ALKALMATLANSÁG

interpelláció

Tisztelt Polgármester úr!

2022. szeptember 1. napjára a polgármester rendkívüli ülést hívott össze a drasztikus energiaáremelés miatt a rászorulók fűtési támogatásához szükséges soron kívüli rendeletmódosítás miatt. A rendkívüli ülés előtt a képviselőket és tanácsnokokat a határozatképesség biztosítása érdekében előzetesen telefonon felhívták. Engem a képviselővé választásom óta egyszer sem hívtak, hogy a rendkívüli ülés időpontját egyeztessük.

A Jogi Bizottság egyik ellenzéki párt által delegált külső tagja jelezte, hogy az alpolgármester kétszer is felhívta, hogy rábeszélje, térjen vissza a horvát tengerpartról a Jogi Bizottság határozatképességének biztosítása érdekében. A rendkívüli Közgyűlést összehívó polgármesternek ezek alapján előre tudnia kellett, hogy az általa megválasztani javasolt két bizottsági elnök nélkül nem lesz határozatképes a Jogi Bizottság és így nem tud döntést hozni a Közgyűlés a lakosság fűtéstámogatásáról. Azonban erről valamennyi képviselőt nem tájékoztatta, így módosító javaslatot terjesztettem be, amelyből mára néhányat átemelt.

A bizottság ülését annak elnöke hívja össze. 2022. augusztus 29-én (hétfőn) három bizottsági elnök hívott össze rendkívüli bizottsági ülést, úgy, hogy a saját bizottságuk ülésén, amelyet maguk hívtak össze a Jogi és a Pénzügyi Bizottság elnöke nem jelent meg.

A két bizottsági elnök mindegyike tagja a Jogi Bizottságnak, amelynek ülése határozatképtelen volt távollétük miatt. Három nappal korábban a felelősségükbe tartozó bizottsági ülés összehívását olyan időpontra tették, amikor nem látták el feladatukat. A Jogi Bizottság döntése nélkül a Közgyűlés nem tárgyalhat rendelettervezetet, így a lakosság számára nyújtandó fűtési támogatást a Közgyűlés nem szavazhatta meg, amit a polgármester rendkívüli Közgyűlés összehívásával halaszthatatlannak ítélt meg.

A Jogi Bizottság 2022. június 9-i ülésének jegyzőkönyvét a két fenti tanácsnok írta alá, az egyik elnökként, a másik megválasztott jegyzőkönyv hitelesítőként. Tevékenységük hanyagságáról árulkodik, hogy el sem olvasták a jegyzőkönyvet, amelyet a Főispánnak megküldtek. Az állattartási rendeletmódosításról szóló önálló képviselői előterjesztésem tárgyalását követően a bizottság határozata a helyi autóbusz-közlekedésének díjáról szóló előterjesztés határozati javaslata elfogadásának támogatásáról szól, ami értelmetlen. Ha elolvassák, amit aláírnak rájöhettek volna.

Van-e következménye, ha a bizottság elnöke alkalmatlan feladata ellátására vagy azt hanyagul végzi? Amikor az alakuló ülésen figyelmen kívül hagyta az alkalmassági tényezőt és egy akkor első éves szociológus hallgatót szemelt ki az egyik bizottság vezetésére, mintha az ellenzéke számára a korábbi bizottsági elnöki helyek felére csökkentésével biztosítana egy helyet, kijelentette, hogy az elvégzett munka alapján, ha úgy látja igazoltnak változtat javaslatán. Az ifjú tanácsnok aláírásával ellátott jegyzőkönyvben vall alkalmatlanságáról.

Kíván változtatni az egyes bizottságok vezetésén? Vagy továbbra is a tudás helyett az elvtelen hűség embereit hagyja ott, ahol dolgozni kellene? Inkább egy képviselője üljön két tanácsnoki helyen, mert a három alpolgármester miatt már nem maradt embere?

Kaposvár, 2022. szeptember 22.                           Tisztelettel:    

Dr. Nadrai Norbert József                   képviselő