2023. szeptember 21-I KÖZGYŰLÉS ELŐTERJESZTÉSEINEK VÉLEMÉNYEZÉSE

Közgyűlés 2023.09.21. előterjesztések véleményezése

Napirendről szavazás

 

 1. Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról

Határozati javaslat:

Rendelettervezet:

KÉRDÉS:

          Azt állította, hogy polgármesterként úgy döntött, otóbertől visszakapcsolja a lekapcsolt közvílágítási lámpákat, amelynek indoka, hogy a kaposvári gazdaság már van olyan erős.

Mennyibe került 2021-ben éves szinten a teljes közvilágítás?

Éves szinten a teljes közvílágítás mennyibe került volna a megemelt áron?

A lámpatestek közel felének lekapcsolása és visszakapcsolása mennyibe kerül az itt élőknek?

Döntése alapján, mennyi a megtakarítás összege éves szinten?

Az energiaemelés miatt összesen, hány forint kompenzációt kapott kaposvár?

 

ön a megyei jogú városok szövetségének elnöke. kaposváron kívül, kérem sorolja fel, a 25 megyei jogú város közül mely megyei jogú városokban kapcsolták le a közvilágítás közel felét?

A tények és számok alapján felelőtlen, elkapkodott döntés volt-e a közvilágítás közel felének lekapcsolása?

Ahogy írja az előterjesztésben a víziközmű vagyont és a szolgáltatási kötelezettséget még nem adták át az Államnak, az integrációs folyamatok elhúzódása miatt.

ön a megyei jogú városok szövetségének elnöke. kaposváron kívül, kérem sorolja fel, a 25 megyei jogú város közül mely megyei jogú városok adták át eddig a víziközmű vagyont és a szolgáltatási kötelezettséget?

mely naptól emelkedik a kaposváriak vízdíja és mennyivel?

mikor lesz tiszta iható víz a város minden pontján?

Mely naptól kezdik el az azbesztes csövek cseréjét?

mikor tájékoztatja az itt élőket, hogy ki kapja a vízet azbesztes csöveken keresztül?

az egységes állami vízdíjtarifa bevezetése, a központi költségvetés hiánya ismeretében a polgármester 4 pontos garanciája érvényesülhet vagy átverése az itt élőknek?

2024. január 1-től mennyivel nő e közműszolgáltatásban a dolgozók bére, amit állított?

ne feledjék a négy városvezető milliós havija fejenként több mint 300.000-el emelkedett a legnagyobb áremelkedések idején, míg a dolgozók bére, és a nyugdíjak vásárlóértéke drasztikusan csökkent.

HOZZÁSZÓLÁS:

          Az itt élők ismerik a saját áramszámlájukat, amely három fő tételből áll:

a ténylegesen elfogyasztott áram díja,

az állam profitja az áfa,

és a rendszerhasználati díj.

nézzük az arányokat a teljes fizetendő összegből

tényleges áram díja 11 %                            

rendszerhasználati díj 68 %                  

áFA 21%                                                      

ez a valóság a számok alapján.

a rendszerhasználati díj megemelése az állami bevételek növelését, a súlyos költségvetési hiány csökkentését szolgálja és hízlalja a yachtozó milliárdos vagyonát is.

amikor kaposvár közvilágításáról tényszerűen és nem az ócska propaganda szintjén beszélünk, akkor tudnunk kell a tényeket!!!

ki kapcsolja vissza a közvilágítást kaposváron? A polgármester? a hozzá hű képviselők? vagy a kormány?

ez a kormány döntése. A 424/2022.(X.28.) kormányrendelet adott felhatalmazásta közvilágítás maximum felének lekapcsolására, amely a kormányrendelet 5. §-a alapján 2023.11.26-án hatályát veszti a közgyűlés a közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti helyi működési rendjéről szóló 39/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3.§-a alapján Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a Kormányrendelet hatályvesztésekor hatályát veszti.

azaz 2023.11.26-ig minden lámpának égnie kell kaposváron a kormány döntése alapján, ezért látnak neki októberben a munkának, ami a kikapcsoláskor 40 millióba, visszakapcsoláskor újabb 40 millióba kerül az itt élőknek.

 

424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet

az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról  

5. § Ez a rendelet 2023. november 26-án hatályát veszti.

