Akkumulátorgyártás és egyéb környezetvédelmi engedélyezésnél közmeghallgatás

INTERPELLÁCIÓ

Tisztelt Polgármester úr!

Az itt élők képviseletében kérdezem:

Képviselői kérdésre a polgármester, mint a Közgyűlés szerve elismerte, hogy a Kaposvár és környező települések víziközmű-vagyonának átadásáról és az ivóvíz-, valamint szennyvíz-szolgáltatás ingyenes államosításáról a Közgyűlés előzetes tájékoztatása nélkül szándéknyilatkozatot írt alá. Az aláírást követő Közgyűlésen nem adott róla tájékoztatást, eltitkolta az itt élők előtt. Ezt a dokumentumot többszöri kérésre sem hozták nyilvánosságra.

2022.09.22. Közgyűlésen Dr. Nadrai Norbert József képviselő két határozati javaslatot tett. „A polgármester válasza számára nem megnyugtató az otthoni szakápolással kapcsolatban. A két szervezet összesen 3 millió forintos forrást kaphat az önkormányzattól. Az önkormányzattól azért szállt ki, mert 18 millió hiányzott. Javasolta, hogy forduljon a Közgyűlés a Kormányhoz, hogy ezt a finanszírozást állítsa helyre, ha nem, akkor vonja vissza az április 28-i határozatát és folyamatosan biztosítsa ezt az ellátást. A másik a víziközmű tulajdonlásával kapcsolatban, olyan határozati javaslatot tett, hogy mindenképp előre meghirdetett az önkormányzat nyilvánosság elvének megfelelő rádióban, televízióban előre meghirdetett közgyűlés döntsön ebben a kérdésben és nem rendkívüli ülésen. Amennyiben így lesz, akkor közvetítéssel tudják követni a lakók saját vagyonuknak a változását. Állásfoglalást kért.

Akkor a polgármester válaszra sem méltatta a javaslatokat, és nem tájékoztatta a nyilvánosságot, sem a Közgyűlést, hogy szándék-nyilatkozatot írt alá a képviselők jóváhagyása nélkül. Csak a következő közgyűlésen interpellációmra ismerte el, hogy a víziközmű ingyenes államosításáról már kiadta a szándéknyilatkozatot, a soron következő érdemi közgyűlésen, rendkívüli előtte nap összerántott bizottsági ülés után átverte a szerződést, amely titoktartási rendelkezése mutatta meg, miért titkolózott.

A rendkívül vízigényes akkumulátorgyártás miatt éberségre van szüksége az itt élőknek.

Tárgyalt-e akkumulátorgyártásról Kaposváron az elmúlt két évben üzleti, illetve kormányzati szereplőkkel? Ha igen kikkel? Írt-e alá ezzel kapcsolatosan bármilyen dokumentumot vagy kötött-e szóbeli egyezséget?

Kíván-e önkormányzati tulajdont érintő ingatlant akkumulátorgyártásra hasznosítani? Melyik városrészt tartja alkalmasnak akkumulátorgyártásra?

Elfogadja-e azt az alapelvet, hogy Kaposvár területén környezetvédelmi engedélyezést igénylő tevékenység esetén a Közgyűlés és szervei csak a Közgyűlés által tartott közmeghallgatáson kialakult többségi vélemény képviseletére jogosultak?

Az itt élők várják őszinte válaszát.

Kaposvár, 2023. február 20.               Köszönti:       

Dr. Nadrai Norbert József                                           

képviselő