2024. február 15-I KÖZGYŰLÉS ELŐTERJESZTÉSEINEK VÉLEMÉNYEZÉSE

Közgyűlés 2024.02.15. előterjesztések véleményezése

Ügyrendi javaslat: Az SZMSZ 35.§. (1) bekezdése alapján kérem szó szerint rögzíteni a következőket:

Indítványozom, hogy a 7. napirendi pontot, a választási kampányígéret, a szinte ingyenes utazásról, a 2024. évi költségvetés előtt tárgyalja meg a Közgyűlés, mivel az itt élőknek ez 41,6 milliójába kerül, ezzel közel 900 milliós lesz a tervezett veszteség. Ha már minden itt élő fizeti a kampányígéretet, emeljük a buszjáratok számát, amit az itt élők akarnak és szüntessük meg a diszkriminatív polgármesteri bejelentést. A 14-18 év közöttiek is tanulók és a 60 év feletti nyugdíjasok és nem nyugdíjasok között sem tehetünk különbséget, erre nyújtottam be javaslatot.

A 4. napirendi ponthoz, az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztéshez küldött tegnap előtt egy újabb 376,7 millió Ft összegű kötelezettség-vállalást az SZMSZ 18.§ (2) bekezdés alapján, kérem külön szavazzon a Közgyűlés a napirendre vételéről.

Kaposvári Sportközpont gépészeti csarnok építése keretében hulladékhő hasznosító rendszer

 1. BESZÁMOLÓ Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának 2023. évi helyzetéről

KÉRDÉS:

A sebességtúllépés vonatkozásában a 2022. évhez viszonyítva 35,32%-kal több intézkedés történt, gyakrabban alkalmazott a Rendőrkapitányság helyszíni és közigazgatási bírságot. Napi rendszerességgel 6-8 órás üzemórával 2 db sebességmérő eszköz működött, emellett átlagosan heti 1 alkalommal menet közbeni ellenőrzésre alkalmas traffipaxot is használt a Közlekedésrendészeti Osztály. Kaposvár illetékességi területén 2 db fix telepítésű traffibox áll rendelkezésre, melyek kihasználtsága továbbra is biztosított volt.

A lakossági fórumokon a legtöbb kérés, a gyorshajtások miatt hangzott el. Az itt élők fekvő rendőrt és sebességmérést szeretnének. Mi kapitány úr véleménye a város, milyen módon tud segíteni a hatékony fellépés érdekében?

 

355 kamera évi 52 millió működési költséget okoz a városnak. Van értelme tovább bővíteni a kamerákat és növelni a brutális költségeket?

Polgármester úr kapitány úr távollétében arra biztatja a képviselőket, hogy hívják kapitány urat, ha a közterületeken hangoskodnak, italoznak, botrányosan viselkednek. A járőrök tapasztalata alapján, hiba volt a Petőfi tér korábban átmenő térből a négysávos út mellett padsorokkal kialakítani egy kocsmázó gyülekezőt? Két kocsma, bolt, éjjel nappali adja a muníciót a műsorhoz. Milyen gyakori itt a kamerákon jól látható utcai kocsmázók ellenőrzése? Jó időben naponta többször látni járőr kocsit itt igazoltatni a hangoskodókat. Mit javasol, hogy visszaálljon a korábbi rend ezen a területen, amit a városvezetés tud megoldani?

A lakossági fórumokon polgármester úr tájékoztatást adott jelentős számú több mint 1000 munkahelyre az itt élőkön felül elsősorban ázsiai munkás behozatalára a városba. Hogy áll most a számuk, mely országokból érkeztek? Volt-e bármilyen tapasztalata a rendőrségnek?

 

Tavaly feltett kérdéseim továbbra is aktuálisak a Laktanya és a Mol kút, illetve az Egyetem és Toponár közötti szakaszoknak a gyalogos és kerékpáros közlekedési problémájáról mi a véleménye? Az itt élők évtizedek óta várják a városvezetéstől a megoldást. Szakmailag indokoltnak tartja e két rövid szakasz mielőbbi elkészítését?

Mit tehetnek az itt élők a felügyelet nélküli riasztók megszólalásakor? Különösen, ha éjszaka órákon keresztül szól? milyen számot hívhatnak? Fordulhatnak-e ilyen kor a rendőrséghez vagy keressék meg az épületet hang alapján és keressenek tűz esetén értesíthető telefonszámot?

Nőtt a csalások száma 2023-ban 201 (a 2022. évben 103). Az önkormányzat által támogatott sajtóorgánumok, milyen segítséget tudnak adni a megelőzésben? Ha idegen telefonál ígérget, több pénzt, ingyenességet ajánl tegyék le a telefont, mert az csaló. Semmi nincs ingyen. Sajnos az emberek hiszékenyek, elhiszik, hogy ingyen van valami, akciókban élnek a boltokban.

Tavaly kapitány úr elmondta, hogy: „A Zrínyi Iskola és környékén a Pázmány P. utcába látnak bajt. Drónnal végig néztek egyik reggel, hogy mi történik ott. Lehet, hogy bele kell nyúlni, de egyeztetni kell mindenkivel (iskolával, lakókkal).” Mit sikerült egy év alatt elérni? Ma a polgármester a választási kampányígéretéről szóló szinte ingyen előterjesztése is erre a problémára hivatkozik. Ön szerint a tanulók közül csak a 14 éven aluliak kedvezménye több 10 millióért megoldást jelenthet? Vagy mást javasol a drónfelvételek alapján?

 

Hozzászólás:

Köszöneté mindig az első mondat a városban szolgálatot teljesítő rendőröknek.

Tavaly arra a kérdésemre, hogy a közbringarendszer indulása esetén fokozottabb ellenőrzés lesz-e a kerékpárosok és gyalogosok érdekében? Kapitány úr viccesen válaszolt, mely szerint: „örömmel hallotta a kérdéseket, mert nem betörésekről, gépjárműlopásról, beszélnek, a képviselők, hanem hogy meg tudják-e tanítani kerékpározni a városlakókat.” Ez a megpróbáltatás még várat magára a városvezetés szerencsétlenkedése miatt egy év alatt sem indult el a közbringa. Minden nap késlekedés csökkenti az itt élők kárát, hiszen közel évi 40 milliót kell kifizetniük működtetésére. Ennyivel kevesebb jut utakra, járdára, csapadékvíz-elvezetésre, közterületek rendben tartására.

 

A beszámoló külön kiemeli a hölgyekkel és az idősekkel szembeni utcai támadásokat. Ezeket az erőszakos cselekményeket a kamerák segítségével sikerült felderíteni. Az itt élők azt tapasztalják, hogy a kamerák utólagos felelősség-megállapításra alkalmasak, azonban az elrettentésre kevésbé, mivel nem riasztja el a támadót.

„A fő baleseti okok tekintetében 11 498 intézkedést kezdeményezett a közterületi állomány, melynek 59%-át a sebességtúllépés” Ezt jól érzékelik az itt élők. Itt várnak el hatékonyabb, elrettenő fellépést.

„Kaposvár város területe közvetlenül két esetben volt érintett az illegális migrációval, a Közrendvédelmi Osztály járőrei 2023. január 02-án a 610-es úton tartóztattak fel 2 fő marokkói állampolgárt, majd 2023. június 09-én Kaposváron a cukorgyár területén 4 fő pakisztáni és 1 fő srí lankai állampolgárt vontak ellenőrzés alá.” Az ipari területeken találtak migránsokat. Ezeket az eseteket tárták fel, ami nem jelenti, hogy ezenkívül ne fordult volna elő. Kiemelt figyelmet szentelnek az itt élők az ázsiai és afrikai migránsok jelenlétére, amely korábban nem volt jellemző a városra. Nehéz lesz az ázsiai és afrikai betelepített munkásokat megkülönböztetni az itt élőknek a migránsoktól. Ha ez olyan intenzív lesz, ahogy polgármester úr jelezte, az újonnan épülő ázsiai gyárakban.

