2023.április 27-I KÖZGYŰLÉS ELŐTERJESZTÉSEINEK VÉLEMÉNYEZÉSE

Közgyűlés 2023.04.27. előterjesztések véleményezése

Napirendről szavazás

Ügyrendi javaslat:

JAVASLOM napirendre venni a Töröcskei Településrészi Önkormányzat tagjának a Közgyűléshez címzett 2023.02.15. napján történő lemondását, amit polgármester úr elmulasztott a 2023. február 23-i ülésen. A kinevezési jogkörrel bíró Közgyűlésnek szóló levelet önkényesen nem tarthatja vissza.

Javasoltam a 2022. novemberi ülésünkön, hogy a Közgyűlés az Európai Bizottság elnökének küldött levél támogatásáról szóló előterjesztést elkésettsége, okafogyottsága miatt vegye le napirendről. A polgármester a szeptemberi Közgyűlés ülése után 5 nappal írt egy levelet, amelyhez nem kérte a Közgyűlés jóváhagyását. 2552-ként a Kaposváriakhoz fordult. Nem Kaposvár volt az első. Kértem, hogy küldje el Elnök asszony válaszát. A sajtóból tudjuk, hogy félév után válaszoltak Önnek. Ha már a levelet volt szíves elküldése után 2 hónappal elénk tárni, nyilvánossá tenné a válaszlevelet is?

 

 1. ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról

KÉRDÉS:

Miért nem küldték időben ki a könyvvizsgálói véleményt, több bizottsági ülés már befejeződött, mire nyilvánossá tette?

A pandémia időszaka után a 2022-es év újabb feladat elé állította Kaposvárt és lakóit, hogy az energiaválságon és a drasztikus áremelkedésen úrrá tudjon lenni.

Mennyit költött a város a pandémia idején a fertőzés terjedésének megakadályozására? Milyen összegnek megfelelő támogatást kapott a város és mekkora összegű volt az adományozás nem kaposváriak részére?

A drasztikus áremelkedések miatt a korábbi segítségnyújtáson felül mekkora összeget fordított a város a rászorulók felé? Ez személyenként átlag mekkora havi segítségnyújtás?

Nehéz éven vagyunk túl, a 2022-es év talán az egyik legnehezebb időszaka volt a városnak, de közös erővel, közös összefogással ezen is túljutunk. A város lakói partnerek voltak a háborúra adott válaszainkban.

Közös erőn, közös összefogáson az itt élőkön végrehajtott megszorítások eltűrését érti?

Mikor és milyen módon kérte ki az itt élők véleményét a közvilágítás közel felének 40 millióért való lekapcsolásáról? Az önkormányzati épületek fűtési időszak alatti bezárásáról?

Az energia áremelkedés miatt 2022. őszén át kellett szerveznünk az életünket, de a döntéseinkkel megvédtük az eddig közösen elért eredményeinket, megvédtük a munkahelyeket és a terveink megvalósításáról sem mondtunk le.

Hány főt bocsájtottak el a városban, hány vállalkozás zárt be, mennyivel csökkent az itt élők bérének, nyugdíjának vásárlóértéke az egymást követő hónapok 25 % feletti általános infláció és az élelmiszerárak 40% feletti emelése miatt?

Mi nem az általános bezárás, hanem az életünk átszervezése mellett döntöttünk. Az ötszörös-nyolcszoros rezsiszámlák ellenére is zavartalan volt a gyerekek úszás- és korcsolyaoktatása, lehetett könyvtárba és színházba járni, az ovikban pedig meleg volt. Persze ahol csak tudtunk, takarékoskodtunk. A városok többsége bezárt, mi nyitva maradtunk, a közösség erejével a legnagyobb nehézségeket is képesek vagyunk legyűrni.

Mely önkormányzati épületeket és milyen időszakra záratott be?

Az ukrajnai háború miatt jelentősen megváltozott az európai és világgazdasági környezet, amelyben a kormány is arra törekszik, hogy megvédje az elszálló energiaáraktól a magyar családokat és megőrizze az eredményeket. Ez a törekvés elérte célját a rezsicsökkentés folytatódik, az átlag alatt fogyasztók csökkentett áron kapják az energiát, ennek ellenére is voltak olyan családok Kaposváron, amelyek a rezsiköltségek és a megnövekedett infláció miatt segítségre szorultak, így megalakítottuk a rezsivédelmi tanácsot. Változtattunk a lakásfenntartási támogatások rendszerén, hogy jóval több kaposvári tudjon támogatást igényelni. A téli hónapokra vonatkozóan is létrehoztunk egy külön kategóriát, a legnehezebb élethelyzetben lévő polgárok számára (egyedül élők, többgyermekes családok), akik november 1. és március 31. között plusz, téli támogatást vehettek igénybe, amivel a fűtésköltség összegéhez tudtunk hozzájárulni.

Önálló képviselői módosító indítványomra a fűtési támogatás vonatkozásában elismert fűtési időszak: tárgyév október 15-től következő év április 15-ig határozta meg a Közgyűlés, miért írja még mindig a Polgármester által kiküldött eredeti megszorító időszakot?

A 2022. augusztusi és októberi rezsiemelés előtti fűtési időszakhoz képest időarányosan mennyivel több támogatást állapított meg az önkormányzat a 100 milliós keretből?

rendkívüli települési támogatás esetében, több mint 700 fő, illetve család részesült természetbeni, illetve pénzbeli ellátásban a megélhetési gondjaik enyhítése érdekében, a viharkárok kapcsán további 162 család számára nyújtottunk anyagi segítséget. Új jogcímként került be a 2022. évi szociális kiadások közé az időszaki fűtési támogatás, melyben december végéig 569 (család) részére állapítottunk meg támogatás, melynél fűtési módtól függően egy összegben, illetve havonta kerül kiutalásra a támogatási összeg.

Ön az aktív Magyarországért felelős államtitkár, korábban biciklizésért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos által nyújtott 20 milliós támogatásért először az itt élők pénzéből 26 milliót, majd egy hónap múlva 48 milliót kért a Közgyűléstől. Sorozatos kérdéseimre egyre nagyobb összegről beszélt. Az átadáskor a Polgármesteri megszólalásában összesen már 80 millió forintról beszélt?

A 2023.02.23. interpellációmra adott válasz: A pálya megvalósításának összköltsége szerződés szerint 46.872.398,- forint, a pálya melletti terület rendezésének költsége 20.548.600,- forint, amely összesen 67.420.998,- forint.

A 2023.02.23. interpellációmra adott válasz: „Szita Károly polgármester három számot mondott, hogy mibe került a pumpapálya. A pumpapálya megépítésének létjogosultságát az bizonyítja, hogy már most tömegek vannak ott és használják. A Vásártéri úti járda is fel lesz újítva attól a pillanattól kezdve, amikor meg lesz rá a megfelelő lehetőség, hogy forrást tudnak rá biztosítani. Már három éve szerette volna megújítani, de mindig volt nála fontosabb. Lakótelepi járda, ahol többen járnak. 6 millió forintért vásárolták a telket, a kivitelezés a környezetrendezés költsége 67.420.998,-Ft volt, a műszaki dokumentáció költsége 967.740,-Ft volt, míg a műszaki ellenőrzésé 495.300,-Ft volt.” Ez összesen 74.884.038 Ft.