2022.11.24. JKV

Szita Károly polgármester A viziközmű felújítással kapcsolatban elmondta, hogy jelzésértékűnek hagyják bent, ha lesz rá igény, hogy bővítsék az alapot. A 60%-os gázfogyasztás ellenére a számlák mégis többe kerültek, mint eddig. 100 millió forint többletkiadást írt alá. A Kavíz vesztesége 400 millió forint lesz úgy, de elengedték a 200 millió forint bérleti díjat. Ez a bérleti díj arra szolgált, hogy a viziközműves karbantartási munkákat el tudják végezni, de fontosabb volt, hogy működjenek és vizet tudjanak szolgáltatatni. Ez országos helyzet. 2013 óta van befagyasztva a víz ára, de a költségek nőttek. Ebből következik az, hogy a veszteségük 400 millió forint lesz, a következő évben 2,3 milliárd forint lesz. Ezt kell megoldani. Négy fontos dolog van, amit önmagának állított fel kihívásnak. Az első, hogy biztonságos legyen a vízszolgáltatás, a szennyvíz mindig legyen megtisztítva. A második, hogy továbbra is az ország egyik legolcsóbb közszolgáltatási díjat fizető városa legyen Kaposvár. A harmadik szempont, hogy legyen lehetőség arra, hogy a rekonstrukciós munkák mindig készüljenek el és elinduljon egy viziközmű felújítási program. A negyedik, hogy növekedjen a közszolgáltatásban dolgozók bére. Ezt a négy szempontot tartja fontosnak, amíg ezt nem látja, addig így marad minden, ahogy van. A koronavírussal nem vont el az állam, 13 adott. A vezetők bére a költségvetésben bent van, adják össze.

 

A közvilágítással nem tudja mennyit takarítanak meg.

„A közvilágítással kapcsolatban elmondta, hogy teljes sötétbe nem lehet a város, nem lesz lekapcsolva teljesen a villany. A közvilágítási költség most 172 millió forint. 9600 lámpa van Kaposváron, 2600 LED-es lámpa, a többi a régi. A mostani árakat figyelembe véve átlagba 1300 millió lesz a következő évi közvilágítási költség. Ez az elektromos energia áraktól függ. A közvilágítási költség nincs bent a hatmilliárd forint hiányba. A rendelet-tervezet a közvilágítási költség csökkentéséről szól. Minden második égő fog világítani, kivétel a gyalogátkelőhelyeknél. A József utcánál próbajelleggel kikapcsolták minden második égőt, véleménye szerint teljesen vállalható. Egy lakótelepi résznél is kikapcsolták minden második égőt, és ott is vállalható. A kétsoros utcáknál cikcakkba kapcsolják ki a lámpákat. A rendőrtábornokot megkérdezte, hogy több lesz-e a betörés ezért, azt válaszolta, hogy a közbiztonság nem lesz rosszabb. Be van kamerázva a város eléggé ahhoz, hogy ne legyen baj. Igazgató asszony megsaccolja, hogy mennyi lesz a költség, mivel pontos összeget nem lehet mondani.”

„Szita Károly polgármester amennyiben ma megszületik a döntés, akkor fog tudni irányszámokat mondani. Kérte, hogy egy hónap alatt végezzenek a kikapcsolási munkákkal. A 2600 lámpatestnél egyszerűbben megoldható a kikapcsolás, mert szabályozható központilag. A többi lámpatestnél kétféle módszerrel lesz megoldva a kikapcsolás. Vannak olyanok, amelyeknél a lámpatest aljába ki tudják kapcsolni, de a legtöbbnél csak az égőnél tudják ezt megoldani. Maximum 100 millió forint lesz a ki- és bekapcsolás. Ennyit nem szeretne kifizetni. A közbeszereztetés után tud pontosat mondani. Kockázata van mindennek. Balesetek világosban is történnek. Nem tudja pontosan megmondani mennyi lesz a közvilágítás költsége, de sokkal több, mint most, annyi biztos. A Cseri úton is van egy zebra például, hogy négy lámpa világít, de kettőt eltakar a fa. Azokat az ágakat le kell vágni, amelyek nem teszik lehetővé a fény átjutását. Ahol nem világítanak, mert kiégtek, azokat ki kell cserélni, ahol rossz a lámpatest, azt javítják.”

 

 1. Előterjesztés az utcanév és városrésznév megállapításának, közintézmény elnevezésének, valamint az utcanév, házszámtábla és emléktábla elhelyezésének rendjéről szóló 10/1991.(V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KÉRDÉS:

 1. Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosításáról

KÉRDÉS:

Miért nem hozta be a rendeletet a júniusi Közgyűlésre? Miért az interpellációmra adott válaszban vállalt kötelezettséget a polgármester a védőnők ingyenes parkolásának további biztosítására? Miért mulasztotta el az előterjesztés beterjesztését?

HOZZÁSZÓLÁS:

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a védőnők ingyenes parkolásához kapcsolódó rendeletmódosító indítványomat a Népjóléti Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi Bizottság támogatta, azt elfogadásra javasolta.

A képviselők maguknak megszavazott a polgármester engedélyére ingyenes parkolási lehetőségének eltörlését nem támogatta. Ahogy polgármester úr fogalmazott, érzi, hogy e következetes polgári értékrend egyszer győzni fog és a képviselők ingyenes parkolása megszűnik, de még ehhez ez az összetételű képviselő-testület nem nőtt fel.

9 hónap múlva az itt élők szavaznak ilyen önmaguknak ingyenes parkolást megszavazó képviselőket akarnak vagy olyanokat, akik egyenlő jogokkal bírnak az itt élőkkel.