 

 1. BESZÁMOLÓ A KAPOSVÁRI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2023. ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Kérdés:

Beszámolójában leírja, hogy milyen ipari és egyéb környezet a város adottsága. A Nádasdi utca hulladék égéséről külön ír. Mind 2022-ben, mind 2023-ban égett a hulladék ezen a területen. Felszámolták tudomása szerint ezeket a hulladékokat? Az oltásnál többször kellett földréteget teríteni a hulladékokra. A gumi égése rendkívül környezetszennyező és nehéz eloltani. Oltás után a tulajdonost kötelezték az elszállítására? Volt ez ügyben tűzvédelmi ellenőrzés?

A használt sütőolaj társasházi tartályainak elhelyezése sok lakóközösségben vitát vált ki: Milyen feltételek teljesítése esetén telepíthetik a lépcsőházba, illetve, ahol külső helyszínre telepítik, milyen biztonsági feltételeknek kell megfelelni pl. védőtávolság a hungarocellel hőszigetelt homlokzattól?

A lépcsőházakba, gangokra sokan helyeznek ki virágtartó ládák mellett bútorokat, székek, kanapék, ezek eltávolítására kötelezik a kihelyező tulajdonost? Mi a teendője a tulajdonosoknak, ha felszólításukra a lakó nem távolítja el ezeket a tárgyakat?

2022-ben Kaposvár térségében pusztító jégverésekről ír. Van megfelelő számú talajgenerátor a város védelmére? Az Agrárkamara elsősorban a termény védelmére koncentrál. Kaposváron az 5 km-re fekvő Toponáron és a Zselicben található talajgenerátor. Több önkormányzat az országban a település védelme érdekében továbbiakat telepített. Hogy látja a jégkár jól határolható vonala miatt érdemes az önkormányzatnak erre költségvetéséből áldozni az itt élők védelme érdekében?

Mint írja 2023-ban pedig az év során több vihar is átvonult felettünk, amelyek jelentősen befolyásolták a műszaki mentések számát. 2023-ban 308 fa kidőlésről ír. Több interpellációmra a kiszáradt fák száma tisztázódott, (2022. júniusában) 108 db kiszáradt fa kivágásra került. 2022.11.24-én elhangzott újabb interpellációmra a válasza így szólt: „A Városüzemeltetési Kft ebben az évben a mai napig 113 db fát vágott ki.

Milyen egyeztetés van a városi főkertész és a Katasztrófavédelem között? A 2023. február 4-én Kaposvár térségére lecsapó orkán erejű szél pár óra alatt 138 esetben okozott kárt, aminek következtében fák dőltek ki, ágak szakadtak le, épületek rongálódtak meg. Mi a tapasztalata, mekkora gond az eddig elhanyagolt fák állapota? Érdemes az önkormányzatnak erre több forrást adnia? A tavalyi plusz 150 millió több utcában látványos változást eredményez, de egyre többen igénylik a fák metszését, gondozását. Egyetért ennek fontosságával?

Hozzászólás:

Köszöneté mindig az első mondat a városban szolgálatot teljesítő tűzoltóknak. Arra biztatnám parancsnok urat, hogy támogassa a képviselőket abban, hogy jelzi felénk, milyen kockázati tényezőket tapasztalnak. Balesetveszélyes fák, megsüllyedt utak, minden, amit az önkormányzat tud segíteni abban a közös felelősségünkben, hogy az itt lakók biztonságban éljenek.

 

 1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelete megalkotásáról és a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kérdés:

Választási költségvetést nyújtott be polgármester úr?

Miért a Közgyűlés döntése nélkül jelentett be 40 milliós kedvezményt?

Miért állít ingyenességet, ha a 40 milliót az itt élők fizetik? Mikor módosíttatja a busz-menetrendet? Annyival kevesebb lesz a buszjárat, amennyi többletveszteséget fizetnek az itt élők?

Miért diszkriminálja az itt élőket, az egyik kaposvári kap, a másik nem?

Minden itt élő fizeti a buszos cég veszteségét az is, aki használja, az is, aki nem?

Az itt élők további kedvezményt akarnak:

miért nem hozta be a 14 - 18 év közötti diákok kedvezményét? Az mennyibe kerülne az itt élőknek? 14 - 18 év 2388 fő 6 - 14 év 4781 fő

miért nem hozta be a 60 év felettiek kedvezményét? Az mennyibe kerülne az itt élőknek? 60-64 év közöttiek 4699 fő a 65 év alatti nyugdíjasok 2818 fő (zöme 60-64 közé esik csak plusz 1881 főt jelent)

2818 kaposvári nyugdíjasról beszélt 65 év alatt, valójában az ő szavazatukat akarja az itt élők pénzén elnyerni?

Valamennyi nyugdíjasra, a rokkant-nyugdíjról is beszélt, vagy csak a rendes öregségi nyugdíjasról?

Az állami kedvezmények megtérítését Kaposvár nem kapja meg, míg a főváros igen, válaszolta kérdésemre a Közgyűlés ülésén. Mit tett, hogy ne a kaposváriak fizessék ki az utazásukat a veszteséges cégnek adott pót-befizetésekkel?

Valójában a 65 év felettiek is fizetik az utazásukat, csak nem jegy vásárlásával?

Hogy állunk 2024-ben az Ön által mondottakkal? Idézem az ön szavait szó szerint:

„Ma fele áron lehet működtetni egy levegőszennyezéssel járó gázolajos buszt, mint egy gázosat. Az Európai Bizottság volt a klímavédelem élharcosai, ma a bukását idézték elő ezzel a döntéssel. Buszt járatni kell. Aki nem tudja kifizetni a gáz árát, kénytelen a gázolajos buszt járatni. Ő ezt nem teszi meg. A biogázzal 2023. év végéig van szerződése a városnak, azzal tankolják a buszokat, némi gáz kiegészítéssel. Még így is 2023-ban 2%-os díjemelés ellenére is több, mint 600 millió forint veszteséggel fog tervezni a Tömegközlekedési Zrt. Jó lenne, ha a rezsicsökkentés érvényes lenne az intézményekben is. Ez csak valószínűleg álom marad.”

Félrevezette az itt élőket, amikor az ingyenes szót többször elmondta a választási kampány tájékoztatóban?

Ki meri mondani az itt élőknek mennyit fizettek ki a tömegközlekedés veszteségéért az elmúlt években?

Mennyit fizet az itt élők pénzéből 2024-ben, a választás évben a tömegközlekedés veszteségét enyhíteni?

Ki meri mondani az igazat, hogy semmilyen szolgáltatás nincs ingyen, minden más csak HÓKUSZPÓKUSZ, félrevezetés, hazugság?

Közbringa rendszerben lévő kerékpárok és dokkoló állomások sim kártyáinak és a havi APN forgalom díjának költsége 2023.mód.eli. 36960 eFt 2024. 8172 eFt dologi kiadás (mennyi a személyi, a parkolási Kft.-nél)

Céltartalékban Közbringa rendszer üzemeltetési költségeire 25318 eFt összesen akkor 33.490 eFt plusz lesz a 15% forgalmi díj emelés március 1-től?

Részönkormányzati települési postafiókók üzemeltetési költsége 2024. dologi 31 794 eFt az állam helyett meddig finanszírozza az önkormányzat? Milyen ügyfélszámig finanszíroz az önkormányzat? Lehet az államnál pályázni erre a célra?

Kaposvári Közlekedési Zrt. támogatása

2024. évi működési támogatás 2023. mód.eli. 410 00 eFt 2024. terv 710 000 eFt

2023. évi működési támogatás 2023. mód.eli. 0 eFt 2024. terv 125 000 eFt

835 mFt a veszteség 2024-ben, erre jön rá a 41,6 mFt      876,6 mFt ezen felül van még?