Mire költöttek további 5.115.962 Ft-ot? Hová tűnt a pénz? Ön szerint az itt élők közvilágítást, működő intézményeket, tiszta utcákat vagy helyette 80 millióért pár buckára költenék a pénzt? Mikor és hol teszi mindenki számára nyilvánossá ennek a válságban pazarlóan drága építésnek a teljes költségvetését?

Mi a következménye, hogy az itt élők képviselte érdekében eljáró interpellációra nem a valós összeget válaszolja meg? 2023.02.23. után milyen újabb kifizetések történtek? Ki döntött erről?

„A kerékpárutak fejlesztése folyamatos, tavaly megérkeztek az elektromos rásegítésű kerékpárok is, és tavasszal indul a 18 állomásos helyi közbringa-rendszer, a Kaposvári Tekergő, amely bárki számára elérhető lesz.”

Mely naptól indul a közbringa-rendszer? Mennyi az éves üzemeltetési költsége az áremelkedések után? Távközlési cégek 14,5%-os emelést alkalmaznak 2023.03.01.-től, legutóbb 40 millió körüli összegről volt szó és 10 millió tervezett bevételről. Minek a kárára történik ez a működtetés, amely korábban már sikertelen volt? Dolgozói minimálbérek emelése, buszjáratok számának visszaállítása, közvilágítás helyreállítása, járdák, kátyúk, utcák tisztántartása.

„Zajlik a török üvegipari vállalat óriás beruházása is, a Dombóvár felé közlekedők már láthatják a hatalmas munkát a Keleti Ipari Parkban. Ezek a nagy cégek Kaposváron tervezik jövőjüket: munkahelyeket teremtenek, és versenyképes jövedelmet biztosítanak az itt élőknek. És ez az újraiparosítási program lényege: a kaposvári életszínvonal növelése.”

Mely naptól és mekkora összeggel emelkednek havonta a bérek a Polgármester által újraiparosítási programnak nevezett intézkedéssel?

Mely országokból hoznak be munkásokat? Hány lakásépítésére lesz szükség? Hány férőhely van szükség munkásszállókban? Ki képezi át munkahelyváltáskor a munkásokat?

„Az önkormányzat 2022. évi költségvetése 17.855.615 e Ft-os főösszeggel került elfogadásra, mely év közben a módosítások hatására 44.581.917 e Ft-ra változott, mely 249,7 %-os növekedést jelent.”

Bizottságban mi az oka?

            „Az óvodai mutatószámoknál az átlaglétszám 13 fővel tovább csökkent, emiatt 2,7 millió Ft-tal kevesebb támogatás illeti meg az önkormányzatot.”

Bizottságban mit jelent, csoport létszám, összevonás?

„ Év végén 6,5 milliárd Ft összegű Önkormányzati Magyar Államkötvény állománnyal rendelkeztünk…”

2021 évvégén mekkora volt ez az állomány és hány % hozamot jelentett? Jelenleg mekkora összeg van Államkötvényben milyen hozammal és mekkora összeg egyéb megtakarítási formában és hány %-os hozammal?

11.sz. melléklet 5.7 Polgármesteri megbízottak díjazása 26 millió a teljesítés 2022.12.31-ig. Hányan? Kik? Milyen munkát végeztek?

11.sz. melléklet 11.2 A város 150 éves évfordulója alkalmából készített ezüst érmék 5.880.000Ft személyi 3.560.000 Ft + 1.461.000 Ft járulék Ki kapta ezt az összeget? Dologi 860.000 Ft ennyibe került a 150 érme? 5. 733 Ft/db Nem lett volna észszerűbb az Érmekibocsájtóval tárgyalni és piaci értéken bárki számára hozzáférhetővé tenni, mint a bélyeget? A bélyeg szép kivitelű, azonban a boríték a Kossuth utcai sarki ház korábbi lila-piros borzalmat idézi, ráadásul kétszínű egyik oldala túl díszitett levendula szín, a másik oldala fehér.

11.sz. melléklet 23. Lakossági ledcsere program 2 millió, nincs még teljesítés. Mikor kapták meg az igénylők az izzókat? Mennyit összesen?

Lombikbébi kezelés támogatása 1750.000 Ft teljesítés 0 Ft. Mi az oka?

HOZZÁSZÓLÁS:

Az ősztől 20% feletti ez évben 25% feletti az infláció, az élelmiszeráremelés egyes alapvető termékeknél közel a duplája, a köztisztviselőknek 2022.01.01-től 12%-ot javasolt, sokan rákényszerülnek, hogy az alacsony bérek miatt elhagyják a várost, a fiatalok az országot is. Ismét emelkedőben a kivándorlók száma, amely a járvány alatt megtorpant. A tavaly ígért többlépcsős béremelési javaslatát, azóta se láttuk. Hogyan tervezzenek az itt élők, ha a négy városvezető milliós havijának fejenként havi 300.000 Ft-os emelésén kívül a dolgozók béremelésével, a bérek folyamatos értékcsökkenésével nem foglalkozik. Nem gondolja, hogy a városban önre ég ez a bélyeg? Sokan nem keresnek annyit egy hónapban, mint az Ön havi emelése. Gyalázatosak a kaposvári bérek, a ciklus idején bér felzárkóztatást ígért az itt élőknek, akiknek még soha ilyen mértékben nem csökkent a jövedelmük vásárlóértéke. A költségvetésben luxusra, tekergőre évi 40 millióért, új görpark buckákra 80 millióért van pénz, 60 millió ebből az itt élők pénze 20 millió a magyar adófizetők pénze. A mellette lévő járda javítására pedig azt válaszolta nekem, hogy már három éve meg akarta csinálni, de nincs rá pénz. Régen elő nem fordulhatott ilyen pénzszórás. A Kaposfüredet- Toponárral összekötő út a szennyvíz vezeték szervízútja, az Állomás utcai járda kerékpárútként épült. De egy 80 milliós buckákra elszórt pénzből a mellette lévő járda javításáért külön szólni kell? A tavalyi költségvetés elmaradt karbantartások, sötétségbe borított város, fűtési szezonra bezárt épületek, elértéktelenedett dolgozói bérek mellett milliós vezetői bérek havi fejenként 300.000 Ft-os emelésének finanszírozását és luxusberuházásokat tartalmaz. Ez a költségvetés az itt élők szemében megbukott, a jövő felélésének költségvetése volt.

 

 1. Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról

KÉRDÉS:

Mi indokolta a költségvetés módosításának a bizottsági ügyszak előtti este való megküldése, ismételten a könyvvizsgálói jelentés nélkül, amely kötelező?

Miért nem küldték időben ki a könyvvizsgálói véleményt, több bizottsági ülés már befejeződött, mire nyilvánossá tette?

6) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az „Egészséges Kaposvár 2030” program szabadidősport feladatainak megvalósítására Együttműködési megállapodást köt a Kaposvári Szabadidő Egyesülettel.

Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2023. június 30. (szerződéskötés)

7) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetése céltartalékban az Egészséges Kaposvár program elkülönített kerete terhére 2023. évben legfeljebb 30 millió Ft támogatást biztosít a Kaposvári Szabadidő Egyesület részére az „Egészséges Kaposvár 2030” program tárgy évi feladatainak, illetve a szükséges eszköz beszerzések kiadásaira az Egyesület által készített részletes programterv és költségvetés alapján.

Hónapok óta 25% feletti az infláció, az élelmiszeráremelés egyes alapvető termékeknél közel a duplája, a köztisztviselőknek 2023.01.01-től 7,5%-ot javasolt, 22 éve a Városházán dolgozó kolléga az alacsony bérek ellenére kitartott eddig a hónapig és távozott. Mikor teszi közzé a többlépcsős béremelési javaslatát? Hogyan tervezzenek a kollégáink, ha a négy városvezető milliós havijának fejenként havi 300.000 Ft-os emelésén kívül a dolgozók béremelésével, a bérek folyamatos értékcsökkenésével nem foglalkozik? Nem gondolja, hogy a városban önre ég ez a bélyeg? Sokan nem keresnek annyit egy hónapban, mint az Ön havi emelése?

„A Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár intézményvezetőjének bérrendezése Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 18/2022. (II. 24.) önkormányzati határozatával 2022. április 1. napjától 2027. március 31. napjáig megbízta Rázsits Veronikát a Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár intézményvezetői munkakörének ellátásával, bruttó 500e forint munkabér megállapítása mellett. A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet 2022. január 1-jei hatállyal a kulturális közfeladatot ellátó intézményekben, köztük a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak számára beépülő jelleggel 20%-os béremelést állapított meg. Tekintettel arra, hogy Rázsits Veronika intézményvezetői megbízása 2022. április 1. napjától tart és a 2022. január 1-jei hatályú kulturális ágazati béremelés hatálya a könyvtárigazgató 5 asszony jogviszonyára nem terjedt ki, javaslom Rázsits Veronika munkabérét 2023. január 1. napjától bruttó 590 e Ft-ban megállapítani.”

Miért nem 20%-os az emelés mértéke? 600.000 Ft lenne.

Mennyi a többi intézményvezető bére? A színház vezetője a pályázati kiírásból tudjuk több mint a háromszorosát kapja 1.800.000 Ft/hó + juttatások.

Javaslom a könyvtárigazgató bérét 600.000 Ft-ban megállapítani. Akkora emelést kapjon a vezető, mint a dolgozó, mert fordítva is igaz.

Önkormányzati épületek korszerűsítéséhez döntéstámogató energetikai

alapú projektterv készítésének költségeire 13 750 e Ft

Kaposvár Fő utca - Hársfa utca - Virág utca körforgalom tervezési

munkák feladatok költségeire 39 370 e Ft

Kaposvár, Baross G. utca útfelújítás tervezési feladatainak költségeire 9 036 e Ft

Kaposvár, Fő utca útfelújítás tervezési feladatainak költségeire 15 177 e Ft

Kaposvár, Guba Sándor utca kerékpárút tervezési feladatok II. ütemének

költségeire152 e Ft

Tervezések miért nem a költségvetési rendeletben tervezettek? Mi indokolja az egyszemélyi döntést?

Kaposvár, Nagyváthy u. burkolat felújítási és csapadékvíz elvezetési munkák költségeire 9 765 e Ft

Nem volt tervezhető előre a költségvetésben, mint a többi utca?

A KAVÜ részére a nyilvános illemhelyek kezelő személyzet nélküli működtetéséhez szükséges beruházási költségekre 33 742 e Ft

Mit jelent a valóságban, mikortól és hol működnek? A Városligeti már kívülről is lepukkant, a Kossuth utcában a játszótérnél lévő európai módon néz ki kívülről.

Polgármester tavaly kért a 30%-os több mint havi 300.000 Ft-os fizetésemeléséhez a minimális bérezéssel azonos összegű cafetériát. Idén ezt sem ő, sem a három főállású helyettese nem kapja? Tavaly áprilisban külön előterjesztés volt róla. Miért nem lehet őket megtapsolni egy külön előterjesztés kapcsán, hogy a kaposvári bérek, nyugdíjak brutális értékvesztése idején nem veszik fel a közel másfél milliós emelt havijuk mellett még ezt az összeget is, amely sok itt élő dolgozó havi bére?

Mit kíván tenni a város vezetése a pénzügyi szolgáltatókon bank- és a telefontársaságokon keresztül, inflációs korrekció címén behajtott extra lakossági sarc ellentételezése érdekében? Több ezer forintos havi pénzlenyúlást jelent minden itt élő zsebéből?

Mit kíván tenni a város vezetése a gyógyszeripar extra profit adója miatt felemelt gyógyszerárakon keresztül behajtott extra lakossági sarc ellentételezése érdekében? Több ezer forintos havi pénzlenyúlást jelent minden itt élő beteg és az idősek zsebéből?

Polgármesteri megbízottak díjazása 4 millióról 13 millióra nőtt Mi az oka? Tavaly végre évek alatt megértette és a nagyrészüket menesztette, most megint duplájára emelkedik a polgármesteri megbízottak száma. Miért nem veszi fel őket a hivatalba?

Zártkerti utak felújítása 2023 30m+30m=60 mFt

Felhalmozási kiadások 22.sz. melléklet

Kaposvár, Deseda-tó toponári oldalán elhelyezkedő zártkertekben lévő utcák vízellátásának kivitelezése 37.538.000 Ft ('5578 eFt a bevételből, 1506 eFt VIG áfa)

Kaposfüredi Szőlőhegyen vízellátás kiépítése a Gudora, Hegyerdő és Kőkereszt utcákban 62.154.000 Ft ('9385 eFt a bevételből, 94 eFt a céltartalékból, 2560 eFt VIG áfa)

Kaposvár közvilágítási hálózatán meglévő 75 db körzetvezérlő cseréje 36968eFt

Kaposvár közvilágítási hálózatán ideiglenes átalakítási munkák 40.530eFt

TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001 projekt egykori Csokonai Fogadó (Dorottya ház) épülete kulturális tur.célú fejl. projekt 299951eFt ('-213096 eFt pályázati átcsoportosítás a 11.sz.melléklet ezen sorára)

Dorottya ház szellőzés terv 1918eFt 1,2 md Ft-on felül? Önkormányzati forrás?

Rippl-Rónai park minijátszótér létesítése 4500 eFt Teleki tömbbelsőből a 3 hinta átvitele? van hozzá 9 pad is!

HOZZÁSZÓLÁS:

Gyalázatosak a kaposvári bérek, a ciklus idején bér felzárkóztatást ígért az itt élőknek, akiknek még soha ilyen mértékben nem csökkent a jövedelmük vásárlóértéke. A költségvetésben luxusra, tekergőre évi 40 millióért, új görpark buckákra 80 millióért van pénz, 60 millió ebből az itt élők pénze 20 millió a magyar adófizetők pénze. A mellette lévő járda javítására pedig azt válaszolja nekem, hogy már három éve meg akarta csinálni, de nincs rá pénz. Régen elő nem fordulhatott ilyen pénzszórás. A Kaposfüredet- Toponárral összekötő út a szennyvíz vezeték szervízútja, az Állomás utcai járda kerékpárútként épült. De egy 80 milliós buckákra elszórt pénzből a mellette lévő járda javításáért külön szólni kell? Rippl-Rónai park minijátszótér létesítése 4.500 eFt-ot szerepeltet, 20 méterre Teleki tömbbelsőből a 3 hinta átvitele nem megoldás? van hozzá 9 pad is egy mini területen, míg máshol padokat kérnek. A költségvetés elmaradt karbantartások, sötétségbe borított város, fűtési szezonra bezárt épületek, elértéktelenedett dolgozói bérek mellett milliós vezetői bérek havi fejenként 300.000 Ft-os emelésének finanszírozását és luxusberuházásokat tartalmaz. Ez a költségvetés az itt élők szemében megbukott, a jövő felélésének költségvetése.

Módosító javaslatom, hogy a kiegészítés 7. pontjáról a Péter Attila által vezetett Kaposvári Szabadidő Egyesület által készített részletes programterv és költségvetés ismeretében döntsön, ne vállaljon addig legfeljebb 30 milliós kötelezettséget.

7) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetése céltartalékban az Egészséges Kaposvár program elkülönített kerete terhére 2023. évben legfeljebb 30 millió Ft támogatást biztosít a Kaposvári Szabadidő Egyesület részére az „Egészséges Kaposvár 2030” program tárgy évi feladatainak, illetve a szükséges eszköz beszerzések kiadásaira az Egyesület által készített részletes programterv és költségvetés alapján.

 

Határozati javaslat: 2.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy Rázsits Veronika munkabérét 2023. január 1. napjától bruttó 590 e Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Szita Károly polgármester

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

dr. Gróf Regina irodavezető

Határidő: 2023. május 3. (közlésre) 2023. május 10. (a munkaszerződés módosítására)

 

MÓDOSÍTÓ JAVASLATOM a többi dolgozónak megfelelően 20%-os emelés január 1-től, ami bruttó 600.000 e Ft, ami nettó 399.000 Ft.

Nem lehet különbséget tenni, mint a tavalyi évben a 4 város vezető 30%-os béremelést kapott, amely milliós havijukat fejenként több mint havi 300.000 Ft-tal emelte meg, ezzel szemben a dolgozók 12%-ot kaptak, amely messze a pénz vásárlóértékének romlása alatt volt.

Határozati javaslat: 5.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 3/2023.(I.27.) önkormányzati határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: „A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap 2023. évi 5.000 e Ft bevételét a költségvetés céltartalékában szereplő Környezetvédelmi Alapba helyezi a természeti és az épített környezet védelmét szolgáló tevékenységek támogatására. Az alap felhasználásának módjáról a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság dönt.

A Műszaki Bizottság az 5 millió pályázati kiírásáról rendkívüli ülésén hoz döntést? A soron következő június közepi ülésen kiírt pályázat beadási határideje nyár közepe lenne, ami nem szerencsés.

 Felelős: Szita Károly polgármester

Közreműködik: Szirják Imréné igazgató

  Balogh Beáta igazgató

Határidő: 2023. december 31.”

Felelős: dr. Csillag Gábor jegyző

Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető

Határidő: azonnal

Javaslom eldönteni, ki és mikor felel a végrehajtásért?

MÓDOSÍTÓ JAVASLATOM a határidő a pályázati kiírásra külön legyen 2023. május 1., a beadási határidő 2023. június 1., így június 14-én a bizottság már dönthet.

 1. ELŐTERJESZTÉS a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

KÉRDÉS:

Egységes R.-ből az 1.sz és az 5.sz. melléklet miért hiányzik? Nem látszik a változás.

„2022-ben júliustól volt lehetőségünk a díjak emelésére, az egyes ellátásoknál változó mértékű, 5- 300 Ft közötti emelést fogadott el a Közgyűlés. 2023. évben 5- 400 Ft közötti változó mértékű térítési díj emelésre teszünk javaslatot.”

Mennyivel emelkedik ismét a térítési díj havonta igénylőként (óvoda, iskola, középiskola, fogyatékosok?

Idősek otthona 4.000 Ft/nap (jelenleg 3.600 Ft/nap) 20 nappal számolva 20x400=havi 8000Ft emelés?

A Liget Otthonban 60 ellátottról gondoskodunk, jövedelemmel mindenki rendelkezik. A jövedelmek felülvizsgálatát és a javasolt emelést követően a térítési díj emelés 42 főt érint, ez ellátottanként napi 155-400 Ft (30 nappal számolva havi 4.650-12.000 Ft) többletet jelent. Fontos megjegyezni, hogy a térítési díjak számítása úgy történik, hogy jövedelmükből 20% mindenképpen megmarad, a teljes körű ellátás biztosítása mellett.

Az állami beavatkozás miatt elmaradt bevételt a helyi lakosság finanszírozta, mikor és milyen módon téríti meg az állam a döntése alapján a lakosságra kiszabott többletterhet?

A gazdasági válság miatti drasztikus áremelkedések miatt milyen mértékű díjemelést tart indokoltnak a polgármester? A díjemelés mértékéből mennyit fizetnek az ellátást igénybe vevők és mennyi hárul az ellátásban nem részesülő lakosságra?

 1. ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő döntésekről
 2. ELŐTERJESZTÉS közterületi térfigyelő rendszer működtetéséről szóló 13/2021.(V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

KÉRDÉS:

Mennyi a 355 kamera éves üzemeltetési költsége? Hány kamera képes használható felvételt készíteni a város elsötétítése óta? A Desedai kamerákat mikor kötik a városi rendszerhez vagy korszerűsítik? A Petőfi téren bizottsági ülésen a kaposfüredi képviselő úr jelezte, hogy Ő hívta kapitány urat a rendbontás miatt? Miért nem intézkedtek egyből a kamerafelvétel alapján? Mi lett az intézkedés? Mikor lesz rend a Petőfi téren és környékén?

 1. ELŐTERJESZTÉS a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

KÉRDÉS:

Hozzászólás:

2021. november 25-én elhangzott interpellációmra válaszolva polgármester úr közölte: „Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelet alapján az adatközlés időpontjában, Nagy Attila, Torma János, Kárpáti Tímea, Perlaki József, dr. Giber Vilmos, Szép Tamás Czimmermanné Németh Andrea, dr. Pintér Rómeó, Borhi Zsombor és Dér Tamás, Felder Frigyes és Pintér Attila rendelkezik díjmentes parkolási jogosultsággal…”

2020. évi költségvetési rendelethez benyújtott módosító indítványt a közgyűlési többség 2020. január 30. napján leszavazta, amelyben a közgyűlés tagjainak ingyenes parkolását javasoltam megszüntetni. Majd ezt követően még hét alkalommal nyújtottam be a módosító javaslatomat, amely a Közgyűlés tagjainak saját maguknak biztosított privilégiumának megszüntetésére irányul.

„Szita Károly polgármester elmondta, hogy a képviselők ingyenes parkolását rendelet szabályozza, ő nem ad senkinek ingyen parkolási lehetőséget.” „…Meggyőződése, hogy az egyéni képviselők munkájához hozzátartozik ez, a listásoktól elvenné, de nincs rá lehetősége.” „…Szerinte rendjén van, ahogy van.”

A rendelet szövege alapján egyértelmű, hogy a polgármester kérelemre ad ingyenes parkolási kiváltságokat a meghatározott kiváltságok közül, így állítása minden valóságalapot nélkülöz. Többszöri alkalommal bizonyított, hogy nem ismeri az önkormányzatunk döntéshozatali rendszerét (pl. 2020-ban bérlakás kijelölés esetén 19 fős nem létező lakás bizottságot vizionál, és online Népjólét Bizottsági döntéshozatalt, amikor veszélyhelyzetben Ő volt a döntési jogosult)

A Közgyűlés tagjainak kaposvári adófizetők pénzén ingyenesen parkolók kérelmezési jogosultságát azonnali hatállyal szüntesse meg, mivel erkölcstelen saját maguknak privilégiumot biztosítani, arra csak a választópolgárok jogosultak helyi népszavazáson. Ha kiváltságokat szeretnének a szolgálat helyett forduljanak az itt élőkhöz, akit képviselnek és kérjenek.

 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

KÉRDÉS: 2022. évben mennyi bevétel származott a temetőknél az autóval behajtási díjból?

Hozzászólás:

Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a 210 Ft-ról 240 Ft-ra 30 Ft-tal felemelt behajtási díj értelme, hogy kevesebben menjenek be temetőbe autóval. A kaposvári temetők úthálózata nem hasonítható a fővárosi temetőkhöz, ezért indokolt a behajtások feltételhez kötése, a díjemelés erre nem alkalmas és felesleges.

Javaslom a novemberi díjemeléskor hatékonyabb szabályozás nyújtson be az előterjesztő annak érdekében, hogy csak indokolt estben menjenek autóval be a temetőbe.

 1. ELŐTERJESZTÉS utca elnevezéséről

KÉRDÉS:

Laknak-e ezekben az utcákban? Megkérdezték az ott élőket?

 1. ELŐTERJESZTÉS a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények átszervezésének véleményezéséről

KÉRDÉS:

 1. ELŐTERJESZTÉS a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról

Kérdés:

2/2023. (I. 27.) önkormányzati határozat:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 153/2022. (XI. 24.)

önkormányzati határozatával elfogadott 2023. évi munkaterve január 26-i ülésének napját január 27-re módosítja.

 

Érkezett-e a határozat miatt törvényességi felhívás a főispán részéről?

 

 1. ELŐTERJESZTÉS az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023.(III.31) OGY határozathoz való csatlakozásról

Kérdés:

ki Kérte vagy utasította a polgármestert, hogy az országgyűlés határozatához csatlakozzon? Magától kíván megfelelni valamilyen vélt vagy valós elvárásnak a pártja részére?

a megyei jogú városok mindegyike tárgyalja ezt az előterjesztést? miért nem a SZÖVETSÉG, mint egyesület ad ki állásfoglalást?

mikor és melyik országgyűlési határozatokhoz csatlakozott eddig a közgyűlés? ebben a ciklusban ez még nem fordult elő?

 

HOZZÁSZÓLÁS:

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

A Magyar Országgyűlés határozatainak meghozatalára Kaposvár Közgyűlése nem gyakorolhat hatást. Kaposvár országgyűlési képviselőjén keresztül vesz részt az országgyűlés döntéshozatalában. Kaposvár Közgyűlés megvizsgálhatja, hogy milyen érdemi döntésekkel és konkrét erkölcsi tartalommal bíró állásfoglalást ad ki. Kaposvár Közgyűlése nem válhat a politikai pártok harcának terepévé, nem arra bír döntési autonómiával.

A hírek, nem mindig a tényeket, a valóságot tükrözik, sokszor az emberek véleményének befolyásolására, aktuális politikai célok kiszolgálására vannak kárhoztatva a szerkesztők, újságírók. A hatalom dönt, ki az ellenség: kulák, osztályidegen, klerikális reakciós stb.

Az erkölcsi kérdésekben való eligazodáshoz a történelem ismerete, az irodalmi művekben található példázatok és a zene nyújt számunkra segítséget.  Gárdonyi: Egri csillagok című műve Hegedűs hadnagy sorsán keresztül mutatja be, mi jár azoknak, akik egy megtámadott ország ellenségével való békekötésért jár.

Kaposvár Közgyűlése képes arra, hogy saját véleményt formáljon az itt élők képviseletében. Az áremelkedések, az infláció mértéke nem egyforma az Európai Unió országaiban, a háború mellett, ezért nem lehetünk vakok Magyarországon változásra van szükség az egészségügy, a közoktatás, a közszolgáltatások és számos területen. Magyarország eladósodása a rendszerváltáskor már megnyomorította az országot. Az államosítások hatékonyság címszó alatt pénzkivonást jelentenek valójában. Az itt élő egyre nehezebben jutnak megfelelő és megfizethető egészségügyi ellátáshoz, az oktatás színvonala a tanítók és tanárok mellett már a diákok és szüleik szerint is romlik. A víziközművek és szolgáltatás államosítása a vízdíj emelését és a felújítások, fejlesztések további halasztását eredményezheti.

Kaposvár az elmúlt 33 évben megtapasztalta milyen az önkormányzati tulajdonú egészségügy, oktatás, a helyben végzett közszolgáltatások. Már látszanak az államosítások következményei is egyes területeken.

Kaposvár Közgyűlésének feladata az itt élők érdekeinek képviselete. Erkölcsi kérdésekben való állásfoglalásra önállóan képes a város és vannak területek, amelyben konkrét vállalásokkal tud érvényt szerezni.

 

Határozati javaslat:

 1. Kaposvár Közgyűlése kiáll a magyar szövetségi rendszer mellett. A Taszári Reptéren állomásozott amerikai katonai jelenlét szavatolta Kaposvár és a környező települések biztonságát a délszláv háború idején, amely elkötelezetté tette az itt élőket az Észak-atlanti védelmi szövetség mellett, amely jelenleg Magyarország határainak és a kaposváriak védelmét biztosítja.
 2. Kaposvár Közgyűlése elítéli az orosz csapatok támadását a szomszédos független ország ellen, amely állam a Szovjetunió felbomlása után nemzetközi egyezmény alapján leszerelte atomfegyvereit, lemondva ezzel leghatékonyabb védelméről és biztonságát a nemzetközi közösségre bízta a béke reményében.
 3. Kaposvár Közgyűlése valódi békét akar, amely csak akkor valósul meg, ha Oroszország a nemzetközileg elismert határára visszavonja csapatait és elhagyja a háborús agresszorként megszállt területeket.
 4. Kaposvár Közgyűlése mindent megtesz, hogy a város területén érvényre jusson a Nemzetközi Büntetőbíróság döntése és a kiadott elfogatóparancs alapján Vlagyimir Putyin orosz elnök, valamint Marija Lvova-Belova, az orosz elnöki hivatal gyermekjogi biztosa bíróság előtt tisztázza azt az alapos a gyanút, hogy büntetőjogi felelősség terheli a megtámadott országban élt gyermekek jogellenes deportálásáért és átszállításáért Oroszországba.
 5. Kaposvár Közgyűlése kiáll a Nemzetközi Büntetőbíróság töretlen és következetes gyakorlata mellett, amely alapján felelősségre kell vonni a háborút elrendelő és folytató vezetőket. A háborús bűnöket elkövetőket a Nemzetközi Büntetőbíróságnak ki kell adnia azon országoknak, akiknek a területén ilyen személyek tartózkodnak. Kaposvár minden a tőle elvárható segítséget megad a város területén tartózkodó nemzetközi elfogatóparancs hatálya alatt álló személyek elfogásának biztosításához és bíróság elé állításához.
 6. Kaposvár Közgyűlésének határozott és szilárd álláspontja, hogy Oroszországnak háborús kártérítést kell fizetnie a megölt, elhurcolt emberekért, az elpusztított anyagi javakért.
 7. Kaposvár Közgyűlésének határozott és szilárd álláspontja, hogy Kaposvár lakói a háború következményeként elszabadult energiaárak, infláció és pénzromlás miatt szintén igényt tartanak az agresszor Oroszország pénzügy jóvátételére, ezért arra kérik Magyarország Kormányát, hogy ennek érdekében minden jogi eljárást indítson el haladéktalanul.
 8. Kaposvár Közgyűlése kifejezésre juttatja, hogy a Szovjetunió által vérbe fojtott 1956-os forradalom és szabadságharc után Oroszország nem szakított a szovjet kommunista megszálló politikájával, ezért veszélyt jelent az általa korábban megszállt országok gazdasági és politikai függetlenségére.
 9. Kaposvár Közgyűlése üdvözli az orosz hátterű budapesti Nemzetközi Beruházási Bankkal szemben tett Egyesült Államok által elrendelt intézkedéseket, amelynek hatására már másnap az orosz pénzintézet utolsó európai szövetségese, Magyarország is kilépett a szervezetből.
 10. Kaposvár Közgyűlése végrehajtja azt a törekvést, hogy Magyarország településeinek közterületei, intézményei nem viseljék az elnyomó rendszereket kiszolgálók nevét.
 11. Kaposvár Közgyűlése úgy határoz, hogy a díszpolgárai és valamennyi kitüntetettje sorából törli az elnyomó, idegen hatalmi érdekeket szolgálók neveit. Erre vonatkozó rendeletmódosítás beterjesztésére utasítja a jegyzőt. A városháza emléktábláiról törli azok neveit, aki elnyomó rendszereket szolgáltak ki, akár városvezetőként, akár ügynökként. A városháza városvezetői képcsarnokában arccal a fal felé helyezi el azon városvezetők neveit, akik elnyomó rendszereket szolgáltak ki, akár városvezetőként, akár ügynökként. A kép hátsó felére a név és városvezetői időtartam megjelölés mellett az elnyomó rendszer megnevezését és az együttműködés tényét kell rögzíteni.
 12. Kaposvár Közgyűlése elítéli Krakus Péter fedőnéven a Kaposvárra szégyent hozó ügynököt, annak tevékenységétől elhatárolódik.
 13. Kaposvár Közgyűlése az ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA vezetőjéhez, DR. CSEH GERGŐ BENDEGÚZ főigazgató úrhoz fordul, hogy Kaposvár hírnevét bemocskoló a híradásokban rendre felkapott Krakus Péter fedőnéven működött ügynököt egyértelműen azonosítsa be, valamint a rá vonatkozó összes dokumentumot tegye nyilvánosan bárki számára hozzáférhetővé.
 14. Kaposvár Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy minden tagjáról kikéri a ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRÁBAN található dokumentumokat, amelyeket nyomtatott formában eljuttat minden kaposvári háztartásba.
 15. Kaposvár Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy felszólítja lemondásra a kommunista rendszerben ügynökként azonosított Közgyűlési tagokat. Amennyiben nem mondanak le a Közgyűlés feloszlatja magát, hogy a kaposvári választópolgárok mondják ki a végső ítéletet, ezzel lezárva a rendszerváltás erkölcsi adósságát.

 

I N D O K O L Á S

„…- És mit mondott, mikor visszatért?
- Azt, hogy a török mindenkit bántatlanul elbocsát, senkit se vág le. A kassaiaknak ezenkívül tíz-tíz aranyat ad, és hogy a két basa pecsétes levelet küld, hogy szavának áll.
- Hányan hallották ezt a legények közül?
- Valami tízen.
- Hát miért nem jelentettétek nekem? Nem megesküdtetek-e, hogy a vármegadásról nem
beszéltek?!
A legény hallgatott.
Dobó folytatta:
- Nem az lett volna-e a kötelességtek, hogy azonnal jelentsétek a hadnagy úr beszédét?!
- Nem mertük.
- Szóval: elszántátok, hogy a várat török kézre játsszátok. Kik egyeztek bele ebbe?
A legény még hét nevet mondott. Aztán mentegetődzött:
- Mink, nagyságos kapitány uram, nem egyezkedtünk, mink csak engedelmeskedtünk. Csak a hadnagy úr beszélt, meg ő parancsolt….”

 

„…Hegedüs térdre borult:
- Irgalmazzanak, könyörüljenek rajtam! - kiáltotta. - Megtévedtem, elvesztettem az eszemet.
- Megvallod-e magad is, hogy a várat az ellenség kezére akartad juttatni?
- Megvallom.
A tárgyalás nem tartott tovább egy óránál.
A következő órában már ott függött Hegedüs hadnagy a vár piacán egy gerendából
hevenyészett akasztófán. S Fügedy kikiáltotta a vár népének:
- Így hal meg minden esküszegő, akár közember, akár tiszt, aki a várat a török kezére akarja
juttatni!
A három közlegénynek a fülét csapták el az akasztófa alatt. A többi hetet megláncolt lábbal belső munkára rendelték.
A törököt úgy kidobták a várból a magas nyugati falon, hogy nyakaszegetten hullt a társai
közé.
A vár népe láthatta, hogy Dobó nem tréfál.” /Gárdonyi Géza: Egri csillagok részlet/

Lehet-e harc közben egyezkedni az országot megtámadókkal? Mit jelent a hazaárulás?

Magyarországon 1848-49-es forradalom és szabadságharc, majd az 1956-os forradalom és szabadságharc vérbe fojtása az orosz/szovjet birodalmi érdekeknek megfelelően hadseregük által történt. Most, hogy ismét nyugatra indultak az orosz csapatok porrá bombázva városokat, emlékeznünk kell a történelmünkre. A XXI. században ugyanolyan barbár módon zajlik a háború, mint a korábbi korokban. Oroszország - a híradások szerint - körülbelül 180 - 200 ezer, a megtámadott ország 100 - 120 ezer katonát veszített egy év alatt, és körülbelül 30.000 polgári személyt mészároltak le. A megtámadott országból a megszálló országba deportált gyerekek a janicsárok rendszerét idézik fel. Amikor a török megszállás idején magyar gyerekeket szakítottak el, szüleik lemészárlása után és képezték őket török katonának. A janicsárokat használták a csatában ágyútölteléknek.

A szomszédunkban 1995 júliusában történt a srebrenicai mészárlás, ahol több ezer elsősorban fiúgyermekeket és férfiakat előretervezetten nemzetközi védelem alatt állva mészároltak le. 10 évvel ezelőtt zárult le az azonosítása az áldozatoknak, számos tömegsírt fedeztek fel még ezen kívül is. Magyarország mindent megtett, hogy ne sodródjon bele a délszláv háborúba, területi védelme érdekében a függetlenségüket kikiáltó országok számára Horvátországnak és Szlovéniának fegyvert szállított a háború kezdetén, majd védelmét a NATO-ba való belépés, ezzel az amerikai légierő csapatainak Taszáron való állomásozása biztosította.

Van előttünk a régi korokból és az elmúlt évtizedekből is tapasztalat. Antall József az első szabadon választott kormányfő többször felhívta a magyar közéletet alakítók figyelmét az orosz birodalmi gondolkodásra és törekvésre. A rendszerváltás után a kőolajvezeték lezárásával próbálták az akkor még megszállt Magyarországot eltéríteni az európai integrációtól. 1991. júniusi orosz kivonulás a magyar kormány bátor és következetes politikája mellett, a nyugati szövetségeseink támogatásának, valamint a pár hónap után nyilvánossá vált Szovjetunió összeomlásának volt köszönhető. Mindhárom feltétel együttes megléte eredményezte Magyarország függetlenségét. A taxis blokád alatt sok embert sikerült megtévesztenie az orosz birodalmi érdeket szolgáló kőolajvezeték lezárásával, és voltak, akik nyíltan a magyar érdekekkel szemben léptek fel, eltagadva a valódi szándékot. Hiba, sőt bűn és hazaárulás idegen hatalmi érdekek kiszolgálójaként politizálni. Ez a tanulság a történelmi példákból.

Magyarország a rendszerváltáskor döntött és az észak-atlanti oldalt választotta ismét, immár szabadon a keleti befolyással szemben. Magyarország az Európai Unió és a NATO tagja ennek megfelelően kell állást foglalnia minden gazdasági és politikai, valamint biztonsági kérdésben, védve nemzeti érdekeit.

Magyarország területi védelmét csak a szövetségesi rendszer garantálja, az ország honvédelmének feladata, hogy egy váratlan támadás esetén a szövetséges csapatok megérkezéséig a támadó hadsereget megállásra kényszerítse.

Kaposvár Közgyűlése képes arra, hogy saját véleményt formáljon az itt élők képviseletében. Az áremelkedések, az infláció mértéke nem egyforma az Európai Unió országaiban, a háború mellett, ezért nem lehetünk vakok Magyarországon változásra van szükség az egészségügy, a közoktatás, a közszolgáltatások és számos területen. Magyarország eladósodása a rendszerváltáskor már megnyomorította az országot. Az államosítások hatékonyság címszó alatt pénzkivonást jelentenek valójában. Az itt élő egyre nehezebben jutnak megfelelő és megfizethető egészségügyi ellátáshoz, az oktatás színvonala a tanítók és tanárok mellett már a diákok és szüleik szerint is romlik. A víziközművek és szolgáltatás államosítása a vízdíj emelését és a felújítások, fejlesztések további halasztását eredményezheti.

Kaposvár az elmúlt 33 évben megtapasztalta milyen az önkormányzati tulajdonú egészségügy, oktatás, a helyben végzett közszolgáltatások. Már látszanak az államosítások következményei is egyes területeken.

Kaposvár Közgyűlésének feladata az itt élők érdekeinek képviselete. Erkölcsi kérdésekben való állásfoglalásra önállóan képes a város és vannak területek, amelyben konkrét vállalásokkal tud érvényt szerezni.

 1. ELŐTERJESZTÉS a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny befogadásáról

KÉRDÉS:

Miért tárgyalja a Közgyűlés az előterjesztést? A 6 millió szerepel a költségvetésben, a támogatási szerződést nem csatolta korábban az előterjesztő nem volt mit jóváhagyni.

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny Kaposvár területén történő 2023. évi megrendezéséhez, és megbízza Szita Károly polgármestert, a támogatási szerződés aláírásával.

 

HOZZÁSZÓLÁS:

 

 1. ELŐTERJESZTÉS a víziközmű rendszerek bérleti-üzemeltetési szerződéseinek módosításáról

KÉRDÉS: Értékelt közmű nettó megállapított értéke 11.105.444.564, - Ft a Közművagyon-értékelési Szakvéleményben. AZ üzemeltetésre átadott szennyvíz közművagyon összes nettó értéke: 10.163.442.770 Ft, a töröcskei szennyvíz közművagyon összes nettó értéke: 171.578.210 Ft. összesen: 10.335.020.980 Ft Mi a 770.432.584 Ft különbözet oka? Erre vonatkozóan nincs indokolás az előterjesztésben?

HOZZÁSZÓLÁS:

 1. ELŐTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról, értékesítéséről, valamint térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó kérelemről

KÉRDÉS:

Egymástól teljesen eltérő ingatlannal kapcsolatos ügyek, miért saláta előterjesztésként az utolsó pillanatban kerülnek a képviselők elé? Takáts Gyula Emlékház üzemeltetésének mi köze telek és lakás értékesítéshez vagy az IM irodabérletéhez?

Széchenyi Iroda mennyi bérleti díjat fizet és az IM mennyit fizet egymás melletti irodákról van szó?

Mi a véleménye a szakértői megállapításról, amely a Fő utca 48. és 63. alatt értékesített lakásoknál szerepel?

 

kiegészítő előterjesztés: „A kaposvári 4340/13 hrsz-ú, „sportcsarnok” megnevezésű, 1664 m2 nagyságú ingatlan (Dózsa edzőcsarnok) a Magyar Állam tulajdonát képezi, melynek kezelője a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A Dózsa Edzőcsarnok tavaly ősz óta használaton kívül van, környezete és maga az épület is évek óta elszomorító képet mutat. Látnánk lehetőséget - pályázati forrásból - a tömbbelső megújítására akként, hogy az épületet – önkormányzati tulajdonszerzést követően – lebontanánk, és helyén parkolóépítésre és környezetrendezésre kerülne sor. Az ingatlan kezelőjének, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak jelenleg sem az épület felújítására, sem az üzemeltetés feladatok ellátására nincs forrása.”

Hol sportolnak azok, akik itt edzettek? A környéken lakókkal, sportolókkal egyeztetett valaki?

A kispiac épülete hasonlóan leromlott, nem használják azt is lebontják? Ez a jövő?

 1. Előterjesztés a Kaposvári Tekergő közbringa rendszer üzemeltetéséről és a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

KÉRDÉS:

Mennyibe kerül éves szinten az üzemeltetése a rendszernek? A megvalósítási tanulmányban éves szinten hány fő igénybe vevővel kalkuláltak bruttó 700 Ft/óra használati díjjal? Mely hónapokban használhatják a bicikliket? Korábban miért nem volt sikeres a közbringa? Mi az az új konstrukció, amely miatt az üzemeltetés nem fog felemészteni közel 40 millió Ft-ot éves szinten? Minek a rovására, miből fizeti az üzemeltetést a város? Ennyivel kevesebb jut a többi önkormányzati feladat ellátására? Mi lesz a meglévő közösségi biciklik sorsa?

HOZZÁSZÓLÁS:

A gazdasági válság idején a kaposvári bérek mellett felesleges luxusberuházásnak tartom. Az új görpark 80 millió Ft-ba kerülő buckái mellett ez az itt élők számára leglátványosabb pénzszórás.

 1. Előterjesztés a LIFE17 IPE/HU/000017 referencia számú projekt keretében megvalósított mérőállomás üzemeltetésére vonatkozó együttműködési megállapodásról és a projekt időszakát követő térítésmentes használatba adásról

KÉRDÉS: https://legszennyezettseg.met.hu/ oldalon láthatók majd az adatok. https://kaposvar.pmmonitoring.hu/projekt adatai követhetőek voltak az itt élők számára. A rendkívül szennyezett levegő idején miért nem történt semmilyen intézkedés? Miért nem hívták fel az emberek figyelmét, hogy mikor veszélyes a szabad levegőn való huzamosabb tartózkodás az idősek, légúti megbetegedésben szenvedők és gyermekek csecsemők részére?

HOZZÁSZÓLÁS:

 1. TÁJÉKOZTATÓ a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2023. I. negyedév)

KÉRDÉS:

A 22/2023. (II. 22.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat ingatlanok éves bérbeadását tartalmazza, majd rögzíti, hogy bérleti díjak évente az infláció mértékével emelésre kerülnek. A 16/2022. (II. 17.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat ezen ingatlanok éves bérbeadását tartalmazza, majd rögzítette, hogy a bérleti díjak évente az infláció mértékével emelésre kerülnek. A bérleti díj ugyanakkora, mint az előző évben.

Nincs infláció Magyarországon? Mitől ér akkor egyre kevesebbet az itt élők havija?

22/2023. (II. 22.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy határozott, hogy a Kaposvár, Fő u. 8. szám alatti, 151 m2 alapterületű ingatlan raktár célú bérletére kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, és az ingatlant 2023. április 01. napjától 2024. március 31. napjáig, határozott 1 éves időtartamra bérbe adja a Gasztroguru Kft. (7400 Kaposvár, Fő utca 8.) részére raktározás céljára 25.000, Ft+Áfa/hó bérleti díjért. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.

16/2022. (II. 17.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat

3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy határozott, hogy a Kaposvár, Fő utca 8. szám alatti, udvari 151 m2 alapterületű ingatlan rakrátozás célú bérletére kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, és az ingatlant 2022. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig, 1 éves határozott időtartamra bérbe adja a Gasztroguru Kft. (7400 Kaposvár, Fő u. 8.) részére raktározás céljára 25.000, Ft+Áfa/hó bérleti díjért. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül.

 

22/2023. (II. 22.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy határozott, hogy a Kaposvár, Noszlopy G. u. 6. szám alatti, 43,5 m2 alapterületű ingatlan raktár célú bérletére kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, és az ingatlant 2023. április 01. napjától 2024. március 31. napjáig, határozott 1 éves időtartamra bérbe adja a CB Innovatív Kft. (7400 Kaposvár, Szent I. u. 29.) részére sörfőzés és raktározás céljára 5.000, Ft+Áfa/hó bérleti díjért. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdaság

16/2022. (II. 17.) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat

6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy határozott, hogy a Kaposvár, Noszlopy G. u. 6. szám alatti, 43,50 m2 alapterületű ingatlan sörfőzde célú bérletére kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti, és az ingatlant 2022. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig, 1 éves határozott időtartamra bérbe adja a CB INNOVATÍV Kft. (7400 Kaposvár, Szent Imre utca 29.) részére sörfőzde tevékenység céljára 5.000, Ft+Áfa/hó bérleti díjért. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. A bérleti díj a rezsi költségeket nem tartalmazza, azok a bérlőt terhelik.

HOZZÁSZÓLÁS:

Javaslom polgármester úr soron kívüli belső ellenőrzés elrendelését és megállapítani milyen összegű bevételtől esett el így az önkormányzat. Kérem, arról tájékoztassa a Közgyűlést soron következő munkatervi ülésén.

 1. TÁJÉKOZTATÓ a 2022. évi közbeszerzésekről

KÉRDÉS:

 1. TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzat és intézményei által 2022. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
 2. TÁJÉKOZTATÓ a 2023. évi költségvetés I.-II. havi teljesítéséről és az önkormányzati hátralékok alakulásáról

KÉRDÉS:

 

A bezárt intézményeknél, hogy lehet azt írni, kis mértékben maradnak el a bevételek?

A 30 napon belüli hátralék 43,4 millióval, több mint a négyszeresére nőtt. Mely közületek nem tudtak fizetni, államiak? Kórház?

Kamatbevétel 0 Ft az Állampapíroknál erre a 2 hónapra.

Mekkora összeget tart Kaposvár Önkormányzati Magyar Államkötvényben?        

Mennyi az éves kamata?

Mekkora volt az előző havi infláció mértéke?  

MÁK honlap: „Az Önkormányzati Magyar Államkötvény 2024. március 25. 10,32% 2025. március 25. 8,00% 2026. március 25. 8,00% Az Önkormányzati Magyar Államkötvény fix kamatozású, éves kamatfizetésű, 10.000,- Ft névértékű, névre szóló, maximum 3 éves futamidejű dematerializált értékpapír, melynek forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik.

A 2021. évi Zárszámadási előterjesztésben:

Az önkormányzat 2021. december 31-én 6.843.373 e Ft pénzeszközzel és Önkormányzati Magyar Államkötvényben 10.500.000 e Ft forrással rendelkezett, a Letéti számlán (bánatpénz, óvadék, biztosíték stb.) 249.522 e Ft az idegen pénzeszköz. Sem működési sem fejlesztési hitel nem állt fenn.

A válságban mennyivel csökkent az önkormányzat megtakarítása?

 1. Alapítványi támogatásokról

 

Napirendre vétel estén:

„Darabos Anita a Töröcskei Településrészi Önkormányzat külső tagja magánéleti és egészségügyi okokra hivatkozva 2022. április 15. napjától lemondott részönkormányzati tagságáról, mivel a megváltozott körülmények miatt már nem tudja vállalni a testületi tagságból eredő feladatokat. A megüresedő hely betöltésére javaslom Jandzsó Jenőt a Töröcskei Településrészi Önkormányzat külső tagjának megválasztani.”

Ki Jandzsó Jenő? Kívánja-e visszaállítani a részönkormányzati jelölőgyűlést, hogy a településrészen élők tehessenek javaslatot a Közgyűlésnek, ahogy több évtizeden keresztül volt? Ön szerint elegendő leírni egy nevet és a testület ez alapján döntésképes? Nem érzi úgy, hogy legalább egy önéletrajz mellékelésével kevésbé lenne kellemetlen a választás az érintett részére? 2022 szeptemberi Közgyűlés helyette Kovács Kata, aki lemondott 2023.02.15.

HOZZÁSZÓLÁS:

Javaslom a Közgyűlés kérje fel a polgármestert, hogy terjessze be az SZMSZ módosítását a júniusi ülésre és döntsön ez a testület a részönkormányzati jelölőgyűlést visszaállításáról, biztosítva a településrészen élők beleszólását saját önigazgatásukba.