Hetedik alkalommal nyújtom be rendeletmódosító indítványomat a képviselők ingyenes parkolásának eltörlése érdekében. Kérem szavazzanak és támogassák azt. Bízom benne, mint engedélyező személy, polgármester úr támogatja a képviselők ingyenes parkolásának eltörlését.

Változatlanul fenntartom immár hetedik alkalommal benyújtott költségvetési bevételt is nővelő jogegyenlőséget szolgáló rendeletmódosító javaslatomat:

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…/2023.(.......) önkormányzati rendelete

a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kt.) 15/A. § (1) bekezdésében és 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) A Polgármester írásbeli kérelemre

a) Somogy Vármegye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében mandátumhoz jutott országgyűlési képviselő részére mandátuma lejártáig;

b) Országos listáról mandátumhoz jutott országgyűlési képviselők részére mandátumuk lejártáig, amennyiben Kaposváron állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek;

c) Kaposvár Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői, polgármestere, alpolgármestere részére a megbízatás lejártáig;

d c) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője, aljegyzője, főmérnöke, igazgatói, irodavezetői, főépítésze részére a közszolgálati jogviszonyuk fennállásáig;

e d)12 Kaposvári Parkolási Kft. ügyvezetője és az általa kijelölt munkatársa részére foglalkoztatási jogviszonyuk fennállásáig;

f e) Kaposvár Megyei Jogú Város egészségügyi ellátásában területi ellátási kötelezettséggel foglalkoztatott felnőtt és gyermek háziorvosok és fogorvosok részére a területi ellátási kötelezettség fennállásáig, továbbá a város egészségügyi ellátásában kiemelkedő szerepet betöltő orvosok részére;

g f) Kaposvár Megyei Jogú Város védőnői szolgálatában működő védőnők részére a szolgálat fennállásáig, a munkáltató által igazolt munkavégzési célú saját személygépkocsi használat esetén;

h g) Kaposvár Megyei Jogú Város háziorvosi ellátásához kötődő otthonápolási feladatokat ellátó egészségügyi dolgozók részére az ellátási kötelezettség fennállásáig, a munkáltató által igazolt munkavégzési célú saját személygépkocsi használat esetén;

i h) Somogy Megye Közgyűlésének Elnöke részére;

j i) Kaposvár városban kiemelkedő jelentőségű gazdasági, közigazgatási, kulturális, valamint szolgáltató tevékenységet végző személy, vagy szervezet részére a Polgármester egyedi hozzájárulása alapján összesen 30 db egy gépkocsira vonatkozó, a 14. §-ban foglaltak szerint megújítandó, a Kontrássy közi parkolóház és III. övezeti mélyparkoló kivételével a város minden fizetőparkolójába érvényes díjmentes parkolási jogosultságot adhat.”

2.§

Ez a rendelet 2023. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2023. június 22.

          Szita Károly                                                             dr. Csillag Gábor

polgármester                                                            jegyző”

Előzmény: 2020. évi költségvetési rendelethez benyújtott módosító indítványt a közgyűlési többség 2020. január 30. napján leszavazta, amelyben a közgyűlés tagjainak ingyenes parkolását javasoltam megszüntetni. Majd ezt követően még három alkalommal nyújtottam be a módosító javaslatomat, amely a Közgyűlés tagjainak saját maguknak biztosított privilégiumának megszüntetésére irányul.

A Közgyűlés tagjai illetményben, illetve tiszteletdíjban részesülnek, így nem indokolt ezen kiváltság fenntartása. Gyalog és tömegközlekedéssel közlekedve találkoznak könnyebben választóikkal. Az eredeti javaslat benyújtásakor az éves általános parkoló bérletek ára (I. övezet) 83.000 Ft + (II. övezet) 66.200 = 149.200x18=2.685.600 Ft. Kaposvár Kártyával a havi nettó buszbérletár 5.259 Ft. Az éves bérletjegy díja a havi bérletjegy tizenegyszerese. A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés igénybevétele a 65. életévüket betöltöttek számára ingyenes, így a képviselők közül már négyen ingyen utaznak, de a ciklus végéig még emelkedik az ingyenességben részesülők száma.

A kormány az egész ország területére ingyenes parkolást írt elő több alkalommal a járvány alatt. Ezen időszak alatt nem volt privilégiuma senkinek, mindenki egyformán vehette igénybe a parkolókat.

Kaposváron általánosan érvényesüljön a jogegyenlőség, ne csupán a különleges jogrend alatt.

Közérdekű adatigénylésre (Huszka Imre) a Városháza közölte, hogy a polgármester jogcímenként, 2021. augusztusában hány ingyenes parkoló engedélyt adott ki a kiváltságosoknak is, akik jövedelmük alapján ki tudják fizetni a parkolási díjat.

A fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelete alapján: 11. § (1) A Polgármester írásbeli kérelemre

a) Somogy megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében mandátumhoz jutott országgyűlési képviselő részére mandátuma lejártáig;

b) Országos listáról mandátumhoz jutott országgyűlési képviselők részére mandátumuk lejártáig, amennyiben Kaposváron állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek; 2 db

c) Kaposvár Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői, polgármestere, alpolgármestere részére a megbízatás lejártáig; 11 db

d) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője, aljegyzője, főmérnöke, igazgatói, irodavezetői, főépítésze részére a közszolgálati jogviszonyuk fennállásáig; 11 db

e) Kaposvári Parkolási Kft. ügyvezetője és az általa kijelölt munkatársa részére foglalkoztatási jogviszonyuk fennállásáig;

f) Kaposvár Megyei Jogú Város egészségügyi ellátásában területi ellátási kötelezettséggel foglalkoztatott felnőtt és gyermek háziorvosok és fogorvosok részére a területi ellátási kötelezettség fennállásáig, továbbá a város egészségügyi ellátásában kiemelkedő szerepet betöltő orvosok részére; 54 db

g) Kaposvár Megyei Jogú Város védőnői szolgálatában működő védőnők részére a szolgálat fennállásáig, a munkáltató által igazolt munkavégzési célú saját személygépkocsi használat esetén; 28 db

h) Kaposvár Megyei Jogú Város háziorvosi ellátásához kötődő otthonápolási feladatokat ellátó egészségügyi dolgozók részére az ellátási kötelezettség fennállásáig, a munkáltató által igazolt munkavégzési célú saját személygépkocsi használat esetén; 34 db

i) Somogy Megye Közgyűlésének Elnöke részére; 1 db

j) Kaposvár városban kiemelkedő jelentőségű gazdasági, közigazgatási, kulturális, valamint szolgáltató tevékenységet végző személy, vagy szervezet részére a Polgármester egyedi hozzájárulása alapján összesen 30 db egy gépkocsira vonatkozó, a 14. §-ban foglaltak szerint megújítandó, a Kontrássy közi parkolóház és III. övezeti mélyparkoló kivételével a város minden fizetőparkolójába érvényes díjmentes parkolási jogosultságot adhat. 2 db

(2) A Polgármester írásbeli kérelemre az állandó bejelentett lakása mellett lévő fizetőparkolóra szóló 14. §-ban foglaltak szerint megújítandó díjmentes parkolási jogosultságot adhat annak a kaposvári állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező állampolgárnak a részére aki: a) a személygépkocsi tulajdonosa, vagy üzemben tartója és b) személygépkocsiját lakása mellett csak fizetőparkolóban tudja tartani és c) állandó bejelentett lakóhelyétől számított 500 méteren túl rendelkezik garázstulajdonnal.  954 db

(3) A Polgármester írásbeli kérelemre az önkormányzat lakásrendeletében maghatározott, a Csiky Gergely Színház szolgálati lakásaiban tartózkodási hellyel rendelkező színészek részére az általános szabályok szerint díjmentes parkolási jogosultságot adhat a (2) bekezdésben foglaltak szerint. 3 db

A 2021. szeptember 23-i Közgyűlésen felhívtam a figyelmet (jegyzőkönyv):

„dr. Nadrai Norbert József képviselő véleménye szerint szakítani kell a privilégiumokkal, a képviselők ne állapítsanak meg maguknak rendeletben ingyenességet, hogy ingyen parkolhassanak a városban. Egyetért azzal a kormánydöntéssel, hogy a pandémia ideje alatt mindenki ingyen parkolhatott.”

„Szita Károly polgármester elmondta, hogy a képviselők ingyenes parkolását rendelet szabályozza, ő nem ad senkinek ingyen parkolási lehetőséget.” „…Meggyőződése, hogy az egyéni képviselők munkájához hozzátartozik ez, a listásoktól elvenné, de nincs rá lehetősége.” „…Szerinte rendjén van, ahogy van.”

A rendelet szövege alapján egyértelmű, hogy a polgármester kérelemre ad ingyenes parkolási kiváltságokat a meghatározott kiváltságok közül, így állítása minden valóságalapot nélkülöz. Többszöri alkalommal bizonyított, hogy nem ismeri az önkormányzatunk döntéshozatali rendszerét (pl. bérlakás kijelölés esetén 19 fős nem létező lakás bizottságot vizionál, és online Népjólét Bizottsági döntéshozatalt, amikor veszélyhelyzetben Ő volt a döntési jogosult)

2021.11.25-i Közgyűlésre benyújtott interpellációmra adott polgármesteri válasz:

„Szita Károly polgármester Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet alapján az adatközlés időpontjában, Nagy Attila, Torma János, Kárpáti Tímea, Perlaki József, dr. Giber Vilmos, Szép Tamás Czimmermanné Németh Andrea, dr. Pintér Rómeó, Borhi Zsombor és Dér Tamás Felder Frigyes és Pintér Attila rendelkezik díjmentes parkolási jogosultsággal. Elvárja, hogy két képviselő visszaadja. A két országgyűlési képviselő: Gelencsér Attila és Mátrai Márta. A Somogy Megyei Közgyűlés elnöke a rendelet 11.§ (1) i. pontja alapján jogosult díjmentes parkolásra. A Csiky Gergely Színház szolgálati lakásaiban tartózkodási hellyel rendelkező színészek nem közszereplők, ezért nevük nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sért. A színházunkban évtizedek óta szereplő színészekről és egy jelmeztervezőről van szó, összesen három fő. Kiemelkedő kulturális és szolgáltató tevékenységük miatt a Kaposvári Püspökség és a KÖTÉL egyesület rendelkezik díjmentes parkolási jogosultsággal. 2021. november 16-a óta pedig a Somogy Megyei Mentőszervezet 4 db COVID tesztelő autója kapott ilyen jogosultságot.” (Közgyűlési jegyzőkönyv 2021.11.25.)

A Közgyűlés tagjainak kaposvári adófizetők pénzén ingyenesen parkolók kérelmezési jogosultságát azonnali hatállyal szüntesse meg, mivel erkölcstelen saját maguknak privilégiumot biztosítani, arra csak a választópolgárok jogosultak helyi népszavazáson. Ha kiváltságokat szeretnének a szolgálat helyett forduljanak a néphez, akit képviselnek és kérjenek.

 

 

 1. Előterjesztés önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről
 2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött megállapodások módosításáról  

KÉRDÉS:

 1.           Előterjesztés a Kaposvárért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

KÉRDÉS:

 1. ELŐTERJESZTÉS az Irányi Dániel utcai új bölcsődében létrehozandó álláshelyekről

KÉRDÉS:

HOZZÁSZÓLÁS:

 1. Előterjesztés Tanoda pályázatról, tanoda szolgáltatás elindításáról a Családsegítő Központban

KÉRDÉS:

 1. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról

KÉRDÉS:

41/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 2. A Közgyűlés a Kaposvári Röplabda Sportegyesület részére a 27/2021. (VI. 23.) önkormányzati határozat 13. pontja és a 48/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat 8. pontja alapján nyújtott 10 millió Ft kölcsön visszafizetési határidejét 2023. március 31-re módosítja. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2022. május 31. (kölcsön szerződés módosítás) Határidő: 2023. június 30. (kölcsön visszafizetés)

A közgyűlés a 81/2023.(VI.22.) önkormányzati határozat 6. pontja alapján az Egyesület részére 10.291.945 Ft támogatást hagyott jóvá a fennálló kölcsön és kamatai visszafizetése érdekében. A kölcsöntartozást a támogatás terhére elszámoljuk.

Miért nem az szerepel, hogy a kölcsönt nem fizette vissza? Az adós nem tud fizetni, erre a hitelező ad neki ajándékba, annyi pénzt, hogy visszafizesse az adósságát. EZ KÖZPÉNZ!!!

Annál a röplabda egyesületnél, ahol volt 70 milliós hiány? Mi, volt a jogi eljárás vége?

7/2023. (I. 27.) önkormányzati határozat 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező víziközmű vagyon és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettség Magyar Állam részére történő átruházásáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségét átruházza a Magyar Államra. 2023.09.15. 8:20 J:\work\Törzskari Iroda\Bérczi Antal\Ellenorzott kiteheto\09.21\9.docx dr. Bérczi Antal 5/26 Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2023. június 30. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok – Zselickislak ivóvíz közmű rendszer (11–20473–1–004–00–01)”, a „28. Kaposvár szennyvíz közmű rendszer (21–20473–1–001–01–10)”, és a „40.Simonfa-Zselickislak – Zselicszentpál – Töröcske szennyvíz közmű rendszer (22–17491–1–004–00–11)” víziközmű rendszerek esetében a) a víziközmű vagyon és a víziközműveket működtető eszközök, b) a víziközmű-rendszerek üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó Kaposvári Vízés Csatornamű Kft-ben fennálló társasági részesedés ingyenes átruházásáról, valamint c) az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéséről szóló jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti megállapodás tervezetének ismeretében felhatalmazza a Polgármestert, hogy a víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség Magyar Államra történő átruházása érdekében a megállapodást aláírja és az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2023. június 30. 3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvári Víz-és Csatornamű Kft-ben fennálló, jelenleg Kapos Holding Zrt tulajdonában lévő, 93,38%-os üzletrészét térítésmentesen átveszi és az átvételt követően az üzletrészt térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2023. június 30. 4. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a víziközmű vagyon és a KAVÍZ Kft-ban fennálló üzletrész átadásával kapcsolatban minden szükséges dokumentumot, szerződést, nyilatkozatot, és azok esetleges módosításait aláírja, utólagos beszámolási kötelezettség mellett. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2023. június 30.

A Nemzeti Vízművek tájékoztatása szerint az integráció várható időpontja 2023. november 30. Határidő módosítást kérünk: 2023. december 31-ig.

Melyik megyei jogú városok hoztak döntést? Ki lesz a koncessziójogosult?

Mikor tárgyalja a Közgyűlés a végső megállapodást, amelyben konkrétumok is lesznek, illetve a polgármester által ígért garanciák a tiszta ívóvízre, az alacsony árra, az elmaradt fejlesztések megvalósulásának konkrét határnapjára, valamint a közmű dolgozók bérének emelésére?

33/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a polgármester 2023. évi, összesen 103 nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 2023. április 3. napjától 2023. május 5. napjáig – 22 nap 2023. június 12. napjától 2023. augusztus 25. napjáig – 55 nap 2023. november 22. napjától 2023. december 29. napjáig – 26 nap Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző Határidő: folyamatos

Polgármester úr a legutóbbi közgyűlés óta az alábbi napokon volt szabadságon: 07.10. – 07.21.; 07.31. – 08.04.

59/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Tekergő közbringa rendszer üzemeltetéséről szóló és a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Kaposvári Parkolási Korlátolt Felelősségű Társaság között az előterjesztés melléklete szerint kötendő üzemeltetési megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármester annak aláírására. Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2023. május 15. Végrehajtva 2023.09.15. 8:20 J:\work\Törzskari Iroda\Bérczi Antal\Ellenorzott kiteheto\09.21\9.docx dr. Bérczi Antal 13/26 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Tekergő közbringa rendszerben történt regisztrációt követő első fél óra ingyenes, ezt követően minden megkezdett fél óra kölcsönzési díját bruttó 350 Ft-ban állapítja meg. Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2023. május 15.

A közbringa rendszer tesztelése folyamatban van. Határidő módosítást kérünk: 2023.12.31-ig.

Miért tesztelést ír jelentést tevő, egy rossz rendszer javításról van szó, ez már nem a teszt időszak. Mikor volt a szerződésben vállalt határidő? Mennyi kötbért kötött ki az önkormányzat? Mennyit ÉRVÉNYESÍTETT? Milyen jogi eljárást indított a város?

Mennyibe került a Közlekedési Intézet szakértői véleménye? Ki fizette? Hogy tud szabadulni a város ettől a drága konstrukciótól, amelynek éves működési költségét 35-40 millió közé tették? Ki a felelős az önkormányzatnál, hogy a tavaly nyárra átadásra kerülő rendszer ma sem működik és a szerződéssel kapcsolatosan semmilyen lépés nem történt?   

HOZZÁSZÓLÁS:

 1. Előterjesztés a Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról

KÉRDÉS:

 1. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2024. évi fordulóhoz való csatlakozásról

KÉRDÉS:

 1. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő döntésekről

KÉRDÉS:

 1. Előterjesztés zártkerti ingatlanok belterületbe vonásáról

Kérdés:

 1.           Előterjesztés a 148/2019. (XI. 28.) önkormányzati határozat módosításáról

Kérdés:

Az előterjesztés kiküldésekor, miért nem kapták meg a képviselők a jelöltek bemutatását? Miért nem tartalmaz indokolást az előterjesztés a személyi változásra? Változatlan megbízási díjjal látják el az új tagok a feladatukat? (2023.06.30. 10.000 Ft)

Az Aquamedical Kft. felügyelőbizottságába Fáró Nikoletta helyett Kele Ildikót, Hajdu Krisztina helyett Varga Nórát javasolja megválasztani.

A delegálási határozat módosítás kapcsán kérdezem, mi a helyzet 2023.02.15. napjával lemondott dr. Kálmánné Kovács Katalin megüresedett részönkormányzati tagságával?

A lemondás visszavonására nincs mód.

Javaslom a Közgyűlés kérje fel a polgármestert, hogy terjessze be az SZMSZ módosítását a júniusi ülésre és döntsön ez a testület a részönkormányzati jelölőgyűlést visszaállításáról, biztosítva a településrészen élők beleszólását saját önigazgatásukba.

Töröcske részönkormányzatának területén lakókat válasszon a Közgyűlés tagot, ahogy korábban az ott élők maguk közül jelöltek tagokat. Az utóbbi 3 lemondott tag nem is lakott Töröcskén.

 

 

 1.           Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

KÉRDÉS:

HOZZÁSZÓLÁS:

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY                            

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

....../2023. (….) önkormányzati rendelet

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

.

.

.

 

4.§

A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 8.§-a és 8. számú melléklete hatályát veszti.

5.§

Ez a rendet 2023. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2023. szeptember 21.

 

Szita Károly                                                  dr. Csillag Gábor

polgármester                                                  jegyző

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

....../2023. ( …) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendelet módosítása hatályon kívül helyezést tartalmaz. 2019-ig az önkormányzat által választási kampányidőszakban kihelyezésre kerülő választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezések helyszínei a helyi választási iroda vezetőjének kompetenciájába tartozott.

A helyi választási iroda vezetője az adott városrész leginkább látogatott helyeire javasolta a plakáthelyek telepítését. A választási kampány kezdetekor egyeztetést hívott össze a jelölő szervezetek képviselőivel és aktualizálta az igényeknek megfelelően a helyszíneket és a plakáthelyek méreteit.

Részletes indokolás

4. §-hoz

Az önkormányzat által választási kampányidőszakban kihelyezésre kerülő választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezések helyszíneinek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelkezés.

A Közgyűlés 2019. február 28-i ülésén az önkormányzat által választási kampányidőszakban kihelyezésre kerülő választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezések helyszíneit beemelte a R. szabályozásába, ezzel a választási iroda vezetője helyett a mindenkori Közgyűlési többség minősített többséggel módosíthat a helyszíneken, amely életszerűtlen. A jelenlegi helyszínek között nem szerepelnek a bevásárló központok, mint legforgalmasabb helyszínek és egyes esetekben eldugott helyeken találhatóak.

A javaslat a közel 30 éves korábbi rugalmas és életszerű helyzetet javasolja visszaállítani.

A R. hatályos rendelkezése szerint közterületen a meghatározottakon kívül választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés nem helyezhető el. Ez olyan általános korlátozás, amely szembe megy a törvényi szabályozással. Egyes területekre hozott eltérő szabály indokoltsága nem tartalmazhat olyan megkülönböztetést a törvényi szabályozáson túl, hogy az csak választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezésekre vonatkozik.

5. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

Önkormányzat által választási kampányidőszakban kihelyezésre kerülő választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezések helyszínei

 s.sz.    Tábla helye db

 1         Bartók Béla u. 23. előtt 2

 2         Táncsics u.-Kandó K. csomópont (ABC előtt) 3

 3         Béla király u. buszforduló 3

 4         Donneri gyalogos felüljáró (D-i oldal) 1

 5         Martyn park 3

 6         Lonkahegyi út 15-ös busz végállomása 3

 7         Rét u. 2. orvosi rendelő 3

 8         Töröcske, Fenyves u-Gyöngyvirág u. csomópont 3

 9         Gilice u. 47.előtt 1

 10       Erdősor u. -Madár u-i ABC előtt 3

 11       Cseri út 16. Előtt (Közl.Központ) 3

 12       Kőrösi Cs.S.u.- Tókaj u. csomópont  3

 13       Madár u.-Fekete I. u. csomópont 3

 14       Hajnóczy u. -Kanizsai utca csomópont 2

 15       Vásártéri u.-dr. Kaposváry G. u.  3

 16       Béke u. 93 előtt 2

 17       Füredi u. -48-as Ifjúság útja csomópont (Déli oldal) 3

 18       Szondi u 2. parkoló bejárat (Béke u. felől) 2

 19       Béke u. (Szondi u-Toldi u csomópont között.) 3

 20       Füredi u-48-as Ifjúság útja csomópont (Északi oldal) 2

 21       Béke u.-i Orvosi Rendelő előtt 2

 22       DOMUS előtti tér 3

 23       Zárda u.,Zárda köz bejárata 3

 24       Somssich P. u-Ezredév u. csomópont 3

 25       Berzsenyi u.-Konrtássy u.csomópont 3

 26       Bajcsy-Zs.u.-Tallián Gy. u. csomópont 1

 27       Petőfi tér Keleti-i része 3

 28       Petőfi téri gyalogos felüljáró mellett 3

 29       Dózsa Gy.u. (Színház előtt) 3

 30       Anna u.- Rákóczi tér csomópont 2

 31       Pécsi u.Rákóczi pálya,Autószalon előtt 2

 32       Kossuth tér (Északi rész) 2

 33       Széchenyi tér burkolaton 2

 34       48-as Ifj. u.- Szent Imre u.csomópont  2

 35       Fodor József tér 3

 36       Munkácsy M. Gimnázium előtt 3

 37       48-as Ifj u. (Aldi áruház előtt) 3

 38       Honvéd utcai aluljáró Déli oldala 3

 39       Honvéd u. 18-24 között 3

 40       48-as Ifj.u.- Honvéd u. csomópont (páros oldal) 2

 41       Sávház u.- Honvéd u. csomópont 2

 42       Petőfi u. 21 számmal szemben  3

 43       Árpád u. -Tallián u. csomópont 3

 44       Németh I. fasor - Tallián u. csomópont 3

 45       Virág u.-Damj.csomópont + Virág u. -Bajcsy csomópont 3

 46       Pécsi u. (Cukorgyár köz bejárat) 3

 47       Árpád u. -Ond vezér u. csomópont 3

 48       Pécsi u.- Gyár u. csomópont 3

 49       Pécsi u. ABC (Nádasdi u.) 3

 50       Pécsi u. 100. (Gazdabolt előtt) 3

 51       Pécsi u. 217. előtt (Bekötő út mellett) 3

 52       Búzavirág u. 7. előtti csomópont 3

 53       Búzavirág u. -Pipacs u. csomópont 2

 54       Füredi u. ABC pavilonsor előtt 3

 55       Kinizsi ltp. bejárata (a 109. sz. Óvoda és volt Leányotthon között) 3

 56       Kinizsi ltp. 1. sz. mellti zöldterület 1

 57       Arany tér Ny, É, K-i része (3 helyszín) 3

 58       Kisfaludy u.- Bem u. csomópont 3

 59       Losonc köz körforgalom 3

 60       Honvéd u-i ABC (öböl É-i fele) 3

 61       Kisfaludy u.-Nagyszeben utcai csomópont  3

 62       Mentőállomás előtt bevezető út 3

 63       Hegyi u.- Pázmány P. u. csomópont 2

 64       Zaranyi lakótelepi ABC előtt 3

 65       Sopron utca 12-es busz fordulója 3

 66       Toponári u.- Kócsa u. csomópont 3

 67       Toponári u.-Kemping u. csomópont 3

 68       Toponári u. 62-vel szemben  3

 69       Répás-puszta (bolt) 3

 70       Fészerlak puszta (harangláb) 3

 71       Kaposfüredi út- Forrás köz csomópont 3

 72       Állomás u.-Alkotmány u. csomópont 3

 73       Kaposfüred Orvosi rendelő (pavilonsor) 3

 74       Szőlőhegyi u.-Tőzike u. csomópont 3

 75       Szőlőhegyi u. -Kisközi u. csomópont 3

 

 1. Előterjesztésönkormányzati vagyont érintő jogügyletekről

KÉRDÉS:

Ebben az önkormányzati ciklusban az elején nem volt divat az értékbecsléseket csatolni, majd egyik hozzászólásomra polgármester úr rendet tett és megkapták a döntéshozó képviselők az értékbecslést, ami alapján döntenek a közvagyonról. Most miért maradt el megint?

2. Kaposvár, Petőfi utcában található, 4773/33 hrsz-ú felépítmény önkormányzati tulajdonba vétele A Kaposvár, Petőfi utcában, az ún. Tulipános óvoda mellett található, 4773/33 hrsz-ú, kivett áruház megnevezésű, 54 m2 területű ingatlan önkormányzatunk kizárólagos tulajdona. A földterületen álló 32 m2 területű üzlethelyiség a Hemotrade Kft 1/1 tulajdonát képezi, a földterület használatáért havonta bérleti díjat fizet. A Kft. ingyenesen, ajándékképpen önkormányzatunk tulajdonába kívánja adni az ingatlanon álló felépítményt, mely tehermentes, az általunk készíttetett értékbecslés szerint a forgalmi értéke 4.300.000, - Ft.

 

 1.           Előterjesztés utca elnevezéséről

KÉRDÉS:

Az ott lakók melyik elnevezést választották, milyen arányban?

HOZZÁSZÓLÁS:

Ha busz, nem létező elektromos bicikli színéről meg lehet kérdezni az itt élők véleményét, az előterjesztésben ne csupán a képviselő választása alapozza meg egyedül az előterjesztő javaslatát.

 1. ELŐTERJESZTÉS a vízközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről 2024-2038

KÉRDÉS:

Forráshiányban meg nem valósuló és a bérleti díjból megvalósuló beruházások indokolása miért nem szerepel?

Mennyi az elmaradt karbantartás összege? Melyik évben valósulnak meg? A sorrendiségben, miért nem szerepel a már nem engedélyezett azbesztes vezetékek cseréje? Miért nem szerepel a vezetékek rendszeres tisztításának elvégzése? Milyen időközönként kell a vezetékeket tisztítani? Mikor tisztították utoljára?

 1. Előterjesztés Kaposvár MJV Fenntartható Városfejlesztési Startégiája (FVS) és a TOP Plusz városfejlesztési Programterv (TVP) módosításáról

KÉRDÉS:

2023.06.22.jegyzőkönyv

dr. Nadrai Norbert József képviselő kérdezte bizottsági ülésen, hogy a 149. oldal első bekezdésében szerepel, hogy a Berzsenyi parkban több, mint 400 koros díszfa áll. Azt a választ kapta, hogy utánanéznek. Megtörtént-e?

Szita Károly polgármester nem tudja megmondani, hogy mennyi fa van a Berzsenyi parkban. Az előterjesztői zárszóban elhangzottakat, így rögzíti a jegyzőkönyv: „A 400 darab fának utánanéz és javítják.”

A mostani előterjesztésben a következő szerepel:

A városban négy védett park található, a belvárosi Berzsenyi park, ami 2001 óta védett, a toponári iskola intézménykertje, a Cseri park és Színház park. A Berzsenyi parkban több, mint 400 nagy méretű, koros díszfa áll.

Tényleg nem akarja kijavítani polgármester a legalapvetőbb számokat sem, a tények ennyire nem befolyásolják?

Miért hoz a Közgyűlés elé olyan anyagokat, amelyek nem a tényeken alapulnak? Ki írta ezt és mennyit fizettek érte az itt élők?

 1. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről
 2. Előterjesztés a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2023. II. negyedév)
 3. Előterjesztés a 2023. évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről és az önkormányzati hátralékok alakulásáról

KÉRDÉS:

 1.  Alapítványi támogatások