Városüzemeletetés működési 1 907 511 eFT 1 365 011 eFt Mi a csökkenés oka?

Polgárok Házában működő civil szervezetek részére rezsiköltség támogatása 2023. 0Ft 2024. 1225 eFt

Út-, híd-, járda felújítások mindösszesen 150.000 eFt Boróka utca és vízelvezetés 450 mFT ??

Dorottya Ház teraszának befedése 9 525 eFt ebből önkormányzat 7500 e Ft

Szabados Péter bronz dombormű hol lesz? 8 mFt

 

Donner 40.000 eFt mi készül?

Iskola udvar 40.000 eFt mi készül, melyik sulik?

Játszótér 20, 000 eFt hol és mi készül?

Felhalmozási célú általános tartalék  2023. mód.eli. 763.252 e FT 2024. 100 000

eFt oka?

Csapadékvíz elvezetési keret tartalék  2023. mód.eli. 25.000 e FT 2024. 0 eFt oka?

 

 Hozzászólás:

Először is határozottan vissza kell utasítania a Közgyűlésnek, hogy döntése előtt, a legfőbb helyi népképviseleti szervet megkerülje egyik végrehajtó, véleményező szerve, legyen az bizottság vagy maga a polgármester.

Rossz példa ragadós, a jövőben bizottsági elnökök is ígérgetnek az itt élőknek fedezet nélkül?

a műszaki bizottság út- és járdafelújításokról, csapadákvíz-elvezetésről tesz bejelentést, pénzügyi döntés nélkül?

a népjóléti bizottság bejelenti a támogatások emelését, a jövedelemhatárok eltörlését pénzügyi döntés nélkül?

a turisztikai bizottság bejelenti egy új szálloda, élménypark építését,

a kulturális bizottság bejelenti a Renoir kiállítást a megyei múzeumban, pénzügyi döntés nélkül?

A költségvetés egy értékrendet kell kövessen, amely az itt élők pénzének, vagyonának felelős felhasználásáról szól.

A Költségvetéssel dől el, milyen lesz a buszmenetrend, mennyit kell várni a következő buszra, az átszállásra? Itt dől el, milyen buszmegállók lesznek, ahová bever az eső és átfúj rajta a jeges szél, ha egyáltalán van buszmegálló.

Az itt élőknek ez alapján kell eldönteni kit választanak meg a körzetükben képviselőnek, nézzék meg a menetrendet, az Önök érdekét képviselik vagy a polgármesterét? A Közgyűlésnek legyen polgármestere vagy a polgármesternek közgyűlése? A költségvetési döntések ettől függenek, ezen múlik felújítják- e, az utcájukban a járdát, ha van egyáltalán, az úttestet. Lesz-e tiszta, szagtalan víz, átmossák-e rendszeresen a vízvezetéket vagy 80 millióért inkább pumpapálya néven, mocsaras területen összehordanak pár buckát, vagy évi közel 40 millióért elektromos bicikliket üzemeltetnek, amelyeknek nincs állomásuk a kaposi dombok tetején.

Olyan sokszor hangoztatják a közös döntést a közösség erejét, a valóságban egy ember akarat érvényesül.

2023. november 30-án a városvezetés javaslatát tárgyalta a Közgyűlés, így a busztarifák emelését, a temetések 50- 60 ezer forinttal való emelését. Több emelés kétszámjegyű volt, vajon jobban élnek 2024-ben az itt élők? Az üzemanyagáremelés, a mobilszolgáltatók, biztosítók és az önkormányzati 17%-os áremelések nem azt jelentik, hogy gazdasági és már társadalmi válság van, amelyre a költségvetésben kell megoldásokat találni.

A választásokig lesznek ígéretek, álomképek, majd négy és fél éven keresztül az itt élőkön spórol a városvezetés, szemetes, elhanyagolt közterületek, elvándorló kaposváriak. Ez történt 2019-2023 között, aztán a kampányolás érdekében elkezdenek látványosan takarítani, metszeni, elszáradt fákat kivágni, zártkerti utakat felújítani. Kedvezményeket ígérni.

KÉPVISELŐI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYOK

KIegészítő határozati javaslati pontok:

….kiegészítő határozati javaslat

…. A Közgyűlés 2024-ben visszatéríti a magánszemélyek kommunális adóját és az adópapírok kiküldésével egyidejűleg külön levélben bocsánatot kér az itt élőktől, amiért feleslegesen, a nyilvánvalóan rendelkezésre álló adóbevételek ellenére lekapcsoltatta a közvilágítás közel felét 2022 decembere és 2023. november 26-a között.

 

….kiegészítő határozati javaslat

…….. A Közgyűlés az itt élők igényének megfelelő a buszjáratok számának növelése érdekében megvizsgálja a Kaposvári Közlekedési Zrt. elmúlt évben kért díjemelési javaslatait, a vállalat veszteségeit, azok csökkentésére adott önkormányzati támogatásokat, továbbá a buszjáratok megváltoztatott számozásának, útvonalának visszaállítását. A buszjáratok számának növelésére a lakosság igényét felméri és ezt követően az itt élők egyidejű tájékoztatása mellett dönt további kedvezmények nyújtásáról és a járatszámok növeléséről.

 

….kiegészítő határozati javaslat

…….. A Közgyűlés elkötelezett a zártkerti utak fejlesztése mellet, így a 260 milliós 2023-ban erre szánt keretet továbbra is fenntartja. A 2024. évi útfelújítással érintett utcák kijelölését, az elvégzendő feladatokat az érintett utcák lakóival előzetesen egyezteti. Az előző évben végzett munkák minőségi ellenőrzéséről és a garanciális javítások elvégzéséről az itt élők tájékoztatása mellett gondoskodik.

 

….kiegészítő határozati javaslat

…. A Közgyűlés a városvezetés által erőltetett, évek óta sikertelen elektromos biciklirendszert nem finanszírozza tovább helyette a közvilágításra a világos utcákra és terekre költi a közel évi 40 milliós üzemeltetési költséget, csökkentve ezzel a közvilágítás fejlesztésére szánt hitel törlesztőrészletét. Utasítja a polgármestert, hogy mondjon le a fenntarthatatlan, veszteséget termelő rossz közbringa konstrukcióról és tüntesse el végre a régóta éktelenkedő dokkolóállomásokat Kaposvár utcáiról, hogy az emberek ne essenek át a kis sárga, csúszós fémlemezeken.

Javaslat Közbringa program helyett világos utcák és terek, közel évi 40 milliós évek óta sikertelen szerencsétlenkedés után adja fel és ezt az összeget a közvilágításra költse, ennyivel kevesebb törlesztést kell fizetni, ha már a korábban hatalmas táblákkal büszkélkedő EU ingyen pénzről lemond. Ceaușescu Romániájában csináltak bicikli tekerésével világítást. Mára pedig megelőznek bennünket? Tüntesse el végre a régóta éktelenkedő dokkolóállomásokat Kaposvár utcáiról, hogy az emberek ne essenek át a kis sárga, csúszós fémlemezeken.

 

….kiegészítő határozati javaslat

…. A Közgyűlés a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterek illetményét a Mötv. 80.§. (1) bekezdése szerint 2024. március 1. napjától a polgármester illetményének 70%-ában, havonta 910.000, - Ft-ban állapítja meg, költségtérítése a Mötv. 80.§. (3) bekezdése alapján havonta 136.500, - Ft. Összesen 1.046.500 Ft.

 

….kiegészítő határozati javaslat

…. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy készítsen előterjesztést, amely tartalmazzon elemzést a hivatali bérek utóbbi 10 évben való alakulásáról, annak értékállóságáról az árváltozások összehasonításában. A felmérés alapján, korábbi ígéretének megfelelően, terjessze a Közgyűlés elé a költségvetés módosítását, amelyben 2024-2029-es önkormányzati ciklusra évente meghatározza a garantált illetményalap mértékét.

 

….kiegészítő határozati javaslat

…. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az éves költségvetési rendeletben javasolt illetményalaphoz készítsen elemzést az előterjesztés részeként bemutatva valamennyi hivatalban dolgozó bére vásárlóértékének alakulását. Összehasonlítva a polgármester és három helyettese havijának fejenkénti több mint 300.000 forintos emelésével. Továbbá a Kormányhivatalban, Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Megyei Igazgatóságán megállapított bérekkel. Az elemzés alapján szerepeltesse az illetményalap változásának szükséges mértékét megjelölve annak forrását, biztosítva a Közgyűlés megalapozott felülvizsgáló döntését.

….kiegészítő határozati javaslat

…….. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal azon dolgozói számára dolgozzon ki bértáblát, akiknek a jövedelme nem a köztisztviselői illetményalap alapján képződik és terjessze a Közgyűlés elé. A bértábla elfogadásáig a rendkívüli megélhetési válság miatt inflációs bérkiegészítést állapítson meg a legalacsonyabb bérekkel rendelkezők számára, egyeztetve a dolgozói érdek-képviselettel annak összegéről és formájáról.

 

 

Költségvetési rendelet

 

23. § A Közgyűlés a Magyarország 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 68.000 Ft-ban állapítja meg

23. § A Közgyűlés a Magyarország 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 70.300 Ft-ban állapítja meg 13% helyett 17% emelés

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„2.§ Az illetménykiegészítés mértéke 2024. évben a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 40 %-a, középfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20 %-a.” VISSZA A RÉGIT

 

a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelet módosításáról KÉPVISELŐK INGYEN PARKOLÁSÁNAK ELTÖRLÉSÉT AZ ÚJ CIKLUSTÓL 11. MÓD.

 

A helyi népszavazásról szóló 25/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelet 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) Helyi népszavazást a kaposvári választópolgárok 10 %-a kezdeményezhet.

(2) A Közgyűlés a következő döntéseknél kötelezően kikéri a választópolgárok véleményét:

a) a lakosság egészét terhelő pénzügyi kötelezettség-vállalása, amely a kötelező és az önként ellátott feladatok finanszírozását veszélyezteti,

b) a helyi közszolgáltatások tulajdonosváltása,

c)  a környezetet terhelő beruházások indítása, továbbá

d) a képviselők önmagukra hozott kedvezménye.”

 

 

 1. Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Kérdés:

Kiegészítés:

„a Kaposvári Sportközpont gépészeti csarnok kivitelezéséhez a 2023. évi költségvetési rendelet céltartalékában az „Energetikai, beruházási feladatok költségére” elkülönített keretösszeg terhére bruttó 376,7 millió Ft pénzügyi fedezetet biztosít.”  Tegnap este fél ötkor rendkívüli ülést tartott a Pénzügyi Bizottság.

Közbeszerzési eljárásban, mikor volt az Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő? Bizottság véleménye, mikor került ki a honlapra?

„A közbeszerzési eljárásban a legkedvezőbb összegű ajánlat bruttó 376,7 millió Ft összegű, melynek pénzügyi fedezete a 2023. évi költségvetési rendelet céltartalékában az „Energetikai beruházási feladatok költségére” elkülönített 591.003 e Ft keretösszeg terhére biztosítható.”

Átruházott hatáskörben hozott döntései között

Nikola Tesla - Végtelen energia c. musical show belépőjegyeinek költségére másfél milliót adott, a 10.000 Ft körüli jegyárért, ki volt az a 150 ember, akik az ingyen jegyeket kapták?

Csiky G. Színház részére a Színház épületének leázásából adódó javítási munkák költségeinek megelőlegezésére 29 954 e Ft a pár éve felújított színház kivitelezési hiba miatt ázott be?

Dorottya ház nyomtatványraktár szellőztetés kiépítésének költségeire 251 e Ft ez is az 1,2 md-os felújításon felül az itt élők pénzéből ment? A három éve át nem adott épületre ez idő alatt mennyit költött az önkormányzat? Mikor adják át az épületet, eddig elhangzott ígéretek, idén, jövőre, tavasszal, ősszel, majd, ha fagy, Csokonai születésének 250. évfordulójára (ez tavaly november 17-én volt) Az előző közgyűlésen 2024. január 23-a a város napja vagy február 3-a farsangra. Mindegyik eltelt. Esetleg nőnapra? március 15-ére? bolondok napjára, április 1-jére?

Hozzászólás:

A tavalyi évben sem a Dorottya ház átadása, amit a polgármester évekkel korábban bejelentett, sem a közbringa nem indult el, helyette szerencsétlenkedés, egymást cáfoló ígéretek hangoztak el. Tény az 1,2 md-os Dorottya ház felújítás összegén felül az itt élők még 37 milliót költöttek az épületre eddig a bizottsági ülésen kapott tájékoztatás szerint.

Tény, hogy a közbringa programban az e kerékpárok 250 milliós beszerzése mellett évi közel 40 millióba kerülnek az itt élőknek. Ennyivel kevesebb jut járdákra, utakra, csapadékvíz-elvezetésre, közterületek tisztántartására, fák gondozására, buszjáratokra.

A 2023. évi szerencsétlenkedés után, a 2024. évi választási kampány költségvetés sem hoz újat. Marad a régi recept, 4,5 félévnyi időhúzás, szerencsétlenkedés, az itt élők ámítása, majd félév kampányköltés, ingyenesség az itt élők pénzéből. Itt ingyen a képviselők és a városvezetők parkolnak, az is az itt élők pénzéből.

 1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról       

Kérdés:

Választás előtt nem emelünk, inkább adunk 157, 7 milliót? Ősszel pedig majd emelünk?

2023 február „A nyersanyagnorma emelés az ellátottak által fizetendő napi térítési díjakat ellátási formától függően 34 - 323 Ft-tal emeli.”

A Közgyűlés úgy határozott, hogy a gyermek és szociális étkeztetés 2023. szeptember 1- től hatályos nyersanyagnormáit és intézményi térítési díjait 2024. március 1-től nem kívánja módosítani.

az önkormányzat részéről éves szinten 157,7 millió Ft többletköltség biztosítását igényli.

A Szakácstündér Kft. kérelmében 2024. március 1-től étkezési típusonként eltérő, 31,3 – 61,5 % közötti emelést javasol. Az emelés csak a bölcsődei, óvodai és általános iskolai étkezésekhez kapcsolódó rezsiköltségekre vonatkozik az alábbiak szerint:

Mérlegelve a fent leírtakat a bölcsődei, az óvodai és az általános iskolai étkezés esetében a Kft. által kezdeményezett rezsiköltség emelés elfogadását javasolom, a tételes rezsi összegeket a határozati javaslat tartalmazza. A középiskolai és szociális étkezés rezsiköltségét nem javasolom módosítani. 2023. évi adagszámokkal számolva a javasolt rezsiköltség emelés az önkormányzat részéről éves szinten 157,7 millió Ft többletköltség biztosítását igényli.

A házhozszállítás díja 2023. március 1-től nettó 77,- Ft/alkalom összegben került meghatározásra. Javasolom, hogy a 2023. évi inflációs adat (117,6 %) figyelembe vételével a házhozszállítás díja 2024. március 1-től nettó 91,- Ft/alkalom összegben kerüljön megállapításra.

Hozzászólás:

 

 1. Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő döntésekről

Kérdés:

Ez a Kecelhegyi ministráns fiú kérése, akibe belefojtotta a szót az utcai fórumon?

