hospice Szolgálat Kft. végzi ezt a tevékenységet.”

Otthoni ápolási szolgálat: Az otthoni szakápolási szolgáltatás a városban 2022. augusztus 1-től két szolgáltató által biztosított. Civil fenntartású szolgáltatóként a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Otthoni Szakápolási és Humán Egészségügyi Szolgálata, valamint a Nevitt Cindy Otthonápolási és Hospice Szolgálat Kft. végez otthonápolási tevékenységet. Az otthoni szakápolás a rászorulók részére otthoni környezetben nyújt egyénre szabott, minőségi szakellátást, ápolást, egészségnevelést, tanácsadást, rehabilitációs beavatkozást, szakápoló és szakirányú tevékenységet végző személyzettel. Ezzel kórházi ápolást, kezelést vált ki vagy lerövidíti, illetve megelőzi a fekvőbeteg intézetben való elhelyezést. Az ellátásokat háziorvos, szakorvos elrendelése alapján végezhetik.

2023-ban elfelejtették előzetesen bejelenteni, hogy elmarad a Farsang, számonkéréskor azt vallotta, hogy nagyobbat, mást akar. Erről egy szó sincs az anyagban, az olvasó azt hiszi nem változott semmi, mintha lett volna Farsang. Mikor áll elő végre a valódi magyarázattal, milyen lesz a Farsang?

 

Komolyan vehető az intézkedési terv? Szegényeknek pénz kell a magán egészségügyi ellátáshoz különben esélyük sincs túlélni egy komoly betegséget.

HEP Intézkedési Terve

probléma: mélyszegénységben élők rossz egészségi állapota

fejlesztési lehetőség: egészséggel kapcsolatos helyes információk átadása, kihelyezett szűrővizsgálatok szervezése, egészségmegőrző programok lebonyolítása

Mi van a nők visszatérésével gyermekvállalás után? Visszakapják az emelt bérüket? Visszakapják eredeti munkakörüket? Visszakapják vezetői megbízásukat? vagy kezdhetnek mindent előről? Nem paternalista megközelítés kell részmunkaidő, hanem home office teljes állás, mert abból is nehéz gyereket nevelni? Részmunkaidő ott jöhet számításba, ahol a férj egyedül el tudja tartani a családját? Egyedülálló anyáknál értelmezhetetlen és bántó.

probléma: nőket ért hátrányok a munkavégzés során

fejlesztési lehetőség: részmunkaidős foglalkoztatás segítése, képzések/ átképzések szervezése ezekkel kapcsolatos pályázatok figyelése,

Miért nem támogatta a javaslatomat, hogy az öregségi nyugdíjasoknál töröljük el a 85 éves korhatárt az „Idősek Világnapjára” adott 10.000 Ft-nál? Miért nem támogatta, hogy az összeget 20.000 Ft-ra felemeljük? Miért nem támogatta, hogy ne 114.000 Ft-os nyugdíj alatt kaphassanak csak támogatást az idősek? Miért nem támogatta, hogy emeljük fel a jogosultsági összeghatárt? Szép szavakból, hazug mosolyból nem lehet bevásárolni és méregdrága gyógyszereket megvenni.

probléma: magas gyógyszerköltségek, rossz anyagi helyzet

fejlesztési lehetőség: gyógyszertámogatás, Támogatás „Idősek Világnapjára”

Mire vár még? Mikor szervezi át a buszközlekedést, miért kell ilyet beírni egy hosszútávú tervbe? Jelenleg a 62-es hétvégén 9.50-kor indul az állomásról és 12.24-kor jön vissza több busz nincs. Hétköznap valamivel több buszpár van 13-ig hat oda, vissza 18-ig egész nap nyolc. A Jókai ligetig megy az 51-es szabad és munkaszüneti napokon, munkanapokon pedig a 90-es, 91-es, járatok.

probléma: a Virágfürdő az idősek számára nehezen megközelíthető

fejlesztési lehetőség: a helyijáratos buszközlekedést átszervezése

 

 1. TÁJÉKOZTATÓ a 2023. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről és az önkormányzati hátralékok alakulásáról

KÉRDÉS:

 

A Kaposvári Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt kintlévőségei összességében 52.851 e Ft-tal (38,4 %) nőttek, melyből a távfűtéshez kapcsolódó hátralék 54.001 e Ft-tal, 58,0 %-kal emelkedett ezen belül is a 30 napon belüli hátralék 51.636 e Ft-tal, 90 %-al nőtt a távfűtési szolgáltatás közületi hátralékai miatt.

Ez rosszabb, mint az előző negyedév adata.

Hogy kell azt értelmezni, hogy a kintlévőségek összességében 52.851 e Ft-tal (38,4 %) nőttek, melyből a távfűtéshez kapcsolódó hátralék 54.001 e Ft-tal, 58,0 %-kal emelkedett?

Mely közületek nem tudtak fizetni, államiak? Az államosítás járható út ezek után?

 

 1. Alapítványi támogatásokról

 

Zárt ülés: