3md tőkealapból 0 !!!! INTERPELLÁCIÓ

 

A kaposvári kis- és középvállalkozók és dolgozóik érdekében kérdezem:

2021. szeptember 17-én már nyújtottam be a 3md-os tőkealap miatt interpellációt.

Hány magyar tulajdonosi hátterű cég, mekkora összegű fejlesztési pénzt kapott a 3md-os alapból és milyen célra?

Hány kaposvári vállalkozás volt 2020.01.01. napján és hány 2024.01.01. napján?

Három milliárd forintos keretösszeggel tematikus vállalkozásfejlesztési alapot az MFB Invest Zrt. indította Kaposváron kis- és középvállalkozások tőkefinanszírozására.

Az Alap célja, hogy helyi vállalkozások olyan ígéretes fejlesztési, beruházási lehetőségek megvalósításához kapjanak tőkejuttatást, amelyek az üzleti megtérülésén túl, közvetlenül vagy közvetett formában elősegítik Kaposvár város, illetve az egész régió fejlődését is. A 3 milliárd forintos jegyzett tőkéjű, 12 éves futamidejű tőkealap által tervezett átlagos befektetési méret 420 millió forint.

Az előterjesztés tárgyalásakor felhívtam a figyelmet az alap kezelési szabályzatának közzétételére, és a helyi vállalkozók részére történő eljuttatására, valamint, hogy a Közgyűlés és ne a polgármester döntsön az érintett bizottságba két tag delegálásakor a csatolt megállapodáshoz hűen. A tagokat a megállapodás szerint tiszteletdíj illeti meg, de az előterjesztő ennek összegét nem akarta megválaszolni az elfogadáskor feltett kérdésemre.

A határozat alapján Balogh Beáta igazgató asszonyt és Borhi Zsombor alpolgármester urat delegálta a testület.

Mennyi forrás áll még rendelkezésre? Mikor bővül tovább a forrás, amelyre ígéretet tettek a létrehozáskor? Kaposvár delegáltjai összesen mekkora összeget kaptak a bizottsági tagságukért?

A polgármester 2020.09.24. napján a Közgyűlésen elmondta, hogy a „Magyar Fejlesztési Bankkal kötöttek egy megállapodást 3 milliárd forintról, mely a Kaposvári Vállalkozásfejlesztési Tőkealap. Ez egy olyan vállalkozói alap, amely lehetővé teszi, hogy a kis- és középvállalkozások rendkívül kedvező feltételekkel igényelhetnek pénzt. A pénz az MFB-nél van, kezelője a Fejlesztési Központ lett, ők azok, akik előkészítik ezeket a vállalkozói igényeket arra, hogy tőkejuttatáshoz tudjanak jutni. Még egy alapon dolgoznak, a Városfejlesztési Alapon, szándéka az, hogy Magyarországon a megyeszékhelyek rendelkezhessenek ezzel a városfejlesztési alappal. A városfejlesztési tőkealap sokkal lassabban megtérülő beruházásoknak a finanszírozására szolgál egészen addig, míg a vállalkozói tőkealapot vissza nem pótolják.” Milyen befektetések valósultak meg a tőkealapból Kaposváron az elmúlt három év alatt, milyen összegben? Mennyi forrás áll még rendelkezésre?

Várjuk megtisztelő tényszerű válaszát.

 

Kaposvár, 2024. február 10.              Tisztelettel:

Dr. Nadrai Norbert József

                                                                                                             képviselő