 

• Külterületi ingatlanok beépítésre szánt területfelhasználásba sorolása A belterületi határvonal mentén, a Tókaji utca külterületi folytatásához csatlakozó összközműves ingatlanok magasabb mértékű beépítésének, illetve lakófunkciójú hasznosításának megteremtése érdekében, tulajdonosi kezdeményezésre került naprendre a 19105/5 hrsz alatti ingatlan lakó területfelhasználásba történő sorolása. A korábban beépült, jelenleg mezőgazdasági területfelhasználású övezetben sorolt, az övezetre vonatkozó beépítési előírást meghaladó beépítettséggel bíró, valamint közvetlen közelében lévő szomszédos, azonos (teljes) közműellátottsággal rendelkező ingatlanok belterülethez csatolása a kiépített infrastruktúrára és beépítettségre tekintettel szakmailag támogatható.

Mi lesz a Kontrássy u. 6 szám alatt épülő 9 lakásos társasháznál a parkolóhely szabályozás?

. A jelenleg hatályos előírások, valamint a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 2024. október 1-jén hatályba lépő rendelkezéseinek figyelembevételével a lakás, illetve üdülőegységre vonatkozóan a szükséges parkoló szám mennyiség szabályozása a helyi építési szabályzatban, illetve parkolást szabályozó rendeletben kerülhet előírásra. A törvény a gépjárműelhelyezések tekintetében két alapelvet rögzített, egyrészt előnybe kell részesíteni a telken belüli parkolást a közterületi parkolással szemben, illetve a helyi önkormányzatoknak a helyi sajátosságok figyelembevételével kell meghatároznia a parkolók kialakításának rendjét. Tekintettel arra, hogy az OTÉK a lakó- és üdülőrendeltetés után jelenleg nem szabályozza a szükséges parkoló számot, ezt a helyi rendeletben kell megtenni. A módosítás a helyi építési szabályzat módosítását vonja maga után

Hozzászólás:

 

 1. Előterjesztés a helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról

Kérdés:

Hány forintot fizetnek az itt élők a költségvetésen keresztül helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás ellátására?

Mikor növeli a buszjáratok számát, visszaállítva a korábbi menetrendet? Mennyivel csökkentette a járatok számát hétvégén, ha 26%-ot mondott átlag hétköznap? Ami azt jelenti, hogy egyes vonalakon hétköznap is nagyobb volt a csökkentés, nem negyedével csökkentették a járatokat. Mikor lesz olyan buszközlekedés, hogy évente ne növekedjen a régi, használt autók száma évente 800 és 1000 darab közt, ami megfolytja a várost, szennyezik a levegőt, nincs elég parkoló és csúcsidőben rendszeresek a dugók? Nem hiszi el az itt élőknek, hogy minél ritkábbak a járatok annál kevesebben utaznak busszal? Miért csodálkozik, hogy alig vannak a buszon, amikor autóba kényszeríti az itt élőket? Tudja, hogy nem csupán munkába kénytelenek az emberek autót használni, hanem akkor már a gyereknek sem vesznek bérletet? Viszik az egyiket iskolába, a másikat óvodába, külön órákra, sportolni, zeneiskolába. Ön ne tudná, hogy kifizetik a buszos cég veszteségét az itt élők az önkormányzati költségvetésen keresztül? Elhiszi még valaki, hogy ingyen van, ekkora veszteség mellett?  Ön ne tudná, aki kora miatt ingyen utazhatna, hogy a 65 éven felettiek utazásának költségét nem téríti meg az állam Kaposvárnak, bezzeg a fővárosnak, igen, hogy ezt is az itt élők fizetik ki? Miért nem őszinte, miért nem mondja meg, hogy a veszteség pótlása miatt nem jut pénz fontos feladatokra, így még a 65 éven felettiek is részt vállalnak a helyi buszos cég veszteségének finanszírozásában?  Ön szerint, ha nincs elég buszjárat, mire mennek az itt élők az ingyen választási kampány ígéretével? Tudja, hogy az itt élők rendes buszjáratokat, menetrend egyeztetést akarnak a MÁV-al, VOLÁN-nal, és a többi helyi busszal az átszállásoknál?

Mikor kapják vissza az itt élők a megszokott járatvonalakat és számozást? Amit megígért.

Mi történt két hónap alatt, amiért a javaslatával az üzleti tervvel, a Közgyűlési döntéssel szemben a több mint 800 milliós veszteséggel tervező önkormányzati cégnek plusz 41,6 millió Ft veszteséget generál, amit az itt élők pénzéből fizetne ki?

Az itt élők kérdése, hogy miért diszkriminál a kaposváriak között?

6-14 évesekkel szemben a 14-18 évesek miért maradnak ki a kedvezményből? Mennyibe kerül, ha a 14-18 évesek is megkapják a kedvezményt? 2388-an vannak és ők egyedül utaznak, míg a 6014 korosztályba 4781-en vannak és a szülők kísérik őket kocsival.

2818 nyugdíjas van 65 év alatt állítása szerint. Ez a szám csak az öregségi vagy egyéb nyugdíj-ellátásokat kapó személyeket is magában foglalja-e? Hány éves a legfiatalabb nyugdíjas a 2818 fő közül? Mit jelent létszámban és forintban, ha a 65 éves korhatárt leszállítja a város 60 évre vagy 55 évre? 2011 KSH adat 60-64 között 4699-en vannak az ön által kijelölt nyugdíjasok zöme ide tartozik, így a 60 év felettiek ingyenes utazás még 2000 fő se lenne.

A 65 év felettiek állami kedvezményét nem téríti meg az állam Kaposváron, úgy, mint a fővárosban? Ezt a kedvezményt az itt élők, így a nyugdíjasok is megfizetik, amikor a helyi költségvetésből pótolja az Közgyűlés a veszteséget?

A szociális rendeletben a kismamák részére és a három vagy több gyermeket nevelő anya, illetve a három vagy több gyermeket igazoltan egyedül nevelő apa számára tömegközlekedési támogatás biztosítható, amennyiben munkaviszonnyal rendelkezik és a bérlet a munkába járásához szükséges, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a szociális vetítési alap 400%-át nem haladja meg. Miért van az egyik körnek szociális rászorultsági kikötés, míg a másik kör alanyi jogon kap támogatást?

A 64 éves alacsony keresetű vagy már munkát nem kapó ember, miért fizet a 64 éves magas nyugdíjjal rendelkező miért nem? A Közgyűlés a helyi jogalkotó, és indokolni köteles, miért szabályoz diszkriminatív módon a kedvezményeknél, miközben minden itt élő pénzéből fizeti a cég többszáz milliós veszteségét?

Összefoglalva, ugye, nincs itt semmi ingyen, csak a cirkusz a választások előtti, ingyen ígéretekkel? Ingyenes szemétszállítás ígérete hol van már?

„Kaposvárott eddig évenként 173 millió forintba került a háztartási szemét elszállítása, január 1-jétől ezt az összeget másra költheti a város, és megkíméli a városgazdálkodási társaságot az évenként több millióra rúgó kintlévőség behajtásától. Egy kaposvári család eddig évenként átlagosan nyolcezer forintot fizetett a szemétszállításért, a jövőben ezt az összeget másra költheti. A kedvezménytől az önkormányzat mindazonáltal azt is várja, hogy még nagyobb rend legyen a szeméttárolók környékén, és még inkább figyeljenek a városlakók a szelektív hulladékgyűjtésre – fűzte hozzá a polgármester.”

Hozzászólás:

Kiegészítő határozati javaslat:

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a soron következő ülésére terjessze be újra a javaslatát kiegészítve a buszjáratok számának növelésével, és az egy buszjegy áráért kedvezményes tarifarendszer kibővítését, annak fedezetével együtt:

 1. A tanuló bérletjegy 14-18 éves korig, amely az oktatási intézmény által kiállított, érvényes diákigazolvánnyal vagy az óvoda igazolása alapján a részére kiállított tanuló igazolvánnyal és Kaposvár Kártyával együttesen vehető igénybe.
 2. A 60 év felettiek számára bérletjegy kaposvári lakosok részére Kaposvár Kártyával vehető igénybe.

Felelős Szita Károly polgármester

Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

Határidő: 2024. április 18.

 

A szociális rendeletben a kismamák részére és a három vagy több gyermeket nevelő anya, illetve a három vagy több gyermeket igazoltan egyedül nevelő apa számára tömegközlekedési támogatás biztosítható, amennyiben munkaviszonnyal rendelkezik és a bérlet a munkába járásához szükséges, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a szociális vetítési alap 400%-át nem haladja meg. A tömegközlekedési támogatás a legkisebb gyermek 3. életévének betöltését követően, legfeljebb a 8. életévének betöltéséig adható.

 

A szociális rendelet nem általános kedvezményről szól, hanem szociális rászorultság mellett egyéb feltételek igazolása esetén nyújt támogatást. A 65 év alatti nyugdíjasok számára bejelentett egy buszjegy áráért vehető bérlet Kaposvár kártya rendelkezésre állása mellett szintén nem tartalmaz szociális rászorultságot.

 

Tisztáznia kell a Közgyűlésnek, hogy az itt élők között, miért diszkriminál, miért kell kérelmezni és szociális rászorultságot igazolni az egyik kaposvárinak, a másiknak miért nem. A 64 éves magas nyugdíjat kapó és a 64 éves alacsony keresetű dolgozó vagy kora miatt már munkát nem kapó között, miért tesz különbséget. A kedvezményrendszer kapcsán a városvezetésnek választ kell adnia, mit tettek az állami kedvezményrendszer kompenzációja érdekében, amit a főváros megkap, de Kaposvár nem. A veszteséges cég kapcsán pedig tájékoztatni kell a lakosságot, hogy az itt élők mekkora összeget fizetnek az új kedvezményekért, mivel ingyenességről beszélni ebben az esetben a valóság elhallgatása. Választ kell adni az itt élőknek, hogy a pénzükből milyen buszjáratokat tud biztosítani a város, illetve mennyibe kerülne a járvány előtti menetrend visszaállítása. A Közgyűlés, mint jogalkotó felelőssége olyan szabályozást alkotni, amely normatív és nem diszkriminálja a Az itt élők jelentős részét.

 

Naponta 35 ezer ember és 537 helyi buszjárat fordul meg naponta a Közlekedési központban állította. Ebben benne vannak a vidéki buszok is? Ezek szerint átlag 65 ember van egy buszon?

„A szülők jellemzően személygépkocsival viszik általános iskolás korú gyermekeiket az oktatási intézményekbe, emiatt az általános iskolák környékén a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban rendszeresek a forgalmi akadályok, a helyi autóbuszos közlekedést is nehezítő helyzetek.”

„Az a megtiszteltetés érte családon belül, hogy ő viszi az unokáit iskolába, óvodába és tapasztalja, hogy mekkora tumultus alakul ki az intézmények környékén. Ha jön egy szemetes autó, az még nagyobb gondot okoz.” [2023.11.30. Közgyűlési jegyzőkönyv]

67 évesen ingyen utazik a buszon Kecelhegy – Kisgát – Belváros és haza 2 óra alatt megvan 5 busz igénybevételével, autóval ennek az időnek a töredéke alapján megteszi. A járatszámok növelése a menetrend összehangolása nélkül, sok a rizikós átszállási idő figyelmeztetés, ami a kaposvári csúcsidős dugókban nem tervezhető.

6.41-kor Kecelhegyről (Bethlen Gábor u) a 31-es busszal 6.59-re a Helyi autóbusz állomáson van; 7.00-kor a Vasútállomáson felszáll a 85-ös buszra és 7.09-re a Kisgáton van 7.15-kor a Kisgátról egy perc alatt a Pázmány Péter megállóban van, rövid séta a suliig. Hazaút 7.30-kor a Pázmány Péter megállótól a 82-essel 7.40-re a Helyi autóbusz állomáson van. Itt rizikós 0 perces átszállással 7.40-kor a 32-essel a Kecelhegyen van 7.51-re (Bethlen Gábor u)

„Városunkban az iskolába, munkába járás tekintetében a személygépjárműves közlekedési mód dominanciája a jellemző, a helyi közösségi közlekedést használók száma évről évre csökkenő tendenciát mutat.”

 1. ELŐTERJESZTÉS önkormányzati rendeletek módosításáról

KÉRDÉS:

Az önkormányzati rendeletek módosítása kapcsán kérdezem:

A közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti helyi működési rendjéről szóló 39/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete, azaz Kaposvár sötétbe borítását tartalmazó rendelet hatályát vesztette a Kormányrendelet rendelkezése alapján 2023.11.26. napján?

Hozzászólás:

Javaslat:

Ha az elsötétítési rendelete hatályát vesztette, akkor ne szerepeltesse hatályban lévők között, kérem intézkedjen végre közel negyedév után.

Javaslat:

Számomra mindegy, hogy mit akar a polgármester úr, de felhívom figyelmét arra, hogy

A SZMSZ. 6. melléklet h) pont 4. alpontja helyébe akar léptetni új szabályozást és ezzel a jogszabály-szerkesztési megoldással hatályon kívül helyezi a korábbi rendelkezést.

Javaslatom az SZMSZ módosításaim elfogadását, különben a polgármester az általa most benyújtott módosítása alapján többé nem dönt az önkormányzati vagyon tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlásáról az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint;

2. § (1) A R. 6. melléklet h) pont 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: „h) a polgármester:

5. jóváhagyja az önkormányzati intézmények, valamint az önkormányzati fenntartásban működő köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, pedagógiai programját, éves munkatervét, házirendjét, valamint elfogadja az óvodák továbbképzési programját;”

Az 5 pont a polgármester tulajdonosi jogokkal kapcsolatos rendelkezéséről szól, amit jelenleg hatályon kívül javasol helyezni, mint az SZMSZ kizárólagos előterjesztője.

„5. dönt az önkormányzati vagyon tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlásáról az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint;”

Átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználásának rendjéről korábban a Pénzügyi Bizottság döntött, nem javaslom, hogy a polgármester döntsön ebben is, ezért a rendelet módosítását nem támogatom.

Az SZMSZ módosításaim elfogadásával tudja orvosolni a hibáját, ezért terjesztettem be, kérem a módosítást támogatólag tegye fel szavazásra, akkor a tulajdonosi jogokat tovább gyakorolja.

Képviselői módosító javaslat

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

………/2024. (………..) önkormányzati rendelete

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) a következő 47/A. §-al egészül ki:

„47/A. § A polgármester tisztségét főállásban látja el.”

2. § (1) A R. 6. melléklet h) pont 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„h) a polgármester:

4. jóváhagyja az önkormányzati intézmények, valamint az önkormányzati fenntartásban működő köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, pedagógiai programját, éves munkatervét, házirendjét, valamint elfogadja az óvodák továbbképzési programját;”

(2) A R. 6. melléklet h) pontja a következő 59.-61. alpontokkal egészül ki:

„h) a polgármester:

59. a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján dönt a „Kaposvár Emlékérem – a Közösség Szolgálatáért” kitüntető cím adományozásáról;

60. dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználásának rendjéről;

61. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm.rendeletben foglaltak alapján dönt hatósági bizonyítvány kiállításáról az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az önálló rendeltetési egységek új számáról.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a R. 6. melléklet a) pont 1. alpontja.

Kaposvár, 2024. február 15.

Szita Károly                                                   dr. Csillag Gábor

polgármester                                                             jegyző

 1. Előterjesztés A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
 2. Előterjesztés fogászati ügyeleti díjak felülvizsgálatáról
 3. Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák alapító okiratának módosításáról

Kérdés:

A státusz törvény ellen országosan és helyben is tiltakoztak a pedagógusok, HÁNY PEDAGÓGUS HAGYTA EL A PÁLYÁT AZ ELMÚLT KÉT ÉVBEN, AMIÓTA TART A TILTAKOZÁS AZ OKTATÁS SZÉTVERÉSE MIATT?

ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁS IDEJÉN ILYEN NEM VOLT. MÉG MINDIG FENNTARTJA AZT A TÉVESZMÉJÉT, HOGY AZ ÁLLAM JOBB GAZDÁJA AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KORÁBBAN JÓL ELLÁTOTT HELYI STRATÉGIAI FELADATOKNAK? (ivóvíz szolgáltatás, szemétszállítás, orvosi ügyelet, védőnői hálózat, helyi igazgatási feladatok stb.)

A Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdése értelmében a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak közalkalmazotti jogviszonya 2024. január 1-től köznevelési foglalkoztatási jogviszonnyá alakul át.

Hozzászólás

Adminisztratív döntésről van szó, azonban, ahogy a kulturális és egyéb ágazatokban a közalkalmazotti védett jogviszony megszüntetését nem támogattam, a pedagógusoknál sem teszem.

 1. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról

68/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta:

11. A Közgyűlés az 1.MCM–Diamant Kaposvári Női Röplabda Club részére a 27/2021. (VI. 23.) önkormányzati határozat 1. pontja és a 48/2021. (IX. 23.) önkormányzati határozat 9. pontja alapján nyújtott 13.700 e Ft kölcsön kompenzáció érdekében 5 millió Ft de minimis támogatást biztosít a Club működéséhez, és a kölcsön visszafizetési határidejét 2023. március

31-re módosítja.

Felelős: Szita Károly polgármester

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató

Határidő: 2023. december 31.

A Kaposvári Törvényszék 2023. szeptember hóban elrendelte a Kaposvári Női Röplabda

Club felszámolási eljárását. A kijelölt felszámoló biztos felé bejelentettük az

Önkormányzat követelését. A felszámolási eljárás folyamatban van.

Határidő módosítást kérünk: 2024.12.31-ig.

 

Milyen eséllyel tudja az önkormányzat visszaszerezni az itt élők pénzét? Milyen pénzügyi garanciát kötöttek ki a pénz átadásakor? Volt-e felelősség megállapítás?

 

75/2022. (VI. 16.) önkormányzati határozat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Településrendezési eszközeit érintő döntésekről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy elrendeli a Szerkezeti Terv valamint a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítását:

a) a donneri városrehabilitáció kapcsán a városrészben tervezett közlekedési-, környezeti-, ingatlanfejlesztési és folyómeder rendezési projektek megvalósulása érdekében, a városrész Kapos parthoz csatlakozó központi részén az építési szabályozási környezet felülvizsgálata során az érintett területek vonatkozásában. Az eljárásba eseti partnerként az érintett ingatlantulajdonosokat vonja be;

Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Boa Árpád városi főépítész Határidő: 2023. december 31.

Végrehajtva az a) pont kivételével. Az a) tervezési pontra vonatkozóan kidolgozott és részletes koncepciótervek hiányában a módosítás még nem releváns. Határidő módosítást kérünk 2025. december 31-ig.

A donneri városrehabilitáció kapcsán a városrészben tervezett közlekedési-, környezeti-, ingatlanfejlesztési és folyómeder rendezési projektekhez a részletes koncepciótervhez az érintett ingatlantulajdonosokat milyen módon vonják be?

 

7/2023. (I. 27.) önkormányzati határozat 3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen átveszi a Kapos Holding Zrt.-től a KAVÍZ Kft. 437.170.000 Ft névértékű, a KAVÍZ Kft. jegyzett tőkéjének 93,38%-át kitevő üzletrészét, az üzletrészt felosztja 326.859.351 Ft névértékű és 110.310.649 Ft névértékű üzletrészre és a KAVÍZ Kft. 326.859.351 Ft névértékű, a törzstőke 69,818%-át kitevő üzletrészét térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2023. december 31. Végrehajtva

 

A 2023.11.02. rk Kgy döntése módosította a határozatot, ez miért nem szerepel a jelentésben? 153/2023. (XI. 2.) önkormányzati határozat később szerepel a jelentésben.

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy 7/2023. (I.27.)

önkormányzati határozat 2. és 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a „12. Kaposvár – Juta – Kaposhomok - Zselickislak ivóvíz közmű rendszer (11-20473-1-004-00-01)”, a „28. Kaposvár szennyvíz közmű rendszer (21-20473-1-001-01-10)”, és a „40.Simonfa-Zselickislak – Zselicszentpál - Töröcske szennyvíz közmű rendszer (22-17491-1-004-00-11)” víziközmű rendszerek esetében a) a víziközmű vagyon és a víziközműveket működtető eszközök, b) a víziközmű-rendszerek üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó KAVÍZ Kaposvári Víz-és Csatornamű Kft-ben fennálló társasági részesedés

3. pontban meghatározott mértékű részének, ingyenes átruházásáról, valamint c) az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéséről 8 szóló jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti megállapodás tervezetének ismeretében felhatalmazza a Polgármestert, hogy a víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség Magyar Államra történő átruházása érdekében a megállapodást aláírja és az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2023. december 31. 3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen átveszi a Kapos Holding Zrt.-től a KAVÍZ Kft. 437.170.000 Ft névértékű, a KAVÍZ Kft. jegyzett tőkéjének 93,38 %-át kitevő üzletrészét, az üzletrészt felosztja 326.859.351 Ft névértékű és 110.310.649 Ft névértékű üzletrészre és a KAVÍZ Kft. 326.859.351 Ft névértékű, a törzstőke 69,818 %-át kitevő üzletrészét térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2023. december 31.”

 

33/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a polgármester 2023. évi, összesen 103 nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 2023. április 3. napjától 2023. május 5. napjáig – 22 nap 2023. június 12. napjától 2023. augusztus 25. napjáig – 55 nap 2023. november 22. napjától 2023. december 29. napjáig – 26 nap Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző Határidő: folyamatos Polgármester úr a legutóbbi közgyűlés óta december 27. – 29. között volt szabadságon.

A ki nem vett szabadságokra az általános munkajogi szabályoktól van eltérő szabályozás a polgármester esetében? Tavaly 103+3 a két ünnepek között az 106 nap hogy lett 110? Január első hetében igazgatási szünet volt, volt fűtés az épületben vagy home office-ban dolgozott?

HATÁROZATI JAVASLAT: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a polgármester 2024. évi, összesen 110 nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 2024. február 5. napjától 2024. március 1. napjáig- 20 nap 2024. március 25. napjától 2024. május 1. napjáig – 25 nap 2024. június 10. napjától 2024. augusztus 30. napjáig – 59 nap 2024. szeptember 2. napjától 2024. szeptember 9. napjáig – 6 nap

 

A Kttv. szerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra (összesen 39 nap) jogosult. A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 146/J.§.(3) bek. értelmében „ … a polgármester megbízatása 2024. október 1-jéig tart.” 2024. évi (a 39-ből október 1. napjáig) időarányosan szabadságom 29 nap. A 2021-2023. évi ki nem adott szabadságom jegyző úr tájékoztatása szerint 81munkanap. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az összesen 110 nap szabadságom ütemezését az alábbiak szerint szíveskedjen jóváhagyni:

 

58/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat

19. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a kaposvári 0325/6 hrsz-ú ingatlanon lévő 196 m2 alapterületű felvonulási épület bérleti díj fizetés nélküli használatát 2023. május 1. napjától határozott 5 éves időtartamig adományként biztosítja a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület számára az alábbi feltételekkel: a) használó az épületet raktározás céljára használhatja; b) a helyiségcsoport a megtekintett állapotban kerül használó részére átadásra, használó a helyiségben semmilyen átalakítási munkát nem végezhet; c) a használati időtartam alatt a helyiségben keletkezett esetleges károkat a tulajdonos által megállapított összeggel köteles a használó megtéríteni a Polgármesteri Hivatal pénztárába – a jelzést követő 1 héten belül – történő befizetéssel; d) a helyiség használata során keletkezett rezsiköltségek a használót terhelik; e) az Egyesületnek a helyiségcsoportot a használat megszűnése után rendezett, legalább az átvételkori műszaki állapotban kell tulajdonos birtokába visszaadni. Felelős: Szita Károly polgármester Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató Határidő: 2023. december 31. Végrehajtva

Mekkora összegű az adomány? Összesen egy évre vetítve mennyi támogatást ad az önkormányzat?

 

 1. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és egyéb bérlemények hasznosítása során 2024. évben érvényesítendő minimális bérleti díjak megállapításáról
 2. Előterjesztés önkormányzati vagyont érintő jogügyletekről

Módosító javaslat

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - a Fifty Invest Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft.-vel 2022. január 13. napján létrejött szerződésben biztosított, 2 évig tartó - visszavásárlási jogával nem él, ugyanakkor kezdeményezi a tulajdonosnál az adásvételi szerződés 3.2. pontjában jelölt „2 év” határidő, határozatlan időre történő módosítását.

Felelős: Szita Károly polgármester

Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató

Határidő: 2024. május 1.

INDOKOLÁS

A vevő, amennyiben elvégzi az ingatlan megfelelő felújítását kérelmezheti a visszavásárlási jog törlését. Tavaly januárban benyújtott interpellációmra polgármester úr távollétében alpolgármester úr az alábbi választ olvasta fel: a 9 lakás felét tervezőasztalról kívánják értékesíteni. Az elkészült látványtervekkel reklámozzák a lakásokat. Pár hét múlva elindul az értékesítési kampány. Az ingatlan értékét szakértő határozta meg. Kiegészítette még, hogy egyeztetett a céggel nemrég, várhatóan márciusban elkezdik felállványozni és megkezdik a felújítást.

Nem történt semmi, az épület állaga folyamatosan romlik, amire visszavásárlási joga van az önkormányzatnak, amennyiben a vevővel való tárgyaláson nem történik konkrét vállalás az épület állag megóvására javaslom a mindössze 60 millióért eladott belvárosi két szintes 9 lakás kialakítására alkalmas épület visszavásárlását és újbóli hasznosítását. Ha május 1-jéig nem történik változás vásárolja vissza az ingatlant az önkormányzat, addig keressen potenciális vevőt, aki piaci árért valós hasznosításba kezd.

 1. Előterjesztés a Kaposvári Energiaközösség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról

Kérdés:

Hány cége van az önkormányzatnak? Évről évre szaporodik a számuk? mennyi egy cég létrehozásának és fenntartásának éves költsége? Hogy vállal felelősséget az ügyvezető díjazás nélkül?

Miért nem bízza meg az önkormányzat valamelyik cégét a feladat ellátásával, amelynek keretében a szakértőt foglalkoztatja ugyanazon bérért, mintha ügyvezető lenne? Miért nem egyszerűbb és olcsóbb meglévő társaság főtevékenységei közé bevenni ezt a célt?

Az előterjesztés szerint a javasolt ügyvezető 2008-tól -2014-ig a KAPOS-PROJEKT-VILL Kft.-nél ügyvezetői feladatokat látott el, a cég főtevékenysége műszaki tanácsadás és mérnöki tevékenység.

Az Igazságügyi Minisztérium nyilvántartása szerint jelenleg is ő a cégjegyzésre önállóan jogosult ügyvezető.

Miért nem a közhiteles nyilvántartás adatát tartalmazza az előterjesztés? Mindkét cég vezetését egyidejűleg fogja végezni?

Alapító okirat

2.5. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul.

 1. Előterjesztés a Beszerzési Szabályzat módosításáról Hozzászólás

Módosító javaslat

Javaslom, hogy az átláthatóság érdekében az értékelő munkacsoportot szűntesse meg a Közgyűlés és feladat ellátását a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságra ruházza át. A Bizottság meghívója, napirendi pontjai, jegyzőkönyve nyilvános. A bizottság dönthet állandó meghívottakról és eseti szakértők igénybevételéről.

 1. ELŐTERJESZTÉS a polgármester szabadságának ütemezéséről

Hozzászólás:

Az előterjesztés kapcsán hívom fel az itt élők figyelmét, hogy 2019. október 13-án megválasztott képviselők mandátuma öt évre szólt az Alaptörvény szerint. 2022-ben módosították a választások időpontját 2024.június 9-én az EP választással egyidejűleg. Az Alaptörvény külön rendelkezése szerint a polgármester és a képviselők mandátuma korábban 2024. október 1. napján jár le. Hogy miért ezen a napon? Nincs értelmezhető magyarázat. Így változnak időközben a szabályok felülírva a választói akaratot.

 

A Kttv. szerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra (összesen 39 nap) jogosult. A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 146/J.§.(3) bek. értelmében „ … a polgármester megbízatása 2024. október 1-jéig tart.” 2024. évi (a 39-ből október 1. napjáig) időarányosan szabadságom 29 nap. A 2021-2023. évi ki nem adott szabadságom jegyző úr tájékoztatása szerint 81munkanap.

 A Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik (2022.07.23.) módosításával megállapított 35. cikk (2) bekezdését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását követő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására is alkalmazni kell azzal, hogy a 35. cikk (3) bekezdésétől eltérően a hivatalban lévő képviselő-testület és polgármester megbízatása 2024. október 1-jéig tart.

35. cikk

(1) A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják. * 

(2) *  A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek előző általános választását követő ötödik év április, május, június vagy július hónapjában, az európai parlamenti képviselők választásával egyidejűleg kell megtartani.

(3) A képviselő-testület megbízatása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjáig tart. (2019.10.13.) Jelöltek hiányában elmaradt választás esetén a képviselő-testület megbízatása meghosszabbodik az időközi választás napjáig. A polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart.

 

 1. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről

Hozzászólás:

Köszönet a Városháza dolgozóiknak egész éves munkájukért. A megbecsülésük egyre rosszabb, a bérük vásárlóértéke folyamatosan csökken. A polgármesteri javasolt emelések nem elegendőek a fizetések értékének megőrzésére. A városvezetők milliós havijának 202.01.01. napjától fejenként havi több mint 300.000 Ft-os emelése visszatetsző, egyre nő a szakadék a dolgozók és a városvezetők bére között.

 1. TÁJÉKOZTATÓ a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2023. IV. negyedév)

57/2023. (XI. 22.) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági határozat Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága megtárgyalta a helyi építészeti értékek támogatására ismételten kiírt 2023. évi pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága a helyi építészeti értékek védelmére kiírt pályázatra beérkezett igényt az alábbiak szerint, vissza nem térintendő támogatásban részesíti a számlával igazolt kivitelezési összeg legfeljebb 50%-ig, de legfeljebb a megítélt támogatási összeg erejéig: Társasház, Kaposvár, Ezredév u. 1.– 824 hrsz, védelem: H2 (utcafronti homlokzat), nyilvántartási szám: 48 támogatott: Társasház, Kaposvár, Ezredév u. 1. támogatott tevékenység: védett épület déli és keleti homlokzati felületének teljesfelújítása támogatási összeg: 2.377.000,- Ft Felelős: Dr. Csillag Gábor jegyző Közreműködik: Halászné Jakab Eszter városi főépítész Határidő: 2023. december 10. (támogatási szerződés megkötésére)

 1. TÁJÉKOZTATÓ a 2023. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról
 2. Tájékoztató alapítványi támogatásokról